Nawigacja okruszkowa
Widok zawartości stron

Archiwalne wydania Biuletynu Bossafund


Biuletyn Bossafund to profesjonalna analiza sporządzana przez Michała Pietrzycę, eksperta rynku funduszy. Sprawdzisz w nim, które fundusze są najlepiej oceniane przez naszych analityków, aktualne komentarze dotyczące sytuacji rynkowej oraz wyniki portfeli inwestycyjnych zbudowanych przez naszych analityków.
 

Widok zawartości stron

 

Data publikacji / Ważność rekomendacji Pobierz
2023-04-10 / 2023-04-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2024-03-10 / 2024-03-10 pobierz pdf biuletyn bossafund
2024-02-09 / 2024-02-29 pobierz pdf biuletyn bossafund
2024-01-10 / 2024-01-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2024-12-10 / 2024-12-29 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-11-10 / 2023-11-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-10-11 / 2023-10-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-09-10 / 2023-09-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-08-07 / 2023-08-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-07-07 / 2023-07-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-06-10 / 2023-06-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-05-11 / 2023-05-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-04-10 / 2023-04-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-03-17 / 2023-03-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-02-10 / 2023-02-28 pobierz pdf biuletyn bossafund
2023-01-10 / 2023-01-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-12-10 / 2022-12-29 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-11-10 / 2022-11-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-10-10 / 2022-10-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-09-10 / 2022-09-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-08-01 / 2022-08-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-07-08 / 2022-07-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-06-09 / 2022-06-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-05-13 / 2022-05-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-04-08 / 2022-04-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-03-08 / 2022-03-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-02-05 / 2022-03-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2022-01-10 / 2022-01-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-12-09 / 2021-12-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-11-10 / 2021-11-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-10-07 / 2021-10-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-09-10 / 2021-09-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-08-06 / 2021-08-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-07-08 / 2021-07-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-06-09 / 2021-06-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-05-07 / 2021-05-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-04-09 / 2021-04-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-03-05 / 2021-03-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-02-05 / 2021-02-28 pobierz pdf biuletyn bossafund
2021-01-11 / 2021-01-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-12-09 / 2020-12-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-11-06 / 2020-11-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-10-08 / 2020-10-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-09-07 / 2020-09-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-08-07 / 2020-08-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-07-07 / 2020-07-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-06-05 / 2020-06-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-05-08 / 2020-05-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-04-08 / 2020-04-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-03-06 / 2020-03-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-02-10 / 2020-02-29 pobierz pdf biuletyn bossafund
2020-01-10 / 2020-01-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-12-09 / 2019-12-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-11-08 / 2019-11-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-10-07 / 2019-10-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-09-10 / 2019-09-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-08-08 / 2019-08-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-07-05 / 2019-07-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-06-10 / 2019-06-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-05-10 / 2019-05-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-04-08 / 2019-04-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-03-08 / 2019-03-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-02-08 / 2019-02-28 pobierz pdf biuletyn bossafund
2019-01-10 / 2019-01-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-12-10 / 2018-12-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-11-09 / 2018-11-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-10-05 / 2018-10-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-09-06 / 2018-09-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-08-08 / 2018-08-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-07-05 / 2018-07-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-06-08 / 2018-06-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-05-08 / 2018-05-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-04-05 / 2018-04-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-03-08 / 2018-03-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-02-07 / 2018-02-28 pobierz pdf biuletyn bossafund
2018-01-05 / 2018-01-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-12-08 / 2017-12-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-10-05 / 2017-10-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-09-08 / 2017-09-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-08-04 / 2017-08-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-07-07 / 2017-07-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-06-05 / 2017-06-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-05-09 / 2017-05-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-04-05 / 2017-04-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-03-07 / 2017-03-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-02-07 / 2017-02-28 pobierz pdf biuletyn bossafund
2017-01-04 / 2017-01-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2016-12-07 / 2016-12-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2016-11-07 / 2016-11-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2016-10-07 / 2016-10-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
2016-09-07 / 2016-09-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2016-08-05 / 2016-08-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2016-07-11 / 2016-07-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2016-06-03 / 2016-06-30 pobierz pdf biuletyn bossafund
2016-05-06 / 2016-05-31 pobierz pdf biuletyn bossafund
Widok zawartości stron

Informacje o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Biuletyn stanowi rekomendację w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Biuletyn jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Biuletyn nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale.

Szczegółowe informacje dotyczące danego funduszu znajdują się na stronach internetowych poszczególnych TFI (lista TFI w ofercie DM BOŚ).

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ S.A.) z siedzibą w Warszawie, 05-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901 z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18.08.1994 r. i podlega jej nadzorowi.

Widok zawartości stron

Sprawdź jakim jesteś inwestorem

Dowiedz się jak wybrać fundusz

Otwórz rachunek

Widok zawartości stron