Nawigacja okruszkowa
fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 150,24 151,77 -1,01% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 192,16 193,37 -0,63% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 175,10 177,03 -1,09% koszyk
Wykres ALLIANZ China A-Shares PARASOL fundusz parasolowy ZGR 63,61 64,34 -1,13% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 146,63 147,74 -0,75% koszyk
Wykres ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 135,56 137,35 -1,30% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 143,42 144,51 -0,75% koszyk
Wykres ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 199,61 200,78 -0,58% koszyk
Wykres ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 200,09 201,80 -0,85% koszyk
Wykres ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 538,11 543,70 -1,03% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 129,36 130,71 -1,03% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 119,40 120,33 -0,77% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 209,87 213,21 -1,57% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 147,03 149,37 -1,57% koszyk
Wykres CASPAR Globalny S PARASOL fundusz parasolowy ZGR 168,30 171,48 -1,85% koszyk
Wykres GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 144,16 145,61 -1,00% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 173,52 176,30 -1,58% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Ekologicznych PL 90,35 89,56 +0,88% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 152,47 154,29 -1,18% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67,43 68,78 -1,96% koszyk
Wykres GENERALI Akcji: Megatrendy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 190,21 194,97 -2,44% koszyk
Wykres GENERALI Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 238,75 241,73 -1,23% koszyk
Wykres GENERALI Surowców PARASOL fundusz parasolowy ZGR 55,06 55,45 -0,70% koszyk
Wykres GENERALI Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 128,78 130,58 -1,38% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 380,93 385,96 -1,30% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 225,66 227,40 -0,77% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 77,75 78,85 -1,40% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 339,92 342,77 -0,83% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 306,97 313,17 -1,98% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 193,37 195,66 -1,17% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 121,74 123,48 -1,41% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 289,41 293,59 -1,42% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 305,70 307,91 -0,72% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 307,34 313,90 -2,09% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 120,79 124,19 -2,74% koszyk
Wykres INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy PL 732,23 740,98 -1,18% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 272,30 275,91 -1,31% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 238,54 241,06 -1,05% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 156,39 160,48 -2,55% koszyk
Wykres INVESTOR Quality PARASOL fundusz parasolowy ZGR 218,63 222,61 -1,79% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 84,88 86,09 -1,41% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 65,00 66,03 -1,56% koszyk
Wykres INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 375,14 377,94 -0,74% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 169,72 165,39 +2,62% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A PARASOL fundusz parasolowy ZGR 94,33 96,95 -2,70% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B PARASOL fundusz parasolowy ZGR 93,42 96,01 -2,70% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A PARASOL fundusz parasolowy PL 181,04 182,14 -0,60% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PARASOL fundusz parasolowy PL 145,19 147,79 -1,76% koszyk
Wykres IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 148,80 151,46 -1,76% koszyk
Wykres IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 145,19 147,79 -1,76% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 189,56 190,92 -0,71% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 172,58 173,81 -0,71% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 113,12 114,62 -1,31% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 160,32 162,23 -1,18% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 158,21 159,64 -0,90% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 317,35 318,78 -0,45% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 96,68 97,70 -1,04% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 172,49 175,48 -1,70% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 144,09 146,23 -1,46% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 137,01 139,64 -1,88% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 99,96 101,13 -1,16% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 155,57 158,88 -2,08% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 84,69 86,05 -1,58% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 285,25 291,16 -2,03% koszyk
Wykres PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 124,52 125,85 -1,06% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 117,11 118,80 -1,42% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 149,95 151,90 -1,28% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 231,03 233,99 -1,27% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 378,99 384,25 -1,37% koszyk
Wykres PZU Akcji Globalnych Trendów PARASOL fundusz parasolowy ZGR 54,02 55,27 -2,26% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 76,05 77,00 -1,23% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 53,71 54,17 -0,85% koszyk
Wykres PZU Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 67,91 68,71 -1,16% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68,17 69,37 -1,73% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 87,50 88,55 -1,19% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 287,24 290,12 -0,99% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy ZGR 136,51 138,86 -1,69% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 37,21 38,44 -3,20% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 60,60 59,59 +1,69% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 341,79 345,16 -0,98% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 209,16 213,44 -2,01% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 57,50 57,87 -0,64% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 66,11 67,23 -1,67% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Growth Leaders PARASOL fundusz parasolowy ZGR 77,77 79,11 -1,69% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 19,63 19,86 -1,16% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 16,38 16,62 -1,44% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7,45 7,64 -2,49% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10,61 10,73 -1,12% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 13,00 13,15 -1,14% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 13,88 13,94 -0,43% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10,18 10,27 -0,88% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 8,46 8,53 -0,82% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9,45 9,59 -1,46% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7,48 7,60 -1,58% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 12,07 12,12 -0,41% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 13,58 13,82 -1,74% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Value Leaders PARASOL fundusz parasolowy PL 203,21 205,63 -1,18% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 332,20 336,14 -1,17% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133,12 134,49 -1,02% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 181,40 183,62 -1,21% koszyk
Wykres SKARBIEC Nowej Generacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 196,76 202,73 -2,94% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123,32 127,93 -3,60% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 228,47 234,80 -2,70% koszyk
Wykres SKARBIEC Value PARASOL fundusz parasolowy PL 135,96 138,33 -1,71% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 102,38 103,39 -0,98% koszyk
Wykres UNIQA Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 137,36 138,77 -1,02% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 166,57 169,75 -1,87% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 180,81 181,74 -0,51% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 87,04 88,76 -1,94% koszyk
Wykres UNIQA Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 126,45 128,34 -1,47% koszyk
Wykres UNIQA Selective Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 208,94 212,22 -1,55% koszyk
Wykres UNIQA Selektywny Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 177,22 178,94 -0,96% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 94,85 96,01 -1,21% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT Global Growth Trends PARASOL fundusz parasolowy ZGR 92,62 93,74 -1,19% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT GreenStars PARASOL fundusz parasolowy ZGR 101,34 102,01 -0,66% koszyk
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.