Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

QUERCUS lev - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 -0,01% -4,09% +18,39% -4,27% +14,67% +3,27% -2,92% +8,36% +35,39%
2011 -4,17% -0,30% +8,74% +6,26% -0,17% -6,64% -3,80% -23,35% -18,95% +19,11% -9,90% -13,48% -42,91%
2012 +17,81% -3,29% -4,49% -4,72% -14,30% +22,19% -3,65% +9,51% +8,13% -5,82% +9,39% +13,61% +45,01%
2013 -7,82% -4,58% -7,67% -5,85% +17,07% -19,96% +12,63% +3,99% +0,46% +13,00% +5,04% -15,05% -15,01%
2014 -5,31% +14,41% -6,28% -1,78% -1,05% -1,14% -7,09% +8,72% +9,09% -3,99% -3,78% -9,49% -10,13%
2015 +2,04% +1,16% +2,06% +10,53% -5,81% -9,75% -7,78% -7,38% -6,88% -0,61% -13,45% -8,92% -38,31%
2016 -9,30% +4,86% +19,27% -9,68% -8,06% -6,03% +1,45% +3,84% -7,35% +10,36% -1,93% +15,43% +7,95%
2017 +11,24% +12,93% -1,47% +17,81% -7,48% +1,91% +7,55% +10,19% -3,19% +4,95% -8,18% +1,20% +53,84%
2018 +8,54% -15,66% -12,33% +6,95% -12,05% -4,53% +18,81% +3,79% -4,27% -13,37% +14,68% -1,43% -16,69%
2019 +9,73% -4,63% -1,84% +1,19% -8,11% +8,25% -1,92% -11,87% +3,48% +2,80% -4,42% -1,79% -10,77%
2020 -8,34% -30,17% -31,03% +17,75% +8,85% +2,63% +0,79% +3,90% -10,19% -22,68% +43,86% +17,01% -28,91%
2021 -4,49% -3,23% +2,12% +9,73% +3,58%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +38,25%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,55%
Miesięczna zmienność +11,04%
VAR99 -25,17%
Maksymalna miesięczna strata -31,03%
Maksymalny miesięczny zysk +43,86%
Beta (do WIG20) +2,03
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -81,57%
Procent mies. ze stratą +55,30%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,08
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -51,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +41,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -36,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -11,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -67,87%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -6,45%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -13,93%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -2,37%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -10,69%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron