Nawigacja okruszkowa
Lista artykułów

Komentarz miesięczny QUERCUS - Wrzesień 2020

QUERCUS Obligacji Skarbowych

Wrzesień okazał się kolejnym bardzo dobrym miesiącem i przyniósł zyski posiadaczom polskich obligacji skarbowych. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych był jednym z najlepszych w swojej grupie porównawczej i zyskał 0,53%. Indeks TBSP, do którego porównuje się znaczna część funduszy dłużnych, zyskał 0,49%. Od początku roku subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych osiągnął stopę zwrotu na poziomie 5,27%, a 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi 5,60%. Na tak wysoką stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się głównie inwestycje w polskie długoterminowe obligacje skarbowe. Pozytywną kontrybucję do wyniku przyniosło również aktywne zarządzanie częścią zagraniczną portfela. Obligacje zmiennokuponowe zachowywały się we wrześniu słabiej, ale ich wpływ na wynik subfunduszu nie był istotny. Duration portfela zmienialiśmy w ubiegłym miesiącu kilkukrotnie, co pozwoliło nam na uzyskanie bardzo dobrego wyniku. Na koniec września ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło ok. 4,8 roku.

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Mimo trudnego rynku, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zanotował we wrześniu zysk w wysokości 0,05%. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał 2,13%, nadal plasując się w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu wynosi 2,99%. Pozytywną kontrybucję przyniosły inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, które zrównoważyły niewielkie straty zanotowane na zmiennokuponowych obligacjach skarbowych. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy postrzegany jest jako alternatywa dla depozytów, dlatego w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły aktywa subfunduszu. Nowe środki wykorzystaliśmy do poprawy struktury części korporacyjnej portfela. Wzrósł udział banków i podmiotów ze znacznym udziałem Skarbu Państwa, m.in. z branży energetycznej, czy paliwowej. Poduszka płynnościowa, którą stopniowo buduje subfundusz, zostanie wykorzystana do zakupu obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Wydarzenia rynkowe

Zbliżające się wybory prezydenckie w USA zwiększają niepewność na rynkach kapitałowych. Pierwsza debata pomiędzy kandydatami nie przyniosła większych rozstrzygnięć. Nadal nie wiadomo jaką politykę gospodarczą będą prowadzić po ewentualnym zwycięstwie. Mimo prowadzenia w sondażach kandydata Demokratów (Joe Biden), nie należy przekreślać szans Donalda Trumpa na reelekcję. Cztery lata temu także miał gorsze notowania, a mimo wszystko wprowadził się do Białego Domu. Z punktu widzenia rynków dłużnych mniej istotne, kto wygra wybory, a bardziej, co będzie się działo z polityką monetarną prowadzoną przez Rezerwę Federalną. Znaczny wzrost zadłużenia w ostatnich kwartałach oraz niepewność, co do tempa odbudowy gospodarki, sugerują utrzymanie stóp procentowych na historycznie niskim poziomie przez najbliższe lata. Pandemia koronawirusa – niestety – nie daje o sobie zapomnieć. Wiele krajów zmaga się z drugą falą zakażeń. Sytuacja w Europie wydaję się gorsza od tej za oceanem. Kraje ponownie przywracają obostrzenia, ale już znacznie mniejsze niż na wiosnę. Ograniczenie życia społecznego i gospodarczego ma najczęściej wymiar lokalny i nie powinno spowodować takich spadków PKB jak to miało miejsce w drugim kwartale. Wrzesień przyniósł znaczny odwrót od ryzyka. Traciły aktywa powszechnie uważane za ryzykowne: akcje, ropa naftowa, czy waluty emerging markets. Co ciekawe, na wartości straciło również złoto. Kapitał inwestorów płynął w stronę bezpiecznych przystani: dolara (umocnienie wobec euro o 1,8% we wrześniu), jena japońskiego (umocnienie do euro o 2,2%) i niemieckich obligacji skarbowych. Ich rentowność w segmencie 10-letnim spadła z -0,40% do -0,52%. Polskie obligacje skarbowe podążały za ich niemieckimi odpowiednikami. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła z 1,39% do 1,30%, 5-letnich z 0,72% do 0,57%, a dwulatek z 0,09% do 0,06%. Początek października przyniósł dalsze umocnienie krótkoterminowych obligacji. Obecnie ich rentowność wynosi 0%. Taka sytuacja nie miała wcześniej miejsca w historii polskiego rynku kapitałowego.

WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane we wrześniu, a dotyczące sierpnia, pokazały stopniowe spowolnienie odbicia aktywności po okresie zamrożenia gospodarki. Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,5%, a sprzedaż detaliczna tylko o 0,4% w skali roku. Widać, że czas nadrabiania zaległości i realizacji odłożonego popytu dobiega końca. O dalszą poprawę w sferze realnej będzie coraz trudniej. Mocny jest nadal rynek pracy. Zatrudnienie spadło tylko o 1,5%, podczas gdy wynagrodzenia wzrosły o 4,1% w skali roku. To lepiej niż zakładał konsensus oczekiwań ekonomistów. Dynamika inflacji CPI ponownie przyspieszyła do 3,2% w porównaniu do września ubiegłego roku, w związku z wyższymi cenami usług. Ostatnie posiedzenie RPP nie przyniosło przełomu. Stopy procentowe pozostały bez zmian, a komunikat był bardzo łagodny.

Perspektywy

Komentarz dotyczący perspektyw z poprzedniego miesiąca pozostaje nadal aktualny. Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, obecny rok będzie sprzyjał podwyższonej zmienności. Bardzo dobre miesiące będą przeplatać się z tymi słabszymi. Potencjał do znacznego umocnienia obligacji jest już – po ostatnich obniżkach RPP - ograniczony. Z drugiej strony, bardzo dobre informacje z Ministerstwa Finansów (sfinansowane prawie 100% tegorocznych potrzeb pożyczkowych oraz znaczna nadwyżka na rachunku bieżącym) każą oczekiwać ograniczonej podaży na rynku pierwotnym w najbliższych miesiącach. Szybkie odbicie aktywności po otwarciu gospodarki sugeruje mocne odczyty PKB, które w oczach inwestorów zagranicznych znacznie zmniejszają ryzyko kredytowe naszego kraju.

WYKRES 3. Inflacja konsumencka i stopa referencyjna NBP.

 

Zobacz fundusze QUERCUS TFI w bossafund.pl »

Autor: Mariusz Zaród, Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
powrót
Widok zawartości stron

Biuletyn o funduszach Bossafund

wyszukaj fundusz