Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 155,23 155,68 -0,29% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 105,74 106,42 -0,64% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 97,27 97,58 -0,32% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 114,44 113,78 +0,58% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 122,96 123,37 -0,33% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 92,03 92,38 -0,38% koszyk
Wykres ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. PARASOL fundusz parasolowy PL 130,84 130,85 -0,01% koszyk
Wykres ALTUS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 143,25 143,95 -0,49% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,59 101,86 -0,27% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 110,00 109,85 +0,14% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 153,03 153,69 -0,43% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 132,40 132,66 -0,20% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 154,79 155,38 -0,38% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 423,44 424,80 -0,32% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 97,07 96,99 +0,08% koszyk
Wykres EQUES Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 13,47 13,55 -0,59% koszyk
Wykres INVENTUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 85,94 86,21 -0,31% koszyk
Wykres INVENTUM Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 72,26 72,68 -0,58% koszyk
Wykres INVESTOR Agrobiznes PARASOL fundusz parasolowy ZGR 194,29 196,02 -0,88% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Dużych Spółek FIO PL 377,80 378,80 -0,26% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji FIO PL 199,58 199,71 -0,07% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 164,61 161,15 +2,15% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 66,05 65,39 +1,01% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 177,11 174,99 +1,21% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 132,26 131,92 +0,26% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Infr. i Inform. PARASOL fundusz parasolowy PL 69,17 69,31 -0,20% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nier. i Budown. PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62,42 62,23 +0,31% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek FIO PL 233,29 234,06 -0,33% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek FIO ZGR 49,43 49,56 -0,26% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 190,97 186,40 +2,45% koszyk
Wykres INVESTOR Zmian Klimatycznych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62,72 63,19 -0,74% koszyk
Wykres IPOPEMA Agresywny kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 126,78 127,08 -0,24% koszyk
Wykres IPOPEMA Agresywny kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 114,60 114,88 -0,24% koszyk
Wykres IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 133,13 133,47 -0,25% koszyk
Wykres IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 132,76 133,10 -0,26% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 134,17 134,66 -0,36% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 126,81 127,28 -0,37% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 74,75 75,10 -0,47% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 84,37 84,70 -0,39% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115,05 115,48 -0,37% koszyk
Wykres MILLENNIUM Absolute Return PARASOL fundusz parasolowy PL 107,76 107,80 -0,04% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 206,53 207,34 -0,39% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 79,47 79,71 -0,30% koszyk
Wykres MILLENNIUM Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 129,77 130,73 -0,73% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 16,25 16,33 -0,49% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8,87 8,81 +0,68% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9,02 9,01 +0,11% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 6,74 6,78 -0,59% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8,36 8,37 -0,12% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 6,10 6,12 -0,33% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 5,95 5,95 0,00% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7,65 7,65 0,00% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 7,99 8,03 -0,50% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67,52 67,63 -0,16% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 128,56 129,02 -0,36% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 84,83 85,11 -0,33% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 213,77 214,04 -0,13% koszyk
Wykres OPEN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 112,82 113,20 -0,34% koszyk
Wykres OPEN MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121,02 121,45 -0,35% koszyk
Wykres PKO Akcji FIO PL 324,67 325,49 -0,25% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek FIO PL 196,72 196,72 0,00% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 140,32 140,48 -0,11% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa FIO ZGR 96,35 96,49 -0,15% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 76,46 76,62 -0,21% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 1 136,69 1 136,94 -0,02% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PARASOL fundusz parasolowy ZGR 682,89 681,38 +0,22% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 971,21 974,79 -0,37% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 1 392,85 1 386,57 +0,45% koszyk
Wykres PKO Biotechnologii i Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 147,65 146,35 +0,89% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136,83 136,68 +0,11% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 81,91 82,14 -0,28% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93,52 93,99 -0,50% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 105,50 105,92 -0,40% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 47,72 47,83 -0,23% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 48,99 49,30 -0,63% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95,10 94,70 +0,42% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 84,80 84,97 -0,20% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,06 99,48 -0,42% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91,88 91,84 +0,04% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 202,42 202,47 -0,02% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112,97 113,08 -0,10% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79,18 79,82 -0,80% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.