Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 143.75 148.19 +3.09% +0.61% 1.87% +0.33 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 171.91 181.91 +5.82% +2.08% 1.25% +1.66 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 153.61 163.76 +6.61% -0.60% 4.89% -0.12 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 76.20 68.96 -9.50% -2.35% 2.16% -1.09 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 149.14 154.77 +3.77% +1.48% 2.89% +0.51 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 129.31 134.82 +4.26% +1.09% 2.64% +0.41 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.95 133.65 +6.96% +0.57% 1.87% +0.30 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 181.11 192.10 +6.07% +3.04% 1.81% +1.68 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 184.80 196.59 +6.38% +2.09% 2.28% +0.92 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 470.28 524.11 +11.45% +3.90% 4.26% +0.92 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 114.55 127.18 +11.03% +3.09% 4.72% +0.65 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 108.37 116.52 +7.52% +2.40% 3.54% +0.68 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 201.20 197.72 -1.73% -3.69% 0.30% -12.30 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.82 138.43 -1.70% -3.67% 0.30% -12.23 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.74 156.59 -0.73% -5.18% 3.05% -1.70 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 125.65 136.47 +8.61% +4.27% 0.98% +4.36 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 158.57 166.77 +5.17% +3.43% 3.09% +1.11 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Ekologicznych PL 94.24 93.52 -0.76% -2.86% 0.40% -7.15 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 148.59 154.76 +4.15% +1.07% 0.01% +107.00 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 67.94 67.37 -0.84% +0.73% 2.55% +0.29 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 169.12 186.75 +10.42% +1.38% 6.17% +0.22 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 203.03 230.04 +13.30% +2.74% 7.11% +0.39 koszyk
Diagram GENERALI Surowców umbrella fundusz parasolowy ZGR 52.76 51.47 -2.45% -0.57% 0.98% -0.58 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 133.33 130.98 -1.76% +4.88% 5.56% +0.88 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 326.24 364.51 +11.73% +2.48% 6.19% +0.40 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 214.78 225.28 +4.89% +1.33% 2.79% +0.48 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 81.84 82.81 +1.19% -0.51% 0.86% -0.59 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 316.01 328.62 +3.99% -0.04% 1.34% -0.03 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 253.02 282.16 +11.52% +2.25% 0.89% +2.53 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 164.91 185.36 +12.40% +2.85% 6.12% +0.47 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 119.34 119.40 +0.05% -0.83% 3.34% -0.25 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 263.71 272.57 +3.36% +1.46% 0.92% +1.59 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 273.10 285.96 +4.71% +1.70% 0.47% +3.62 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 290.83 319.07 +9.71% +2.47% 2.32% +1.06 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 77.98 78.91 +1.19% -0.42% 1.47% -0.29 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 120.94 130.82 +8.17% +1.99% 3.37% +0.59 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 80.71 81.86 +1.42% -0.70% 1.79% -0.39 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 629.10 701.41 +11.49% +3.64% 1.84% +1.98 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 273.51 257.41 -5.89% -2.53% 1.61% -1.57 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 233.15 242.69 +4.09% +0.55% 0.08% +6.88 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 153.37 166.64 +8.65% +1.54% 4.24% +0.36 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 204.74 213.93 +4.49% +2.84% 2.08% +1.37 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 80.73 82.21 +1.83% -2.41% 4.86% -0.50 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 60.07 62.66 +4.31% +1.44% 0.08% +18.00 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 330.44 353.72 +7.05% +3.28% 0.53% +6.19 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 159.24 131.50 -17.42% -8.60% 0.91% -9.45 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 98.43 99.92 +1.51% -3.07% 5.37% -0.57 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 97.45 98.93 +1.52% -3.06% 5.35% -0.57 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 165.69 176.31 +6.41% +1.56% 0.21% +7.43 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 150.85 160.51 +6.40% +1.57% 0.22% +7.14 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A umbrella fundusz parasolowy PL 161.97 173.96 +7.40% +3.12% 1.40% +2.23 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 156.32 151.10 -3.34% +4.60% 6.75% +0.68 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 74.96 64.82 -13.53% -1.98% 9.75% -0.20 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 69.13 59.78 -13.53% -1.98% 9.74% -0.20 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 160.20 154.85 -3.34% +4.60% 6.77% +0.68 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 156.32 151.10 -3.34% +4.60% 6.75% +0.68 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 101.55 106.51 +4.88% +0.44% 0.33% +1.33 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 133.03 151.40 +13.81% +2.28% 6.89% +0.33 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 142.15 149.88 +5.44% -0.20% 4.04% -0.05 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 281.85 298.77 +6.00% +2.11% 0.74% +2.85 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 82.20 92.29 +12.27% +2.17% 6.29% +0.34 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 