Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 155,79 156,22 -0,28% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 108,06 107,92 +0,13% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 98,51 98,74 -0,23% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109,71 110,56 -0,77% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 118,59 119,26 -0,56% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 94,46 94,70 -0,25% koszyk
Wykres ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. PARASOL fundusz parasolowy PL 132,54 132,53 +0,01% koszyk
Wykres ALTUS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 146,28 145,98 +0,21% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,99 102,21 -0,22% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112,41 112,73 -0,28% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 150,22 150,90 -0,45% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136,63 136,70 -0,05% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 159,43 159,75 -0,20% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 439,90 440,07 -0,04% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 100,32 101,16 -0,83% koszyk
Wykres EQUES Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 13,52 13,57 -0,37% koszyk
Wykres INVESTOR Agrobiznes PARASOL fundusz parasolowy ZGR 204,20 206,11 -0,93% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 207,42 206,61 +0,39% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Dużych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 384,71 383,13 +0,41% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 161,17 160,20 +0,61% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68,48 68,53 -0,07% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 199,60 199,44 +0,08% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 126,05 127,26 -0,95% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Infr. i Inform. PARASOL fundusz parasolowy PL 69,46 69,57 -0,16% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nier. i Budown. PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67,08 67,43 -0,52% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 231,23 232,47 -0,53% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 48,37 48,49 -0,25% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 204,32 202,72 +0,79% koszyk
Wykres INVESTOR Zmian Klimatycznych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62,83 62,74 +0,14% koszyk
Wykres IPOPEMA Agresywny kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 129,61 129,67 -0,05% koszyk
Wykres IPOPEMA Agresywny kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 116,91 116,97 -0,05% koszyk
Wykres IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 135,47 135,51 -0,03% koszyk
Wykres IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 134,80 134,85 -0,04% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 141,28 141,40 -0,08% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 133,27 133,38 -0,08% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 77,82 78,10 -0,36% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 87,69 87,82 -0,15% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 125,03 125,11 -0,06% koszyk
Wykres MILLENNIUM Absolute Return PARASOL fundusz parasolowy PL 109,83 109,51 +0,29% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 211,60 211,55 +0,02% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 80,89 80,90 -0,01% koszyk
Wykres MILLENNIUM Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134,51 134,08 +0,32% koszyk
Wykres MetLife Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 16,56 16,57 -0,06% koszyk
Wykres MetLife Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10,09 10,10 -0,10% koszyk
Wykres MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10,01 10,07 -0,60% koszyk
Wykres MetLife Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 6,97 7,00 -0,43% koszyk
Wykres MetLife Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 8,49 8,52 -0,35% koszyk
Wykres MetLife Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 6,24 6,25 -0,16% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 6,44 6,46 -0,31% koszyk
Wykres MetLife Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7,85 7,88 -0,38% koszyk
Wykres MetLife Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 8,23 8,24 -0,12% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 59,81 60,14 -0,55% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 126,17 125,86 +0,25% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 86,64 86,27 +0,43% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 219,99 222,00 -0,91% koszyk
Wykres OPEN Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 113,56 113,69 -0,11% koszyk
Wykres OPEN MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 122,85 123,18 -0,27% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 337,77 337,11 +0,20% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 201,04 200,73 +0,15% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 143,96 143,92 +0,03% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97,91 97,94 -0,03% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 79,03 78,83 +0,25% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 1 190,03 1 189,48 +0,05% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PARASOL fundusz parasolowy ZGR 670,21 671,36 -0,17% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 1 060,92 1 059,18 +0,16% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 1 344,59 1 345,75 -0,09% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 137,48 137,38 +0,07% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79,21 79,12 +0,11% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 87,26 86,48 +0,90% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 151,73 151,59 +0,09% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 103,49 103,54 -0,05% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 46,46 46,51 -0,11% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 47,64 47,82 -0,38% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 100,97 100,88 +0,09% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 816,67 813,12 +0,44% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 103,53 103,16 +0,36% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 88,23 88,62 -0,44% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,97 102,55 -0,57% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95,06 95,69 -0,66% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 209,30 210,75 -0,69% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 120,16 121,02 -0,71% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82,32 82,75 -0,52% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.