Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 123.79 116.49 -5.90% +0.77% 4.47% +0.17 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 136.62 141.62 +3.66% +1.60% 4.93% +0.32 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 161.01 162.94 +1.20% +1.63% 3.25% +0.50 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 95.92 100.46 +4.73% -0.74% 3.80% -0.19 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 173.19 188.42 +8.79% +2.54% 6.85% +0.37 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 127.26 129.16 +1.49% +1.71% 2.45% +0.70 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 109.72 107.13 -2.36% -0.93% 4.12% -0.23 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 97.31 103.75 +6.62% +2.65% 0.26% +10.19 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.07 123.36 -0.57% +0.89% 6.34% +0.14 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 101.63 100.11 -1.50% +0.22% 3.65% +0.06 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 89.24 89.35 +0.12% -0.36% 5.08% -0.07 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 79.52 74.82 -5.91% -0.94% 3.56% -0.26 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 806.80 799.07 -0.96% +0.45% 2.09% +0.22 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 246.09 260.26 +5.76% +3.26% 0.17% +19.18 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 176.65 184.30 +4.33% +2.30% 0.24% +9.58 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 87.20 82.86 -4.98% -0.15% 4.96% -0.03 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 78.09 71.90 -7.93% -1.24% 4.16% -0.30 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 110.60 108.16 -2.21% +0.23% 2.47% +0.09 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 105.00 105.45 +0.43% +1.13% 3.75% +0.30 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 114.80 113.69 -0.97% -1.56% 2.14% -0.73 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 41.31 42.48 +2.83% -1.88% 8.27% -0.23 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.03 151.73 +3.90% +3.08% 8.29% +0.37 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 126.47 129.01 +2.01% +1.28% 1.96% +0.65 koszyk
Diagram Generali Globalnych Akcji Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 160.35 170.18 +6.13% +2.39% 4.81% +0.50 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 187.87 180.62 -3.86% -0.63% 5.07% -0.12 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 142.95 140.50 -1.71% -2.75% 2.52% -1.09 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 379.81 369.52 -2.71% +2.01% 8.88% +0.23 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 80.34 82.43 +2.60% -0.43% 1.33% -0.32 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 565.06 564.77 -0.05% +1.78% 5.43% +0.33 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 170.33 166.89 -2.02% +1.01% 6.51% +0.16 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 155.25 170.14 +9.59% -1.29% 3.46% -0.37 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 84.06 88.09 +4.79% +0.42% 1.44% +0.29 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 246.88 270.35 +9.51% +2.84% 0.11% +25.82 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 215.00 213.84 -0.54% +1.29% 4.36% +0.30 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 203.36 207.87 +2.22% +2.13% 8.23% +0.26 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 159.73 153.59 -3.84% -0.26% 3.32% -0.08 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 72.58 72.04 -0.74% +0.57% 1.53% +0.37 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 317.66 303.00 -4.61% +1.43% 6.05% +0.24 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 64.13 63.55 -0.90% +1.50% 6.02% +0.25 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.76 87.13 +1.60% -2.76% 9.00% -0.31 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 127.79 122.58 -4.08% -0.78% 4.61% -0.17 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 111.97 107.42 -4.06% -0.79% 4.62% -0.17 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 167.39 175.34 +4.75% +1.68% 5.02% +0.33 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 164.37 172.06 +4.68% +1.65% 5.03% +0.33 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 142.69 138.86 -2.68% +0.36% 4.83% +0.07 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 130.78 127.16 -2.77% +0.31% 4.84% +0.06 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 145.29 144.52 -0.53% -0.09% 1.17% -0.08 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 141.76 141.00 -0.54% -0.09% 1.17% -0.08 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 86.33 93.88 +8.75% +0.74% 4.38% +0.17 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 79.71 86.66 +8.72% +0.74% 4.37% +0.17 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 14.57 13.42 -7.89% -1.50% 3.20% -0.47 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13.38 13.56 +1.35% +0.64% 5.35% +0.12 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13.27 13.52 +1.88% +0.09% 4.32% +0.02 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10.03 9.39 -6.38% -0.11% 4.39% -0.03 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 6.40 6.08 -5.00% -1.75% 0.69% -2.54 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5.94 5.62 -5.39% -0.68% 2.68% -0.25 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.15 8.16 +0.12% +0.79% 3.68% +0.21 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.81 9.18 +4.20% +0.52% 1.05% +0.50 