Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 159,01 157,68 +0,84% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 116,86 115,86 +0,86% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 102,23 101,41 +0,81% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,79 102,25 +1,51% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 127,68 126,90 +0,61% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 98,06 97,26 +0,82% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96,21 95,07 +1,20% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 120,86 120,40 +0,38% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 159,57 158,40 +0,74% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 144,10 142,73 +0,96% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 166,83 166,11 +0,43% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 456,38 453,72 +0,59% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 104,37 103,90 +0,45% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 84,53 84,04 +0,58% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 92,54 91,92 +0,67% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136,75 137,26 -0,37% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 219,39 217,28 +0,97% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 88,80 88,24 +0,63% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 217,40 215,32 +0,97% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 354,74 351,82 +0,83% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 221,22 219,38 +0,84% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 157,92 156,53 +0,89% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98,51 97,48 +1,06% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 82,94 82,24 +0,85% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 151,96 150,20 +1,17% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83,76 83,44 +0,38% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83,44 83,52 -0,10% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 169,94 167,85 +1,25% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 105,52 104,69 +0,79% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 48,93 48,53 +0,82% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 46,42 46,06 +0,78% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109,03 108,45 +0,53% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 868,08 862,07 +0,70% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 110,29 109,36 +0,85% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 97,50 97,17 +0,34% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106,41 105,71 +0,66% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98,63 98,06 +0,58% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108,66 109,03 -0,34% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 210,60 209,42 +0,56% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 124,53 123,91 +0,50% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76,86 75,87 +1,30% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.