Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 155,23 156,11 -0,56% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,84 99,73 +0,11% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 98,07 98,39 -0,33% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 104,58 103,76 +0,79% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 120,11 120,66 -0,46% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 93,73 93,99 -0,28% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,30 99,70 +0,60% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109,63 108,97 +0,61% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 149,54 149,43 +0,07% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134,42 134,16 +0,19% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 157,67 157,25 +0,27% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 433,89 434,35 -0,11% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 77,95 78,02 -0,09% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 87,48 87,68 -0,23% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 116,09 114,75 +1,17% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 207,63 208,51 -0,42% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 79,09 79,03 +0,08% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 61,89 61,47 +0,68% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 125,71 126,43 -0,57% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 86,92 86,88 +0,05% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 214,58 213,46 +0,52% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 323,69 324,88 -0,37% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 192,61 192,61 0,00% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 137,91 137,80 +0,08% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 92,81 92,63 +0,19% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 75,54 75,87 -0,43% koszyk
Wykres PKO Biotechnologii i Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136,32 136,04 +0,21% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 124,85 124,92 -0,06% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76,09 76,33 -0,31% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83,85 83,75 +0,12% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 103,17 103,53 -0,35% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 46,99 47,09 -0,21% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 46,69 46,94 -0,53% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95,45 95,50 -0,05% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 773,45 776,29 -0,37% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 99,05 99,63 -0,58% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 86,86 86,44 +0,49% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96,64 95,79 +0,89% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 92,94 92,35 +0,64% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 206,88 206,52 +0,17% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115,84 114,92 +0,80% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 74,56 73,21 +1,84% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.