Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
15 / 15 funduszy
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Rockbridge Gier i Innowacji ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +70,76% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Selektywny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +13,57% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE Obligacji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +8,50% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji 2 PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +7,79% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +5,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE Lokata Plus PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,44% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dłużny PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,38% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +3,17% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. +1,15% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Globalnych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. +0,52% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Zrównoważony PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -5,00% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -10,83% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -21,34% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ZGR Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów za granicą. -24,81% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany PL Fundusze, które inwestują większość swoich aktywów w Polsce. -44,79% inne 5 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
15 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron