Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 143,95 146,67 -1,85% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 104,35 106,58 -2,09% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 95,22 96,90 -1,73%
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 122,39 124,78 -1,92% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 91,45 93,16 -1,84% koszyk
Wykres ALLIANZ Surowców i Energii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 90,12 92,92 -3,01% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 85,98 87,72 -1,98% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 105,88 107,86 -1,84% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 156,99 159,49 -1,57% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135,66 137,24 -1,15% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 158,32 160,05 -1,08% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 419,99 427,49 -1,75% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 98,59 99,44 -0,85% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 202,46 206,45 -1,93% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 88,14 89,37 -1,38% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 45,97 45,59 +0,83% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 121,49 123,89 -1,94% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 90,37 91,96 -1,73% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 178,54 181,65 -1,71% koszyk
Wykres NOVO Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 101,72 101,89 -0,17% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 210,65 214,52 -1,80% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 94,15 95,63 -1,55% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 77,85 79,22 -1,73% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 142,58 145,01 -1,68% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83,75 85,15 -1,64% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 69,11 71,18 -2,91% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 160,06 163,55 -2,13% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 94,79 96,87 -2,15% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 48,24 49,01 -1,57% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 44,17 45,13 -2,13% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98,39 101,11 -2,69% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 843,10 848,84 -0,68% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 103,73 104,67 -0,90% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 93,50 94,33 -0,88% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,12 101,07 -0,94% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 90,66 91,57 -0,99% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91,27 90,36 +1,01% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 193,64 194,97 -0,68% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 111,41 112,63 -1,08% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 61,98 63,08 -1,74% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.