Breadcrumb

Breadcrumbs

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 127.26 102.48 -19.47% -11.76% 0.78% -15.08 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 134.40 105.91 -21.20% -10.98% 2.88% -3.81 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 129.09 100.38 -22.24% -13.48% 4.79% -2.81 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 96.06 77.25 -19.58% -10.44% 7.18% -1.45 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 130.52 107.43 -17.69% -8.68% 0.40% -21.70 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 129.29 105.16 -18.66% -9.05% 2.55% -3.55 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 111.66 84.35 -24.46% -15.44% 5.54% -2.79 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 104.73 75.82 -27.60% -14.93% 10.53% -1.42 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 136.63 101.46 -25.74% -14.88% 8.19% -1.82 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 90.63 70.16 -22.59% -13.59% 0.28% -48.54 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 90.54 75.27 -16.87% -10.69% 3.50% -3.05 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 81.39 66.40 -18.42% -10.71% 5.18% -2.07 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.92 97.75 -21.75% -12.45% 5.15% -2.42 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 152.42 120.95 -20.65% -12.26% 2.81% -4.36 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 165.66 133.14 -19.63% -11.12% 3.79% -2.93 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 471.23 369.61 -21.56% -12.42% 2.54% -4.89 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 87.67 67.16 -23.39% -14.29% 1.15% -12.43 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 827.29 653.91 -20.96% -12.56% 1.82% -6.90 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 230.48 209.62 -9.05% -3.83% 0.57% -6.72 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 174.79 160.12 -8.39% -3.64% 0.32% -11.38 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 90.30 72.87 -19.30% -11.48% 5.64% -2.04 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 88.30 69.58 -21.20% -12.52% 1.36% -9.21 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 104.76 85.71 -18.18% -11.28% 0.41% -27.51 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 107.35 87.56 -18.44% -11.60% 1.64% -7.07 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 130.92 101.08 -22.79% -14.24% 4.09% -3.48 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 51.75 40.73 -21.29% -11.78% 0.88% -13.39 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 131.73 115.81 -12.09% -6.15% 1.61% -3.82 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 133.13 110.72 -16.83% -8.75% 0.04% -218.75 koszyk
Diagram Generali Globalnych Akcji Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 142.22 124.92 -12.16% -5.73% 0.79% -7.25 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 206.60 166.94 -19.20% -12.11% 1.68% -7.21 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 122.81 125.04 +1.82% -0.77% 2.26% -0.34 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 322.05 260.73 -19.04% -10.67% 3.10% -3.44 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 88.33 71.17 -19.43% -10.92% 6.16% -1.77 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 514.82 428.50 -16.77% -8.60% 1.94% -4.43 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 145.38 120.72 -16.96% -8.84% 3.73% -2.37 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 208.79 143.30 -31.37% -18.92% 11.19% -1.69 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.88 74.47 -18.95% -10.25% 7.20% -1.42 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 246.85 220.68 -10.60% -5.63% 5.63% -1.00 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 234.88 180.59 -23.11% -14.11% 4.18% -3.38 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 164.64 140.94 -14.40% -6.45% 4.38% -1.47 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 176.72 147.67 -16.44% -13.31% 1.38% -9.64 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 94.58 70.61 -25.34% -14.19% 7.16% -1.98 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 299.30 252.85 -15.52% -9.34% 2.14% -4.36 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 57.84 49.74 -14.00% -7.95% 2.04% -3.90 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.09 91.47 -25.69% -14.04% 0.47% -29.87 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 14.89 12.00 -19.41% -11.55% 1.54% -7.50 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.20 11.29 -20.49% -10.63% 3.07% -3.46 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12.39 10.36 -16.38% -8.57% 8.13% -1.05 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 8.82 7.47 -15.31% -8.34% 0.98% -8.51 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.17 5.93 -27.42% -15.92% 5.30% -3.00 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5.69 4.73 -16.87% -9.82% 3.44% -2.85 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.92 7.22 -19.06% -9.82% 2.62% -3.75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.74 7.51 -22.90% -12.79% 7.99% -1.60 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.90 6.54 -17.22% -10.08% 1.04% -9.69 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 306.03 242.16 -20.87% -11.65% 2.14% -5.44 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 184.09 142.13 -22.79% -11.95% 5.00% -2.39 