Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2007 +1,10% +3,60% -4,82% -0,66% -0,97%
2008 -8,75% +6,80% -2,54% -2,74% -1,59% -9,86% +0,38% -1,85% -9,03% -21,96% -9,53% -3,84% -50,15%
2009 -5,93% -8,85% +14,72% +19,38% +1,90% +5,91% +9,46% +12,62% -1,41% -1,97% -1,49% +4,49% +55,40%
2010 +0,76% +0,14% +8,38% +1,22% -1,85% -2,46% +9,63% +1,11% +3,53% -1,23% -1,70% +0,95% +19,19%
2011 +0,45% -0,38% -0,51% -0,69% -2,35% -3,98% -6,78% -12,82% -7,81% +5,65% -4,65% -0,83% -30,61%
2012 +7,09% +6,67% -3,41% -3,97% -4,39% +3,22% +0,75% +0,04% +2,30% +0,50% +1,60% +2,62% +12,99%
2013 +5,48% +0,79% -1,26% -2,84% +8,83% +1,63% +3,72% +4,45% +4,10% +8,76% +0,77% -4,13% +33,67%
2014 +1,40% +1,72% -5,40% -3,58% +1,76% -3,23% -5,73% +1,33% +5,73% -0,77% -0,03% -1,88% -8,93%
2015 +5,20% +4,48% +1,76% +1,52% +0,23% -5,22% +3,71% -3,38% -3,04% +3,00% -2,31% -2,49% +2,82%
2016 -5,17% +2,63% +5,38% +2,17% 0,00% -4,70% +4,97% +5,36% +2,51% -1,22% -2,69% +2,84% +11,91%
2017 +6,94% +2,36% +1,04% +0,33% +1,14% +0,92% -1,33% -0,33% -0,06% -3,40% -0,23% +2,22% +9,67%
2018 +3,22% -4,40% -3,86% +3,18% +3,19% -5,83% +1,76% -3,91% -5,02% -8,62% -3,19% +1,30% -20,84%
2019 +5,67% +2,93% +1,96% -0,47% -3,43% +2,37% +0,01% -3,07% +0,18% -0,24% +3,12% +2,59% +11,85%
2020 +5,09% -10,99% -11,57% +16,01% +6,32% +5,41% +3,17% +1,97% -1,52% -7,56% +11,34% +4,94% +20,33%
2021 +2,80% +2,73% +3,67% +9,49%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,49%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,15%
Miesięczna zmienność +5,34%
VAR99 -12,59%
Maksymalna miesięczna strata -21,96%
Maksymalny miesięczny zysk +19,38%
Beta (do WIG20) +0,66
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -59,59%
Procent mies. ze stratą +44,79%
Wskaźnik Sharpe'a +0,10
Wskaźnik CALMAR +0,03
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +28,46%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +59,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +22,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +39,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +41,12%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +1,86%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,14%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +6,91%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,49%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron