Pasek nawigacji Pasek nawigacji

fund-valuation portlet fund-valuation portlet

Nazwa funduszu Region Wycena Poprzednia wycena Zmiana % Kup online
Wykres ALLIANZ Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 155,32 155,08 +0,15% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 107,13 107,44 -0,29% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 97,50 97,51 -0,01% koszyk
Wykres ALLIANZ Energetyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 114,95 114,49 +0,40% koszyk
Wykres ALLIANZ MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 120,89 120,55 +0,28% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 92,42 92,40 +0,02% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Europy Wschodzącej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 102,71 102,49 +0,21% koszyk
Wykres AVIVA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 114,42 114,01 +0,36% koszyk
Wykres AVIVA Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 153,06 151,83 +0,81% koszyk
Wykres AVIVA Nowoczesnych Technologii PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135,69 135,23 +0,34% koszyk
Wykres AVIVA Nowych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 158,36 157,23 +0,72% koszyk
Wykres AVIVA Polskich Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 432,41 430,32 +0,49% koszyk
Wykres BPS Akcji FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 97,40 97,97 -0,58% koszyk
Wykres INVENTUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 86,33 86,45 -0,14% koszyk
Wykres INVENTUM Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 74,48 74,00 +0,65% koszyk
Wykres INVESTOR Agrobiznes PARASOL fundusz parasolowy ZGR 199,38 199,26 +0,06% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Dużych Spółek FIO PL 375,60 376,03 -0,11% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji FIO PL 197,98 197,30 +0,34% koszyk
Wykres INVESTOR Ameryka Łacińska PARASOL fundusz parasolowy ZGR 175,75 175,33 +0,24% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 69,15 69,02 +0,19% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 188,47 187,70 +0,41% koszyk
Wykres INVESTOR Rosja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134,66 134,79 -0,10% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Infr. i Inform. PARASOL fundusz parasolowy PL 66,34 66,14 +0,30% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nier. i Budown. PARASOL fundusz parasolowy ZGR 64,45 64,40 +0,08% koszyk
Wykres INVESTOR Top 25 Małych Spółek FIO PL 228,71 227,05 +0,73% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek FIO ZGR 48,14 48,07 +0,15% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 191,47 190,47 +0,53% koszyk
Wykres INVESTOR Zmian Klimatycznych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 63,83 63,88 -0,08% koszyk
Wykres KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PARASOL fundusz parasolowy PL 75,59 75,25 +0,45% koszyk
Wykres KBC Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 85,78 85,65 +0,15% koszyk
Wykres KBC Globalny Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121,14 121,09 +0,04% koszyk
Wykres MILLENNIUM Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 207,83 207,49 +0,16% koszyk
Wykres MILLENNIUM Dynamicznych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 79,35 78,78 +0,72% koszyk
Wykres NOBLE FUND Africa and Frontier PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67,89 67,77 +0,18% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 127,73 127,28 +0,35% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 84,53 84,04 +0,58% koszyk
Wykres NOVO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 215,72 216,78 -0,49% koszyk
Wykres PKO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 328,47 327,72 +0,23% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 196,54 195,24 +0,67% koszyk
Wykres PKO Akcji MiŚ Spółek Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 140,21 139,12 +0,78% koszyk
Wykres PKO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97,61 97,49 +0,12% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 77,10 76,96 +0,18% koszyk
Wykres PKO Biotechnologii i Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 147,79 147,16 +0,43% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134,47 134,68 -0,16% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 80,23 80,25 -0,02% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93,72 93,29 +0,46% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 104,51 104,16 +0,34% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 47,06 46,71 +0,75% koszyk
Wykres PZU Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 48,65 48,79 -0,29% koszyk
Wykres PZU Energia Medycyna Ekologia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98,34 97,90 +0,45% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 805,58 805,52 +0,01% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 101,16 101,03 +0,13% koszyk
Wykres UNIAkcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 84,80 85,06 -0,31% koszyk
Wykres UNIAkcje Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,12 100,44 +0,68% koszyk
Wykres UNIAkcje Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy ZGR 92,21 92,54 -0,36% koszyk
Wykres UNIKorona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 206,93 207,11 -0,09% koszyk
Wykres UniAkcje Dywidendowy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 115,45 115,37 +0,07% koszyk
Wykres UniAkcje Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 80,41 79,17 +1,57% koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.