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 8.41 8.17 -2.85% -0.40% 3.67% -0.11 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 287.05 284.42 -0.92% +0.07% 3.12% +0.02 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 159.60 155.49 -2.58% +0.45% 3.47% +0.13 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 75.32 78.53 +4.26% +2.37% 2.90% +0.82 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 222.24 222.01 -0.10% +0.85% 3.13% +0.27 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 171.21 177.08 +3.43% +5.32% 6.81% +0.78 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 138.64 143.21 +3.30% -0.79% 1.34% -0.59 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 146.97 148.66 +1.15% +1.28% 1.75% +0.73 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 120.21 123.87 +3.04% +0.81% 1.17% +0.69 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 204.49 208.32 +1.87% -0.05% 3.80% -0.01 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 209.45 212.86 +1.63% +1.30% 2.86% +0.45 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 43.23 44.12 +2.06% +0.68% 3.63% +0.19 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 87.36 90.19 +3.24% +2.19% 4.26% +0.51 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 115.27 113.94 -1.15% -0.08% 2.35% -0.03 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 112.49 98.33 -12.59% -2.68% 8.00% -0.34 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 46.20 44.13 -4.48% -3.19% 1.22% -2.61 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 125.96 129.30 +2.65% +1.62% 3.54% +0.46 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 113.91 112.83 -0.95% +0.49% 4.03% +0.12 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 238.39 223.36 -6.30% -0.42% 4.75% -0.09 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 92.61 87.64 -5.37% -2.73% 1.15% -2.37 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 76.02 70.12 -7.76% -1.19% 4.15% -0.29 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 132.99 134.51 +1.14% +1.63% 7.47% +0.22 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 92.61 87.64 -5.37% -2.73% 1.15% -2.37 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.65 94.26 +2.85% +4.26% 3.49% +1.22 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 82.39 75.84 -7.95% -0.99% 4.84% -0.20 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 223.62 218.89 -2.12% -5.25% 5.12% -1.03 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 92.67 96.20 +3.81% +0.42% 3.30% +0.13 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 199.37 212.74 +6.71% +6.17% 7.70% +0.80 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 93.87 95.25 +1.47% +1.61% 2.50% +0.64 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 89.91 90.24 +0.37% +3.18% 4.43% +0.72 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 125.49 122.18 -2.64% -0.81% 4.43% -0.18 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.40 155.32 -1.32% -2.00% 7.50% -0.27 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 324.95 325.18 +0.07% +0.41% 7.03% +0.06 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 69.83 66.13 -5.30% -1.01% 3.95% -0.26 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 39.85 38.97 -2.21% +0.60% 4.59% +0.13 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 53.98 54.40 +0.78% +1.21% 6.26% +0.19 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 53.94 54.59 +1.21% -1.14% 3.31% -0.34 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 52.21 48.86 -6.42% -1.64% 4.29% -0.38 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 50.00 49.32 -1.36% -1.15% 1.68% -0.68 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 73.36 71.22 -2.92% -0.33% 2.24% -0.15 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 165.44 159.53 -3.57% -0.60% 4.86% -0.12 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 116.88 121.48 +3.94% +1.42% 0.69% +2.06 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 40.48 32.60 -19.47% -3.15% 9.96% -0.32 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 71.77 78.84 +9.85% +1.14% 5.04% +0.23 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 225.03 221.65 -1.50% +1.09% 4.12% +0.26 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 207.38 207.59 +0.10% +1.82% 6.75% +0.27 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 60.72 54.14 -10.84% -2.62% 8.13% -0.32 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 59.79 60.74 +1.59% +1.90% 5.70% +0.33 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 188.91 165.73 -12.27% -3.68% 7.81% -0.47 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 269.74 262.65 -2.63% -0.58% 3.32% -0.17 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 143.40 156.63 +9.23% +2.44% 0.62% +3.94 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 239.92 250.06 +4.23% +1.41% 1.44% +0.98 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 150.31 150.02 -0.19% +0.62% 3.40% +0.18 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 127.45 128.05 +0.47% +1.20% 4.68% +0.26 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 219.39 240.97 +9.84% +3.28% 4.58% +0.72 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 242.07 264.40 +9.22% +4.83% 7.73% +0.62 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 172.33 172.32 -0.01% +0.89% 4.86% +0.18 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 91.33 84.63 -7.34% -0.50% 9.58% -0.05 koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.