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 76.42 61.46 -19.58% -9.82% 4.62% -2.13 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 265.39 204.71 -22.86% -11.78% 4.83% -2.44 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 204.15 155.18 -23.99% -11.54% 1.27% -9.09 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 132.22 113.02 -14.52% -7.32% 7.48% -0.98 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.22 119.23 -18.46% -10.10% 2.33% -4.33 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.23 101.96 -17.26% -8.69% 7.50% -1.16 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 229.88 179.65 -21.85% -11.49% 3.71% -3.10 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 198.80 165.00 -17.00% -9.56% 3.15% -3.03 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 54.75 37.49 -31.53% -17.79% 11.24% -1.58 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 96.16 68.22 -29.06% -15.59% 9.92% -1.57 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 169.92 92.64 -45.48% -26.21% 10.55% -2.48 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 60.44 54.20 -10.32% -5.40% 3.04% -1.78 koszyk
Diagram OPEN Akcji - w likwidacji umbrella fundusz parasolowy PL 100.04 89.38 -10.66% -4.62% 6.53% -0.71 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 139.65 104.49 -25.18% -14.14% 7.76% -1.82 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 132.50 98.18 -25.90% -13.24% 7.06% -1.88 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 251.32 198.55 -21.00% -11.89% 6.77% -1.76 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.50 89.24 -22.74% -13.85% 2.21% -6.27 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 85.80 65.51 -23.65% -13.68% 2.70% -5.07 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 136.73 106.17 -22.35% -11.86% 4.76% -2.49 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.50 89.24 -22.74% -13.85% 2.21% -6.27 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 99.36 80.09 -19.39% -9.45% 1.09% -8.67 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 95.14 71.65 -24.69% -14.78% 1.58% -9.35 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 153.88 136.36 -11.39% -13.91% 2.72% -5.11 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 97.79 74.02 -24.31% -12.52% 10.63% -1.18 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 211.04 155.45 -26.34% -13.30% 7.57% -1.76 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 100.87 74.14 -26.50% -14.49% 8.82% -1.64 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 130.18 107.90 -17.11% -8.33% 4.19% -1.99 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 137.05 115.89 -15.44% -12.78% 3.75% -3.41 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 308.18 252.92 -17.93% -8.68% 5.34% -1.63 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 77.19 59.41 -23.03% -13.51% 1.59% -8.50 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 39.42 30.78 -21.92% -13.14% 4.57% -2.88 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 235.52 183.87 -21.93% -11.25% 3.24% -3.47 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 127.26 100.84 -20.76% -10.43% 8.32% -1.25 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 94.61 74.98 -20.75% -12.83% 2.99% -4.29 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 46.97 45.42 -3.30% -2.39% 0.43% -5.56 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 74.94 65.33 -12.82% -6.46% 2.47% -2.62 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 157.67 118.59 -24.79% -13.44% 6.52% -2.06 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 113.69 97.65 -14.11% -7.69% 3.45% -2.23 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 62.61 31.43 -49.80% -30.60% 0.61% -50.16 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 68.56 83.51 +21.81% +12.02% 6.20% +1.94 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 257.77 201.54 -21.81% -12.69% 4.73% -2.68 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 201.86 170.10 -15.73% -7.51% 2.33% -3.22 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 50.79 35.93 -29.26% -17.20% 4.20% -4.10 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 63.61 49.03 -22.92% -13.37% 4.41% -3.03 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 112.62 93.85 -16.67% -9.96% 0.33% -30.18 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 267.87 215.22 -19.66% -11.13% 0.89% -12.51 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 152.74 131.59 -13.85% -7.41% 4.82% -1.54 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 137.00 107.33 -21.66% -12.31% 3.27% -3.76 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 210.03 173.68 -17.31% -8.10% 6.56% -1.23 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 114.86 100.74 -12.29% -6.43% 0.05% -128.60 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.86 111.16 -18.18% -9.33% 3.27% -2.85 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.45 117.78 -19.58% -5.95% 9.27% -0.64 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 206.32 158.75 -23.06% -10.83% 7.35% -1.47 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 164.18 141.82 -13.62% -8.07% 4.81% -1.68 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 658.30 498.76 -24.24% -13.22% 3.34% -3.96 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 86.15 64.26 -25.41% -14.49% 1.94% -7.47 koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.