Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

SUPERFUND Spokojna Inwestycja - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 +0,13% +0,13%
2014 -0,26% +0,58% +0,39% +0,51% +0,63% +0,35% +0,26% +0,35% +0,06% +0,17% +0,39% -0,14% +3,33%
2015 +0,50% +0,61% +0,33% +0,40% +0,23% +0,09% +0,17% +0,13% +0,08% +0,25% +0,21% +0,14% +3,19%
2016 +0,10% -0,01% +0,09% +0,28% +0,15% +0,29% +0,12% +0,28% 0,00% +0,26% -0,25% -0,11% +1,21%
2017 +0,41% -0,17% +0,91% +0,24% +0,52% +0,29% +0,29% +0,19% +0,48% +0,49% +0,41% +0,27% +4,41%
2018 +0,40% +0,51% +0,32% +0,33% -0,16% +0,27% +0,30% -0,14% +0,16% +0,16% -0,04% +0,42% +2,56%
2019 +0,04% +0,16% +0,02% +0,46% +0,17% +0,10% +0,50% -0,07% +0,31% +0,54% +0,17% +0,27% +2,71%
2020 +0,35% +0,44% -1,23% +0,30% +0,61% +0,46%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +0,96%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,23%
Miesięczna zmienność +0,28%
VAR99 -0,87%
Maksymalna miesięczna strata -1,23%
Maksymalny miesięczny zysk +0,91%
Beta (do WIG20) +0,00
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -1,23%
Procent mies. ze stratą +14,10%
Wskaźnik Sharpe'a +2,88
Wskaźnik CALMAR +2,25
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +19,39%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +2,76%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,73%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,48%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron