Breadcrumb
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 167.89 179.99 +7.21% -0.40% 2.80% -0.14 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 220.50 229.92 +4.27% +1.53% 2.91% +0.53 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 198.50 215.21 +8.42% -0.71% 2.02% -0.35 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 59.40 59.65 +0.42% +0.48% 4.60% +0.10 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 170.89 177.08 +3.62% -1.00% 4.78% -0.21 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 154.51 166.29 +7.62% -0.33% 3.51% -0.09 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 165.71 188.54 +13.78% +3.77% 5.12% +0.74 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 228.14 232.17 +1.77% +0.93% 1.18% +0.79 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 217.61 228.11 +4.83% +2.47% 1.66% +1.49 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 646.31 679.24 +5.10% +2.13% 0.26% +8.19 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 152.22 160.86 +5.68% +2.28% 1.47% +1.55 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 148.01 154.72 +4.53% +2.65% 0.59% +4.49 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 223.73 227.95 +1.89% -1.06% 3.82% -0.28 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 156.91 159.92 +1.92% -1.05% 3.82% -0.27 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 173.70 166.45 -4.17% -4.51% 3.01% -1.50 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 440.56 477.03 +8.28% +4.67% 0.66% +7.08 koszyk
Diagram ESALIENS Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 123.60 135.73 +9.81% +4.35% 5.21% +0.83 koszyk
Diagram ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy ZGR 193.38 207.03 +7.06% -0.43% 2.52% -0.17 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 177.80 188.90 +6.24% +1.93% 3.05% +0.63 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 165.18 167.28 +1.27% -0.18% 3.10% -0.06 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 70.96 76.86 +8.31% +0.25% 0.13% +1.92 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 221.63 242.14 +9.25% -1.62% 2.93% -0.55 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 298.13 309.31 +3.75% +1.82% 0.43% +4.23 koszyk
Diagram GENERALI Surowców umbrella fundusz parasolowy ZGR 55.18 55.22 +0.07% +2.13% 1.88% +1.13 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.10 153.13 -2.53% +2.55% 2.16% +1.18 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 465.89 479.01 +2.82% +1.66% 0.90% +1.84 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 239.31 249.31 +4.18% +1.61% 1.69% +0.95 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.86 91.73 +6.84% +0.51% 2.21% +0.23 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 368.97 381.09 +3.28% -0.09% 2.38% -0.04 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 355.98 371.66 +4.40% +0.27% 2.98% +0.09 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 238.65 246.30 +3.21% +1.62% 0.74% +2.19 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 140.41 150.21 +6.98% +1.21% 0.59% +2.05 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 325.83 343.92 +5.55% -0.47% 5.10% -0.09 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 361.43 376.09 +4.06% +1.41% 2.29% +0.62 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 357.09 402.02 +12.58% -0.85% 7.73% -0.11 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.43 154.38 +13.99% -1.10% 8.56% -0.13 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 893.26 931.88 +4.32% +1.37% 0.74% +1.85 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 263.33 285.68 +8.49% +1.59% 3.31% +0.48 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 258.18 260.86 +1.04% -0.60% 3.10% -0.19 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 172.57 197.77 +14.60% -1.30% 6.77% -0.19 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 254.24 272.19 +7.06% -0.59% 5.50% -0.11 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.73 88.67 +3.43% -1.80% 3.27% -0.55 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 78.37 83.26 +6.24% +0.96% 5.81% +0.17 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 463.26 485.84 +4.87% +1.01% 2.93% +0.34 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 171.88 186.89 +8.73% +8.16% 6.98% +1.17 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 99.67 112.81 +13.18% -2.32% 8.07% -0.29 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 98.70 111.73 +13.20% -2.32% 8.05% -0.29 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A umbrella fundusz parasolowy PL 220.17 231.08 +4.96% +1.82% 1.27% +1.43 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 165.73 163.60 -1.29% +4.21% 0.39% +10.79 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 169.85 167.67 -1.28% +4.21% 0.39% +10.79 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 165.73 163.60 -1.29% +4.21% 0.39% +10.79 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 122.72 130.42 +6.27% +2.39% 4.79% +0.50 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 198.17 207.75 +4.83% +2.89% 0.35% +8.26 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 173.18 171.89 -0.74% +1.52% 0.01% +152.00 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 370.88 379.40 +2.30% +0.46% 0.86% +0.53 koszyk
Diagram PKO Akcji Polskich Plus umbrella fundusz parasolowy PL 119.65 124.45 +4.01% +2.12% 1.91% +1.11 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 197.24 217.67 +10.36% +0.14% 3.88% +0.04 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 156.10 162.11 +3.85% +0.28% 3.13% +0.09 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 125.34 130.02 +3.73% +2.83% 2.79% +1.01 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 178.41 175.57 -1.59% +6.33% 7.12% +0.89 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 89.56 97.10 +8.42% +0.86% 0.52% +1.65 koszyk
Diagram PKO Akcji Strefy Euro umbrella fundusz parasolowy ZGR 169.56 171.33 +1.04% -0.12% 1.70% -0.07 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 297.71 292.50 -1.75% -2.96% 1.64% -1.80 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 137.29 143.34 +4.41% +1.28% 3.75% +0.34 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 135.70 137.49 +1.32% +0.78% 3.86% +0.20 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.74 167.45 +6.16% -0.40% 3.98% -0.10 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 244.11 232.68 -4.68% +1.91% 4.72% +0.40 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 436.58 487.87 +11.75% +0.21% 3.40% +0.06 koszyk
Diagram PZU Akcji Globalnych Trendów umbrella fundusz parasolowy ZGR 58.23 65.36 +12.24% +0.39% 4.39% +0.09 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 97.21 101.97 +4.90% +2.73% 1.38% +1.98 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 66.26 71.41 +7.77% +3.47% 2.45% +1.42 koszyk
Diagram PZU Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 85.45 89.77 +5.06% +3.08% 1.33% +2.32 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 93.68 99.29 +5.99% -0.57% 3.75% -0.15 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 354.66 372.01 +4.89% +2.18% 0.57% +3.82 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 167.48 189.70 +13.27% +1.35% 5.88% +0.23 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 54.03 56.17 +3.96% +2.60% 1.30% +2.00 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 50.99 50.09 -1.77% -1.19% 0.73% -1.63 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 407.76 430.14 +5.49% +2.92% 0.28% +10.43 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 232.26 249.64 +7.48% -0.52% 3.71% -0.14 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 71.48 75.20 +5.20% +1.86% 2.31% +0.81 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 68.75 72.86 +5.98% +1.16% 0.49% +2.37 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Growth Leaders umbrella fundusz parasolowy ZGR 83.73 94.56 +12.93% +0.01% 7.38% 0.00 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 23.46 24.56 +4.69% +2.19% 0.99% +2.21 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 18.54 19.48 +5.07% -0.97% 3.86% -0.25 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.67 7.02 -8.47% -3.66% 0.08% -45.75 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 10.80 11.76 +8.89% +1.45% 1.80% +0.81 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.03 14.68 +4.63% +1.16% 2.91% +0.40 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 15.90 16.49 +3.71% +1.04% 2.52% +0.41 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 12.02 12.51 +4.08% +2.79% 1.06% +2.63 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 10.32 10.48 +1.55% +0.92% 0.35% +2.63 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 10.31 10.88 +5.53% -0.37% 4.31% -0.09 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.86 8.38 +6.62% +0.38% 0.18% +2.11 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 14.97 15.66 +4.61% +1.71% 2.04% +0.84 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 14.96 16.42 +9.76% -0.69% 3.93% -0.18 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Value Leaders umbrella fundusz parasolowy PL 225.45 239.12 +6.06% +3.81% 3.17% +1.20 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 398.53 427.46 +7.26% +4.35% 1.32% +3.30 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 130.86 142.33 +8.77% -0.15% 2.97% -0.05 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 237.67 255.63 +7.56% +4.44% 2.40% +1.85 koszyk
Diagram SKARBIEC Nowej Generacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 236.54 270.09 +14.18% -2.59% 8.06% -0.32 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 153.09 178.05 +16.30% -3.32% 5.88% -0.56 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 258.03 277.81 +7.67% -0.66% 6.46% -0.10 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 157.79 180.57 +14.44% -0.05% 5.65% -0.01 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 117.74 122.69 +4.20% +2.41% 0.28% +8.61 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 173.49 181.84 +4.81% +2.50% 0.14% +17.86 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 189.84 210.30 +10.78% -0.68% 3.85% -0.18 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 221.30 235.39 +6.37% +2.77% 2.47% +1.12 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 90.81 98.72 +8.71% +0.17% 0.13% +1.31 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 138.02 143.52 +3.98% -0.77% 4.11% -0.19 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 258.78 268.35 +3.70% +2.03% 5.67% +0.36 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 226.49 241.02 +6.42% +3.07% 0.49% +6.27 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 118.93 123.54 +3.88% +1.94% 0.69% +2.81 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Global Growth Trends umbrella fundusz parasolowy ZGR 109.03 114.30 +4.83% -1.56% 4.65% -0.34 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT GreenStars umbrella fundusz parasolowy ZGR 114.25 121.06 +5.96% -0.52% 1.47% -0.35 koszyk
Web Content Display

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.