Breadcrumb

Breadcrumbs

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 121.51 124.19 +2.21% -1.55% 5.08% -0.31 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 120.82 121.87 +0.87% -1.64% 2.84% -0.58 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 116.30 114.55 -1.50% -2.76% 2.58% -1.07 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 88.93 92.18 +3.65% -1.79% 5.11% -0.35 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 116.38 111.53 -4.17% -5.05% 1.07% -4.72 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 108.88 112.95 +3.74% +0.35% 2.15% +0.16 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 100.73 107.24 +6.46% -1.16% 7.75% -0.15 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 97.40 103.58 +6.34% +0.90% 4.75% +0.19 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.31 123.18 +4.12% +0.03% 2.71% +0.01 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 87.20 89.07 +2.14% -2.18% 3.68% -0.59 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.28 90.91 -0.41% -1.16% 0.21% -5.52 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 72.54 76.62 +5.62% +0.14% 4.48% +0.03 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.21 119.23 +3.49% +0.36% 2.79% +0.13 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 133.80 135.46 +1.24% -0.34% 1.15% -0.30 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 142.54 144.82 +1.60% +0.12% 1.80% +0.07 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 439.43 448.39 +2.04% -1.64% 3.90% -0.42 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 87.50 90.20 +3.09% -2.56% 5.64% -0.45 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 754.30 762.25 +1.05% -2.61% 3.05% -0.86 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 199.81 208.56 +4.38% -0.41% 3.25% -0.13 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 158.06 159.80 +1.10% -1.58% 1.53% -1.03 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 81.78 81.01 -0.94% -1.52% 2.21% -0.69 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 86.38 87.60 +1.41% -1.91% 3.87% -0.49 koszyk
Diagram Generali Akcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.29 119.30 +0.85% +0.08% 1.73% +0.05 koszyk
Diagram Generali Akcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 127.19 127.68 +0.39% -0.47% 2.60% -0.18 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 92.25 92.00 -0.27% -1.45% 2.30% -0.63 koszyk
Diagram Generali Akcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 119.97 123.11 +2.62% +0.57% 4.57% +0.12 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 102.10 101.33 -0.75% -1.07% 2.95% -0.36 koszyk
Diagram Generali Akcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy ZGR 110.05 113.70 +3.32% -0.51% 6.33% -0.08 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 122.18 121.83 -0.29% +0.23% 3.01% +0.08 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 42.79 42.79 0.00% +1.39% 12.60% +0.11 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 204.39 204.02 -0.18% -1.28% 3.90% -0.33 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 287.29 290.38 +1.08% -1.43% 0.84% -1.70 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 81.42 83.37 +2.39% -0.92% 4.33% -0.21 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 459.13 459.72 +0.13% -0.92% 0.69% -1.33 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.22 130.13 +1.49% -1.61% 0.37% -4.35 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 204.43 189.76 -7.18% -3.58% 2.91% -1.23 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 83.50 85.93 +2.91% -0.64% 4.36% -0.15 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 227.84 232.79 +2.17% +0.78% 2.16% +0.36 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 203.09 215.03 +5.88% +0.09% 3.20% +0.03 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 140.72 138.62 -1.49% -2.37% 2.52% -0.94 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 159.00 159.94 +0.59% +0.18% 2.52% +0.07 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 88.44 91.71 +3.70% +3.23% 0.26% +12.42 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 282.00 278.00 -1.42% -0.89% 0.43% -2.07 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 54.27 53.84 -0.79% -1.12% 0.13% -8.62 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 107.47 104.63 -2.64% +2.47% 13.72% +0.18 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 14.53 15.00 +3.23% -1.36% 4.13% -0.33 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13.31 13.46 +1.13% -1.39% 3.66% -0.38 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11.33 11.76 +3.80% -1.17% 3.13% -0.37 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.76 7.60 -2.06% -3.23% 0.01% -323.00 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.66 7.74 +1.04% -0.28% 6.08% -0.05 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5.39 5.40 +0.19% -3.76% 3.23% -1.16 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.28 8.44 +1.93% -0.22% 2.85% -0.08 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.81 9.14 +3.75% -1.62% 4.83% -0.34 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.08 6.97 -1.55% -3.68% 1.05% -3.50 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 296.86 296.16 -0.24% -1.89% 2.92% -0.65 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 164.21 176.10 +7.24% +1.45% 4.19% +0.35 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 67.40 68.00 +0.89% +0.07% 1.29% +0.05 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 231.70 243.95 +5.29% +1.41% 5.25% +0.27 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 174.47 194.52 +11.49% +1.48% 8.12% +0.18 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.66 127.00 +4.39% -0.97% 3.42% -0.28 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 139.89 139.91 +0.01% -1.81% 2.38% -0.76 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 110.85 115.99 +4.64% -0.91% 5.25% -0.17 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 209.77 216.14 +3.04% +0.39% 3.80% +0.10 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 187.51 181.31 -3.31% -3.28% 0.88% -3.73 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 50.12 51.62 +2.99% -0.57% 3.68% -0.15 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 112.56 117.45 +4.34% -0.91% 4.46% -0.20 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 86.33 88.32 +2.31% -1.02% 2.26% -0.45 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 168.51 174.26 +3.41% -2.24% 7.78% -0.29 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 72.65 66.59 -8.34% -2.95% 0.14% -21.07 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 96.51 99.88 +3.49% -1.40% 4.28% -0.33 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.00 129.90 +1.48% -1.42% 2.02% -0.70 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.49 124.30 +4.90% +1.25% 3.56% +0.35 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 233.59 232.91 -0.29% -1.49% 1.32% -1.13 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 105.70 107.31 +1.52% +0.62% 7.59% +0.08 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 84.23 86.93 +3.21% -1.64% 4.48% -0.37 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 120.74 123.93 +2.64% +0.04% 2.37% +0.02 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 105.70 107.31 +1.52% +0.62% 7.59% +0.08 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.37 93.50 +9.52% +1.29% 7.19% +0.18 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 93.30 95.21 +2.05% -2.09% 4.28% -0.49 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 184.19 189.81 +3.05% -1.58% 6.10% -0.26 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 88.94 94.94 +6.75% +0.58% 3.40% +0.17 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.53 120.25 +1.45% -0.22% 1.41% -0.16 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 127.70 130.08 +1.86% -0.86% 2.80% -0.31 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 268.62 276.85 +3.06% -0.84% 0.91% -0.92 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 76.28 78.40 +2.78% -1.56% 8.32% -0.19 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 36.78 36.16 -1.69% -2.19% 3.87% -0.57 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 211.06 218.62 +3.58% +0.70% 3.80% +0.18 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 114.56 120.88 +5.52% -0.04% 6.70% -0.01 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 94.47 96.79 +2.46% -1.62% 7.90% -0.21 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 45.34 46.34 +2.21% +0.37% 1.94% +0.19 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 67.56 68.40 +1.24% +1.90% 1.32% +1.44 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 142.83 140.61 -1.55% -1.65% 2.49% -0.66 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 100.40 100.81 +0.41% -0.15% 1.93% -0.08 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 63.76 68.08 +6.78% -4.20% 10.85% -0.39 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 68.77 66.29 -3.61% +1.76% 5.28% +0.33 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 254.92 256.73 +0.71% -2.73% 4.01% -0.68 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 188.45 188.84 +0.21% -1.90% 1.37% -1.39 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 51.89 48.34 -6.84% -2.97% 2.33% -1.27 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 60.57 61.37 +1.32% -0.85% 2.04% -0.42 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 97.06 94.61 -2.52% +0.10% 2.16% +0.05 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 271.29 261.32 -3.68% -5.84% 4.72% -1.24 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 137.72 141.32 +2.61% +0.41% 3.63% +0.11 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.18 125.93 +2.23% -1.02% 2.15% -0.47 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 222.22 184.84 -16.82% -8.48% 9.11% -0.93 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 92.41 95.25 +3.07% -0.82% 0.38% -2.16 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.16 125.25 +3.38% -0.34% 3.26% -0.10 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.78 117.80 -19.74% -7.98% 12.94% -0.62 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 201.78 191.73 -4.98% -2.46% 4.07% -0.60 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 159.05 154.92 -2.60% -2.09% 0.80% -2.61 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 654.39 632.95 -3.28% -3.07% 3.32% -0.92 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 81.48 80.84 -0.79% -2.31% 3.19% -0.72 koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.