Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 165,36 165,18 +0,11% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121,90 121,39 +0,42% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 105,97 105,80 +0,16% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 107,00 107,32 -0,30% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 131,45 130,86 +0,45% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 101,56 101,40 +0,16% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,19 99,23 -0,04% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 124,57 124,93 -0,29% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 160,44 159,92 +0,33% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 143,47 143,66 -0,13% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 168,39 168,56 -0,10% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 466,58 467,33 -0,16% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 108,47 108,42 +0,05% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 87,29 86,90 +0,45% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 96,25 96,22 +0,03% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 140,44 141,51 -0,76% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 224,62 224,08 +0,24% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 90,57 90,24 +0,37% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 57,08 56,93 +0,26% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 133,99 133,81 +0,13% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 91,38 90,67 +0,78% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 227,48 227,68 -0,09% koszyk
Wykres NOVO Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 111,45 111,53 -0,07% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 361,01 362,21 -0,33% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 224,03 224,50 -0,21% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 159,83 160,05 -0,14% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,95 101,81 +0,14% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 84,58 84,81 -0,27% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 153,33 153,10 +0,15% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 84,72 85,13 -0,48% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86,46 86,39 +0,08% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 170,74 171,77 -0,60% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 109,05 108,91 +0,13% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 50,27 50,14 +0,26% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 49,18 48,76 +0,86% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110,73 110,69 +0,04% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 897,86 897,13 +0,08% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 114,47 114,05 +0,37% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 99,18 99,42 -0,24% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108,53 108,54 -0,01% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,73 101,85 -0,12% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 117,22 116,88 +0,29% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 219,56 219,45 +0,05% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125,97 126,46 -0,39% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 75,61 76,06 -0,59% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.