Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR +6,84% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Multi Factor ZGR +6,74% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +6,70% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ZGR +6,25% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +6,16% inne 3 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Japonia ZGR +5,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Spółek Dywidendowych USA ZGR +5,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +5,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +4,98% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Stabilny S ZGR +4,17% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +4,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ZGR +4,01% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny A ZGR +3,80% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL +3,60% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PL +3,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR +2,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Strategii ZGR +2,49% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) ZGR +2,02% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +2,00% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Złota ZGR +1,98% akcyjne 5 Kup