Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Stopa zwrotu Stopa zwrotu

Nazwa funduszu Region Wartość jednostki 2017.04.21 Wartość jednostki 2017.06.21 Zmiana % Średnia miesięczna stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpa Kup online
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 154,39 156,56 +1,41% +0,39% 2,52% +0,15 koszyk
Diagram ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. umbrella fundusz parasolowy PL 146,86 147,07 +0,14% +0,55% 0,06% +9,17 koszyk
Diagram ALTUS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 175,91 181,19 +3,00% +1,29% 3,07% +0,42 koszyk
Diagram AVIVA Akcji Europy Wschodzącej umbrella fundusz parasolowy ZGR 93,31 92,83 -0,51% -0,75% 1,33% -0,56 koszyk
Diagram AVIVA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,60 119,27 +0,56% 0,00% 0,42% 0,00 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 186,11 183,52 -1,39% +0,42% 0,91% +0,46 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 163,79 163,72 -0,04% -0,04% 1,15% -0,03 koszyk
Diagram AVIVA Nowych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 177,56 179,47 +1,08% +0,56% 0,08% +7,00 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 496,74 509,93 +2,66% +1,93% 2,74% +0,70 koszyk
Diagram BPH Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 313,13 317,33 +1,34% +0,80% 3,90% +0,21 koszyk
Diagram BPH Akcji Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 58,54 58,84 +0,51% +0,49% 2,66% +0,18 koszyk
Diagram BPH Akcji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 192,92 197,15 +2,19% -0,56% 1,66% -0,34 koszyk
Diagram BPH Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 59,50 58,71 -1,33% -1,35% 1,45% -0,93 koszyk
Diagram BPH Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,61 125,76 +2,57% +0,92% 1,46% +0,63 koszyk
Diagram BPS Akcji FIO umbrella fundusz parasolowy PL 110,10 111,18 +0,98% +0,74% 4,89% +0,15 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,50 173,80 +7,62% +3,67% 0,82% +4,48 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,67 138,43 +7,59% +3,77% 1,00% +3,77 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Polskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 147,93 139,34 -5,81% -3,81% 2,39% -1,59 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Tureckich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 100,70 105,56 +4,83% +3,30% 3,50% +0,94 koszyk
Diagram EQUES Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16,32 16,69 +2,27% +1,98% 5,64% +0,35 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 278,26 291,18 +4,64% +0,83% 2,53% +0,33 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 84,88 83,85 -1,21% -0,54% 1,32% -0,41 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 392,92 419,57 +6,78% +3,32% 0,03% +110,67 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,98 118,91 +4,33% +0,23% 3,12% +0,07 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 162,66 146,51 -9,93% -3,48% 4,62% -0,75 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 76,06 75,10 -1,26% -0,56% 0,59% -0,95 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 225,44 227,00 +0,69% -0,45% 1,41% -0,32 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 213,74 228,37 +6,84% +2,42% 0,63% +3,84 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 100,36 105,54 +5,16% +0,64% 2,32% +0,28 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 141,87 126,50 -10,83% -5,57% 2,73% -2,04 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nier. i Budown. umbrella fundusz parasolowy ZGR 81,55 79,54 -2,46% -1,08% 1,27% -0,85 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 291,75 294,74 +1,02% -0,06% 1,55% -0,04 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 52,73 54,51 +3,38% -0,07% 1,48% -0,05 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 165,78 175,91 +6,11% +3,71% 6,34% +0,59 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 145,82 147,71 +1,30% +1,59% 5,20% +0,31 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 129,58 131,12 +1,19% +1,54% 5,18% +0,30 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,41 132,28 +7,19% +2,87% 0,11% +26,09 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,86 131,69 +7,19% +2,88% 0,12% +24,00 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 185,99 193,17 +3,86% +0,73% 2,11% +0,35 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 173,36 179,90 +3,77% +0,68% 2,11% +0,32 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 164,56 164,69 +0,08% +0,69% 1,23% +0,56 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 161,49 161,44 -0,03% +0,64% 1,23% +0,52 koszyk
Diagram KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 93,80 96,83 +3,23% +1,33% 1,61% +0,83 koszyk
Diagram KBC Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 95,42 98,63 +3,36% +1,58% 4,86% +0,33 koszyk
Diagram KBC Globalny Akcyjny umbrella fundusz parasolowy ZGR 139,80 139,30 -0,36% -1,13% 1,51% -0,75 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 17,09 17,45 +2,11% +1,14% 5,45% +0,21 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,42 12,75 +2,66% +0,28% 0,06% +4,67 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,79 12,34 +4,66% +1,56% 0,68% +2,29 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10,12 9,98 -1,38% -0,49% 1,12% -0,44 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,86 8,84 -0,23% +0,25% 2,72% +0,09 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6,68 6,78 +1,50% +0,66% 4,42% +0,15 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,81 8,04 +2,94% +0,58% 0,09% +6,44 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,72 8,86 +1,61% +1,09% 0,58% +1,88 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11,04 11,05 +0,09% -0,27% 1,39% -0,19 koszyk
Diagram MILLENNIUM Absolute Return umbrella fundusz parasolowy PL 121,40 122,55 +0,95% +0,33% 1,32% +0,25 koszyk
Diagram MILLENNIUM Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 224,28 228,02 +1,67% +1,61% 4,86% +0,33 koszyk
Diagram MILLENNIUM Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 108,39 108,49 +0,09% -0,23% 0,94% -0,24 koszyk
Diagram MILLENNIUM Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 150,11 155,42 +3,54% +1,70% 0,92% +1,85 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 330,49 339,52 +2,73% +1,47% 6,70% +0,22 koszyk
Diagram NN Akcji Środkowoeuropejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 170,27 181,08 +6,35% +3,57% 5,99% +0,60 koszyk
Diagram NN Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 64,01 61,65 -3,69% -1,29% 0,76% -1,70 koszyk
Diagram NN Dynamiczny Globalnej Alokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 160,12 162,01 +1,18% +0,21% 0,15% +1,40 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,75 167,47 +3,54% +1,88% 0,69% +2,72 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 225,30 222,35 -1,31% -1,78% 0,71% -2,51 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 175,46 187,33 +6,77% +1,10% 0,18% +6,11 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,39 125,06 +6,53% +1,85% 1,34% +1,38 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,29 114,16 -0,98% -1,09% 0,37% -2,95 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 188,11 188,82 +0,38% -0,38% 0,63% -0,60 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 221,45 226,43 +2,25% -0,14% 1,93% -0,07 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 51,06 49,65 -2,76% -0,80% 3,17% -0,25 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 139,48 142,77 +2,36% +1,87% 6,01% +0,31 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 110,23 114,54 +3,91% +1,81% 2,18% +0,83 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 196,67 199,94 +1,66% +2,62% 7,98% +0,33 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 115,76 118,69 +2,53% +1,75% 5,75% +0,30 koszyk
Diagram OPEN MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,13 164,59 +2,15% +0,62% 1,72% +0,36 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,02 118,33 +3,78% +1,20% 0,36% +3,33 koszyk
Diagram PKO Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 259,29 268,00 +3,36% +1,27% 0,67% +1,90 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,23 112,28 +0,04% +0,07% 2,56% +0,03 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 90,83 94,35 +3,88% +2,10% 3,27% +0,64 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,22 104,87 +1,60% +0,31% 0,11% +2,82 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku umbrella fundusz parasolowy ZGR 95,96 99,64 +3,83% +1,56% 0,44% +3,55 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,23 112,28 +0,04% +0,07% 2,56% +0,03 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,77 90,63 +5,67% +1,33% 0,76% +1,75 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,10 95,03 +3,18% +1,65% 0,09% +18,33 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 178,15 185,82 +4,31% +0,93% 2,13% +0,44 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,54 101,09 +3,64% +1,58% 1,83% +0,86 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 106,49 112,81 +5,93% +1,62% 0,40% +4,05 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,06 110,40 -8,05% -3,25% 0,76% -4,28 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 219,36 232,22 +5,86% +2,41% 1,05% +2,30 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 107,73 108,53 +0,74% -1,03% 2,65% -0,39 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 59,54 58,32 -2,05% -1,68% 1,10% -1,53 koszyk
Diagram PZU Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 46,77 47,55 +1,67% +1,10% 0,55% +2,00 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 202,47 202,99 +0,26% -0,54% 0,38% -1,42 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,14 103,14 -0,96% 0,00% 1,99% 0,00 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 133,68 131,30 -1,78% -3,16% 1,26% -2,51 koszyk
Diagram PZU Energia Medycyna Ekologia umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,25 86,59 +4,01% -3,31% 2,80% -1,18 koszyk
Diagram PZU Telekomunikacja Media Technologia umbrella fundusz parasolowy PL 45,75 43,29 -5,38% -2,11% 2,31% -0,91 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 321,21 331,65 +3,25% +2,42% 4,71% +0,51 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,90 175,34 +8,30% +3,44% 0,23% +14,96 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,86 125,36 +2,03% -0,27% 0,08% -3,38 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,81 117,42 +5,02% +2,48% 0,35% +7,09 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Healthcare Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 106,82 113,67 +6,41% +0,24% 1,55% +0,15 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Income Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,53 111,89 +2,15% +0,96% 0,25% +3,84 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,30 99,56 +5,58% +1,23% 1,19% +1,03 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,46 119,14 +0,57% -1,27% 1,67% -0,76 koszyk
Diagram SKARBIEC Market Neutral umbrella fundusz parasolowy PL 128,03 130,81 +2,17% -0,41% 3,95% -0,10 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 90,55 95,19 +5,12% +2,42% 0,30% +8,07 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,65 110,21 +4,32% +1,13% 0,07% +16,14 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,21 8,15 -0,73% -1,17% 0,96% -1,22 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,49 94,51 +10,55% +3,58% 3,48% +1,03 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 144,16 157,26 +9,09% +4,05% 2,07% +1,96 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 163,60 167,03 +2,10% +1,45% 3,25% +0,45 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 819,83 819,05 -0,10% -0,18% 3,91% -0,05 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 103,37 102,17 -1,16% +0,39% 6,04% +0,06 koszyk
Diagram UNIAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,59 113,92 +1,18% -0,41% 1,78% -0,23 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,34 133,94 +1,98% +1,75% 3,21% +0,55 koszyk
Diagram UNIAkcje Globalny Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,06 109,84 +1,65% -0,37% 0,91% -0,41 koszyk
Diagram UNIAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 110,64 112,60 +1,77% +0,74% 0,57% +1,30 koszyk
Diagram UNIAkcje Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,70 126,40 +2,18% +1,27% 1,43% +0,89 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 67,10 70,28 +4,74% +3,98% 3,70% +1,08 koszyk
Diagram UNIAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,52 114,42 +0,79% +1,55% 3,47% +0,45 koszyk
Diagram UNIAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,68 115,73 +2,71% +1,04% 0,52% +2,00 koszyk
Diagram UNIKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 226,50 228,25 +0,77% +1,66% 5,30% +0,31 koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.