123... 14
   
Dodaj do porównania SKARBIEC Global High Yield Bond ZGR +8,46% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL +72,33% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Emerging Markets Bond ZGR +8,41% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Aktywny Dochodowy PL +3,67% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Korona Dochodowy PL +3,78% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +72,07% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej ZGR +38,35% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Income ZGR +9,05% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji PLUS PL +60,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +47,22% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR +63,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Indeks Surowców (L) ZGR +59,69% inne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Zrównoważonego Wzrostu PL +37,13% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Globalny Długu Korporacyjnego ZGR +13,04% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +76,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +42,46% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOVO Aktywnej Alokacji PL +22,43% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL +44,78% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Zrównoważony PL +24,27% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR +7,68% dłużne 3 Kup
123... 14