156.88 164.54 +4.88% +2.53% 0.84% +3.01 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 136.65 144.57 +5.80% +2.05% 0.30% +6.83 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 110.03 123.96 +12.66% +2.18% 0.99% +2.20 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 83.82 95.45 +13.87% +2.16% 7.62% +0.28 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 168.91 164.43 -2.65% +9.76% 9.37% +1.04 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 84.82 84.34 -0.57% +1.02% 2.57% +0.40 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 295.39 300.02 +1.57% +1.66% 1.86% +0.89 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 119.43 124.69 +4.40% +1.44% 0.17% +8.47 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 112.41 118.79 +5.68% +1.01% 0.80% +1.26 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 144.00 147.54 +2.46% +2.67% 0.30% +8.90 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 212.59 212.03 -0.26% +0.52% 1.44% +0.36 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 352.96 372.94 +5.66% +2.89% 4.83% +0.60 koszyk
Diagram PZU Akcji Globalnych Trendów umbrella fundusz parasolowy ZGR 54.60 57.38 +5.09% +1.19% 4.24% +0.28 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 64.74 72.43 +11.88% +2.59% 4.12% +0.63 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 47.11 50.75 +7.73% +3.48% 0.84% +4.14 koszyk
Diagram PZU Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 56.79 64.26 +13.15% +2.76% 4.50% +0.61 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.59 66.51 +2.97% +1.68% 0.54% +3.11 koszyk
Diagram PZU Aktywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 52.90 54.60 +3.21% +2.10% 1.13% +1.86 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 83.50 86.23 +3.27% +3.25% 0.01% +325.00 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 240.51 270.70 +12.55% +3.27% 3.99% +0.82 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.04 131.63 +6.98% +3.34% 4.44% +0.75 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 27.85 37.27 +33.82% +4.95% 22.27% +0.22 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 68.95 60.00 -12.98% -1.48% 10.55% -0.14 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 289.32 327.31 +13.13% +2.24% 5.88% +0.38 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 195.58 202.95 +3.77% +1.80% 0.92% +1.96 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 48.91 52.54 +7.42% +2.20% 0.12% +18.33 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 62.72 64.90 +3.48% +0.15% 0.33% +0.45 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Growth Leaders umbrella fundusz parasolowy ZGR 72.33 76.84 +6.24% +3.61% 5.15% +0.70 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16.83 18.87 +12.12% +1.71% 5.78% +0.30 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 15.05 15.57 +3.46% +1.17% 0.11% +10.64 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 6.46 7.15 +10.68% +0.22% 0.31% +0.71 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11.30 10.63 -5.93% -1.14% 3.00% -0.38 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12.38 12.99 +4.93% +1.25% 1.21% +1.03 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 12.89 13.61 +5.59% +3.74% 0.44% +8.50 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.60 9.34 +8.60% +0.26% 6.41% +0.04 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 7.20 8.01 +11.25% +2.20% 5.32% +0.41 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.01 9.29 +3.11% +1.14% 0.53% +2.15 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.64 7.52 -1.57% +0.02% 2.75% +0.01 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10.59 11.29 +6.61% +2.54% 0.95% +2.67 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 13.07 13.61 +4.13% +0.99% 3.39% +0.29 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Value Leaders umbrella fundusz parasolowy PL 192.38 197.82 +2.83% -0.15% 1.31% -0.11 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 277.70 322.20 +16.02% +4.37% 5.97% +0.73 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 138.93 132.66 -4.51% -3.02% 2.69% -1.12 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 158.95 169.84 +6.85% +2.44% 0.72% +3.39 koszyk
Diagram SKARBIEC Nowej Generacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 196.72 205.08 +4.25% -1.17% 4.89% -0.24 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 110.13 124.99 +13.49% -2.64% 7.67% -0.34 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 228.85 230.17 +0.58% +2.25% 1.68% +1.34 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 132.21 134.23 +1.53% -1.78% 1.75% -1.02 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 98.81 106.62 +7.90% +4.92% 2.11% +2.33 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 117.27 130.86 +11.59% +2.59% 5.38% +0.48 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 152.34 158.56 +4.08% +1.28% 0.52% +2.46 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 152.69 162.71 +6.56% +2.45% 0.69% +3.55 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 87.97 87.44 -0.60% +0.58% 3.12% +0.19 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 119.86 123.29 +2.86% -0.38% 0.25% -1.52 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 210.43 205.40 -2.39% -0.86% 2.57% -0.33 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 153.98 169.65 +10.18% +2.66% 4.26% +0.62 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 83.13 93.26 +12.19% +3.25% 5.57% +0.58 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Global Growth Trends umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.09 89.44 +5.11% +1.93% 3.22% +0.60 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT GreenStars umbrella fundusz parasolowy ZGR 94.20 97.38 +3.38% +1.20% 0.45% +2.67 koszyk
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.