Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 154.20 166.97 +8.28% +4.80% 4.76% +1.01 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 141.84 144.43 +1.83% +0.10% 3.89% +0.03 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 154.94 166.82 +7.67% +3.33% 6.56% +0.51 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.34 75.61 +17.52% +8.87% 10.39% +0.85 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.50 147.52 +0.70% -5.11% 0.05% -102.20 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 72.18 83.42 +15.57% +6.09% 3.83% +1.59 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.22 144.51 +3.06% +3.08% 8.31% +0.37 koszyk
Diagram ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 90.25 93.22 +3.29% +2.62% 8.65% +0.30 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.73 174.47 +10.61% +6.63% 10.56% +0.63 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 126.94 129.58 +2.08% +0.87% 6.65% +0.13 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.77 133.08 -1.98% +0.01% 6.56% 0.00 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 164.58 175.43 +6.59% +3.56% 4.57% +0.78 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 167.60 178.97 +6.78% +3.90% 3.20% +1.22 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 460.15 481.24 +4.58% +5.54% 6.26% +0.88 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 108.72 115.58 +6.31% +4.11% 5.33% +0.77 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 101.69 108.78 +6.97% +4.33% 4.31% +1.00 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 216.21 210.69 -2.55% -1.68% 4.33% -0.39 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 151.23 147.42 -2.52% -1.66% 4.33% -0.38 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 184.28 170.78 -7.33% -7.91% 4.47% -1.77 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 309.76 328.32 +5.99% +3.45% 3.03% +1.14 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 110.43 107.50 -2.65% -2.48% 2.99% -0.83 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 105.71 113.71 +7.57% +2.55% 11.83% +0.22 koszyk
Diagram ESALIENS Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 109.89 113.85 +3.60% +0.27% 3.17% +0.09 koszyk
Diagram ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy ZGR 205.30 201.66 -1.77% -0.92% 4.54% -0.20 koszyk
Diagram ESALIENS Spółek Innowacyjnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 100.59 98.80 -1.78% -4.87% 5.61% -0.87 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 112.04 119.71 +6.85% +3.59% 5.69% +0.63 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 151.48 154.07 +1.71% -0.58% 8.41% -0.07 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Ekologicznych PL 94.20 97.79 +3.81% +1.95% 2.42% +0.81 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 143.93 151.51 +5.27% +2.63% 7.33% +0.36 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 65.73 72.72 +10.63% +4.12% 8.22% +0.50 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 154.56 161.51 +4.50% -0.13% 8.55% -0.02 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 204.96 217.52 +6.13% +5.64% 6.18% +0.91 koszyk
Diagram GENERALI Surowców umbrella fundusz parasolowy ZGR 56.84 56.85 +0.02% +1.23% 3.35% +0.37 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 117.27 131.03 +11.73% +6.30% 3.24% +1.94 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 281.38 280.64 -0.26% -0.91% 10.35% -0.09 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 77.38 82.94 +7.19% +3.23% 7.09% +0.46 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 113.57 115.26 +1.49% -1.88% 8.57% -0.22 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 80.25 87.39 +8.90% +3.32% 5.91% +0.56 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 595.08 628.54 +5.62% +3.91% 6.36% +0.61 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 279.23 299.25 +7.17% +2.66% 7.41% +0.36 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 224.52 237.36 +5.72% +2.98% 8.57% +0.35 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 144.46 146.22 +1.22% -1.57% 9.66% -0.16 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 199.99 205.13 +2.57% +2.20% 9.20% +0.24 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 87.70 87.83 +0.15% -1.36% 3.04% -0.45 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 57.37 60.33 +5.16% +2.23% 4.04% +0.55 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 308.70 322.45 +4.45% +2.51% 4.84% +0.52 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 153.74 166.36 +8.21% +12.04% 6.17% +1.95 koszyk
Diagram NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 210.15 217.36 +3.43% +1.78% 6.27% +0.28 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.84 83.25 -3.02% -0.71% 7.34% -0.10 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 324.56 320.74 -1.18% -0.51% 5.56% -0.09 koszyk
