Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 160.96 147.07 -8.63% -1.24% 8.53% -0.15 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 174.87 152.63 -12.72% -3.63% 11.09% -0.33 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 82.63 68.04 -17.66% +1.69% 11.54% +0.15 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 200.21 165.87 -17.15% -3.86% 18.93% -0.20 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 96.80 84.50 -12.71% -9.47% 0.04% -236.75 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 151.31 135.43 -10.50% -0.70% 5.93% -0.12 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 171.37 162.34 -5.27% +3.09% 8.51% +0.36 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 134.36 124.46 -7.37% -0.46% 1.64% -0.28 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 120.55 104.54 -13.28% -2.45% 14.50% -0.17 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 88.07 85.34 -3.10% -0.14% 2.53% -0.06 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.20 125.27 -4.52% -0.18% 2.02% -0.09 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 187.31 174.96 -6.59% -2.01% 7.91% -0.25 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 183.89 171.47 -6.75% -1.12% 9.05% -0.12 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 527.87 479.09 -9.24% -2.37% 12.42% -0.19 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 106.70 101.58 -4.80% +0.23% 6.07% +0.04 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 256.05 226.26 -11.63% -4.87% 3.30% -1.48 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 178.85 158.09 -11.61% -4.86% 3.29% -1.48 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 194.81 176.25 -9.53% -0.96% 5.40% -0.18 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 125.78 116.37 -7.48% -1.19% 9.51% -0.13 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.67 110.64 -9.07% -1.83% 11.29% -0.16 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 81.95 75.95 -7.32% -7.11% 1.91% -3.72 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 43.32 46.44 +7.20% +8.00% 2.62% +3.05 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 172.94 148.44 -14.17% -5.14% 8.98% -0.57 koszyk
Diagram Generali Akcji Ekologicznych PL 99.07 93.59 -5.53% +0.95% 5.14% +0.18 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 153.62 143.44 -6.63% -2.17% 0.41% -5.29 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 200.44 165.28 -17.54% -6.15% 9.22% -0.67 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 228.26 203.13 -11.01% -2.78% 10.30% -0.27 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 132.01 122.44 -7.25% +0.16% 4.42% +0.04 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 368.02 299.30 -18.67% -5.97% 10.61% -0.56 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 82.69 79.54 -3.81% -2.04% 0.28% -7.29 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 148.16 118.32 -20.14% -7.03% 9.09% -0.77 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.93 82.56 -3.92% -1.26% 1.19% -1.06 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 297.48 283.17 -4.81% -0.98% 3.10% -0.32 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 228.62 221.02 -3.32% -2.48% 1.48% -1.68 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 198.32 157.17 -20.75% -7.72% 9.74% -0.79 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 219.61 188.80 -14.03% -1.86% 7.54% -0.25 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 97.87 93.29 -4.68% +3.11% 3.61% +0.86 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.78 55.62 -14.14% -3.23% 7.51% -0.43 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 87.62 95.79 +9.32% +11.17% 3.61% +3.09 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 158.34 103.46 -34.66% -8.75% 15.03% -0.58 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 155.30 101.48 -34.66% -8.76% 15.03% -0.58 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 179.67 166.40 -7.39% -2.19% 8.90% -0.25 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 163.57 151.49 -7.39% -2.19% 8.90% -0.25 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 131.71 122.78 -6.78% -1.79% 7.79% -0.23 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 62.78 72.64 +15.71% +3.42% 15.58% +0.22 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 57.93 67.03 +15.71% +3.42% 15.58% +0.22 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 19.02 16.81 -11.62% -3.35% 10.20% -0.33 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16.80 15.25 -9.23% -1.77% 7.12% -0.25 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.34 6.95 -5.31% +1.08% 14.39% +0.08 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11.94 11.50 -3.69% -5.03% 0.66% -7.62 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 12.11 11.76 -2.89% +0.21% 1.34% +0.16 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 12.15 11.24 -7.49% +1.17% 7.47% +0.16 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.60 7.37 -3.03% +0.93% 1.87% +0.50 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 7.78 7.01 -9.90% -2.38% 9.30% -0.26 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.87 9.08 -8.00% -1.93% 5.90% -0.33 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.68 7.92 -8.76% -4.84% 2.02% -2.40 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10.42 9.69 -7.01% -2.02% 7.09% -0.28 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.11 12.50 -11.41% -2.79% 7.77% -0.36 koszyk
