Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2006 0,00% 0,00%
2007 +4,49% -2,83% +5,27% +2,20% +7,74% +3,07% -1,93% -4,70% +0,64% -2,64% -11,22% +0,78% -0,61%
2008 -14,12% +1,43% -9,59% -3,03% -2,32% -12,18% -7,81% +0,33% -16,09% -29,11% -6,86% -2,49% -67,27%
2009 -2,12% -6,68% +7,60% +15,22% +6,70% +1,47% +5,24% +8,47% +1,84% -1,25% -1,94% +6,63% +47,17%
2010 +3,26% -2,87% +7,12% +3,03% -4,24% -2,93% +2,58% +0,69% +3,65% +0,74% -0,62% +1,50% +11,92%
2011 -0,84% -1,47% +1,39% -1,20% -3,56% -2,81% -5,51% -12,65% -8,10% +4,61% -1,43% -6,16% -32,67%
2012 +10,30% +6,50% -0,54% -2,37% -7,09% +2,38% -1,17% +1,11% +1,97% +2,33% +1,74% +2,84% +18,36%
2013 +4,07% +0,13% +1,08% -1,84% +5,16% -2,11% +2,02% +0,37% +6,31% +6,76% +0,79% -2,53% +21,53%
2014 -1,17% +0,19% -3,05% -3,05% +4,03% -0,44% -3,14% -0,74% +0,17% +0,58% +0,23% -3,97% -10,13%
2015 +4,22% +2,06% -0,79% +0,75% +2,62% -4,28% +1,37% -6,09% -1,85% +4,52% -1,68% -3,23% -2,96%
2016 -3,07% +2,21% +5,08% +1,87% -2,37% +1,09% -1,27% +4,25% +1,80% -3,70% -0,79% +1,01% +5,83%
2017 +5,26% +4,58% +1,67% -1,12% +0,98% +1,40% -0,17% +0,15% +3,70% -2,49% -2,31% +1,64% +13,75%
2018 +3,04% -2,81% -3,39% +2,05% +4,77% +3,90% +2,85% +1,92% -2,75% -10,41% -3,59% -5,12% -10,20%
2019 +5,92% +1,41% +1,48% +1,52% -3,23% +5,09% +0,34% -1,21% -1,03% +1,28% +2,98% +0,05% +15,21%
2020 +0,92% -6,50% -9,39% +12,09% +5,22% +6,13% +2,65% +5,76% -2,76% -5,60% +7,73% +1,02% +16,06%
2021 +1,11% +0,88% +3,61% +1,58% -0,36% +3,00% +1,41% +11,73%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,68%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,18%
Miesięczna zmienność +5,10%
VAR99 -11,71%
Maksymalna miesięczna strata -29,11%
Maksymalny miesięczny zysk +15,22%
Beta (do WIG20) +0,58
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -75,50%
Procent mies. ze stratą +43,18%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,03
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -26,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +18,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +21,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +56,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +57,37%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -2,11%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,67%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,36%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,62%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron