Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 125.21 146.32 +16.86% +11.80% 8.56% +1.38 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 147.08 161.40 +9.74% +7.36% 4.70% +1.57 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 167.04 182.83 +9.45% +7.34% 3.53% +2.08 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 80.10 77.74 -2.95% -1.02% 11.53% -0.09 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 204.63 241.37 +17.95% +11.78% 10.53% +1.12 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 106.48 122.60 +15.14% +7.27% 3.23% +2.25 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 132.66 140.82 +6.15% +6.85% 3.65% +1.88 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 109.36 128.03 +17.07% +8.40% 2.03% +4.14 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 107.25 119.91 +11.80% +6.64% 1.37% +4.85 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.12 139.52 +6.41% +9.67% 7.25% +1.33 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 104.42 112.64 +7.87% +9.03% 5.01% +1.80 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 80.80 92.91 +14.99% +13.07% 5.27% +2.48 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 827.73 908.06 +9.70% +8.44% 3.73% +2.26 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 263.94 293.97 +11.38% +7.92% 1.75% +4.53 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 186.79 204.43 +9.44% +6.99% 2.11% +3.31 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 88.41 102.85 +16.33% +13.39% 5.54% +2.42 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 79.33 87.89 +10.79% +14.48% 8.08% +1.79 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 111.17 122.93 +10.58% +8.14% 4.53% +1.80 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 109.96 118.11 +7.41% +8.76% 4.37% +2.00 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 120.52 134.47 +11.57% +10.43% 3.75% +2.78 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 44.37 51.49 +16.05% +13.41% 1.30% +10.32 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 155.01 165.27 +6.62% +5.92% 2.11% +2.81 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 134.88 142.37 +5.55% +8.95% 8.93% +1.00 koszyk
Diagram Generali Globalnych Akcji Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 174.58 194.39 +11.35% +8.12% 1.60% +5.08 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 193.11 208.63 +8.04% +11.80% 7.16% +1.65 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.32 133.00 -1.71% -0.32% 7.83% -0.04 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 381.05 403.92 +6.00% +7.55% 7.21% +1.05 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 86.43 95.99 +11.06% +6.34% 1.69% +3.75 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 594.71 634.12 +6.63% +8.15% 5.08% +1.60 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 170.98 181.79 +6.32% +7.08% 7.37% +0.96 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 177.44 204.24 +15.10% +10.95% 2.84% +3.86 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.80 102.66 +11.83% +5.20% 1.51% +3.44 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 274.71 305.35 +11.15% +3.14% 2.64% +1.19 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 220.79 240.12 +8.75% +10.52% 8.32% +1.26 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 210.54 227.07 +7.85% +7.37% 6.69% +1.10 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 160.56 182.57 +13.71% +7.04% 0.95% +7.41 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 76.39 76.07 -0.42% +4.67% 6.02% +0.78 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 313.99 335.30 +6.79% +6.39% 6.08% +1.05 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.50 67.10 +4.03% +4.38% 4.74% +0.92 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 95.91 110.28 +14.98% +17.86% 0.11% +162.36 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 14.62 16.74 +14.50% +13.83% 5.83% +2.37 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.06 14.86 +5.69% +6.73% 5.85% +1.15 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.24 8.03 +10.91% +12.47% 6.12% +2.04 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.40 16.28 +13.06% +7.47% 1.46% +5.12 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 10.71 11.12 +3.83% +5.67% 4.60% +1.23 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9.95 11.73 +17.89% +10.96% 3.15% +3.48 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 6.96 8.11 +16.52% +15.73% 3.90% +4.03 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5.96 6.63 +11.24% +10.09% 4.29% +2.35 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.54 8.98 +5.15% +6.41% 5.61% +1.14 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.74 10.93 +12.22% +6.80% 0.64% +10.63 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 8.30 9.29 +11.93% +7.14% 2.76% +2.59 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 13.41 14.66 +9.32% +6.96% 4.04% +1.72 