Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 155.32 174.82 +12.55% +5.64% 2.08% +2.71 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 164.33 163.02 -0.80% +2.52% 3.25% +0.78 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 189.06 200.18 +5.88% +4.18% 3.06% +1.37 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 76.18 81.54 +7.04% +3.35% 1.21% +2.77 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 246.31 220.50 -10.48% +0.80% 8.77% +0.09 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 109.35 114.75 +4.94% -0.25% 10.47% -0.02 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 145.87 151.35 +3.76% +4.57% 0.25% +18.28 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.17 145.70 +7.79% +2.92% 2.68% +1.09 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.36 122.43 +0.88% +1.29% 1.46% +0.88 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 147.61 147.46 -0.10% +3.15% 0.68% +4.63 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 117.28 125.92 +7.37% +3.40% 1.12% +3.04 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 87.49 89.62 +2.43% +3.23% 1.56% +2.07 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.23 125.84 +1.30% +2.71% 1.40% +1.94 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 202.52 200.85 -0.82% +1.06% 0.84% +1.26 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 201.74 205.40 +1.81% +2.03% 1.97% +1.03 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 502.17 541.82 +7.90% +3.30% 1.39% +2.37 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 94.50 105.25 +11.38% +5.32% 0.42% +12.67 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 918.29 964.79 +5.06% +2.40% 1.27% +1.89 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 290.36 286.15 -1.45% +2.78% 3.80% +0.73 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 202.33 199.48 -1.41% +2.80% 3.80% +0.74 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 125.29 135.80 +8.39% +3.80% 0.18% +21.11 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.46 124.92 +5.45% +2.97% 0.40% +7.43 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.03 136.54 +1.12% +1.27% 1.40% +0.91 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 53.07 44.83 -15.53% -3.98% 5.53% -0.72 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 171.03 169.69 -0.78% +2.18% 0.05% +43.60 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.86 152.07 +3.55% +2.76% 1.41% +1.96 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 195.10 193.71 -0.71% +1.35% 4.00% +0.34 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 209.71 221.41 +5.58% +3.04% 0.28% +10.86 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.75 132.15 +5.93% +1.31% 3.06% +0.43 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 420.45 387.64 -7.80% +1.42% 0.37% +3.84 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 94.50 91.17 -3.52% +0.04% 0.08% +0.50 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 632.67 645.37 +2.01% +1.03% 2.98% +0.35 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 177.28 157.26 -11.29% -1.29% 4.09% -0.32 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 100.40 96.08 -4.30% -0.22% 0.02% -11.00 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 308.72 287.86 -6.76% -0.06% 5.35% -0.01 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 248.86 255.82 +2.80% +3.83% 3.68% +1.04 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 221.29 200.14 -9.56% -0.77% 4.60% -0.17 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 193.21 203.27 +5.21% +3.60% 2.23% +1.61 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 191.76 189.51 -1.17% +2.55% 8.75% +0.29 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 82.29 83.53 +1.51% +3.26% 1.48% +2.20 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 375.48 369.18 -1.68% +4.80% 3.63% +1.32 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 70.51 68.29 -3.15% +2.60% 1.44% +1.81 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 108.26 88.32 -18.42% -6.52% 7.69% -0.85 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16.86 18.78 +11.39% +5.26% 1.96% +2.68 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 15.51 16.25 +4.77% +4.34% 0.34% +12.76 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.51 7.90 +5.19% +2.75% 1.00% +2.75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 15.95 15.13 -5.14% -0.42% 5.53% -0.08 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 11.50 11.92 +3.65% +3.52% 2.30% +1.53 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 12.03 13.31 +10.64% +5.17% 1.56% +3.31 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.10 8.08 -0.25% +0.46% 0.46% +1.00 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6.71 7.46 +11.18% +5.39% 1.41% +3.82 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.41 9.77 +3.83% +3.89% 1.59% +2.45 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 10.76 10.38 -3.53% +0.33% 0.59% +0.56 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9.46 10.22 +8.03% +3.88% 0.35% +11.09 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.49 14.31 -1.24% +1.42% 2.40% +0.59 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 333.34 352.51 +5.75% +2.86% 0.06% +47.67 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 182.30 190.42 +4.45% +3.74% 3.96% +0.94 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 84.47 84.51 +0.05% +2.48% 1.83% +1.36 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 264.26 268.77 +1.71% +3.62% 5.42% +0.67 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 228.30 220.93 -3.23% +2.85% 7.58% +0.38 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 167.01 174.23 +4.32% +2.48% 1.25% +1.98 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 141.70 135.95 -4.06% +1.15% 2.13% +0.54 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 237.49 253.08 +6.56% +4.58% 2.08% +2.20 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 248.98 266.74 +7.13% +3.43% 0.81% +4.23 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 116.06 114.54 -1.31% +2.11% 3.36% +0.63 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 127.82 138.43 +8.30% +4.27% 3.85% +1.11 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 124.84 134.29 +7.57% +4.62% 2.90% +1.59 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 36.05 31.14 -13.62% -5.27% 3.42% -1.54 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 136.06 139.85 +2.79% +2.93% 2.81% +1.04 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 276.01 295.86 +7.19% +2.71% 1.73% +1.57 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 117.24 115.53 -1.46% +0.16% 0.45% +0.36 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 83.62 90.39 +8.10% +3.43% 1.07% +3.21 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 154.37 161.38 +4.54% +4.49% 0.84% +5.35 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 117.24 115.53 -1.46% +0.16% 0.45% +0.36 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 114.08 109.04 -4.42% +0.54% 4.55% +0.12 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 90.72 96.87 +6.78% +2.96% 2.20% +1.35 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 185.17 197.21 +6.50% +2.45% 2.36% +1.04 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 114.05 111.07 -2.61% +0.03% 2.56% +0.01 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 278.16 280.68 +0.91% +4.33% 0.48% +9.02 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 109.28 114.90 +5.14% +3.47% 2.85% +1.22 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 109.77 114.60 +4.40% +3.94% 4.09% +0.96 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 141.79 146.18 +3.10% +3.03% 1.36% +2.23 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 198.91 208.63 +4.89% +1.71% 0.64% +2.67 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 378.35 381.44 +0.82% +2.85% 1.24% +2.30 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 73.77 78.87 +6.91% +3.28% 2.10% +1.56 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 45.91 49.76 +8.39% +3.64% 1.44% +2.53 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 61.34 63.07 +2.82% +3.62% 0.62% +5.84 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 61.91 61.47 -0.71% +0.58% 3.88% +0.15 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 57.54 61.24 +6.43% +3.64% 0.85% +4.28 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 49.37 50.16 +1.60% +1.00% 0.38% +2.63 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 74.92 78.48 +4.75% +2.56% 0.21% +12.19 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 227.65 255.06 +12.04% +6.98% 0.11% +63.45 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 144.99 141.80 -2.20% +1.74% 2.87% +0.61 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 43.79 49.93 +14.02% +5.93% 5.38% +1.10 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 64.44 59.50 -7.67% -3.17% 2.57% -1.23 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 278.39 295.63 +6.19% +3.45% 0.25% +13.80 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 215.64 216.54 +0.42% +0.55% 4.29% +0.13 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 61.18 59.20 -3.24% -0.27% 0.77% -0.35 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 72.76 74.61 +2.54% +2.05% 0.42% +4.88 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 180.10 169.76 -5.74% -0.15% 0.42% -0.36 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 294.73 323.47 +9.75% +4.05% 0.25% +16.20 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 182.92 175.10 -4.28% +0.95% 2.84% +0.33 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 166.23 183.41 +10.34% +4.27% 1.70% +2.51 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 264.59 225.02 -14.96% -5.22% 14.74% -0.35 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 289.62 271.63 -6.21% -0.17% 7.47% -0.02 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 187.13 193.41 +3.36% +2.64% 2.65% +1.00 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 133.84 139.78 +4.44% +3.73% 2.03% +1.84
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 101.21 107.82 +6.53% +3.71% 0.49% +7.57 koszyk
Web Content Display

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.