123... 15
   
Dodaj do porównania NN (L) Indeks Surowców ZGR +40,43% inne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny ZGR +9,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych ZGR +15,62% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Stabilny S ZGR +6,04% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +1,51% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL -0,22% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ZGR +4,06% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny A ZGR +5,69% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +17,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +10,41% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +0,19% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR +7,97% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +6,24% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL -1,97% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +3,61% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR -3,78% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Strategii ZGR +3,94% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL -5,09% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji Korporacyjnych (w likwidacji) PL -1,06% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Globalny S ZGR -1,54% akcyjne 6 Kup
123... 15