Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 182.39 186.47 +2.24% +1.05% 3.37% +0.31 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.22 93.77 +2.80% +1.16% 0.49% +2.37 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.29 129.75 +1.14% +0.70% 2.27% +0.31 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 209.81 217.23 +3.54% +1.20% 0.78% +1.54 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 211.73 217.38 +2.67% +0.88% 0.00% 0.00 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 575.07 588.63 +2.36% +1.08% 2.59% +0.42 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 110.52 109.74 -0.71% -0.03% 1.73% -0.02 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 1,014.93 1,025.94 +1.08% +0.65% 1.20% +0.54 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 299.74 327.15 +9.14% +4.07% 0.82% +4.96 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 208.98 228.18 +9.19% +4.09% 0.82% +4.99 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 140.31 146.54 +4.44% +2.04% 1.37% +1.49 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.64 135.01 +2.56% +1.42% 1.87% +0.76 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.87 143.94 +2.18% +1.32% 1.71% +0.77 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 43.22 45.57 +5.44% +2.16% 5.93% +0.36 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 172.97 183.45 +6.06% +3.26% 2.37% +1.38 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 156.40 161.17 +3.05% +1.54% 1.34% +1.15 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 200.68 218.47 +8.86% +3.92% 4.73% +0.83 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 238.46 243.43 +2.08% +1.20% 1.73% +0.69 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 136.41 127.54 -6.50% -2.81% 7.64% -0.37 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 412.58 428.76 +3.92% +2.33% 2.88% +0.81 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 95.42 93.71 -1.79% -0.65% 4.47% -0.15 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 685.34 713.88 +4.16% +2.12% 0.21% +10.10 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 168.91 182.79 +8.22% +4.78% 6.30% +0.76 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 100.68 97.34 -3.32% -1.49% 5.75% -0.26 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 299.71 298.59 -0.37% -0.61% 5.36% -0.11 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 262.60 263.48 +0.34% +0.30% 0.11% +2.73 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 214.04 234.69 +9.65% +5.37% 6.37% +0.84 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 205.71 223.58 +8.69% +4.15% 0.82% +5.06 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 194.41 207.10 +6.53% +3.47% 3.21% +1.08 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 87.04 92.30 +6.04% +3.89% 0.09% +43.22 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 384.94 393.44 +2.21% +1.14% 0.39% +2.92 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 70.27 73.38 +4.43% +2.21% 1.12% +1.97 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.13 90.97 +6.86% +2.46% 5.69% +0.43 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 20.22 20.35 +0.64% +0.53% 1.95% +0.27 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16.40 16.59 +1.16% +0.77% 0.56% +1.38 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.30 8.03 -3.25% +0.40% 5.78% +0.07 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16.08 15.04 -6.47% -3.11% 5.27% -0.59 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 12.17 12.60 +3.53% +1.80% 0.79% +2.28 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 13.68 13.76 +0.58% +0.04% 0.99% +0.04 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.45 8.78 +3.91% +2.25% 0.98% +2.30 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 8.00 8.17 +2.13% +1.26% 0.70% +1.80 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.88 10.05 +1.72% +1.01% 1.00% +1.01 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 10.92 10.48 -4.03% -2.04% 4.71% -0.43 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10.86 11.26 +3.68% +1.60% 0.21% +7.62 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.72 15.45 +4.96% +2.10% 2.68% +0.78 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 373.79 380.77 +1.87% +1.05% 1.95% +0.54 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 185.06 191.66 +3.57% +1.84% 1.71% +1.08 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 280.68 287.03 +2.26% +0.87% 1.28% +0.68 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 120.10 120.80 +0.58% -0.01% 1.96% -0.01 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 147.30 152.27 +3.37% +1.80% 1.15% +1.57 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 144.28 145.15 +0.60% -0.20% 1.90% -0.11 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 29.58 26.60 -10.07% -5.59% 0.74% -7.55 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 143.16 141.33 -1.28% -0.04% 0.59% -0.07 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 307.09 316.80 +3.16% +1.18% 2.45% +0.48 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 119.03 123.41 +3.68% +2.24% 0.06% +37.33 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 96.18 97.89 +1.78% +1.08% 2.30% +0.47 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 163.18 169.97 +4.16% +2.15% 0.16% +13.44 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 119.03 123.41 +3.68% +2.24% 0.06% +37.33 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 112.88 111.69 -1.05% -0.63% 1.60% -0.39 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 104.34 105.57 +1.18% +0.78% 2.10% +0.37 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 210.84 184.77 -12.36% -5.30% 9.72% -0.55 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.09 110.62 -6.33% -2.44% 4.86% -0.50 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 295.59 298.55 +1.00% +0.54% 0.02% +27.00 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 114.75 119.24 +3.91% +1.71% 0.46% +3.72 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.93 117.87 +1.67% +1.25% 1.10% +1.14 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.85 149.92 +2.09% +0.72% 0.01% +72.00 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 215.85 202.43 -6.22% -2.02% 2.44% -0.83 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 390.39 402.35 +3.06% +1.45% 1.36% +1.07 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 83.24 83.71 +0.56% +0.67% 2.64% +0.25 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 52.53 54.24 +3.26% +1.82% 2.63% +0.69 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 63.58 65.31 +2.72% +1.63% 0.50% +3.26 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.92 61.55 -5.19% -2.66% 4.07% -0.65 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 51.43 52.34 +1.77% +1.21% 0.06% +20.17 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 77.98 84.13 +7.89% +3.12% 0.45% +6.93 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 271.14 278.93 +2.87% +1.60% 0.70% +2.29 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.92 144.83 +2.77% +0.81% 4.20% +0.19 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 57.54 58.61 +1.86% +1.42% 3.32% +0.43 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 54.85 54.20 -1.19% -0.85% 1.13% -0.75 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 315.15 319.24 +1.30% +0.94% 1.51% +0.62 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 220.93 228.59 +3.47% +1.88% 0.57% +3.30 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 62.81 58.43 -6.97% -4.14% 2.34% -1.77 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 77.91 75.48 -3.12% -1.44% 0.35% -4.11 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 173.25 162.55 -6.18% -3.63% 1.32% -2.75 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 342.00 343.69 +0.49% +0.45% 2.45% +0.18 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 182.24 175.70 -3.59% -1.81% 4.77% -0.38 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 189.98 194.60 +2.43% +1.29% 1.25% +1.03 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 246.62 287.44 +16.55% +7.72% 7.64% +1.01 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 283.41 305.25 +7.71% +3.83% 4.07% +0.94 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 203.91 209.39 +2.69% +1.43% 0.97% +1.47 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 140.97 140.99 +0.01% +0.42% 2.05% +0.20
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 113.62 114.32 +0.62% +0.06% 0.57% +0.11 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 136.65 139.89 +2.37% +1.22% 2.13% +0.57 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 156.11 166.80 +6.85% +3.43% 0.76% +4.51 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Europejskich ESG umbrella fundusz parasolowy ZGR 119.65 124.46 +4.02% +1.27% 3.06% +0.42 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 168.02 174.55 +3.89% +1.51% 2.53% +0.60 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.82 114.50 -6.01% -2.70% 4.86% -0.56 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 114.00 116.14 +1.88% +0.43% 0.23% +1.87 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.23 134.58 +2.55% +1.48% 1.58% +0.94 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 291.73 305.09 +4.58% +1.45% 1.38% +1.05 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 165.55 169.12 +2.16% +1.04% 2.15% +0.48 koszyk
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
                
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.