Breadcrumb

Breadcrumbs

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 106.37 107.02 +0.61% +0.29% 0.11% +2.64 koszyk
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 131.65 124.87 -5.15% +0.22% 0.49% +0.45 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 124.34 122.47 -1.50% +2.04% 2.01% +1.01 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 127.63 118.89 -6.85% +0.74% 1.00% +0.74 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 97.34 91.15 -6.36% +0.76% 0.89% +0.85 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy PL 120.15 114.37 -4.81% +1.44% 5.59% +0.26 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy PL 107.84 109.90 +1.91% +4.97% 1.17% +4.25 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy PL 113.86 105.24 -7.57% +0.16% 1.80% +0.09 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy PL 111.39 109.58 -1.62% +3.51% 6.52% +0.54 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy PL 121.99 124.78 +2.29% +5.03% 2.83% +1.78 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 94.82 89.86 -5.23% +1.17% 0.66% +1.77 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy PL 94.26 91.42 -3.01% +0.23% 0.36% +0.64 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 76.43 76.08 -0.46% +1.98% 2.01% +0.99 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 115.27 115.89 +0.54% +1.65% 1.52% +1.09 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 134.83 131.65 -2.36% +1.83% 1.08% +1.69 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 137.83 136.94 -0.65% +1.92% 0.39% +4.92 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 458.69 445.47 -2.88% +1.16% 0.40% +2.90 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 99.58 92.88 -6.73% -0.27% 0.33% -0.82 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 844.56 781.73 -7.44% -1.02% 0.38% -2.68 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 194.38 200.44 +3.12% +4.29% 4.63% +0.93 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy PL 153.41 158.34 +3.21% +4.33% 4.64% +0.93 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Polskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 113.46 108.18 -4.65% +0.33% 1.56% +0.21 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 88.19 83.62 -5.18% +0.29% 0.14% +2.07 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 92.72 88.94 -4.08% +0.26% 0.62% +0.42 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 280.18 275.93 -1.52% +2.55% 0.30% +8.50 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 85.25 82.10 -3.70% +1.11% 0.22% +5.05 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 449.67 449.99 +0.07% +2.34% 0.52% +4.50 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 123.33 124.07 +0.60% +3.15% 0.46% +6.85 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy PL 178.55 179.02 +0.26% +0.22% 2.32% +0.09 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy PL 85.21 82.56 -3.11% +1.86% 0.31% +6.00 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy PL 240.34 234.88 -2.27% +2.95% 3.49% +0.85 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy PL 201.65 212.81 +5.53% +4.40% 5.76% +0.76 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 130.89 133.73 +2.17% +3.60% 0.91% +3.96 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy PL 147.82 154.97 +4.84% +2.12% 0.86% +2.47 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy PL 84.43 85.33 +1.07% +1.32% 4.52% +0.29 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 274.38 273.76 -0.23% +2.87% 0.29% +9.90 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 53.51 52.81 -1.31% +1.50% 0.03% +50.00 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 111.30 90.93 -18.30% -8.09% 7.09% -1.14 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 136.18 131.41 -3.50% +0.22% 0.52% +0.42 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 119.77 115.53 -3.54% +0.20% 0.53% +0.38 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 131.88 134.61 +2.07% +3.30% 1.82% +1.81 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 129.92 132.76 +2.19% +3.26% 1.82% +1.79 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 165.94 155.60 -6.23% -0.26% 0.01% -26.00 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 153.17 143.50 -6.31% -0.29% 0.01% -29.00 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 150.17 147.87 -1.53% +0.57% 0.59% +0.97 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 146.47 144.25 -1.52% +0.57% 0.59% +0.97 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 78.94 82.00 +3.88% -0.10% 0.98% -0.10 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 73.08 75.88 +3.83% -0.12% 0.95% -0.13 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 15.63 14.81 -5.25% +0.16% 0.23% +0.70 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy PL 13.36 13.43 +0.52% +1.39% 2.06% +0.67 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy PL 12.08 11.42 -5.46% +1.77% 0.98% +1.81 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 8.08 7.78 -3.71% +1.13% 0.71% +1.59 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 7.72 7.43 -3.76% -0.64% 1.82% -0.35 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6.03 5.70 -5.47% -0.17% 0.47% -0.36 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 8.19 8.22 +0.37% +1.65% 1.46% +1.13 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 9.01 8.77 -2.66% +1.72% 0.69% +2.49 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.87 7.33 -6.86% -0.39% 1.10% -0.35 koszyk
Diagram MILLENNIUM Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 197.69 190.36 -3.71% +0.37% 0.33% +1.12 koszyk
Diagram MILLENNIUM Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 87.28 84.04 -3.71% +1.30% 1.93% +0.67 koszyk
