Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Turcja - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +1,68% -3,92% +7,33% +4,85%
2009 +7,26% -3,29% +2,39% +11,72% +4,73% +4,27% +13,26% +3,20% +4,94% +0,70% -11,10% +15,98% +65,00%
2010 +7,81% -9,91% +11,17% +6,31% -2,13% +3,89% +2,24% +2,69% +3,27% +5,15% -2,69% -4,89% +23,14%
2011 -9,16% -5,31% +7,06% +3,10% -9,79% -3,49% -3,88% -13,53% +11,13% -3,56% +2,31% -8,13% -30,78%
2012 +11,59% +2,88% +2,65% -0,98% -0,95% +10,92% +2,80% +2,70% -4,07% 0,00% +8,21% +4,02% +46,16%
2013 +1,86% +1,25% +7,74% -2,99% +2,61% -12,11% -6,64% -10,72% +10,45% +0,43% -0,73% -17,73% -26,61%
2014 -7,86% -0,82% +14,64% +5,36% +7,12% -1,56% +6,61% -2,98% -7,41% +11,55% +6,90% -0,69% +31,98%
2015 +6,40% -8,66% -4,53% -1,94% +3,73% -3,48% -5,17% -10,82% -3,34% +10,88% +1,11% -6,62% -22,05%
2016 +2,48% -0,08% +8,09% +7,25% -10,62% +1,42% -6,38% +1,27% -2,15% +0,62% -9,11% +2,29% -6,62%
2017 -1,36% +5,68% -1,01% +8,19% -0,77% +3,76% +3,97% +2,16% -8,26% +0,52% -11,72% +12,83% +12,13%
2018 +0,14% +0,52% -8,33% -6,91% -3,59% -6,55% -8,52% -27,05% +15,92% +1,87% +9,44% -5,89% -37,19%
2019 +15,47% -2,25% -13,10% -3,07% -2,01% +5,18% +11,94% -7,24% +12,17% -12,12% +9,45% -0,48% +9,26%
2020 +4,20% -14,37% -13,71% +5,73% +0,83% +7,53% -13,77% -9,12% +3,61% -9,00% +17,78% +17,94% -9,40%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +27,37%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,04%
Miesięczna zmienność +7,90%
VAR99 -18,45%
Maksymalna miesięczna strata -27,05%
Maksymalny miesięczny zysk +17,94%
Beta (do WIG20) +0,47
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -68,15%
Procent mies. ze stratą +45,58%
Wskaźnik Sharpe'a +0,02
Wskaźnik CALMAR +0,01
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +5,94%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -9,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -9,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -37,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -34,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -50,27%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +0,47%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -14,66%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -8,25%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -6,72%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron