Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 125,43 125,23 +0,16% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,19 101,46 -0,27% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 112,88 112,64 +0,21% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 82,20 82,18 +0,02% koszyk
Wykres ALLIANZ Surowców i Energii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83,43 84,21 -0,93% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 83,14 83,23 -0,11% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 106,24 106,24 0,00% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 148,32 148,19 +0,09% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133,17 132,91 +0,20% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 150,00 150,30 -0,20% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 385,88 386,69 -0,21% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 87,81 86,78 +1,19% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 75,67 75,62 +0,07% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 76,47 76,34 +0,17% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121,28 120,73 +0,46% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 179,39 179,54 -0,08% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 83,09 83,28 -0,23% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 41,83 41,24 +1,43% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 109,70 109,78 -0,07% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 86,59 86,53 +0,07% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 142,25 140,26 +1,42% koszyk
Wykres NOVO Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy PL 95,58 95,14 +0,46% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 197,59 198,49 -0,45% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93,06 93,60 -0,58% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 71,38 71,66 -0,39% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 138,82 139,86 -0,74% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 77,01 77,45 -0,57% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 73,40 72,03 +1,90% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 153,39 156,18 -1,79% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 82,70 82,30 +0,49% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 44,49 44,46 +0,07% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 39,73 39,83 -0,25% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 81,24 80,86 +0,47% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 814,12 811,02 +0,38% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 99,49 99,11 +0,38% koszyk
Wykres UNIAkcje Biopharma PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95,03 96,41 -1,43% koszyk
Wykres UNIAkcje Globalny Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98,52 99,63 -1,11% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 86,42 86,06 +0,42% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,51 101,22 +0,29% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 85,00 84,46 +0,64% koszyk
Wykres UNIAkcje: Daleki Wschód PARASOL fundusz parasolowy ZGR 87,71 89,58 -2,09% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 175,11 173,47 +0,95% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 109,04 108,40 +0,59% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 65,02 65,26 -0,37% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.