Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Obligacji Korporacyjnych - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2015 +0,02% -0,15% +0,67% -0,56% -0,21% -0,08% -0,10% +0,46% -0,14% -0,75% -0,84%
2016 -0,38% -0,22% +0,86% +0,53% +0,04% -0,05% +0,32% +0,35% -0,01% +0,14% -0,07% +0,15% +1,66%
2017 -0,26% +0,39% +0,06% +0,33% +0,10% +0,08% +0,33% +0,09% 0,00% +0,15% +0,01% +0,03% +1,30%
2018 -0,01% +0,01% +0,08% +0,04% +0,02% -0,04% +0,20% +0,06% -0,04% -0,22% -0,07% +0,08% +0,10%
2019 +0,54% +0,10% +0,35% +0,30% -0,45% +1,35% +0,19% +0,68% -0,34% +0,08% +0,32% +0,28% +3,42%
2020 +0,24% -0,86% -6,69% +1,56% +0,57% +0,46% +1,03% -3,87%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +3,26%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,02%
Miesięczna zmienność +0,94%
VAR99 -2,22%
Maksymalna miesięczna strata -6,69%
Maksymalny miesięczny zysk +1,56%
Beta (do WIG20) +0,09
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -7,49%
Procent mies. ze stratą +33,85%
Wskaźnik Sharpe'a +0,09
Wskaźnik CALMAR +0,04
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +1,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +1,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +0,30%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,07%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +0,37%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron