Nawigacja okruszkowa
funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
18 / 18 funduszy
   
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +51,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +50,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +39,86% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +39,12% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Akcji kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +38,20% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Akcji kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +37,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +9,64% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +9,19% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +6,58% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +6,55% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +5,53% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +5,26% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Dłużny kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,13% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Dłużny kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,86% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,37% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,11% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Short Equity kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -28,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Short Equity kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -28,17% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
18 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.