Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Dlaczego inwestowanie w fundusze jest dobrą alternatywą dla lokat?

 Średnie stopy zwrotu dla grup funduszy i lokat za okres 5 lat.

Wyższy potencjał zysku

Wyniki z 5 lat pokazują, że zyski z funduszy były wyższe od malejącego oprocentowania lokat. Oczywiście oszczędzanie w funduszach wiąże się z innym rodzajem ryzyka niż w przypadku oszczędzania na lokatach. Szeroka oferta funduszy w bossafund, daje jednak możliwość dostosowania ryzyka do poziomu akceptowalnego przez oszczędzającego.

Sprawdź stopy zwrotu

 

Bossafund zapewnia:
 

Możliwość wyboru spośród 200 funduszy

Ankieta "Jakim jesteś inwestorem" pomoże Ci ustalić, które fundusze najlepiej pasują do Twoich oczekiwań dot. zysku i ryzyka. W wyborze konkretnych funduszy, pomoże Ci intuicyjna Wyszukiwarka funduszy Możesz również wykorzystać gotowe portfele przygotowane przez naszych ekspertów w Biuletynie Bossafund.


Brak opłat manipulacyjnych

Bossafund nie pobiera od Ciebie opłat manipulacyjnych od zakupu funduszy online. Dzięki temu w porównaniu do zakupów w okienkach bankowych oszczędzasz nawet 4%! Dodatkowo oferujemy bezpłatny rachunek, który umożliwia kontrolę Twoich oszczędności 24 h na dobę.


Start od 50 zł

Nie jesteś gotów na zainwestowanie wszystkich oszczędności? Spróbuj z małą kwotą. Możesz zacząć od 50 złotych. Co ważne, przy większych wpłatach, zyski z funduszy nie spadają, jak w przypadku oprocentowania promocyjnych lokat w bankach.


Bezpieczeństwo

Inwestujesz za pośrednictwem renomowanego partnera – jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska, działamy na rynku od 1995 roku i zaufało nam dziesiątki tysięcy inwestorów.

Widok zawartości stron
jak wybrac fundusz     Biuletyn Bossafund

Widok zawartości stron


* Zastrzeżenia prawne

Dane dla lokat na podstawie uśrednionych rocznych wartości 12M WIBORu za podany okres oraz dla funduszy dostępnych na platformie bossafund.pl na dzień 29.05.2014

Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ S.A.) wyłącznie w celach reklamy i promocji świadczonych przez DM BOŚ S.A. usług i nie stanowi porady inwestycyjnej, oferty ani rekomendacji w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. DM BOŚ S.A. porównując wyniki osiągane przez poszczególne rodzaje funduszy opierał się na wynikach netto osiąganych przez wszystkie fundusze dostępne na platformie bossafund.pl na dzień 29.05.2014 r. odpowiednio za okres 5 lat jak i w przeliczeniu na wynik średnioroczny. Wyniki poszczególnych funduszy dostępne są na platformie bossafund.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku.

DM BOŚ S.A. ponadto ostrzega, ze przedstawione dane odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte przez fundusze w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Ponadto DM BOŚ S.A ostrzega, że inwestowanie w fundusze może się wiązać z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym dokumencie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej DM BOŚ S.A. zaleca zapoznanie się z aktualną treścią prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Nadzór nad DM BOŚ S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.