Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 133,09 133,00 +0,07% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106,81 107,65 -0,78% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 120,54 120,39 +0,12% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 86,58 86,55 +0,03% koszyk
Wykres ALLIANZ Surowców i Energii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96,69 97,12 -0,44% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 89,40 90,33 -1,03% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109,50 111,05 -1,40% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 160,54 160,33 +0,13% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 141,97 142,07 -0,07% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 162,68 162,61 +0,04% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 418,12 418,28 -0,04% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 92,97 92,22 +0,81% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 79,60 79,48 +0,15% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 80,16 80,06 +0,12% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 128,10 130,26 -1,66% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 191,08 191,33 -0,13% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 90,05 90,00 +0,06% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 47,56 47,73 -0,36% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 116,32 116,31 +0,01% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 90,15 90,20 -0,06% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 156,64 155,71 +0,60% koszyk
Wykres NOVO Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 99,01 100,64 -1,62% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 213,83 213,91 -0,04% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 103,26 104,65 -1,33% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 76,43 76,32 +0,14% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 149,76 149,04 +0,48% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 85,55 85,67 -0,14% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,14 103,28 -2,07% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 166,79 165,57 +0,74% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 91,14 90,79 +0,39% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 50,17 50,03 +0,28% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 44,61 44,74 -0,29% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 84,15 83,58 +0,68% koszyk
Wykres UNIAkcje Biopharma PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,75 99,74 +0,01% koszyk
Wykres UNIAkcje Globalny Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,20 101,30 -0,10% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 94,05 94,03 +0,02% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 111,25 111,98 -0,65% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93,40 93,17 +0,25% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 94,95 95,16 -0,22% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 188,74 187,95 +0,42% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121,37 121,46 -0,07% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 74,22 75,47 -1,66% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.