Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN Krótkoterminowych Obligacji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 0,00% 0,00% +0,33% -1,23% -0,61% -0,77% +0,95% -1,33%
2009 -0,79% -1,27% +0,37% +2,39% +1,06% -0,22% +1,59% +1,14% +0,91% -0,78% +0,61% +1,32% +6,46%
2010 -1,49% -0,33% +1,45% -0,93% -1,08% -0,19% +1,05% -0,77% +0,95% +0,90% -1,27% +0,91% -0,86%
2011 +1,44% +0,64% -0,86% +0,73% -0,75% -0,13% -1,45% -2,31% -0,07% +1,10% +0,16% -0,10% -1,66%
2012 +0,56% +0,59% -0,07% -0,77% -0,50% +0,87% +0,30% +1,22% -0,05% +0,74% +1,05% +0,68% +4,70%
2013 +1,64% -0,95% +0,06% +1,45% +1,62% -2,35% +1,53% -0,18% +1,35% +1,84% +0,34% +0,03% +6,48%
2014 -0,53% +0,96% +0,24% +0,70% +0,82% +0,88% +0,01% +0,54% -0,01% +0,49% +0,56% -0,30% +4,44%
2015 +0,57% +0,35% +0,17% +0,15% +0,15% -0,25% +0,19% -0,49% -0,32% +0,54% +0,03% -0,17% +0,91%
2016 -0,06% +0,34% +0,69% +0,49% +0,07% +0,16% +0,24% +0,74% -0,11% +0,11% -0,75% +0,46% +2,40%
2017 +0,54% +0,52% +0,29% +0,27% +0,32% +0,10% +0,27% +0,31% +0,24% +0,35% +0,37% +0,35% +3,99%
2018 +0,15% +0,17% +0,12% +0,08% +0,13% +0,21% +0,20% -0,49% +0,04% +0,16% -0,04% +0,31% +1,05%
2019 +0,19% +0,06% +0,36% +0,26% +0,49% +0,66% +0,57% +0,13% +0,37% +0,55% -0,01% +0,50% +4,19%
2020 +0,86% +0,51% -0,39% +0,55% +1,53%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,58%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,22%
Miesięczna zmienność +0,75%
VAR99 -1,96%
Maksymalna miesięczna strata -2,35%
Maksymalny miesięczny zysk +2,39%
Beta (do WIG20) +0,02
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -4,78%
Procent mies. ze stratą +29,37%
Wskaźnik Sharpe'a +1,04
Wskaźnik CALMAR +0,56
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +36,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,88%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +32,13%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,68%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,04%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,56%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,81%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron