Nawigacja okruszkowa
fund-valuation portlet
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru
Wykres ALLIANZ Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 148,19 148,08 +0,07% koszyk
Wykres ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 181,91 182,28 -0,20% koszyk
Wykres ALLIANZ Artificial Intelligence PARASOL fundusz parasolowy ZGR 163,76 162,52 +0,76% koszyk
Wykres ALLIANZ China A-Shares PARASOL fundusz parasolowy ZGR 68,96 69,43 -0,68% koszyk
Wykres ALLIANZ Europe Equity Growth Select PARASOL fundusz parasolowy ZGR 154,77 154,84 -0,05% koszyk
Wykres ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy ZGR 134,82 132,54 +1,72% koszyk
Wykres ALLIANZ India Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 133,65 133,99 -0,25% koszyk
Wykres ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 192,10 192,67 -0,30% koszyk
Wykres ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 196,59 197,56 -0,49% koszyk
Wykres ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) PARASOL fundusz parasolowy PL 524,11 528,54 -0,84% koszyk
Wykres ALLIANZ Selektywny PARASOL fundusz parasolowy PL 127,18 128,19 -0,79% koszyk
Wykres BPS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 116,52 116,73 -0,18% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich A PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 197,72 198,29 -0,29% koszyk
Wykres CASPAR Akcji Europejskich S PARASOL fundusz parasolowy PROMOCJA fundusz parasolowy ZGR 138,43 138,83 -0,29% koszyk
Wykres CASPAR Globalny S PARASOL fundusz parasolowy ZGR 156,59 158,52 -1,22% koszyk
Wykres GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 136,47 136,91 -0,32% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 166,77 164,78 +1,21% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Ekologicznych PL 93,52 95,00 -1,56% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 154,76 154,97 -0,14% koszyk
Wykres GENERALI Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 67,37 67,59 -0,33% koszyk
Wykres GENERALI Akcji: Megatrendy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 186,75 182,51 +2,32% koszyk
Wykres GENERALI Korona Akcje PARASOL fundusz parasolowy PL 230,04 231,08 -0,45% koszyk
Wykres GENERALI Surowców PARASOL fundusz parasolowy ZGR 51,47 52,04 -1,10% koszyk
Wykres GENERALI Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130,98 132,62 -1,24% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 364,51 366,63 -0,58% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 225,28 226,79 -0,67% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82,81 82,40 +0,50% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 328,62 327,36 +0,38% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Japonia PARASOL fundusz parasolowy ZGR 282,16 279,50 +0,95% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PARASOL fundusz parasolowy ZGR 185,36 186,27 -0,49% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 119,40 119,48 -0,07% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA PARASOL fundusz parasolowy ZGR 272,57 270,50 +0,77% koszyk
Wykres GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 285,96 287,03 -0,37% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 319,07 309,27 +3,17% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 78,91 78,82 +0,11% koszyk
Wykres INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 130,82 125,61 +4,15% koszyk
Wykres INVESTOR BRIC PARASOL fundusz parasolowy ZGR 81,86 81,76 +0,12% koszyk
Wykres INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PARASOL fundusz parasolowy PL 701,41 699,97 +0,21% koszyk
Wykres INVESTOR Indie i Chiny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 257,41 257,15 +0,10% koszyk
Wykres INVESTOR Niemcy PARASOL fundusz parasolowy ZGR 242,69 243,42 -0,30% koszyk
Wykres INVESTOR Nowych Technologii PARASOL fundusz parasolowy PL 166,64 160,98 +3,52% koszyk
Wykres INVESTOR Quality PARASOL fundusz parasolowy ZGR 213,93 210,86 +1,46% koszyk
Wykres INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 82,21 82,84 -0,76% koszyk
Wykres INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy ZGR 62,66 62,97 -0,49% koszyk
Wykres INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 353,72 355,84 -0,60% koszyk
Wykres INVESTOR Turcja PARASOL fundusz parasolowy ZGR 131,50 130,70 +0,61% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A PARASOL fundusz parasolowy ZGR 99,92 99,07 +0,86% koszyk
Wykres IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B PARASOL fundusz parasolowy ZGR 98,93 98,10 +0,85% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A PARASOL fundusz parasolowy PL 173,96 174,46 -0,29% koszyk
Wykres IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B PARASOL fundusz parasolowy PL 151,10 152,04 -0,62% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 64,82 64,33 +0,76% koszyk
Wykres IPOPEMA Short Equity kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 59,78 59,32 +0,78% koszyk
Wykres IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A PARASOL fundusz parasolowy PL 154,85 155,81 -0,62% koszyk
Wykres IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B PARASOL fundusz parasolowy PL 151,10 152,04 -0,62% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 176,31 176,67 -0,20% koszyk
Wykres IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 160,51 160,84 -0,21% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 106,51 106,92 -0,38% koszyk
Wykres NOBLE FUND Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 151,40 152,43 -0,68% koszyk
Wykres PKO Akcji Dywidendowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 149,88 150,99 -0,74% koszyk
