Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.93 131.08 -10.79% +2.29% 7.54% +0.30 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 148.75 140.16 -5.77% +1.45% 1.57% +0.92 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 60.18 55.10 -8.44% -6.11% 5.74% -1.06 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 166.68 153.61 -7.84% +6.37% 8.08% +0.79 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 89.43 77.06 -13.83% -4.85% 0.62% -7.82 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.49 117.90 -16.08% +3.94% 15.22% +0.26 koszyk
Diagram ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 87.13 76.89 -11.75% +0.90% 8.26% +0.11 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 142.75 136.20 -4.59% +0.66% 2.63% +0.25 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 129.09 117.41 -9.05% +2.12% 5.40% +0.39 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 130.21 127.17 -2.33% +4.97% 2.86% +1.74 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 167.51 151.45 -9.59% -0.37% 3.78% -0.10 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 166.62 155.48 -6.69% +0.21% 2.47% +0.09 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 471.02 394.87 -16.17% -2.93% 8.59% -0.34 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 102.84 94.33 -8.27% +0.12% 2.59% +0.05 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 100.95 90.09 -10.76% -1.76% 5.90% -0.30 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 223.50 200.56 -10.26% +1.68% 4.77% +0.35 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 156.23 140.24 -10.23% +1.70% 4.77% +0.36 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 185.42 177.87 -4.07% +9.25% 5.88% +1.57 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 312.27 268.59 -13.99% -0.45% 5.60% -0.08 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 113.84 108.19 -4.96% +4.20% 8.65% +0.49 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 114.17 107.50 -5.84% +2.32% 1.99% +1.17 koszyk
Diagram ESALIENS Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 130.61 106.55 -18.42% +0.85% 9.16% +0.09 koszyk
Diagram ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy ZGR 213.82 196.71 -8.00% +3.08% 12.05% +0.26 koszyk
Diagram ESALIENS Spółek Innowacyjnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 117.40 108.15 -7.88% +5.43% 13.39% +0.41 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 111.74 102.05 -8.67% -1.45% 0.76% -1.91 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 108.11 92.92 -14.05% -2.35% 6.32% -0.37 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.46 140.15 -10.99% +3.13% 9.76% +0.32 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Ekologicznych PL 94.40 83.79 -11.24% +3.17% 6.51% +0.49 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 143.39 124.61 -13.10% +1.05% 8.19% +0.13 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 172.17 144.21 -16.24% +2.98% 10.95% +0.27 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 199.45 171.64 -13.94% -2.42% 7.35% -0.33 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 116.38 107.76 -7.41% -3.13% 0.15% -20.87 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 307.08 261.68 -14.78% +1.90% 10.47% +0.18 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 79.51 74.68 -6.07% +1.98% 0.06% +33.00 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 122.81 107.00 -12.87% +2.28% 10.20% +0.22 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 83.41 79.85 -4.27% +2.30% 1.20% +1.92 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 594.32 519.79 -12.54% -0.11% 7.52% -0.01 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 303.50 297.02 -2.14% +2.24% 0.12% +18.67 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 210.71 185.94 -11.76% +1.12% 7.94% +0.14 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 162.58 135.93 -16.39% +2.29% 12.17% +0.19 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 199.27 175.76 -11.80% +2.67% 9.77% +0.27 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 96.73 83.99 -13.17% +3.63% 9.10% +0.40 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 56.09 50.53 -9.91% +0.88% 6.13% +0.14 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 300.24 273.30 -8.97% -0.87% 2.29% -0.38 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 92.88 117.31 +26.30% +13.15% 15.99% +0.82 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 122.12 110.25 -9.72% +7.41% 9.84% +0.75 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 119.78 109.12 -8.90% +7.75% 9.35% +0.83 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 162.31 135.49 -16.52% -2.57% 7.87% -0.33 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 147.77 123.35 -16.53% -2.57% 7.87% -0.33 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A umbrella fundusz parasolowy PL 137.54 123.00 -10.57% -0.95% 5.01% -0.19 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 140.71 133.41 -5.19% -2.49% 2.60% -0.96 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 75.43 91.80 +21.70% +5.03% 9.86% +0.51 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 69.60 84.69 +21.68% +5.02% 9.84% +0.51 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 15.61 14.08 -9.80% +1.92% 6.25% +0.31 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11.60 10.21 -11.98% -1.53% 0.71% -2.15 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11.11 10.20 -8.19% -0.41% 0.70% -0.59 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.08 6.98 -1.41% +2.27% 1.39% +1.63 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6.88 5.88 -14.53% -1.91% 7.59% -0.25 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.17 8.12 -11.45% +1.10% 6.95% +0.16 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.77 6.85 -11.84% -0.84% 0.46% -1.83 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9.48 8.57 -9.60% -0.56% 4.00% -0.14 koszyk
