Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 162,16 161,74 +0,26% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 107,42 107,82 -0,37% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 102,31 101,91 +0,39% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 113,21 112,19 +0,91% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 126,99 126,55 +0,35% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 97,56 97,12 +0,45% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102,59 102,30 +0,28% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 112,63 113,27 -0,57% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 156,72 155,98 +0,47% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 138,65 138,51 +0,10% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 163,00 162,33 +0,41% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 452,33 450,20 +0,47% koszyk
Wykres INVENTUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 85,29 84,89 +0,47% koszyk
Wykres INVENTUM Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 72,86 72,81 +0,07% koszyk
Wykres INVESTOR Agrobiznes PARASOL fundusz parasolowy ZGR 199,79 198,75 +0,52% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Dużych Spółek FIO PL 389,55 387,99 +0,40% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji FIO PL 201,86 201,67 +0,09% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 170,42 169,56 +0,51% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68,57 68,91 -0,49% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 187,31 191,68 -2,28% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135,08 132,86 +1,67% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Infr. i Inform. PARASOL fundusz parasolowy PL 66,93 66,61 +0,48% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nier. i Budown. PARASOL fundusz parasolowy ZGR 63,10 63,35 -0,39% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek FIO PL 242,57 241,40 +0,48% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek FIO ZGR 49,15 48,94 +0,43% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 184,57 184,32 +0,14% koszyk
Wykres INVESTOR Zmian Klimatycznych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 63,41 64,41 -1,55% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 80,90 80,41 +0,61% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 91,18 90,47 +0,78% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121,09 121,59 -0,41% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 217,82 216,97 +0,39% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 82,84 82,51 +0,40% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67,52 67,67 -0,22% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 132,40 131,60 +0,61% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 88,89 88,69 +0,23% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 223,88 221,85 +0,92% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 336,98 336,50 +0,14% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 201,76 201,30 +0,23% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 144,45 144,18 +0,19% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97,92 97,75 +0,17% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 79,04 78,90 +0,18% koszyk
Wykres PKO Biotechnologii i Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 146,17 145,41 +0,52% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134,91 134,88 +0,02% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 79,81 79,89 -0,10% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 91,99 92,58 -0,64% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 109,15 108,63 +0,48% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 49,48 49,32 +0,32% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 49,16 49,04 +0,24% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,68 99,33 +0,35% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 850,11 844,17 +0,70% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 107,13 106,39 +0,70% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 89,83 89,22 +0,68% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,60 98,99 +0,62% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 95,95 95,19 +0,80% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 213,13 211,97 +0,55% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118,28 117,40 +0,75% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76,22 76,05 +0,22% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.