123... 14
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniStabilny Wzrost PL +5,19% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniOszczędnościowy PL +1,94% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL +2,21% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniKorona Zrównoważony PL +5,10% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Obligacje PL +3,95% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniKorona Dochodowy PL +2,90% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Akcje PL +1,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAktywny Dochodowy PL +2,68% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Nowa Europa PL -1,30% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Daleki Wschód PL +4,86% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Wzrostu PL -0,85% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -22,43% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Selektywny Globalny PL +5,47% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Małych i Średnich Spółek PL -9,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Dywidendowy PL +1,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Biopharma PL +6,72% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO PL -6,12% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +1,83% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +2,22% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny PL -11,60% inne 5 Kup
123... 14