Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 151,00 150,52 +0,32% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113,24 111,33 +1,72% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 96,74 96,37 +0,38% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,22 103,75 -0,51% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 116,58 115,40 +1,02% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 92,69 92,33 +0,39% koszyk
Wykres ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. PARASOL fundusz parasolowy PL 131,88 130,87 +0,77% koszyk
Wykres ALTUS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 146,03 145,35 +0,47% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102,90 101,34 +1,54% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119,25 117,76 +1,27% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 148,82 147,87 +0,64% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 137,70 136,58 +0,82% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 160,35 158,95 +0,88% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 439,80 436,45 +0,77% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 99,21 98,35 +0,87% koszyk
Wykres EQUES Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 13,13 13,02 +0,84% koszyk
Wykres INVESTOR Agrobiznes PARASOL fundusz parasolowy ZGR 221,32 220,27 +0,48% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 206,66 204,93 +0,84% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Dużych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 384,42 382,04 +0,62% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 158,14 154,78 +2,17% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 74,18 71,89 +3,19% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 226,47 225,36 +0,49% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115,28 115,36 -0,07% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Infr. i Inform. PARASOL fundusz parasolowy PL 69,34 68,53 +1,18% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nier. i Budown. PARASOL fundusz parasolowy ZGR 78,17 77,02 +1,49% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 226,25 224,71 +0,69% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 49,42 48,85 +1,17% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 233,87 237,26 -1,43% koszyk
Wykres INVESTOR Zmian Klimatycznych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 64,94 63,67 +1,99% koszyk
Wykres IPOPEMA Agresywny kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 127,83 127,17 +0,52% koszyk
Wykres IPOPEMA Agresywny kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 115,22 114,62 +0,52% koszyk
Wykres IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 136,27 134,98 +0,96% koszyk
Wykres IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 135,47 134,18 +0,96% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 139,48 137,80 +1,22% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 131,47 129,88 +1,22% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 78,28 77,49 +1,02% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 87,34 86,87 +0,54% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 139,06 136,64 +1,77% koszyk
Wykres MILLENNIUM Absolute Return PARASOL fundusz parasolowy PL 112,98 111,52 +1,31% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 208,62 207,36 +0,61% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 81,49 80,52 +1,20% koszyk
Wykres MILLENNIUM Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 140,53 137,66 +2,08% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 16,03 15,99 +0,25% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 11,04 10,76 +2,60% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 11,36 11,05 +2,81% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 6,97 6,92 +0,72% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8,25 8,18 +0,86% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 6,10 6,08 +0,33% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 6,95 6,84 +1,61% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8,38 8,23 +1,82% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 8,13 8,05 +0,99% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 54,99 54,94 +0,09% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 122,22 121,17 +0,87% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 82,56 81,73 +1,02% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 220,39 216,78 +1,67% koszyk
Wykres OPEN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 110,92 110,51 +0,37% koszyk
Wykres OPEN MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123,43 122,21 +1,00% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 337,84 336,79 +0,31% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 203,70 202,22 +0,73% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 145,49 144,31 +0,82% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,59 99,79 +0,80% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 79,10 78,82 +0,36% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 1 183,40 1 177,89 +0,47% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PARASOL fundusz parasolowy ZGR 691,65 686,48 +0,75% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 1 048,69 1 046,29 +0,23% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 1 332,40 1 329,03 +0,25% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 140,80 139,57 +0,88% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 77,25 76,58 +0,87% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82,41 83,65 -1,48% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 157,17 156,44 +0,47% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 99,27 98,77 +0,51% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 44,64 44,20 +1,00% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 46,12 46,04 +0,17% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,35 102,44 +0,89% koszyk
Wykres SKARBIEC JPMorgan Emerging Markets
Opportunities
PARASOL fundusz parasolowy
ZGR 122,79 120,73 +1,71% koszyk
Wykres SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113,09 111,90 +1,06% koszyk
Wykres SKARBIEC Market Neutral PARASOL fundusz parasolowy PL 119,56 116,77 +2,39% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 793,76 787,06 +0,85% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 101,14 100,38 +0,76% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 90,21 89,35 +0,96% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108,97 106,81 +2,02% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96,15 94,76 +1,47% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 209,04 205,90 +1,53% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 132,67 129,62 +2,35% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96,20 92,50 +4,00% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.