Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 187.53 198.93 +6.08% +1.31% 2.24% +0.58 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 172.43 177.49 +2.93% -1.12% 4.11% -0.27 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 215.18 218.15 +1.38% +0.51% 0.05% +10.20 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 68.18 72.11 +5.76% -7.89% 3.68% -2.14 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 237.55 258.06 +8.63% -1.62% 4.04% -0.40 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 111.35 116.00 +4.18% -0.91% 1.12% -0.81 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 173.71 170.48 -1.86% -1.37% 7.90% -0.17 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 130.59 141.03 +7.99% -5.48% 1.54% -3.56 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 137.48 145.28 +5.67% +3.64% 4.80% +0.76 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 136.12 141.05 +3.62% +0.93% 0.06% +15.50 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 94.55 91.70 -3.01% -0.45% 2.77% -0.16 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 129.77 132.93 +2.44% +0.10% 2.74% +0.04 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 214.86 231.62 +7.80% +1.58% 2.74% +0.58 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 214.43 212.99 -0.67% -0.26% 2.78% -0.09 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 584.24 635.57 +8.79% +1.82% 3.48% +0.52 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 110.61 116.29 +5.14% +0.92% 3.18% +0.29 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji (w likwidacji) umbrella fundusz parasolowy PL 1,028.63 1,032.81 +0.41% +0.64% 3.15% +0.20 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 333.93 331.73 -0.66% +0.70% 5.97% +0.12 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 232.94 231.49 -0.62% +0.73% 5.98% +0.12 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 145.52 150.25 +3.25% +0.67% 2.28% +0.29 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.12 140.54 +4.01% +0.61% 3.43% +0.18 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 145.17 155.42 +7.06% +2.35% 1.86% +1.26 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 47.30 44.07 -6.83% +0.51% 8.17% +0.06 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 183.52 184.97 +0.79% -1.81% 3.64% -0.50 koszyk
Diagram Generali Akcji Ekologicznych PL 102.77 101.83 -0.91% -0.77% 5.31% -0.15 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 162.99 163.85 +0.53% +0.36% 3.15% +0.11 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 216.33 224.80 +3.92% -0.95% 4.09% -0.23 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 243.64 264.18 +8.43% +1.56% 3.51% +0.44 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.05 123.16 +0.09% -3.13% 1.26% -2.48 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 417.39 442.86 +6.10% -0.58% 2.60% -0.22 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.26 95.39 +4.53% +0.33% 2.54% +0.13 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 707.95 750.96 +6.08% -0.04% 3.92% -0.01 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 179.07 187.25 +4.57% -1.11% 4.24% -0.26 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 93.97 98.35 +4.66% -0.16% 2.40% -0.07 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 296.79 320.69 +8.05% +3.18% 0.47% +6.77 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 266.78 264.43 -0.88% -0.56% 5.24% -0.11 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 229.22 239.60 +4.53% -1.38% 4.09% -0.34 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 225.25 227.30 +0.91% -1.51% 4.52% -0.33 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 208.48 237.72 +14.03% +4.39% 3.37% +1.30 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 92.49 93.24 +0.81% -0.83% 2.17% -0.38 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 392.18 408.76 +4.23% +0.85% 2.94% +0.29 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 72.57 75.00 +3.35% +0.21% 2.10% +0.10 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 94.74 86.53 -8.67% -0.13% 10.57% -0.01 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 169.84 181.30 +6.75% +1.50% 4.59% +0.33 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 148.55 158.59 +6.76% +1.51% 4.57% +0.33 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 193.31 203.78 +5.42% -0.84% 3.19% -0.26 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 189.48 199.74 +5.41% -0.83% 3.19% -0.26 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 194.87 218.99 +12.38% +3.00% 3.89% +0.77 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 177.72 199.53 +12.27% +2.96% 3.87% +0.76 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 147.48 150.34 +1.94% -0.64% 1.44% -0.44 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 143.90 146.69 +1.94% -0.63% 1.43% -0.44 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 63.50 56.81 -10.54% -2.02% 4.76% -0.42 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 58.59 52.42 -10.53% -2.02% 4.74% -0.43 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 20.41 22.38 +9.65% +1.97% 4.96% +0.40 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16.69 17.03 +2.04% -0.92% 4.29% -0.21 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.51 7.01 -6.66% -6.00% 4.98% -1.20 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.42 15.08 +4.58% -1.51% 3.65% -0.41 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 12.72 12.75 +0.24% -0.61% 3.67% -0.17 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 13.71 14.12 +2.99% +0.85% 2.32% +0.37 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.02 9.28 +2.88% +2.43% 4.65% +0.52 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 8.18 9.04 +10.51% +2.83% 4.00% +0.71 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.99 10.10 +1.10% -1.28% 3.34% -0.38 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.99 10.41 +4.20% -1.56% 3.97% -0.39 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11.18 12.35 +10.47% +2.62% 2.61% +1.00 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 15.33 15.47 +0.91% -1.28% 4.93% -0.26 koszyk
