Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 130,53 130,50 +0,02% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110,73 110,84 -0,10% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 129,48 129,44 +0,03% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 86,69 86,57 +0,14% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 87,41 87,13 +0,32% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 116,26 115,76 +0,43% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 167,16 166,54 +0,37% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 149,32 148,52 +0,54% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 167,54 166,68 +0,52% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 434,11 433,33 +0,18% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 92,28 92,00 +0,30% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 86,51 86,62 -0,13% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 83,16 83,16 0,00% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133,14 131,93 +0,92% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 190,63 190,28 +0,18% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 98,44 98,03 +0,42% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 49,15 48,91 +0,49% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 116,33 116,03 +0,26% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 97,75 97,56 +0,19% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 142,17 141,80 +0,26% koszyk
Wykres NOVO Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,41 100,49 -0,08% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 227,81 227,15 +0,29% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,94 101,39 +0,54% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 77,08 77,01 +0,09% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 163,15 163,10 +0,03% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 89,58 89,30 +0,31% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113,94 112,97 +0,86% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 189,71 189,23 +0,25% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 92,70 92,63 +0,08% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 52,82 52,77 +0,09% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 45,34 45,14 +0,44% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82,59 82,74 -0,18% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 782,65 782,23 +0,05% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 95,07 95,05 +0,02% koszyk
Wykres UNIAkcje Biopharma PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,91 101,88 +0,03% koszyk
Wykres UNIAkcje Globalny Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,25 103,20 +0,05% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 100,08 99,92 +0,16% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112,68 112,10 +0,52% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96,47 96,22 +0,26% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106,26 105,90 +0,34% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 192,81 192,59 +0,11% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 120,18 119,87 +0,26% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 66,82 66,48 +0,51% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.