Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 128,90 129,06 -0,12% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110,22 110,26 -0,04% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 119,68 119,10 +0,49% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 84,39 84,51 -0,14% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86,11 86,16 -0,06% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113,22 113,60 -0,33% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 156,23 155,67 +0,36% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 142,02 142,30 -0,20% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 159,29 159,03 +0,16% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 410,83 410,12 +0,17% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 89,31 89,45 -0,16% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 78,79 78,38 +0,52% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 78,45 78,33 +0,15% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 129,64 129,67 -0,02% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 185,38 185,86 -0,26% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 91,64 91,26 +0,42% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 48,00 48,10 -0,21% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 112,77 112,88 -0,10% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 89,48 88,76 +0,81% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 142,03 142,81 -0,55% koszyk
Wykres NOVO Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 101,69 101,89 -0,20% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 217,67 217,44 +0,11% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97,89 98,10 -0,21% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 76,39 76,67 -0,37% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 154,22 154,64 -0,27% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86,02 86,31 -0,34% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115,12 115,76 -0,55% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 183,18 183,17 +0,01% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 88,39 88,06 +0,37% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 49,27 48,88 +0,80% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 44,05 44,08 -0,07% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82,79 82,71 +0,10% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 795,72 796,69 -0,12% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 96,33 96,43 -0,10% koszyk
Wykres UNIAkcje Biopharma PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,55 102,59 +0,94% koszyk
Wykres UNIAkcje Globalny Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 105,53 105,13 +0,38% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 92,45 92,20 +0,27% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 105,71 105,15 +0,53% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 90,33 90,18 +0,17% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 104,63 104,64 -0,01% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 181,40 181,35 +0,03% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 114,16 114,18 -0,02% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 61,51 61,60 -0,15% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.