Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
11 / 11 funduszy
   
Dodaj do porównania SUPERFUND GoldFuture PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +38,36% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND GREEN PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +16,84% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +12,73% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND GoldFund ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +8,71% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,35% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,02% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,79% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -9,80% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND RED PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -12,61% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -31,88% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -32,51% akcyjne 5 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
11 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron