Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 154,23 154,95 -0,46% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106,70 106,73 -0,03% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 96,85 97,42 -0,59% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 114,58 115,08 -0,43% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 122,14 123,27 -0,92% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 91,63 92,13 -0,54% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102,85 102,77 +0,08% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 111,30 111,08 +0,20% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 152,82 152,69 +0,09% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 132,88 133,06 -0,14% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 155,55 155,23 +0,21% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 425,08 426,15 -0,25% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 96,92 97,41 -0,50% koszyk
Wykres INVENTUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 85,43 85,47 -0,05% koszyk
Wykres INVENTUM Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 74,23 74,22 +0,01% koszyk
Wykres INVESTOR Agrobiznes PARASOL fundusz parasolowy ZGR 196,40 196,34 +0,03% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Dużych Spółek FIO PL 375,57 376,75 -0,31% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji FIO PL 197,59 197,62 -0,02% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 166,10 167,04 -0,56% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67,72 67,50 +0,33% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 183,41 183,18 +0,13% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 129,78 127,67 +1,65% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Infr. i Inform. PARASOL fundusz parasolowy PL 67,97 68,05 -0,12% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nier. i Budown. PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62,88 62,60 +0,45% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek FIO PL 231,24 232,20 -0,41% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek FIO ZGR 49,28 49,34 -0,12% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 196,32 198,28 -0,99% koszyk
Wykres INVESTOR Zmian Klimatycznych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62,86 62,79 +0,11% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 74,48 75,14 -0,88% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 84,10 84,73 -0,74% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118,31 117,86 +0,38% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 205,86 206,74 -0,43% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 79,10 79,06 +0,05% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68,36 68,34 +0,03% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 127,49 127,91 -0,33% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 84,32 85,09 -0,90% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 215,90 216,62 -0,33% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 324,52 324,62 -0,03% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 195,84 195,57 +0,14% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 139,75 139,55 +0,14% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96,89 96,95 -0,06% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 76,32 76,35 -0,04% koszyk
Wykres PKO Biotechnologii i Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 146,94 146,51 +0,29% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136,09 136,20 -0,08% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 80,40 80,52 -0,15% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 94,54 94,49 +0,05% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 104,34 104,87 -0,51% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 47,23 47,60 -0,78% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 48,92 49,05 -0,27% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 96,26 96,05 +0,22% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 85,07 84,81 +0,31% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102,81 103,17 -0,35% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 92,39 92,81 -0,45% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 205,51 206,55 -0,50% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115,90 115,86 +0,03% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83,26 83,48 -0,26% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.