Breadcrumb

Breadcrumbs

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 113.65 123.33 +8.52% +6.52% 3.39% +1.92 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 118.97 125.24 +5.27% +3.59% 2.98% +1.20 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 91.64 95.64 +4.36% +4.77% 5.71% +0.84 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy PL 104.42 120.23 +15.14% +12.18% 3.32% +3.67 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy PL 95.64 105.85 +10.68% +6.54% 2.84% +2.30 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy PL 103.72 113.50 +9.43% +7.16% 3.83% +1.87 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy PL 104.59 108.63 +3.86% -0.60% 0.08% -7.50 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy PL 107.75 120.34 +11.68% +8.37% 6.51% +1.29 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 92.64 94.37 +1.87% +2.39% 4.06% +0.59 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy PL 90.35 94.04 +4.08% +4.20% 4.22% +1.00 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 72.78 77.05 +5.87% +3.66% 1.85% +1.98 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 108.63 116.07 +6.85% +4.24% 1.01% +4.20 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 125.24 134.07 +7.05% +4.40% 2.65% +1.66 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 131.99 137.02 +3.81% +3.58% 3.80% +0.94 koszyk
Diagram AVIVA Nowych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 143.38 146.95 +2.49% +3.05% 3.90% +0.78 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 448.94 457.95 +2.01% +2.19% 3.27% +0.67 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 98.71 99.38 +0.68% +1.33% 3.20% +0.42 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji (d. BPS Akcji Polskich) umbrella fundusz parasolowy PL 820.31 841.20 +2.55% +2.09% 3.02% +0.69 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 173.42 196.16 +13.11% +8.99% 4.31% +2.09 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 136.73 154.80 +13.22% +9.03% 4.31% +2.10 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Polskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 111.63 114.00 +2.12% +2.92% 4.08% +0.72 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 84.84 88.37 +4.16% +2.41% 2.79% +0.86 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 92.68 93.04 +0.39% +1.33% 3.53% +0.38 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 259.55 277.10 +6.76% +4.21% 4.74% +0.89 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 81.38 84.58 +3.93% +3.79% 4.62% +0.82 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 430.22 447.71 +4.07% +3.44% 3.61% +0.95 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 113.07 122.13 +8.01% +5.61% 5.27% +1.06 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy PL 176.43 181.55 +2.90% +6.66% 10.63% +0.63 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy PL 80.21 84.69 +5.59% +4.91% 5.83% +0.84 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy PL 222.77 238.09 +6.88% +2.63% 0.52% +5.06 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy PL 187.79 204.33 +8.81% +5.21% 3.24% +1.61 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 117.09 128.88 +10.07% +7.67% 6.89% +1.11 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy PL 140.10 144.67 +3.26% +5.39% 10.52% +0.51 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy PL 77.37 83.44 +7.85% +4.47% 5.32% +0.84 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 253.34 271.88 +7.32% +3.12% 1.76% +1.77 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 50.30 53.12 +5.61% +3.67% 3.19% +1.15 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 107.28 115.25 +7.43% +6.61% 12.53% +0.53 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 134.85 135.80 +0.70% +1.93% 4.19% +0.46 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 118.65 119.44 +0.67% +1.90% 4.19% +0.45 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.60 131.72 +6.57% +6.28% 6.39% +0.98 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.87 129.76 +6.47% +6.26% 6.41% +0.98 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 159.22 165.81 +4.14% +2.58% 2.09% +1.23 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 147.11 153.06 +4.04% +2.53% 2.11% +1.20 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 148.99 149.39 +0.27% +0.20% 0.23% +0.87 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 145.32 145.71 +0.27% +0.20% 0.23% +0.87 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 78.62 78.99 +0.47% -1.74% 5.13% -0.34 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 72.82 73.13 +0.43% -1.76% 5.16% -0.34 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 15.27 15.61 +2.23% +2.84% 5.19% +0.55 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy PL 12.68 13.38 +5.52% +4.88% 3.54% +1.38 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy PL 11.21 11.90 +6.16% +3.74% 2.21% +1.69 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.31 7.95 +8.76% +6.75% 2.43% +2.78 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 7.47 7.72 +3.35% +3.95% 5.95% +0.66 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5.81 5.99 +3.10% +3.38% 4.53% +0.75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 7.69 8.17 +6.24% +4.82% 2.52% +1.91 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 8.63 8.93 +3.48% +4.35% 5.52% +0.79 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.26 7.71 +6.20% +5.81% 3.48% +1.67 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 309.15 309.92 +0.25% +1.40% 3.22% +0.43 koszyk
Diagram NN Akcji Środkowoeuropejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 143.38 151.35 +5.56% +4.61% 5.47% +0.84 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 152.83 166.48 +8.93% +5.26% 0.71% +7.41 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 59.30 65.68 +10.76% +5.83% 0.97% +6.01 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 214.71 229.99 +7.12% +5.06% 2.23% +2.27 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy PL 183.41 185.22 +0.99% +3.71% 4.02% +0.92 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.46 129.54 +4.92% +4.66% 4.38% +1.06 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 112.72 117.51 +4.25% +4.23% 5.15% +0.82 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy PL 194.02 207.57 +6.98% +5.47% 3.44% +1.59 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 187.94 197.69 +5.19% +3.28% 1.51% +2.17 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy PL 47.82 51.25 +7.17% +5.11% 2.23% +2.29 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 117.24 119.93 +2.29% +2.72% 3.07% +0.89 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 88.13 92.60 +5.07% +4.11% 2.90% +1.42 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 194.50 193.62 -0.45% +1.85% 2.97% +0.62 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy ZGR 83.45 81.32 -2.55% -0.92% 0.05% -18.40 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 103.38 104.81 +1.38% +2.01% 2.98% +0.67 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 132.48 139.13 +5.02% +3.41% 2.30% +1.48 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 108.05 116.55 +7.87% +5.41% 2.45% +2.21 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 236.46 247.59 +4.71% +3.94% 3.46% +1.14 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 98.34 103.52 +5.27% +4.87% 8.06% +0.60 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 90.77 91.16 +0.43% +2.22% 4.57% +0.49 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy PL 106.88 115.59 +8.15% +6.42% 4.22% +1.52 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy PL 98.34 103.52 +5.27% +4.87% 8.06% +0.60 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy PL 85.19 88.45 +3.83% +3.88% 1.41% +2.75 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 96.58 100.73 +4.30% +4.75% 6.97% +0.68 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 88.67 92.43 +4.24% +4.84% 8.06% +0.60 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 179.47 196.00 +9.21% +7.91% 4.72% +1.68 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 80.98 88.87 +9.74% +6.73% 2.91% +2.31 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 110.26 116.77 +5.90% +4.35% 3.22% +1.35 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 116.44 125.45 +7.74% +6.12% 5.98% +1.02 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 249.24 267.42 +7.29% +4.94% 3.46% +1.43 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 84.23 83.52 -0.84% +1.65% 4.85% +0.34 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 38.39 39.61 +3.18% +1.66% 2.09% +0.79 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 192.45 204.66 +6.34% +5.69% 3.60% +1.58 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.05 119.96 +4.27% +4.72% 7.02% +0.67 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 104.67 103.60 -1.02% +1.56% 4.96% +0.31 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 45.17 45.56 +0.86% +0.87% 1.78% +0.49 koszyk
Diagram PZU Innowacyjnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 35.00 35.22 +0.63% +0.63% 1.56% +0.40 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy PL 64.84 67.03 +3.38% +2.61% 1.92% +1.36 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 139.79 148.90 +6.52% +4.35% 2.16% +2.01 koszyk
Diagram QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (d. QUERCUS Europa) umbrella fundusz parasolowy PL 71.42 71.60 +0.25% +0.04% 0.09% +0.44 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy PL 89.36 94.76 +6.04% +6.33% 7.81% +0.81 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 77.64 75.34 -2.96% +2.55% 10.15% +0.25 koszyk
Diagram QUERCUS Obligacji Skarbowych (d. QUERCUS Rosja) umbrella fundusz parasolowy PL 74.24 74.29 +0.07% -0.04% 0.93% -0.04 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 63.96 64.49 +0.83% -1.49% 5.03% -0.30 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 267.88 277.11 +3.45% +2.39% 3.93% +0.61 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 181.93 187.56 +3.09% +3.64% 2.33% +1.56 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 47.14 50.50 +7.13% +4.03% 0.99% +4.07 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 57.06 60.46 +5.96% +3.46% 1.05% +3.30 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 89.35 93.06 +4.15% +0.46% 0.64% +0.72 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 307.67 315.47 +2.54% +3.37% 4.60% +0.73 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy PL 130.15 138.90 +6.72% +5.60% 3.77% +1.49 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy PL 115.46 121.73 +5.43% +4.83% 3.21% +1.50 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 184.55 208.39 +12.92% +8.94% 4.85% +1.84 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 87.83 93.60 +6.57% +4.39% 3.15% +1.39 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 111.60 119.54 +7.11% +4.97% 3.02% +1.65 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 104.28 121.43 +16.45% +11.01% 6.12% +1.80 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy PL 166.03 184.58 +11.17% +7.99% 2.48% +3.22 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL 155.68 160.36 +3.01% +2.63% 2.31% +1.14 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 704.97 703.52 -0.21% +1.08% 3.10% +0.35 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 88.93 88.93 0.00% +1.35% 3.28% +0.41 koszyk
Diagram UniAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy PL 111.65 116.03 +3.92% +4.82% 1.17% +4.12 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 119.18 127.45 +6.94% +3.88% 0.76% +5.11 koszyk
Diagram UniAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 88.55 95.71 +8.09% +4.30% 1.94% +2.22 koszyk
Diagram UniAkcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 108.25 115.96 +7.12% +5.36% 0.29% +18.48 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 43.83 47.47 +8.30% +5.96% 10.32% +0.58 koszyk
Diagram UniAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 102.38 104.76 +2.32% +1.96% 1.51% +1.30 koszyk
Diagram UniAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy PL 106.86 112.53 +5.31% +4.14% 2.55% +1.62 koszyk
Diagram UniAkcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 118.89 122.28 +2.85% +2.66% 4.43% +0.60 koszyk
Diagram UniKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 210.10 212.78 +1.28% +1.65% 2.21% +0.75 koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.