Breadcrumb

Breadcrumbs

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 107.49 107.89 +0.37% +0.29% 0.10% +2.90 koszyk
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 128.71 119.94 -6.81% +1.36% 2.30% +0.59 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 123.68 118.95 -3.82% +2.76% 2.06% +1.34 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 121.24 116.70 -3.74% +1.82% 3.46% +0.53 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 94.23 88.05 -6.56% +1.65% 5.54% +0.30 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy PL 117.43 113.25 -3.56% +5.22% 1.43% +3.65 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy PL 110.28 106.55 -3.38% +2.63% 4.27% +0.62 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy PL 110.07 101.01 -8.23% +4.31% 8.44% +0.51 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy PL 108.61 99.87 -8.05% -3.92% 4.57% -0.86 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy PL 122.62 115.56 -5.76% +0.83% 2.99% +0.28 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 92.97 86.71 -6.73% +1.34% 3.00% +0.45 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy PL 91.04 91.09 +0.05% +2.84% 2.73% +1.04 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 76.86 71.10 -7.49% +0.69% 3.27% +0.21 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 117.36 113.37 -3.40% +2.16% 2.42% +0.89 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 134.65 132.03 -1.95% +1.32% 2.12% +0.62 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 141.38 141.51 +0.09% +2.61% 2.14% +1.22 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 460.02 433.86 -5.69% +1.86% 2.02% +0.92 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 96.33 86.18 -10.54% +0.72% 4.60% +0.16 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 803.06 747.14 -6.96% +1.58% 3.88% +0.41 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 199.53 195.69 -1.92% +3.78% 0.47% +8.04 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy PL 157.69 154.78 -1.85% +3.83% 0.48% +7.98 koszyk
Diagram CASPAR Stabilny Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 109.44 111.17 +1.58% +1.17% 0.55% +2.13 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 85.87 81.88 -4.65% +0.39% 4.02% +0.10 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 92.48 85.54 -7.50% +0.78% 3.52% +0.22 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 288.45 281.19 -2.52% +4.29% 3.88% +1.11 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 84.34 81.13 -3.81% +1.99% 1.70% +1.17 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 466.93 450.95 -3.42% +2.36% 2.62% +0.90 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 127.69 125.41 -1.79% +4.28% 1.75% +2.45 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy PL 187.12 202.08 +7.99% +7.28% 7.38% +0.99 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy PL 85.66 82.94 -3.18% +2.85% 1.99% +1.43 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy PL 234.93 228.18 -2.87% +0.10% 0.35% +0.29 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy PL 212.63 197.14 -7.28% +1.59% 4.43% +0.36 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 137.03 137.27 +0.18% +4.79% 0.21% +22.81 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy PL 161.43 155.56 -3.64% +3.58% 2.86% +1.25 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy PL 86.18 87.63 +1.68% +1.32% 2.34% +0.56 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 284.18 277.95 -2.19% +1.85% 2.72% +0.68 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 54.43 53.49 -1.73% +2.72% 3.36% +0.81 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 103.09 112.57 +9.20% +8.56% 4.78% +1.79 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 15.39 14.33 -6.89% +1.56% 3.29% +0.47 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy PL 13.62 13.23 -2.86% +3.24% 2.71% +1.20 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy PL 11.75 11.21 -4.60% +1.98% 4.91% +0.40 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.88 7.75 -1.65% +0.95% 0.99% +0.96 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 7.85 7.65 -2.55% +3.11% 0.62% +5.02 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5.80 5.38 -7.24% +0.91% 3.44% +0.26 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 8.37 8.20 -2.03% +3.08% 1.99% +1.55 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 9.18 8.73 -4.90% +3.18% 4.04% +0.79 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.39 7.09 -4.06% +1.18% 2.98% +0.40 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 312.05 292.32 -6.32% +1.90% 2.41% +0.79 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 170.81 162.79 -4.70% +1.84% 3.07% +0.60 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 68.21 67.80 -0.60% +2.02% 0.83% +2.43 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 236.71 228.96 -3.27% +3.23% 1.65% +1.96 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy PL 183.75 173.66 -5.49% +1.88% 2.82% +0.67 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy PL 125.53 121.06 -3.56% +2.45% 4.17% +0.59 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 146.67 138.14 -5.82% +1.34% 1.25% +1.07 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 117.29 110.56 -5.74% +1.64% 1.94% +0.85 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy PL 213.37 208.11 -2.47% +3.27% 3.83% +0.85 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 195.86 186.66 -4.70% +0.91% 2.62% +0.35 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy PL 51.98 49.94 -3.92% +3.04% 3.15% +0.97 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 119.11 111.31 -6.55% +1.38% 2.14% +0.64 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 89.68 85.61 -4.54% +0.79% 2.78% +0.28 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 187.82 167.45 -10.85% +1.21% 8.17% +0.15 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 76.43 72.54 -5.09% -1.61% 0.62% -2.60 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 102.97 95.45 -7.30% +0.75% 1.41% +0.53 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 133.74 126.78 -5.20% +0.47% 2.43% +0.19 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 120.96 116.85 -3.40% +2.21% 2.88% +0.77 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 243.62 232.75 -4.46% +0.67% 3.28% +0.20 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 104.76 105.35 +0.56% +5.08% 0.82% +6.20 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 90.19 83.41 -7.52% +1.25% 3.69% +0.34 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy PL 120.27 119.41 -0.72% +3.92% 2.76% +1.42 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy PL 104.76 105.35 +0.56% +5.08% 0.82% +6.20 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy PL 88.20 84.68 -3.99% +2.32% 1.75% +1.33 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 99.99 91.80 -8.19% +1.43% 3.65% +0.39 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 194.14 179.33 -7.63% +3.71% 4.47% +0.83 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 92.79 87.83 -5.35% +2.48% 4.47% +0.55 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 118.98 116.99 -1.67% +2.37% 1.51% +1.57 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 122.90 125.43 +2.06% +5.90% 6.70% +0.88 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 271.61 263.94 -2.82% +3.15% 1.27% +2.48 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 81.25 75.52 -7.05% +0.84% 2.45% +0.34 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 38.52 36.73 -4.65% +0.79% 3.72% +0.21 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PL 211.22 209.60 -0.77% +3.02% 0.02% +151.00 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących PL 119.34 114.18 -4.32% +1.88% 2.20% +0.85 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 99.89 93.37 -6.53% +1.02% 2.36% +0.43 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 45.42 45.32 -0.22% +0.52% 0.30% +1.73 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy PL 66.83 67.15 +0.48% +2.22% 4.92% +0.45 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 144.19 142.49 -1.18% +1.76% 1.29% +1.36 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy PL 94.92 98.94 +4.24% +4.10% 1.63% +2.52 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 74.76 61.49 -17.75% +3.17% 7.19% +0.44 koszyk
Diagram QUERCUS Obligacji Skarbowych umbrella fundusz parasolowy PL 75.98 78.02 +2.68% +1.08% 0.37% +2.92 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 64.09 70.00 +9.22% -1.57% 3.46% -0.45 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 272.75 253.07 -7.22% -0.05% 2.11% -0.02 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 189.50 186.33 -1.67% +2.58% 2.18% +1.18 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 50.92 51.79 +1.71% +2.06% 0.07% +29.43 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 60.56 59.90 -1.09% +2.71% 1.97% +1.38 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 92.86 97.41 +4.90% +1.66% 0.28% +5.93 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 300.36 265.92 -11.47% +1.78% 4.82% +0.37 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy PL 139.18 135.92 -2.34% +3.03% 1.34% +2.26 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy PL 124.50 121.03 -2.79% +3.00% 3.30% +0.91 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 222.52 221.42 -0.49% +4.81% 2.67% +1.80 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 93.31 90.56 -2.95% +1.05% 0.72% +1.46 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 122.40 120.10 -1.88% +2.92% 1.79% +1.63 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 142.63 143.84 +0.85% +5.65% 1.07% +5.28 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy PL 203.03 196.78 -3.08% +2.64% 3.18% +0.83 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL 161.42 157.23 -2.60% +1.48% 1.74% +0.85 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 688.57 648.93 -5.76% +1.07% 2.85% +0.38 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 86.93 80.90 -6.94% +1.10% 4.45% +0.25 koszyk
Diagram UniAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy PL 116.77 116.27 -0.43% +2.06% 1.32% +1.56 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 130.36 124.83 -4.24% +2.06% 3.68% +0.56 koszyk
Diagram UniAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 94.44 91.43 -3.19% +1.19% 1.67% +0.71 koszyk
Diagram UniAkcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 118.69 117.70 -0.83% +2.68% 1.51% +1.77 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 41.75 44.83 +7.38% +7.80% 4.53% +1.72 koszyk
Diagram UniAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 105.76 100.57 -4.91% +1.31% 2.55% +0.51 koszyk
Diagram UniAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy PL 111.40 108.15 -2.92% +2.24% 0.62% +3.61 koszyk
Diagram UniAkcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 122.69 120.03 -2.17% +2.13% 0.93% +2.29 koszyk
Diagram UniKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 213.92 200.30 -6.37% +1.08% 3.38% +0.32 koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.