123... 14
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAkcje Biopharma PL +19,27% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PL +18,35% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Ameryka Łacińska PL +12,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. PKO Papierów Dłużnych USD PL +12,26% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Nowych Technologii PL +11,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Selektywny Globalny PL +10,92% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych PL +10,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. PKO Akcji Rynku Złota PL +10,59% inne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Globalny Kat. S PL +9,93% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NN Globalny Spółek Dywidendowych ZGR +9,06% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR +8,25% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Technologii i Innowacji Globalny PL +8,12% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PL +8,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja PL +7,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining PL +7,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Medycyny i Demografii Globalny PL +7,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych PL +7,21% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny PL +6,95% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Artificial Intelligence PL +6,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny PL +6,37% akcyjne 6 Kup
123... 14