Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GENERALI Korona Dochodowy - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1997 +0,42% +1,23% +1,02% +1,50% +1,46% +1,57% +1,38% +1,41% +1,48% +1,41% +1,27% +1,55% +16,88%
1998 +1,45% +1,32% +1,53% +1,52% +1,44% +1,53% +1,47% +1,42% +1,31% +2,03% +1,16% +1,02% +18,63%
1999 +0,78% +0,70% +0,78% +0,72% +0,74% +0,71% +0,70% +0,75% +0,69% +0,63% +0,75% +0,73% +9,06%
2000 +1,02% +0,72% +0,95% +1,00% +1,21% +1,08% +1,11% +1,07% +1,02% +1,19% +1,09% +1,11% +13,33%
2001 +1,14% +1,08% +1,15% +1,31% +1,31% +1,26% +1,13% +1,23% +0,95% +1,37% +1,42% +1,03% +15,39%
2002 +1,16% +0,78% +0,86% +0,86% +0,86% +0,73% +0,86% +0,85% +0,79% +0,77% +0,85% +1,06% +10,94%
2003 +0,71% +0,57% +0,47% +0,80% +0,72% +0,40% +0,30% +0,32% +0,35% +0,21% +0,43% +0,63% +6,07%
2004 +0,35% +0,30% +0,41% +0,34% +0,30% +0,36% +0,32% +0,46% +0,44% +0,39% +0,56% +0,59% +4,94%
2005 +0,30% +0,83% +0,40% +0,37% +0,39% +0,42% +0,26% +0,58% +0,32% +0,27% +0,31% +0,42% +4,99%
2006 +0,28% +0,35% +0,29% +0,29% +0,35% +0,17% +0,33% +0,25% +0,29% +0,35% +0,31% +0,35% +3,67%
2007 +0,33% +0,29% +0,31% +0,31% +0,31% +0,25% +0,33% +0,26% +0,36% +0,34% +0,26% +0,39% +3,81%
2008 +0,41% +0,27% +0,43% +0,44% +0,43% +0,39% +0,55% +0,48% +0,46% +0,14% +0,75% +0,30% +5,18%
2009 +0,74% -0,16% +0,46% +0,78% +0,35% +1,18% +1,73% +0,62% +0,97% +0,58% +0,27% +0,33% +8,13%
2010 +1,03% +0,56% +1,02% +0,31% -0,04% +0,05% +0,91% +0,34% +0,45% +0,52% +0,02% +0,30% +5,61%
2011 +0,48% +0,54% +0,50% +0,62% +0,43% +0,52% +0,47% +0,05% -0,09% +0,82% -0,63% +0,60% +4,38%
2012 +1,08% +1,13% +0,89% +0,75% +0,02% -1,34% +1,09% +1,05% +0,43% -1,41% +1,18% +1,21% +6,20%
2013 +0,62% +0,10% +0,41% +0,93% +0,42% -1,02% +1,15% +0,53% +0,32% +0,43% +0,23% +0,37% +4,55%
2014 +0,14% +0,43% +0,32% +0,51% +0,67% +0,33% +0,37% +0,38% +0,28% +0,23% +0,37% -0,10% +4,00%
2015 +0,61% +0,38% +0,30% +0,09% 0,00% -0,17% +0,17% +0,02% -0,18% +0,42% +0,26% -0,32% +1,60%
2016 -0,10% +0,17% +0,54% +0,36% +0,08% +0,28% +0,29% +0,73% -0,03% +0,21% -0,36% +0,14% +2,32%
2017 +0,39% +0,44% +0,37% +0,38% +0,48% +0,22% +0,40% +0,35% +0,36% +0,36% +0,23% +0,25% +4,30%
2018 +0,35% +0,34% +0,20% +0,33% -0,41% +0,17% +0,24% -0,50% +0,53% +0,16% -0,07% +0,60% +1,94%
2019 +0,32% +0,01% +0,05% +0,55% +0,30% +0,70% +0,68% +0,07% +0,22% +0,48% +0,09% +0,17% +3,69%
2020 +0,48% +0,37% -2,38% +0,66% +0,78% +0,65% +0,62% +0,29% +0,22% +0,47% +0,52% +0,33% +3,02%
2021 +0,42% +0,06% +0,33% +0,10% -0,29% +0,10% +0,10% +0,05% -0,08% -1,06% -1,08% -0,12% -1,48%
2022 -0,22% -5,19% -2,50% -1,04% +0,90% -0,72% +0,94% +0,33% -0,60% -1,01% +2,24% +1,50% -5,44%
2023 +2,02% +0,25% +1,29% +0,86% +0,78% +0,42% +1,28% +0,52% +0,41% +0,50% +1,37% +1,37% +11,62%
2024 +1,16% +0,67% +0,62% +0,20% +2,67%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +2,26%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,49%
Miesięczna zmienność +0,65%
VAR99 -2,01%
Maksymalna miesięczna strata -5,19%
Maksymalny miesięczny zysk +2,24%
Beta (do WIG20) +0,01
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -11,04%
Procent mies. ze stratą +9,15%
Wskaźnik Sharpe'a +2,70
Wskaźnik CALMAR +0,55
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +403,46%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,67%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,69%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +12,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +29,27%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,09%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,90%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,48%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2,59%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron