Breadcrumb

Breadcrumbs

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 123.57 122.12 -1.17% +0.17% 0.17% +1.00 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 120.61 127.45 +5.67% +3.00% 0.91% +3.30 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 113.85 120.09 +5.48% +1.02% 1.12% +0.91 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 90.50 93.43 +3.24% +1.28% 2.75% +0.47 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 112.01 119.71 +6.87% +6.03% 0.28% +21.54 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 111.48 120.93 +8.48% +4.08% 0.70% +5.83 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 106.51 110.42 +3.67% +1.16% 0.83% +1.40 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 101.43 102.56 +1.11% -0.77% 0.97% -0.79 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 120.35 128.99 +7.18% +3.55% 1.58% +2.25 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 88.20 87.52 -0.77% +0.65% 0.57% +1.14 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.75 91.78 +0.03% -0.68% 0.47% -1.45 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 75.52 78.15 +3.48% +2.02% 1.35% +1.50 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 118.16 121.69 +2.99% +1.64% 1.45% +1.13 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 134.27 139.20 +3.67% +1.03% 0.79% +1.30 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 144.01 151.16 +4.96% +1.72% 1.75% +0.98 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 445.73 440.93 -1.08% +0.42% 0.23% +1.83 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 88.80 85.30 -3.94% -0.44% 0.86% -0.51 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 755.67 777.47 +2.88% +0.98% 0.70% +1.40 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 205.80 215.94 +4.93% +3.02% 3.12% +0.97 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 157.88 165.25 +4.67% +2.53% 3.14% +0.81 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 80.75 84.66 +4.84% +1.03% 2.81% +0.37 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 87.00 85.12 -2.16% +0.21% 0.09% +2.33 koszyk
Diagram Generali Akcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy ZGR 116.73 130.31 +11.63% +5.14% 3.13% +1.64 koszyk
Diagram Generali Akcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 127.61 131.11 +2.74% +1.33% 2.67% +0.50 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 92.13 95.67 +3.84% +1.44% 2.38% +0.61 koszyk
Diagram Generali Akcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 121.78 126.80 +4.12% +1.38% 1.92% +0.72 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 101.31 100.08 -1.21% -0.05% 0.73% -0.07 koszyk
Diagram Generali Akcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy ZGR 112.35 116.09 +3.33% +1.73% 1.03% +1.68 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 122.20 126.17 +3.25% +0.37% 2.48% +0.15 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 43.62 47.52 +8.94% +0.74% 12.89% +0.06 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 202.42 195.72 -3.31% -0.70% 0.13% -5.38 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 292.40 302.19 +3.35% +3.29% 0.04% +82.25 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 83.26 86.34 +3.70% +1.11% 0.37% +3.00 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 464.76 475.77 +2.37% +2.46% 1.20% +2.05 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 130.95 135.48 +3.46% +3.65% 0.50% +7.30 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 192.13 198.87 +3.51% -0.36% 0.86% -0.42 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 85.80 89.80 +4.66% +1.67% 0.16% +10.44 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 233.28 240.08 +2.91% +0.70% 2.91% +0.24 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 210.19 221.76 +5.50% +3.38% 0.39% +8.67 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 140.26 148.03 +5.54% +5.08% 1.14% +4.46 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 162.33 168.97 +4.09% +1.08% 1.20% +0.90 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.26 90.82 -0.48% +0.40% 0.11% +3.64 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 281.44 288.93 +2.66% +2.03% 1.82% +1.12 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 54.10 55.92 +3.36% +2.13% 1.20% +1.78 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 109.08 114.64 +5.10% -1.34% 15.25% -0.09 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 131.20 130.22 -0.75% +0.22% 0.02% +11.00 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 115.21 114.29 -0.80% +0.19% 0.01% +19.00 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 134.36 142.50 +6.06% +4.07% 0.15% +27.13 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 132.23 140.20 +6.03% +4.05% 0.15% +27.00 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 144.01 151.53 +5.22% +0.93% 1.36% +0.68 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 132.55 139.36 +5.14% +0.89% 1.36% +0.65 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 149.67 149.57 -0.07% -0.34% 0.11% -3.09 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 146.00 145.90 -0.07% -0.35% 0.11% -3.18 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 81.04 84.97 +4.85% +0.44% 1.76% +0.25 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 74.92 78.47 +4.74% +0.39% 1.70% +0.23 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 14.88 14.38 -3.36% +0.04% 1.27% +0.03 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13.36 13.75 +2.92% +1.45% 2.05% +0.71 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11.57 12.00 +3.72% +1.78% 2.76% +0.64 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7.53 7.79 +3.45% +2.12% 1.86% +1.14 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 7.76 7.87 +1.42% +0.41% 3.57% +0.11 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5.33 5.28 -0.94% +0.75% 0.26% +2.88 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8.41 8.66 +2.97% +1.36% 1.92% +0.71 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 9.09 9.43 +3.74% +1.54% 1.57% +0.98 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 6.87 7.20 +4.80% +1.72% 1.00% +1.72 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 295.38 292.56 -0.95% -0.15% 0.43% -0.35 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 174.62 178.81 +2.40% +1.39% 0.60% +2.32 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 68.36 71.91 +5.19% +2.53% 2.96% +0.85 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 243.61 254.43 +4.44% +1.54% 2.16% +0.71 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 190.95 206.64 +8.22% +3.72% 2.44% +1.52 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.38 131.56 +5.77% +2.08% 2.48% +0.84 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 139.11 140.19 +0.78% +0.60% 0.44% +1.36 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 115.26 118.57 +2.87% +0.95% 0.28% +3.39 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 214.53 222.84 +3.87% +1.18% 1.41% +0.84 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 180.35 187.20 +3.80% +1.00% 0.78% +1.28 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 51.60 53.12 +2.95% +0.74% 0.16% +4.63 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 116.64 115.44 -1.03% +1.06% 0.34% +3.12 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 87.49 91.42 +4.49% +1.83% 1.25% +1.46 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 171.68 168.19 -2.03% +0.70% 1.52% +0.46 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 67.95 63.25 -6.92% -3.71% 3.64% -1.02 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 99.28 97.21 -2.09% +0.57% 0.86% +0.66 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 128.80 133.22 +3.43% +1.48% 1.02% +1.45 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 123.01 127.60 +3.73% +1.72% 0.83% +2.07 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 232.90 236.57 +1.58% +0.60% 0.85% +0.71 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 107.94 111.03 +2.86% +0.17% 3.53% +0.05 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 86.31 83.55 -3.20% +0.22% 0.85% +0.26 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 122.67 129.54 +5.60% +2.72% 1.35% +2.01 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 107.94 111.03 +2.86% +0.17% 3.53% +0.05 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 92.01 97.99 +6.50% +3.25% 1.24% +2.62 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 94.34 91.82 -2.67% -0.07% 1.23% -0.06 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 91.87 95.08 +3.49% +1.75% 2.55% +0.69 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 189.51 201.54 +6.35% +2.93% 0.62% +4.73 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 93.32 99.42 +6.54% +3.08% 0.49% +6.29 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 119.78 123.98 +3.51% +2.10% 0.25% +8.40 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 129.59 138.80 +7.11% +2.97% 2.64% +1.13 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 274.92 283.44 +3.10% +2.58% 0.59% +4.37 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 77.87 75.69 -2.80% +0.10% 0.21% +0.48 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 36.27 37.19 +2.54% +0.72% 1.59% +0.45 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 218.60 226.67 +3.69% +2.01% 2.23% +0.90 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 121.33 123.71 +1.96% +0.91% 0.47% +1.94 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 96.35 92.72 -3.77% -0.01% 0.20% -0.05 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 46.18 46.42 +0.52% +0.97% 0.40% +2.43 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 67.77 72.52 +7.01% +2.71% 0.82% +3.30 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 140.09 145.46 +3.83% +1.72% 4.32% +0.40 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 100.41 105.35 +4.92% +3.12% 0.57% +5.47 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 66.80 59.70 -10.63% -0.81% 5.11% -0.16 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 66.98 70.11 +4.67% +0.30% 2.16% +0.14 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 256.06 248.27 -3.04% +0.07% 1.03% +0.07 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 186.72 189.19 +1.32% +1.04% 2.11% +0.49 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 48.37 49.21 +1.74% +1.20% 2.86% +0.42 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 61.47 61.92 +0.73% +2.26% 2.91% +0.78 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 94.74 99.92 +5.47% +1.57% 3.90% +0.40 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 259.52 251.21 -3.20% -1.36% 3.66% -0.37 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 141.18 147.05 +4.16% +0.91% 3.16% +0.29 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.39 130.67 +5.05% +2.75% 0.41% +6.71 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 193.14 196.75 +1.87% +4.58% 4.75% +0.96 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 94.02 101.11 +7.54% +2.44% 0.08% +30.50 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 124.23 129.94 +4.60% +2.52% 1.30% +1.94 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 126.84 125.73 -0.88% +6.47% 7.76% +0.83 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 191.83 200.71 +4.63% +2.83% 1.74% +1.63 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 154.28 156.05 +1.15% +0.51% 0.11% +4.64 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 633.03 608.57 -3.86% -1.22% 0.48% -2.54 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 80.29 79.54 -0.93% -0.17% 0.15% -1.13 koszyk
Web Content Display


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.