Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
18 / 18 funduszy
   
Dodaj do porównania IPOPEMA Short Equity kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +33,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Short Equity kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +33,29% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Dłużny kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,27% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Dłużny kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,03% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,56% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +2,31% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,51% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,26% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -4,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -4,80% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -8,90% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -8,91% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. IPOPEMA Zrównoważony kat. A ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -10,92% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Zrównoważony kat. B ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -11,53% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Akcji kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -23,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Akcji kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -23,18% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -31,55% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -31,90% akcyjne 6 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
18 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron