Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98,20 98,44 -0,24% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119,00 119,04 -0,03% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 157,59 155,64 +1,25% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 141,69 141,28 +0,29% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 164,25 162,88 +0,84% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 454,21 451,93 +0,50% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 102,66 102,21 +0,44% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 84,37 83,35 +1,22% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 91,96 91,18 +0,86% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 137,27 137,28 -0,01% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 215,68 214,82 +0,40% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 87,00 86,05 +1,10% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 55,04 55,13 -0,16% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 126,08 125,37 +0,57% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 88,19 87,49 +0,80% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 218,40 217,13 +0,58% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 351,55 349,70 +0,53% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 218,74 216,69 +0,95% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 156,18 154,91 +0,82% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,22 99,22 0,00% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 82,21 81,71 +0,61% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 150,20 149,13 +0,72% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82,96 82,73 +0,28% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 85,88 86,93 -1,21% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 168,67 166,46 +1,33% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 103,73 103,34 +0,38% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 47,79 47,36 +0,91% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 47,50 47,42 +0,17% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 107,40 107,27 +0,12% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 848,50 847,45 +0,12% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 107,11 107,02 +0,08% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 96,93 95,92 +1,05% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 107,14 106,13 +0,95% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98,28 97,56 +0,74% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108,38 107,20 +1,10% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 209,71 208,81 +0,43% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 126,29 125,43 +0,69% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 81,88 81,32 +0,69% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.