Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Short Equity kat. B - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 +0,74% -1,64% -7,41% -3,26% +8,61% -3,60%
2014 +0,80% -6,85% +3,15% +0,75% +0,49% +0,21% +2,09% -3,31% -4,14% +2,26% +1,58% +3,93% +0,38%
2015 -1,14% -0,92% -1,54% -5,63% +2,77% +4,47% +3,31% +2,66% +2,40% +0,27% +6,17% +3,31% +16,73%
2016 +3,82% -2,48% -9,12% +4,75% +3,65% +0,74% -1,47% -2,17% +3,08% -5,25% +0,32% -8,29% -12,85%
2017 -5,67% -7,68% +0,28% -8,76% +3,94% -1,26% -4,12% -5,97% +1,45% -2,69% +4,26% -0,96% -24,86%
2018 -4,57% +7,18% +5,58% -3,57% +5,88% +1,58% -8,62% -2,58% +1,67% +6,44% -6,71% +1,30% +1,97%
2019 -5,41% +1,89% +0,55% -0,79% +3,57% -4,23% +0,72% +5,13% -2,43% -0,82% +1,59% +0,41% -0,32%
2020 +4,20% +15,82% +7,37% -8,50% -5,55% -2,18% -0,10% -2,35% +3,83% +11,89% -19,26% +0,25%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +17,80%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,32%
Miesięczna zmienność +5,14%
VAR99 -11,65%
Maksymalna miesięczna strata -19,26%
Maksymalny miesięczny zysk +15,82%
Beta (do WIG20) -0,93
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -39,80%
Procent mies. ze stratą +45,45%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -24,61%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -31,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -3,78%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,31%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -7,18%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron