123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL +37,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +60,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +58,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +0,64% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +1,09% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +17,47% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +25,17% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL +37,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -25,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +30,62% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +38,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR +18,64% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +5,66% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +28,01% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +28,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +22,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR +12,50% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +44,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +1,05% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR +5,46% dłużne 3 Kup
123... 14