123... 14
   
Dodaj do porównania NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Europejskich ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny Plus ZGR - dłużne 4 - Kup
Dodaj do porównania NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania NATIONALE-NEDERLANDEN Multistrategia ZGR - mieszane 5 - Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -65,70% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -29,38% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Rynków Wschodzących ZGR -53,41% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Zrównoważony PL -23,54% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Obligacji PL -21,58% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR -37,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ZGR -19,27% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy PL -7,18% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL -39,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -47,76% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR -42,86% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Lokata Plus PL -13,66% dłużne krótkoterminowe 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -25,12% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR -30,06% inne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Konserwatywny ZGR -36,62% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ESG ZGR -14,38% dłużne 5 Kup
123... 14