Breadcrumb

Breadcrumbs

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 125.63 128.37 +2.18% +0.34% 0.07% +4.86 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 126.75 134.23 +5.90% +2.82% 1.17% +2.41 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 116.55 128.28 +10.06% +2.47% 0.93% +2.66 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 92.80 99.11 +6.80% +2.69% 4.74% +0.57 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.27 130.23 +7.39% +2.70% 4.43% +0.61 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.99 128.07 +7.63% +3.79% 1.10% +3.45 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 109.29 115.79 +5.95% +3.23% 2.11% +1.53 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 101.32 104.70 +3.34% -0.25% 1.70% -0.15 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.24 135.24 +5.46% +3.37% 1.83% +1.84 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 89.28 92.77 +3.91% +0.09% 0.23% +0.39 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.00 93.64 +2.90% +1.92% 4.14% +0.46 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 78.15 81.73 +4.58% +2.71% 0.37% +7.32 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.38 125.58 +3.46% +2.15% 0.73% +2.95 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 136.20 151.63 +11.33% +2.03% 0.62% +3.27 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 149.04 163.01 +9.37% +3.61% 0.93% +3.88 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 455.40 470.39 +3.29% +0.57% 0.45% +1.27 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 89.57 89.27 -0.33% -0.84% 0.28% -3.00 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 772.10 828.88 +7.35% +1.94% 0.66% +2.94 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 213.61 226.15 +5.87% +3.20% 2.86% +1.12 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 164.34 172.46 +4.94% +2.92% 2.59% +1.13 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 82.68 89.56 +8.32% +3.19% 0.23% +13.87 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 88.55 88.85 +0.34% +0.20% 0.08% +2.50 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 93.77 103.60 +10.48% +2.86% 0.37% +7.73 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 103.03 107.56 +4.40% +1.08% 0.86% +1.26 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 125.89 134.06 +6.49% +2.33% 0.29% +8.03 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 47.87 51.64 +7.88% +5.01% 6.84% +0.73 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 126.25 131.02 +3.78% +2.10% 0.90% +2.33 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.49 133.66 +4.02% +4.83% 3.56% +1.36 koszyk
Diagram Generali Globalnych Akcji Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.14 142.17 +8.41% +3.05% 0.24% +12.71 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 203.81 207.80 +1.96% -0.36% 0.62% -0.58 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 116.96 122.62 +4.84% +2.21% 0.36% +6.14 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 306.02 329.21 +7.58% +2.24% 1.45% +1.54 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.62 91.33 +6.67% +2.68% 2.60% +1.03 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 480.14 514.88 +7.24% +2.58% 1.04% +2.48 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 137.05 146.96 +7.23% +2.27% 1.44% +1.58 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 192.87 213.87 +10.89% +3.46% 4.53% +0.76 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 88.76 95.45 +7.54% +3.21% 2.35% +1.37 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 237.99 248.19 +4.29% +2.10% 0.93% +2.26 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 221.73 234.79 +5.89% +2.05% 2.26% +0.91 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 149.08 164.57 +10.39% +4.05% 2.59% +1.56 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 168.81 182.47 +8.09% +2.87% 1.33% +2.16 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 90.66 93.83 +3.50% -1.21% 2.16% -0.56 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 291.06 306.51 +5.31% +1.24% 2.93% +0.42 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 56.01 58.53 +4.50% +1.52% 2.07% +0.73 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 117.35 125.17 +6.66% +4.49% 7.02% +0.64 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 133.19 138.62 +4.08% +0.73% 0.75% +0.97 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 116.91 121.61 +4.02% +0.70% 0.74% +0.95 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 142.32 152.78 +7.35% +3.11% 1.51% +2.06 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.03 150.21 +7.27% +3.09% 1.51% +2.05 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 147.73 159.42 +7.91% +2.47% 0.82% +3.01 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 135.89 146.54 +7.84% +2.43% 0.81% +3.00 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 149.90 153.12 +2.15% +0.37% 0.89% +0.42 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 146.22 149.37 +2.15% +0.37% 0.90% +0.41 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 80.04 81.18 +1.42% +1.06% 0.88% +1.20 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 73.93 74.96 +1.39% +1.00% 0.83% +1.20 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 15.11 14.99 -0.79% -0.77% 0.13% -5.92 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13.73 14.29 +4.08% +2.07% 1.18% +1.75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11.92 12.71 +6.63% +2.30% 3.49% +0.66 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.71 8.70 +12.84% +2.10% 1.88% +1.12 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.08 8.31 +2.85% +2.21% 1.02% +2.17 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5.44 5.72 +5.15% +1.02% 0.12% +8.50 