Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 153,90 154,61 -0,46% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 116,58 115,84 +0,64% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 100,08 100,23 -0,15% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,28 100,62 -0,34% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 125,12 124,39 +0,59% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 96,27 96,44 -0,18% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95,24 95,16 +0,08% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118,92 118,58 +0,29% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 155,62 155,73 -0,07% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 139,59 138,99 +0,43% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 163,86 163,14 +0,44% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 440,40 440,23 +0,04% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 103,54 102,62 +0,90% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 82,47 82,29 +0,22% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 89,07 89,09 -0,02% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 139,13 138,25 +0,64% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 212,63 213,23 -0,28% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 87,92 87,42 +0,57% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 54,54 54,75 -0,38% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 126,90 127,16 -0,20% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 88,89 88,85 +0,05% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 211,72 208,63 +1,48% koszyk
Wykres NOVO Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 107,07 107,55 -0,45% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 222,28 220,72 +0,71% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,96 100,88 +0,08% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 82,66 82,42 +0,29% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 153,27 151,18 +1,38% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83,94 83,32 +0,74% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83,29 83,71 -0,50% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 174,31 172,44 +1,08% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 101,51 101,63 -0,12% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 48,44 48,24 +0,41% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 46,67 46,76 -0,19% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108,31 107,91 +0,37% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 95,15 94,14 +1,07% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106,95 105,86 +1,03% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96,35 95,32 +1,08% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 104,52 106,20 -1,58% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 208,19 206,11 +1,01% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 122,83 121,63 +0,99% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 75,65 74,93 +0,96% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.