Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres AGIO Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 1 127,07 1 111,09 +1,44% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 156,10 155,81 +0,19% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106,23 106,20 +0,03% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 97,96 97,67 +0,30% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113,83 113,47 +0,32% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 120,45 120,10 +0,29% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 92,73 92,46 +0,29% koszyk
Wykres ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. PARASOL fundusz parasolowy PL 132,01 131,55 +0,35% koszyk
Wykres ALTUS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 144,01 143,47 +0,38% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,65 100,98 -0,33% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112,91 112,72 +0,17% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 151,11 150,65 +0,31% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134,40 133,82 +0,43% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 155,96 155,51 +0,29% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 428,41 427,62 +0,18% koszyk
Wykres EQUES Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 13,41 13,34 +0,52% koszyk
Wykres INVENTUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 85,57 84,88 +0,81% koszyk
Wykres INVENTUM Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 73,12 72,34 +1,08% koszyk
Wykres INVESTOR Agrobiznes PARASOL fundusz parasolowy ZGR 196,86 198,79 -0,97% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Dużych Spółek FIO PL 377,77 378,02 -0,07% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji FIO PL 196,47 196,82 -0,18% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 169,49 169,36 +0,08% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68,38 67,89 +0,72% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 188,15 187,50 +0,35% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135,70 135,74 -0,03% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Infr. i Inform. PARASOL fundusz parasolowy PL 66,23 66,37 -0,21% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nier. i Budown. PARASOL fundusz parasolowy ZGR 63,74 63,79 -0,08% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek FIO PL 227,02 226,39 +0,28% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek FIO ZGR 47,52 47,43 +0,19% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 184,04 184,99 -0,51% koszyk
Wykres INVESTOR Zmian Klimatycznych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 63,31 62,79 +0,83% koszyk
Wykres IPOPEMA Agresywny kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 127,48 126,97 +0,40% koszyk
Wykres IPOPEMA Agresywny kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 115,18 114,72 +0,40% koszyk
Wykres IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 131,28 130,34 +0,72% koszyk
Wykres IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 130,85 129,91 +0,72% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 136,96 135,67 +0,95% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 129,37 128,16 +0,94% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 75,01 74,60 +0,55% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 86,09 85,76 +0,38% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119,15 118,28 +0,74% koszyk
Wykres MILLENNIUM Absolute Return PARASOL fundusz parasolowy PL 106,95 106,81 +0,13% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 208,03 207,71 +0,15% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 77,86 77,77 +0,12% koszyk
Wykres MILLENNIUM Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130,09 128,44 +1,28% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 16,52 16,45 +0,43% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9,21 9,12 +0,99% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9,53 9,41 +1,28% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 6,66 6,65 +0,15% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8,42 8,35 +0,84% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 6,13 6,11 +0,33% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 6,03 5,98 +0,84% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7,90 7,79 +1,41% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 8,06 7,99 +0,88% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67,22 67,16 +0,09% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 128,33 128,00 +0,26% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 84,22 83,93 +0,35% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 215,48 215,27 +0,10% koszyk
Wykres OPEN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 112,79 112,79 0,00% koszyk
Wykres OPEN MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119,48 119,11 +0,31% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 328,57 328,48 +0,03% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 194,24 194,14 +0,05% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 138,35 138,37 -0,01% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97,14 97,04 +0,10% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 77,17 77,14 +0,04% koszyk
Wykres PKO Biotechnologii i Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 146,99 146,66 +0,23% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134,29 134,61 -0,24% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79,62 79,35 +0,34% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93,67 93,50 +0,18% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 105,37 105,55 -0,17% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 46,97 47,00 -0,06% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 49,18 49,23 -0,10% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97,02 96,93 +0,09% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 803,28 801,06 +0,28% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 101,20 100,85 +0,35% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 83,10 82,76 +0,41% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97,62 96,98 +0,66% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91,46 90,96 +0,55% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 204,78 204,14 +0,31% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113,23 112,71 +0,46% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76,56 75,90 +0,87% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.