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.65 8.95 +3.47% +1.87% 1.19% +1.57 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.37 10.11 +7.90% +3.38% 4.17% +0.81 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.05 7.84 +11.21% +2.68% 0.35% +7.66 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 300.49 309.38 +2.96% +0.51% 1.36% +0.38 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 178.19 183.32 +2.88% +1.53% 0.40% +3.83 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 70.80 76.96 +8.70% +3.57% 1.49% +2.40 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 252.82 262.56 +3.85% +2.44% 0.88% +2.77 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 202.21 208.60 +3.16% +1.92% 0.11% +17.45 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 129.50 137.86 +6.46% +3.59% 4.62% +0.78 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 142.70 146.47 +2.64% +0.63% 0.47% +1.34 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.11 126.69 +7.26% +2.84% 2.96% +0.96 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 220.66 229.30 +3.92% +2.14% 0.06% +35.67 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 185.40 196.33 +5.90% +2.04% 0.69% +2.96 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 52.53 56.02 +6.64% +2.79% 3.05% +0.91 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 118.96 121.37 +2.03% +0.52% 0.42% +1.24 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 89.88 96.31 +7.15% +2.72% 0.01% +272.00 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 176.60 177.27 +0.38% -0.19% 0.28% -0.68 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 64.71 60.84 -5.98% -2.76% 2.31% -1.19 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 100.60 101.06 +0.46% -0.31% 0.37% -0.84 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.72 139.34 +5.78% +2.03% 0.25% +8.12 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 127.38 131.49 +3.23% +1.96% 0.49% +4.00 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 236.25 249.63 +5.66% +1.79% 0.83% +2.16 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 113.51 118.23 +4.16% +2.25% 0.59% +3.81 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 87.56 86.57 -1.13% -0.35% 0.04% -8.75 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.27 136.65 +6.53% +3.00% 0.95% +3.16 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 113.51 118.23 +4.16% +2.25% 0.59% +3.81 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 96.74 100.20 +3.58% +1.91% 0.65% +2.94 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 95.91 96.37 +0.48% -0.26% 0.97% -0.27 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 94.04 101.78 +8.23% +3.56% 5.12% +0.70 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 199.63 213.95 +7.17% +3.42% 0.08% +42.75 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 98.68 101.10 +2.45% +2.30% 1.60% +1.44 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.09 130.50 +6.02% +1.61% 0.45% +3.58 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 133.54 143.48 +7.44% +3.87% 3.92% +0.99 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 284.08 303.09 +6.69% +1.76% 0.57% +3.09 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 78.67 78.31 -0.46% -0.28% 0.32% -0.88 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 36.70 39.28 +7.03% +1.93% 0.13% +14.85 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 225.64 234.39 +3.88% +2.04% 2.18% +0.94 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 123.47 131.19 +6.25% +3.25% 3.78% +0.86 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 96.92 96.07 -0.88% -0.53% 0.53% -1.00 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 46.74 47.19 +0.96% +0.60% 0.93% +0.65 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 71.90 75.53 +5.05% +2.60% 0.98% +2.65 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 145.62 155.67 +6.90% +3.51% 1.78% +1.97 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 104.32 112.29 +7.64% +2.14% 1.96% +1.09 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 68.49 65.74 -4.02% -3.11% 1.86% -1.67 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 65.92 66.93 +1.53% +1.01% 1.16% +0.87 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 256.39 263.56 +2.80% +0.71% 0.12% +5.92 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 189.88 199.95 +5.30% +2.31% 0.31% +7.45 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 49.78 51.11 +2.67% +0.22% 4.24% +0.05 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 63.16 65.78 +4.15% +2.09% 3.14% +0.67 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 98.20 109.50 +11.51% +3.43% 1.27% +2.70 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 257.86 266.78 +3.46% +1.04% 0.28% +3.71 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 145.64 155.75 +6.94% +3.87% 1.03% +3.76 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 129.80 137.42 +5.87% +2.53% 0.09% +28.11 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 198.90 211.11 +6.14% +2.79% 7.28% +0.38 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 98.31 111.35 +13.26% +3.82% 2.03% +1.88 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 129.03 135.00 +4.63% +2.55% 1.26% +2.02 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.18 142.63 +8.73% +3.68% 11.71% +0.31 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 197.37 210.10 +6.45% +2.79% 1.80% +1.55 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 156.39 162.47 +3.89% +0.84% 0.58% +1.45 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 632.19 654.79 +3.57% -0.12% 1.07% -0.11 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 81.84 84.97 +3.82% +0.97% 1.45% +0.67 koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.