123... 14
   
Dodaj do porównania UniStabilny Wzrost PL +1,37% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniOszczędnościowy PL +2,15% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -4,08% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Zrównoważony PL +1,08% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Obligacje PL +0,97% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Dochodowy PL +1,43% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Akcje PL -3,58% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAktywny Dochodowy PL +1,56% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Nowa Europa PL -5,78% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Daleki Wschód PL -0,67% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Wzrostu PL -4,48% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -34,23% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Selektywny Globalny PL +10,92% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Małych i Średnich Spółek PL -7,47% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Dywidendowy PL -0,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAkcje Biopharma PL +19,27% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR -14,03% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +1,54% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +1,45% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny PL -18,09% inne 5 Kup
123... 14