Diagram NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 196.99 199.20 +1.12% +0.16% 2.24% +0.07 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 98.29 98.24 -0.05% +0.64% 6.07% +0.11 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 282.49 288.42 +2.10% +0.71% 2.38% +0.30 koszyk
Diagram NN (L) Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 211.78 229.99 +8.60% +2.72% 1.74% +1.56 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 259.13 260.19 +0.41% -1.59% 4.33% -0.37 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 382.78 417.28 +9.01% +2.02% 3.73% +0.54 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 192.28 206.47 +7.38% +1.49% 2.96% +0.50 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 286.87 307.80 +7.30% +1.47% 2.50% +0.59 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 118.46 125.60 +6.03% +0.88% 2.26% +0.39 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 153.17 169.27 +10.51% +2.70% 3.01% +0.90 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 146.81 157.00 +6.94% +1.53% 4.74% +0.32 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) umbrella fundusz parasolowy PL 26.60 26.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 141.81 140.90 -0.64% -0.52% 2.31% -0.23 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 313.68 325.00 +3.61% +0.26% 2.05% +0.13 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.99 136.15 +8.93% +3.63% 1.70% +2.14 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 97.74 105.03 +7.46% +1.34% 3.77% +0.36 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 171.94 175.46 +2.05% -0.88% 5.30% -0.17 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.99 129.04 +3.24% +3.63% 1.70% +2.14 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 108.99 117.90 +8.18% +3.33% 1.70% +1.96 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 105.67 116.42 +10.17% +2.10% 4.43% +0.47 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 163.38 172.52 +5.59% -8.67% 5.04% -1.72 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 105.20 110.72 +5.25% -1.37% 3.21% -0.43 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 280.65 295.62 +5.33% -2.38% 1.11% -2.14 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 122.90 120.90 -1.63% -0.45% 5.12% -0.09 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.65 115.16 -2.94% -1.66% 5.06% -0.33 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 151.68 147.02 -3.07% -1.96% 4.29% -0.46 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 185.48 211.84 +14.21% -2.45% 0.28% -8.75 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 402.99 401.89 -0.27% -1.44% 5.74% -0.25 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 82.83 86.59 +4.54% -0.35% 3.64% -0.10 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 53.48 56.03 +4.77% -0.12% 2.06% -0.06 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 65.53 67.13 +2.44% -0.80% 3.19% -0.25 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 59.42 62.18 +4.64% +0.35% 2.72% +0.13 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 52.49 52.07 -0.80% -0.36% 1.70% -0.21 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.71 82.79 -3.41% -1.45% 4.19% -0.35 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 281.36 291.49 +3.60% +1.27% 3.58% +0.35 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.02 142.63 +1.86% -1.44% 4.05% -0.36 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 58.53 69.04 +17.96% +2.79% 9.17% +0.30 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 54.21 48.86 -9.87% -1.78% 4.68% -0.38 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 320.18 350.57 +9.49% +1.76% 4.49% +0.39 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 229.01 231.19 +0.95% -0.87% 4.72% -0.18 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 59.41 63.16 +6.31% +1.91% 3.91% +0.49 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 73.32 77.74 +6.03% +0.23% 3.92% +0.06 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 161.72 159.25 -1.53% -0.86% 0.87% -0.99 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 343.82 367.97 +7.02% +1.55% 2.93% +0.53 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 173.67 183.02 +5.38% +0.52% 2.50% +0.21 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 195.14 195.43 +0.15% +0.38% 2.04% +0.19 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 285.89 322.95 +12.96% +1.26% 6.40% +0.20 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 297.06 296.80 -0.09% -3.10% 4.58% -0.68 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 208.85 219.76 +5.22% +0.23% 3.78% +0.06 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 142.67 146.88 +2.95% -0.85% 4.14% -0.21
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 110.18 113.54 +3.05% -1.49% 4.29% -0.35 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 139.98 151.54 +8.26% +1.69% 3.80% +0.44 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 167.32 171.88 +2.73% -0.33% 4.60% -0.07 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Europejskich ESG umbrella fundusz parasolowy ZGR 125.62 123.12 -1.99% -0.70% 7.25% -0.10 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 174.70 193.25 +10.62% +2.66% 3.31% +0.80 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 108.64 114.73 +5.61% -1.19% 3.20% -0.37 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.34 112.84 -2.17% -0.19% 0.57% -0.33 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.78 137.40 +1.19% -0.29% 3.63% -0.08 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 301.36 289.19 -4.04% -1.49% 6.12% -0.24 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 169.23 182.38 +7.77% +1.56% 3.23% +0.48 koszyk
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
                
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.