Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 130,03 130,37 -0,26% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 111,31 111,29 +0,02% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 124,95 125,68 -0,58% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 85,91 86,08 -0,20% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 85,48 85,36 +0,14% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 114,30 113,95 +0,31% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 163,38 163,21 +0,10% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 146,14 146,59 -0,31% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 165,21 165,49 -0,17% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 425,74 426,65 -0,21% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 91,64 91,98 -0,37% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 84,09 84,51 -0,50% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 81,64 81,91 -0,33% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130,16 129,45 +0,55% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 190,95 191,85 -0,47% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 98,06 98,74 -0,69% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 48,12 48,15 -0,06% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 115,82 116,17 -0,30% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 95,14 95,37 -0,24% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 144,38 145,09 -0,49% koszyk
Wykres NOVO Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 101,38 101,25 +0,13% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 229,74 229,10 +0,28% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,36 99,89 +0,47% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 77,60 77,43 +0,22% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 160,65 160,25 +0,25% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 87,92 88,12 -0,23% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 116,36 115,87 +0,42% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 193,09 191,99 +0,57% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 91,07 91,16 -0,10% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 51,47 51,61 -0,27% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 44,16 44,19 -0,07% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 84,86 85,16 -0,35% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 794,01 798,88 -0,61% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 96,09 96,63 -0,56% koszyk
Wykres UNIAkcje Biopharma PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102,15 103,40 -1,21% koszyk
Wykres UNIAkcje Globalny Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102,88 103,34 -0,45% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 98,65 98,43 +0,22% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109,18 109,04 +0,13% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93,52 93,51 +0,01% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,63 103,64 -0,01% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 189,39 189,84 -0,24% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 116,02 115,87 +0,13% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 65,51 65,47 +0,06% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.