Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Jakim jesteś inwestorem?

Wypełnij ankietę i dowiedz się jakim typem inwestora jesteś.

Dopasuj portfel do oczekiwanego zysku i wiążącego się z tym ryzyka. Sprawdź się!

Widok zawartości stron

Jaki fundusz

Wyszukaj fundusze najlepiej spełniające Twoje potrzeby i dopasuj koszyk do Swojego profilu inwestycyjnego.

Dzięki wyszukiwarce funduszy znalezienie najlepszej opcji stanie się wyjątkowo proste.

Widok zawartości stron

Kalkulatory

  • Wylicz jaki kapitał można zgromadzić,
  • ile miesięcznie należy zainwestować,
  • jaką kwotę można pobrać przy założonych stopach zwrotu.

Pomogą w stworzeniu własnego planu oszczędzania. Trzeba tylko pamiętać, że założenia stałych stóp zwrotu, równej miesięcznej wpłaty są uproszczeniem rzeczywistości. Dlatego do wyliczeń trzeba podchodzić z dystansem.

Widok zawartości stron

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione w narzędziu Kalkulator prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron

jak wybrac fundusz

wyszukaj fundusz

content lister single

Najwyższe stopy zwrotu