Diagram NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 201.33 184.18 -8.52% +1.97% 6.31% +0.31 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 89.92 78.77 -12.40% +5.86% 15.96% +0.37 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 312.44 292.77 -6.30% +2.44% 6.10% +0.40 koszyk
Diagram NN (L) Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 234.71 231.07 -1.55% +2.23% 0.22% +10.14 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.24 114.21 -5.80% +2.33% 0.94% +2.48 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 263.96 239.77 -9.16% +1.58% 6.36% +0.25 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 319.69 271.32 -15.13% -2.28% 7.89% -0.29 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 155.99 134.53 -13.76% -0.84% 7.80% -0.11 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 252.25 219.23 -13.09% -1.97% 5.44% -0.36 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 99.08 86.55 -12.65% +2.34% 6.19% +0.38 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 135.07 110.23 -18.39% -2.15% 10.01% -0.21 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 103.80 90.04 -13.26% -3.76% 2.32% -1.62 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 130.05 119.73 -7.94% +0.80% 4.45% +0.18 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 260.00 234.08 -9.97% -1.20% 4.07% -0.29 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 79.96 68.04 -14.91% -2.73% 6.68% -0.41 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 161.30 142.75 -11.50% +2.75% 8.77% +0.31 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.73 105.94 -10.77% +1.66% 8.77% +0.19 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 108.59 104.19 -4.05% +2.25% 2.09% +1.08 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 84.01 68.89 -18.00% -3.56% 9.19% -0.39 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 141.64 129.79 -8.37% -6.00% 4.48% -1.34 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.38 75.43 -11.65% -0.43% 0.33% -1.30 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 271.19 246.42 -9.13% +4.70% 11.41% +0.41 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 116.29 105.85 -8.98% +2.21% 7.04% +0.31 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 103.39 90.18 -12.78% +3.07% 11.44% +0.27 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.23 135.34 -7.45% +0.05% 6.24% +0.01 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 201.45 194.95 -3.23% +1.83% 0.16% +11.44 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 348.76 304.50 -12.69% +3.83% 11.31% +0.34 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 63.94 53.97 -15.59% -3.01% 7.12% -0.42 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 41.80 37.73 -9.74% -0.85% 3.20% -0.27 koszyk
Diagram PZU Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 53.71 46.01 -14.34% -2.33% 7.21% -0.32 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 63.20 58.22 -7.88% +2.65% 5.02% +0.53 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 53.26 47.75 -10.35% +0.83% 2.04% +0.41 koszyk
Diagram PZU Aktywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 48.06 45.95 -4.39% +0.88% 2.98% +0.30 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 82.53 76.49 -7.32% -0.66% 5.46% -0.12 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 214.62 191.27 -10.88% -1.13% 4.09% -0.28 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 122.80 107.50 -12.46% +2.30% 10.39% +0.22 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 30.63 20.10 -34.38% -9.11% 17.27% -0.53 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 66.03 80.04 +21.22% +5.11% 9.89% +0.52 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 286.93 236.90 -17.44% -1.61% 8.74% -0.18 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 199.77 177.90 -10.95% +1.51% 6.42% +0.24 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 46.21 40.49 -12.38% -1.77% 5.49% -0.32 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 63.59 57.00 -10.36% +1.19% 2.72% +0.44 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 116.46 101.25 -13.06% +1.50% 6.12% +0.25 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 255.96 224.81 -12.17% -1.87% 5.60% -0.33 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 149.98 142.78 -4.80% +1.76% 0.59% +2.98 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 133.60 122.59 -8.24% -1.11% 2.25% -0.49 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 136.30 123.43 -9.44% +6.93% 5.66% +1.22 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 221.12 202.01 -8.64% +1.36% 7.35% +0.19 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 132.16 122.47 -7.33% +1.85% 4.18% +0.44 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 89.02 79.50 -10.69% -0.02% 6.41% 0.00 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 114.91 98.42 -14.35% -2.38% 8.49% -0.28 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.08 144.15 -8.23% +3.18% 7.25% +0.44 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 144.89 126.94 -12.39% -2.02% 5.54% -0.36 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 90.23 80.13 -11.19% -0.24% 0.04% -6.00 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 98.85 97.44 -1.43% +0.43% 1.20% +0.36 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 126.77 116.37 -8.20% +2.05% 6.14% +0.33 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 221.98 194.24 -12.50% +1.67% 5.74% +0.29 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 146.43 131.69 -10.07% -1.01% 7.14% -0.14 koszyk
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.