Diagram MILLENNIUM Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 154.05 155.17 +0.73% +2.37% 1.65% +1.44 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 309.43 297.53 -3.85% +0.68% 1.56% +0.44 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 164.63 168.35 +2.26% +2.68% 2.38% +1.13 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 65.40 66.76 +2.08% +2.93% 0.74% +3.96 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 228.86 231.55 +1.18% +2.88% 1.81% +1.59 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy PL 188.24 182.29 -3.16% +1.15% 2.40% +0.48 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy PL 130.33 121.14 -7.05% +1.16% 0.84% +1.38 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 148.49 141.18 -4.92% -1.79% 5.11% -0.35 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 118.80 113.80 -4.21% +1.90% 0.11% +17.27 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy PL 206.31 209.14 +1.37% +1.58% 0.95% +1.66 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 198.05 191.68 -3.22% +0.89% 0.28% +3.18 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy PL 50.86 49.69 -2.30% +0.56% 0.45% +1.24 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 120.33 114.83 -4.57% +0.23% 1.37% +0.17 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 92.95 88.53 -4.76% +0.13% 1.37% +0.09 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 195.14 177.15 -9.22% -1.32% 1.72% -0.77 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 81.04 77.57 -4.28% -1.49% 0.01% -149.00 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 104.85 99.89 -4.73% +0.11% 1.18% +0.09 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 138.97 132.85 -4.40% +0.12% 1.55% +0.08 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 115.82 118.77 +2.55% +2.63% 1.91% +1.38 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 247.07 239.13 -3.21% +1.49% 1.55% +0.96 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 103.72 98.71 -4.83% -1.26% 2.36% -0.53 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 90.62 86.66 -4.37% +0.48% 2.38% +0.20 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy PL 115.35 117.87 +2.18% +2.66% 1.46% +1.82 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy PL 103.72 98.71 -4.83% -1.26% 2.36% -0.53 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy PL 89.33 87.71 -1.81% +1.68% 1.80% +0.93 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 100.85 95.87 -4.94% +0.68% 1.82% +0.37 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 192.65 192.29 -0.19% +2.41% 3.03% +0.80 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 87.10 90.93 +4.40% +3.53% 4.94% +0.71 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 117.44 118.13 +0.59% +1.96% 1.47% +1.33 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 128.49 112.25 -12.64% -1.50% 0.16% -9.38 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 270.60 270.20 -0.15% +3.94% 0.55% +7.16 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 83.30 78.92 -5.26% -0.82% 0.58% -1.41 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 39.72 37.81 -4.81% +0.48% 1.68% +0.29 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PL 204.65 208.30 +1.78% +2.24% 0.70% +3.20 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących PL 119.92 115.82 -3.42% +1.18% 0.06% +19.67 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 102.98 97.24 -5.57% -1.16% 0.51% -2.27 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 45.50 45.47 -0.07% -0.08% 0.26% -0.31 koszyk
Diagram PZU Innowacyjnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 35.05 34.63 -1.20% -0.40% 0.40% -1.00 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy PL 66.59 64.94 -2.48% -0.38% 2.20% -0.17 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 148.04 141.50 -4.42% -0.50% 0.75% -0.67 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy PL 93.89 95.77 +2.00% +2.80% 2.90% +0.97 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 75.37 68.40 -9.25% -0.33% 2.14% -0.15 koszyk
Diagram QUERCUS Obligacji Skarbowych umbrella fundusz parasolowy PL 74.50 74.93 +0.58% +0.36% 0.47% +0.77 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 64.42 67.06 +4.10% -0.07% 1.05% -0.07 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 278.45 269.43 -3.24% +1.60% 0.29% +5.52 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 188.79 187.86 -0.49% +1.83% 2.11% +0.87 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 51.14 50.15 -1.94% +2.73% 0.33% +8.27 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 61.38 59.50 -3.06% +2.21% 0.21% +10.52 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 94.75 92.02 -2.88% +2.03% 1.55% +1.31 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 315.47 290.26 -7.99% -0.24% 0.01% -24.00 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy PL 140.50 135.77 -3.37% +1.92% 0.95% +2.02 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy PL 122.45 122.69 +0.20% +1.89% 1.65% +1.15 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 207.17 210.39 +1.55% +2.58% 0.42% +6.14 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 94.60 93.14 -1.54% +2.19% 2.16% +1.01 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 118.61 120.88 +1.91% +2.22% 1.85% +1.20 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 121.26 129.68 +6.94% +4.10% 0.94% +4.36 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy PL 183.24 195.00 +6.42% +2.85% 1.26% +2.26 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL 163.45 157.51 -3.63% +0.92% 0.53% +1.74 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 705.44 669.26 -5.13% -0.15% 0.14% -1.07 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 88.85 83.37 -6.17% -0.21% 0.42% -0.50 koszyk
Diagram UniAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy PL 116.74 114.04 -2.31% -0.79% 0.69% -1.14 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 128.22 128.52 +0.23% +2.19% 1.41% +1.55 koszyk
Diagram UniAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 97.04 92.60 -4.58% +0.75% 1.72% +0.44 koszyk
Diagram UniAkcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 116.61 117.98 +1.17% +1.97% 1.25% +1.58 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 46.37 37.84 -18.40% -7.53% 7.39% -1.02 koszyk
Diagram UniAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 105.65 102.42 -3.06% +0.73% 0.64% +1.14 koszyk
Diagram UniAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy PL 113.31 109.27 -3.57% +1.23% 1.26% +0.98 koszyk
Diagram UniAkcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 123.12 119.73 -2.75% +0.26% 1.00% +0.26 koszyk
Diagram UniKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 215.32 206.80 -3.96% +0.74% 0.79% +0.94 koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.