Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 162,01 162,85 -0,52% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121,19 120,94 +0,21% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 104,72 105,06 -0,32% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 104,22 104,44 -0,21% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 130,14 129,95 +0,15% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 100,52 100,86 -0,34% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,00 100,06 -1,06% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123,04 123,88 -0,68% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 162,38 162,73 -0,22% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 143,50 143,52 -0,01% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 170,32 170,26 +0,04% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 463,28 464,81 -0,33% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 107,67 107,34 +0,31% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 86,99 86,87 +0,14% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 94,31 94,49 -0,19% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 144,47 144,19 +0,19% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 222,44 223,95 -0,67% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 91,33 91,50 -0,19% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 56,69 56,84 -0,26% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 133,26 133,97 -0,53% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 92,67 92,64 +0,03% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 223,35 222,89 +0,21% koszyk
Wykres NOVO Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 111,49 110,89 +0,54% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 364,95 365,61 -0,18% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 228,94 228,84 +0,04% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 162,36 162,39 -0,02% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,38 104,04 -0,63% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 85,52 85,70 -0,21% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 153,77 154,04 -0,18% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86,74 86,72 +0,02% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 88,30 88,16 +0,16% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 180,30 180,53 -0,13% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 107,86 108,38 -0,48% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 50,52 50,62 -0,20% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 48,65 49,07 -0,86% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 111,87 111,99 -0,11% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 897,76 899,46 -0,19% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 114,08 114,40 -0,28% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 99,12 99,19 -0,07% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109,67 109,34 +0,30% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,65 100,65 0,00% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112,56 112,32 +0,21% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 217,30 216,88 +0,19% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 128,04 127,96 +0,06% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79,14 79,29 -0,19% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.