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 301.93 332.85 +10.24% +11.60% 5.84% +1.99 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 166.15 174.14 +4.81% +7.81% 8.58% +0.91 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 80.09 85.17 +6.34% +4.84% 0.84% +5.76 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 236.39 249.59 +5.58% +5.75% 7.55% +0.76 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 186.95 204.01 +9.13% +7.70% 5.47% +1.41 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 156.18 166.82 +6.81% +9.05% 5.96% +1.52 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 130.13 143.35 +10.16% +4.13% 0.13% +31.77 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 218.53 229.07 +4.82% +5.87% 6.47% +0.91 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 216.81 242.10 +11.66% +7.96% 3.54% +2.25 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 97.35 119.03 +22.27% +13.25% 3.59% +3.69 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 119.49 133.78 +11.96% +10.29% 2.40% +4.29 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 107.84 125.21 +16.11% +16.56% 10.64% +1.56 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 41.60 39.13 -5.94% -4.19% 1.36% -3.08 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.02 128.25 +4.25% +9.61% 10.58% +0.91 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 236.67 268.09 +13.28% +10.37% 4.24% +2.45 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 97.99 116.38 +18.77% +16.89% 3.56% +4.74 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 76.56 83.53 +9.10% +12.74% 7.11% +1.79 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 139.53 148.15 +6.18% +6.83% 5.01% +1.36 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 97.99 116.38 +18.77% +16.89% 3.56% +4.74 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 101.11 108.96 +7.76% +7.81% 6.43% +1.21 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 82.93 91.22 +10.00% +13.74% 8.32% +1.65 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 195.71 194.82 -0.45% +1.73% 12.24% +0.14 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 102.22 115.77 +13.26% +7.70% 2.94% +2.62 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 236.15 254.03 +7.57% +12.24% 9.79% +1.25 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 101.11 108.51 +7.32% +8.36% 7.23% +1.16 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 96.74 102.83 +6.30% +8.31% 7.98% +1.04 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 126.84 139.74 +10.17% +7.27% 4.90% +1.48 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.21 185.20 +17.80% +11.38% 4.04% +2.82 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 331.03 366.38 +10.68% +7.44% 3.92% +1.90 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 68.70 75.83 +10.38% +9.85% 3.27% +3.01 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 40.11 45.37 +13.11% +9.07% 4.71% +1.93 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 56.23 59.80 +6.35% +6.76% 4.76% +1.42 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 57.50 64.88 +12.83% +7.41% 0.88% +8.42 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 52.02 57.57 +10.67% +11.01% 4.43% +2.49 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 48.43 49.60 +2.42% +1.06% 1.36% +0.78 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 71.90 76.82 +6.84% +3.94% 1.75% +2.25 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 177.37 209.04 +17.86% +15.04% 7.61% +1.98 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 127.26 142.69 +12.12% +7.58% 1.52% +4.99 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 39.30 45.84 +16.64% +30.44% 18.99% +1.60 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 69.81 63.25 -9.40% -13.73% 6.55% -2.10 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 241.43 268.20 +11.09% +12.48% 7.08% +1.76 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 211.48 224.87 +6.33% +5.25% 1.94% +2.71 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 54.69 62.53 +14.34% +8.81% 7.45% +1.18 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.45 73.15 +13.50% +9.72% 4.42% +2.20 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 163.70 186.28 +13.79% +7.47% 7.19% +1.04 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 274.91 299.73 +9.03% +10.23% 3.66% +2.80 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 162.69 183.62 +12.86% +4.79% 0.59% +8.12 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 152.68 166.32 +8.93% +6.08% 3.23% +1.88 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 250.53 292.94 +16.93% +12.65% 7.08% +1.79 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 263.01 298.27 +13.41% +8.71% 6.12% +1.42 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 173.42 187.80 +8.29% +5.73% 1.34% +4.28 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 88.09 100.57 +14.17% +9.61% 9.34% +1.03 koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.