Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 158,05 158,46 -0,26% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,34 102,93 +0,40% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 99,79 99,86 -0,07% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 107,84 107,57 +0,25% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 121,61 121,40 +0,17% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 95,54 95,51 +0,03% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102,88 102,38 +0,49% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112,47 111,47 +0,90% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 151,99 151,81 +0,12% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 137,28 137,16 +0,09% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 160,81 160,58 +0,14% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 440,18 440,43 -0,06% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 99,99 100,73 -0,73% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 78,64 78,73 -0,11% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 88,90 88,97 -0,08% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121,02 119,72 +1,09% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 212,45 212,70 -0,12% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 80,80 80,84 -0,05% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62,17 62,11 +0,10% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 127,03 127,17 -0,11% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 87,55 87,09 +0,53% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 220,02 222,37 -1,06% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 334,51 333,80 +0,21% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 199,29 198,47 +0,41% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 142,74 142,16 +0,41% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95,82 95,28 +0,57% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 78,19 78,04 +0,19% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130,42 129,12 +1,01% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 77,76 77,45 +0,40% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82,79 84,81 -2,38% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 143,25 142,59 +0,46% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 105,68 105,53 +0,14% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 47,73 47,65 +0,17% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 47,86 47,59 +0,57% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,84 98,98 +0,87% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 805,00 805,69 -0,09% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 102,53 102,63 -0,10% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 88,42 88,68 -0,29% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,83 100,16 -0,33% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 94,34 94,79 -0,47% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 209,37 210,94 -0,74% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119,45 119,59 -0,12% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79,03 79,02 +0,01% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.