Diagram NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 201.23 202.90 +0.83% +0.32% 0.00% 0.00 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 88.21 76.48 -13.30% -1.68% 6.08% -0.28 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 301.55 305.01 +1.15% +1.47% 0.75% +1.96 koszyk
Diagram NN (L) Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 228.19 230.25 +0.90% +1.64% 3.33% +0.49 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 268.62 256.45 -4.53% -0.22% 5.79% -0.04 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 355.13 321.25 -9.54% -2.30% 10.40% -0.22 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 172.59 156.12 -9.54% -2.99% 8.70% -0.34 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 268.58 255.07 -5.03% -0.07% 7.16% -0.01 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 108.87 98.41 -9.61% -2.74% 6.00% -0.46 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 145.03 132.28 -8.79% -0.64% 9.33% -0.07 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 134.36 116.32 -13.43% -0.86% 16.40% -0.05 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 134.55 134.28 -0.20% -1.20% 0.27% -4.44 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 280.78 265.36 -5.49% -1.07% 6.67% -0.16 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 78.11 73.93 -5.35% -1.43% 3.59% -0.40 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 91.03 81.86 -10.07% -2.40% 10.42% -0.23 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 172.90 153.12 -11.44% -2.05% 8.32% -0.25 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 120.64 116.49 -3.44% -1.24% 0.78% -1.59 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 108.86 106.06 -2.57% +0.41% 3.82% +0.11 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 98.93 86.33 -12.74% -2.91% 12.68% -0.23 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 198.52 161.05 -18.87% +0.81% 9.85% +0.08 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 95.82 86.84 -9.37% -4.96% 2.15% -2.31 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 276.55 248.82 -10.03% -3.02% 2.03% -1.49 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 118.65 112.99 -4.77% -0.02% 0.56% -0.04 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 110.35 101.02 -8.45% -1.34% 0.56% -2.39 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 150.11 140.31 -6.53% +0.09% 6.12% +0.01 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 230.06 219.56 -4.56% +0.14% 5.51% +0.03 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 376.23 327.56 -12.94% -3.99% 8.83% -0.45 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 73.69 65.19 -11.53% -2.34% 10.43% -0.22 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 46.41 42.50 -8.42% -2.02% 7.74% -0.26 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 65.90 62.50 -5.16% +1.15% 5.65% +0.20 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 56.41 54.52 -3.35% -0.79% 0.62% -1.27 koszyk
Diagram PZU Aktywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 48.87 47.52 -2.76% -0.67% 2.54% -0.26 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 84.12 79.66 -5.30% +0.53% 5.81% +0.09 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 247.51 224.57 -9.27% -1.43% 10.73% -0.13 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 137.47 119.04 -13.41% -4.08% 8.94% -0.46 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 46.82 34.01 -27.36% -5.72% 27.71% -0.21 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 54.87 63.75 +16.18% +3.36% 16.03% +0.21 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 331.75 289.83 -12.64% -2.65% 11.62% -0.23 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 217.10 198.79 -8.43% -1.19% 7.33% -0.16 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 50.29 47.37 -5.81% -2.87% 8.46% -0.34 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 69.85 64.30 -7.95% -0.62% 5.83% -0.11 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 132.14 114.55 -13.31% -5.37% 9.84% -0.55 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 300.10 259.92 -13.39% -2.92% 12.07% -0.24 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.73 149.98 -4.91% -1.81% 1.25% -1.45 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 154.66 137.91 -10.83% -2.79% 8.52% -0.33 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 199.45 119.31 -40.18% -11.81% 11.50% -1.03 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 243.35 211.88 -12.93% -1.53% 5.44% -0.28 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 147.61 137.66 -6.74% -1.29% 5.40% -0.24 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 107.08 93.93 -12.28% +0.88% 13.80% +0.06 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 127.07 114.59 -9.82% -1.99% 9.71% -0.20 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 164.71 150.92 -8.37% -0.93% 8.17% -0.11 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 155.90 147.12 -5.63% -1.33% 7.33% -0.18 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 100.81 91.40 -9.33% -3.68% 1.88% -1.96 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 102.11 99.57 -2.49% -1.05% 0.57% -1.84 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 132.47 127.28 -3.92% -0.13% 2.79% -0.05 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 234.40 226.63 -3.31% -0.81% 1.77% -0.46 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 156.27 144.58 -7.48% -0.44% 9.36% -0.05 koszyk
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
                
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.