Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 164.03 171.44 +4.52% +3.59% 3.17% +1.13 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 199.03 211.45 +6.24% +1.93% 1.72% +1.12 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 200.03 208.16 +4.06% +4.66% 5.98% +0.78 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 58.93 56.72 -3.75% -6.54% 5.08% -1.29 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 165.56 174.98 +5.69% +4.02% 4.52% +0.89 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 150.41 158.19 +5.17% +3.80% 3.17% +1.20 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 155.43 159.74 +2.77% +3.11% 2.47% +1.26 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 210.26 219.05 +4.18% +2.01% 2.58% +0.78 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 206.50 211.53 +2.44% +1.54% 2.95% +0.52 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 617.90 639.48 +3.49% +1.86% 4.81% +0.39 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 145.20 151.12 +4.08% +1.53% 4.24% +0.36 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 136.99 143.21 +4.54% +2.27% 2.91% +0.78 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 209.84 217.84 +3.81% +1.58% 3.44% +0.46 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 147.09 152.74 +3.84% +1.59% 3.44% +0.46 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 161.93 183.49 +13.31% +3.29% 0.74% +4.45 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 162.78 173.21 +6.41% +3.12% 3.21% +0.97 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 159.30 163.86 +2.86% +1.84% 3.12% +0.59 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 71.62 71.13 -0.68% -0.04% 4.68% -0.01 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 222.45 235.97 +6.08% +4.30% 2.33% +1.85 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 283.17 293.73 +3.73% +1.81% 4.82% +0.38 koszyk
Diagram GENERALI Surowców umbrella fundusz parasolowy ZGR 52.31 51.40 -1.74% -1.01% 1.10% -0.92 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 137.79 133.29 -3.27% -0.20% 1.92% -0.10 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 344.01 374.09 +8.74% +4.36% 2.71% +1.61 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 136.60 145.28 +6.35% +3.81% 2.54% +1.50 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 840.77 876.21 +4.22% +2.35% 3.30% +0.71 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 254.99 258.69 +1.45% -0.53% 1.63% -0.33 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 254.24 259.88 +2.22% +1.40% 2.60% +0.54 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 177.92 184.67 +3.79% +4.15% 3.75% +1.11 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 243.11 261.59 +7.60% +3.82% 1.97% +1.94 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 89.98 87.22 -3.07% +2.88% 6.58% +0.44 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 71.84 77.35 +7.67% +3.40% 5.57% +0.61 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 416.84 445.72 +6.93% +2.83% 3.58% +0.79 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 139.24 158.58 +13.89% +1.35% 14.06% +0.10 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 113.37 116.63 +2.88% +4.67% 10.34% +0.45 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 112.27 115.51 +2.89% +4.66% 10.34% +0.45 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A umbrella fundusz parasolowy PL 205.60 216.32 +5.21% +2.48% 2.52% +0.98 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 149.21 137.40 -7.92% -1.71% 2.90% -0.59 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 152.92 140.81 -7.92% -1.71% 2.90% -0.59 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 149.21 137.40 -7.92% -1.71% 2.90% -0.59 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 125.07 125.64 +0.46% +2.61% 5.63% +0.46 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 187.37 194.81 +3.97% +1.83% 4.65% +0.39 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 329.01 347.24 +5.54% +2.71% 3.92% +0.69 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 156.34 171.15 +9.47% +3.67% 1.75% +2.10 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 51.34 53.86 +4.91% +2.40% 11.19% +0.21 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 52.04 51.21 -1.59% -0.54% 5.68% -0.10 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 398.94 403.83 +1.23% +2.28% 4.49% +0.51 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 227.05 235.86 +3.88% +2.94% 2.72% +1.08 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 66.44 70.98 +6.83% +2.75% 2.50% +1.10 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 70.29 70.57 +0.40% +0.90% 3.55% +0.25 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Growth Leaders umbrella fundusz parasolowy ZGR 86.39 89.29 +3.36% +3.75% 3.19% +1.18 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 22.71 23.19 +2.11% +2.33% 4.60% +0.51 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 17.81 18.80 +5.56% +2.75% 1.73% +1.59 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.24 8.04 -2.43% +2.29% 6.68% +0.34 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11.01 10.89 -1.09% -1.20% 4.98% -0.24 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13.57 13.96 +2.87% +2.52% 0.95% +2.65 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 14.84 15.36 +3.50% +3.37% 3.61% +0.93 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 11.48 11.80 +2.79% +2.51% 3.30% +0.76 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 9.73 10.12 +4.01% +2.29% 4.11% +0.56 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 10.13 10.48 +3.46% +2.61% 2.43% +1.07 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.89 7.87 -0.25% -0.15% 4.45% -0.03 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 13.66 14.78 +8.20% +3.09% 1.78% +1.74 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.84 15.54 +4.72% +3.75% 2.55% +1.47 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Value Leaders umbrella fundusz parasolowy PL 217.01 219.41 +1.11% +2.45% 3.71% +0.66 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 383.79 397.91 +3.68% +2.68% 5.93% +0.45 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.34 131.63 +2.56% +0.09% 2.74% +0.03 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 209.12 230.91 +10.42% +3.93% 3.04% +1.29 koszyk
Diagram SKARBIEC Nowej Generacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 229.51 262.24 +14.26% +5.68% 0.42% +13.52 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 148.63 175.98 +18.40% +6.23% 0.11% +56.64 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 259.72 272.76 +5.02% +0.52% 3.21% +0.16 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 149.97 161.27 +7.53% +2.99% 1.73% +1.73 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 112.41 115.53 +2.78% +1.84% 5.51% +0.33 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 160.84 168.06 +4.49% +2.19% 4.58% +0.48 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 179.54 192.49 +7.21% +3.67% 1.10% +3.34 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 203.38 217.96 +7.17% +2.81% 1.94% +1.45 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.74 91.24 -0.55% -0.18% 4.64% -0.04 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.32 139.85 +3.35% +2.86% 3.95% +0.72 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 229.90 247.30 +7.57% +3.66% 1.97% +1.86 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 207.98 218.13 +4.88% +2.09% 4.21% +0.50 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 112.11 116.04 +3.51% +1.80% 4.73% +0.38 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Global Growth Trends umbrella fundusz parasolowy ZGR 104.23 112.25 +7.69% +4.84% 2.06% +2.35 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT GreenStars umbrella fundusz parasolowy ZGR 107.58 114.99 +6.89% +4.02% 1.22% +3.30 koszyk
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.