Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Krótkoterminowych Obligacji PL -2,59% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Ochrony Wzrostu PL -2,53% mieszane 2 Kup
Dodaj do porównania BALTIC Makro Alokacji Plus B ZGR +0,64% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR +0,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +5,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Strategii ZGR +2,49% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +6,70% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Nowa Europa ZGR -1,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Stabilnego Wzrostu PL -1,66% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PL +3,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych ZGR -5,03% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL -0,50% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Aktywnej Alokacji PL -3,63% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Turcja ZGR +8,59% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR +0,68% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PL +12,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy ZGR -1,96% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL -4,28% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych ZGR +9,97% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Aktywnej Alokacji ZGR -3,16% mieszane 5 Kup