Diagram NN (L) Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 254.98 254.13 -0.33% +0.82% 5.47% +0.15 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 116.15 123.70 +6.50% +2.83% 9.83% +0.29 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 273.02 270.20 -1.03% +1.62% 5.93% +0.27 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 327.52 346.64 +5.84% +6.16% 6.22% +0.99 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 162.79 172.08 +5.71% +6.06% 5.99% +1.01 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 246.86 265.19 +7.43% +4.01% 5.62% +0.71 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 98.54 103.02 +4.55% +1.69% 5.71% +0.30 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 134.65 144.38 +7.23% +5.93% 4.51% +1.31 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 99.91 108.43 +8.53% +5.90% 7.83% +0.75 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.62 147.90 +5.18% +2.52% 5.89% +0.43 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 266.53 283.07 +6.21% +4.67% 6.55% +0.71 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 82.35 88.02 +6.89% +6.37% 6.41% +0.99 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 158.54 158.24 -0.19% -0.20% 6.19% -0.03 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 129.08 136.27 +5.57% +3.16% 9.47% +0.33 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 114.47 112.39 -1.82% -0.98% 6.26% -0.16 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 85.84 91.82 +6.97% +7.28% 6.62% +1.10 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 151.55 175.43 +15.76% +8.86% 9.87% +0.90 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 81.50 91.35 +12.09% +6.50% 10.51% +0.62 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 269.38 293.25 +8.86% +2.94% 12.05% +0.24 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 119.84 122.18 +1.95% +2.39% 4.31% +0.55 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 107.91 113.21 +4.91% +1.69% 4.91% +0.34 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 149.56 149.24 -0.21% +1.50% 4.48% +0.33 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 230.72 235.89 +2.24% +1.45% 5.83% +0.25 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 333.59 339.40 +1.74% +0.01% 8.82% 0.00 koszyk
Diagram PZU Akcji Globalnych Trendów umbrella fundusz parasolowy ZGR 50.32 53.73 +6.78% +4.40% 9.70% +0.45 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 63.96 67.09 +4.89% +5.51% 6.10% +0.90 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 42.50 45.47 +6.99% +4.08% 4.12% +0.99 koszyk
Diagram PZU Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 54.34 58.06 +6.85% +5.76% 5.44% +1.06 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.97 65.90 +1.43% +1.14% 6.70% +0.17 koszyk
Diagram PZU Aktywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 47.85 51.15 +6.90% +3.46% 2.98% +1.16 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 86.37 86.83 +0.53% +2.67% 4.74% +0.56 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 226.76 246.97 +8.91% +6.46% 4.82% +1.34 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.82 118.92 +2.68% -0.16% 8.02% -0.02 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 31.77 36.69 +15.49% +17.57% 14.58% +1.21 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 62.70 59.89 -4.48% -6.66% 6.41% -1.04 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 289.43 309.55 +6.95% +6.04% 8.51% +0.71 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 198.07 200.34 +1.15% +0.38% 4.38% +0.09 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 46.06 48.29 +4.84% +3.75% 4.45% +0.84 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 62.12 67.34 +8.40% +4.54% 8.63% +0.53 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 108.11 112.29 +3.87% -0.05% 4.16% -0.01 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16.97 18.20 +7.25% +6.46% 5.94% +1.09 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 15.39 15.49 +0.65% +2.17% 2.06% +1.05 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 6.71 7.13 +6.26% -0.42% 2.69% -0.16 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 10.73 11.94 +11.28% +8.07% 9.12% +0.88 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12.21 12.50 +2.38% +1.73% 6.17% +0.28 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11.09 12.02 +8.39% +3.72% 4.00% +0.93 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.71 9.34 +7.23% +5.68% 7.38% +0.77 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 7.09 7.56 +6.63% +5.75% 6.52% +0.88 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.17 9.33 +1.74% +3.26% 3.54% +0.92 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.41 8.14 +9.85% +6.70% 8.92% +0.75 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9.81 10.31 +5.10% +4.44% 5.42% +0.82 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 12.77 13.09 +2.51% +1.13% 4.91% +0.23 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 272.28 294.41 +8.13% +6.18% 3.41% +1.81 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.85 148.66 +5.54% +2.17% 7.91% +0.27 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 146.53 156.62 +6.89% +4.67% 5.56% +0.84 koszyk
Diagram SKARBIEC Nowej Generacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 201.22 202.51 +0.64% -0.55% 4.94% -0.11 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 105.79 107.88 +1.98% -8.67% 3.30% -2.63 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 223.18 233.00 +4.40% +1.44% 6.90% +0.21 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 144.61 146.31 +1.18% +0.71% 6.02% +0.12 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 91.08 95.66 +5.03% +1.93% 8.52% +0.23 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 114.71 123.02 +7.24% +5.68% 5.29% +1.07 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 154.93 151.39 -2.28% -1.69% 3.28% -0.52 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 139.89 148.27 +5.99% +3.18% 3.31% +0.96 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.36 94.39 +10.58% +4.85% 9.40% +0.52 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 97.90 98.61 +0.73% +0.21% 0.88% +0.24 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.57 123.14 -0.35% -1.22% 4.23% -0.29 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 216.47 216.37 -0.05% -0.74% 1.42% -0.52 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 147.40 158.32 +7.41% +4.86% 4.13% +1.18 koszyk
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.