Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 150,96 148,67 +1,54% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106,96 104,94 +1,92% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 95,83 94,34 +1,58% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,82 101,52 +2,27% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 117,45 116,28 +1,01% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 91,82 90,46 +1,50% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97,07 94,17 +3,08% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109,72 107,41 +2,15% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 146,27 145,64 +0,43% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134,16 132,83 +1,00% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 157,78 156,73 +0,67% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 431,38 425,82 +1,31% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 98,68 97,39 +1,32% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 76,95 76,41 +0,71% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 86,48 85,37 +1,30% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123,38 120,68 +2,24% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 206,57 203,46 +1,53% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 80,03 79,35 +0,86% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 53,42 53,25 +0,32% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 121,21 119,26 +1,64% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 83,33 82,78 +0,66% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 214,19 208,26 +2,85% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 332,20 326,64 +1,70% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 197,22 194,31 +1,50% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 140,73 138,69 +1,47% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 92,58 89,94 +2,94% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 77,74 76,41 +1,74% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136,65 133,68 +2,22% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 75,07 73,89 +1,60% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79,63 78,16 +1,88% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 151,98 148,79 +2,14% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 99,14 97,53 +1,65% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 44,74 44,30 +0,99% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 44,93 43,71 +2,79% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,83 99,27 +2,58% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 771,88 752,12 +2,63% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 98,75 95,89 +2,98% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 87,49 86,11 +1,60% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,10 96,48 +3,75% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93,45 91,66 +1,95% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 203,91 199,46 +2,23% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118,20 113,64 +4,01% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 80,55 74,98 +7,43% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.