Wykres PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 298,77 299,35 -0,19% koszyk
Wykres PKO Akcji Plus PARASOL fundusz parasolowy PL 92,29 92,66 -0,40% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 164,54 163,22 +0,81% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Europejskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 144,57 144,33 +0,17% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Japońskiego PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123,96 123,32 +0,52% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Polskiego PARASOL fundusz parasolowy PL 95,45 96,15 -0,73% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynku Złota PARASOL fundusz parasolowy ZGR 164,43 167,67 -1,93% koszyk
Wykres PKO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 84,34 84,71 -0,44% koszyk
Wykres PKO Dóbr Luksusowych Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 300,02 298,50 +0,51% koszyk
Wykres PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PARASOL fundusz parasolowy PL 124,69 125,11 -0,34% koszyk
Wykres PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 118,79 118,59 +0,17% koszyk
Wykres PKO Medycyny i Demografii Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 147,54 148,75 -0,81% koszyk
Wykres PKO Surowców Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 212,03 215,48 -1,60% koszyk
Wykres PKO Technologii i Innowacji Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 372,94 368,14 +1,30% koszyk
Wykres PZU Akcji Globalnych Trendów PARASOL fundusz parasolowy ZGR 57,38 56,71 +1,18% koszyk
Wykres PZU Akcji Krakowiak PARASOL fundusz parasolowy PL 72,43 72,47 -0,06% koszyk
Wykres PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 50,75 50,78 -0,06% koszyk
Wykres PZU Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 64,26 64,39 -0,20% koszyk
Wykres PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 66,51 66,49 +0,03% koszyk
Wykres PZU Aktywny Globalny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 54,60 54,51 +0,17% koszyk
Wykres PZU Medyczny PARASOL fundusz parasolowy ZGR 86,23 86,88 -0,75% koszyk
Wykres QUERCUS Agresywny PARASOL fundusz parasolowy PL 270,70 271,70 -0,37% koszyk
Wykres QUERCUS Global Growth PARASOL fundusz parasolowy ZGR 131,63 130,33 +1,00% koszyk
Wykres QUERCUS lev PARASOL fundusz parasolowy PL 37,27 37,86 -1,56% koszyk
Wykres QUERCUS short PARASOL fundusz parasolowy PL 60,00 59,56 +0,74% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 327,31 329,03 -0,52% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Globalnych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 202,95 203,11 -0,08% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 52,54 52,60 -0,11% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 64,90 65,34 -0,67% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Growth Leaders PARASOL fundusz parasolowy ZGR 76,84 75,72 +1,48% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 18,87 19,02 -0,79% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 15,57 15,54 +0,19% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7,15 7,16 -0,14% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 10,63 10,73 -0,93% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 12,99 13,01 -0,15% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 13,61 13,72 -0,80% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9,34 9,37 -0,32% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 8,01 8,09 -0,99% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 9,29 9,30 -0,11% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 7,52 7,54 -0,27% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 11,29 11,37 -0,70% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 13,61 13,52 +0,67% koszyk
Wykres ROCKBRIDGE Value Leaders PARASOL fundusz parasolowy PL 197,82 198,11 -0,15% koszyk
Wykres SKARBIEC Akcja PARASOL fundusz parasolowy PL 322,20 326,33 -1,27% koszyk
Wykres SKARBIEC Emerging Markets Opportunities PARASOL fundusz parasolowy ZGR 132,66 132,39 +0,20% koszyk
Wykres SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 169,84 170,80 -0,56% koszyk
Wykres SKARBIEC Nowej Generacji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 205,08 198,66 +3,23% koszyk
Wykres SKARBIEC Spółek Wzrostowych PARASOL fundusz parasolowy ZGR 124,99 123,02 +1,60% koszyk
Wykres SKARBIEC Top Brands PARASOL fundusz parasolowy ZGR 230,17 230,67 -0,22% koszyk
Wykres SKARBIEC Value PARASOL fundusz parasolowy PL 134,23 133,85 +0,28% koszyk
Wykres SUPERFUND Akcyjny PARASOL fundusz parasolowy PL 106,62 107,61 -0,92% koszyk
Wykres UNIQA Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 130,86 131,79 -0,71% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Amerykańskich PARASOL fundusz parasolowy ZGR 158,56 157,63 +0,59% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PARASOL fundusz parasolowy PL 162,71 163,11 -0,25% koszyk
Wykres UNIQA Akcji Rynków Wschodzących PARASOL fundusz parasolowy ZGR 87,44 87,76 -0,36% koszyk
Wykres UNIQA Globalny Akcji PARASOL fundusz parasolowy ZGR 123,29 122,71 +0,47% koszyk
Wykres UNIQA Selective Equity PARASOL fundusz parasolowy ZGR 205,40 205,62 -0,11% koszyk
Wykres UNIQA Selektywny Akcji Polskich PARASOL fundusz parasolowy PL 169,65 170,65 -0,59% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT Akcji PARASOL fundusz parasolowy PL 93,26 93,98 -0,77% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT Global Growth Trends PARASOL fundusz parasolowy ZGR 89,44 88,40 +1,18% koszyk
Wykres VIG C-QUADRAT GreenStars PARASOL fundusz parasolowy ZGR 97,38 98,00 -0,63% koszyk
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.