Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 125,11 95,48 -23,68% -6,04% 7,30% -0,83 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,06 103,55 -21,59% -4,19% 6,72% -0,62 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 127,11 93,24 -26,65% -2,76% 10,37% -0,27 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,58 75,70 -19,96% -4,81% 0,78% -6,17 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,08 107,96 -16,36% -2,07% 9,75% -0,21 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,24 100,62 -19,66% -3,90% 4,74% -0,82 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,86 78,57 -28,48% -8,45% 4,35% -1,94 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,84 74,39 -29,04% -3,49% 5,65% -0,62 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 134,32 94,30 -29,79% -4,63% 6,31% -0,73 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 90,68 66,40 -26,78% -6,30% 10,03% -0,63 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,80 72,48 -20,18% -6,47% 2,47% -2,62 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 80,12 62,17 -22,40% -4,08% 4,21% -0,97 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,12 92,50 -24,87% -5,07% 5,28% -0,96 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 148,23 111,97 -24,46% -3,01% 10,27% -0,29 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 161,12 125,62 -22,03% -2,69% 8,14% -0,33 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 459,07 345,30 -24,78% -5,30% 7,53% -0,70 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 86,52 62,28 -28,02% -8,05% 7,67% -1,05 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 810,27 612,28 -24,44% -4,79% 9,17% -0,52 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 225,17 202,86 -9,91% -1,48% 3,90% -0,38 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 171,42 154,95 -9,61% -1,55% 3,27% -0,47 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 88,18 68,75 -22,03% -2,59% 6,94% -0,37 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 87,04 64,97 -25,36% -6,76% 6,79% -1,00 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 102,29 78,89 -22,88% -2,95% 11,37% -0,26 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,68 80,76 -23,58% -4,90% 7,84% -0,63 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,01 95,95 -26,76% -4,99% 8,98% -0,56 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 50,56 39,78 -21,32% -3,33% 12,83% -0,26 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,87 114,10 -11,46% -3,82% 4,89% -0,78 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,28 105,83 -19,39% -5,96% 3,90% -1,53 koszyk
Diagram Generali Globalnych Akcji Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 139,29 122,31 -12,19% -2,47% 5,41% -0,46 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 203,57 155,02 -23,85% -5,82% 7,22% -0,81 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,49 123,14 -0,28% +1,83% 1,41% +1,30 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 317,65 251,58 -20,80% -3,46% 7,11% -0,49 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 87,17 68,35 -21,59% -4,90% 2,35% -2,09 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 505,47 417,02 -17,50% -2,66% 6,46% -0,41 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 143,25 117,37 -18,07% -2,12% 5,78% -0,37 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 209,85 136,95 -34,74% -5,06% 8,42% -0,60 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,05 71,09 -21,05% -4,74% 0,59% -8,03 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 240,90 212,14 -11,94% -1,65% 0,00% 0,00 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 229,26 163,39 -28,73% -4,94% 8,78% -0,56 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 161,74 139,81 -13,56% +0,25% 5,09% +0,05 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 180,24 132,00 -26,76% -4,81% 10,63% -0,45 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 93,52 67,72 -27,59% -2,77% 8,98% -0,31 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 297,13 242,02 -18,55% -2,72% 7,22% -0,38 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 57,23 47,62 -16,79% -2,79% 5,25% -0,53 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,36 90,14 -26,33% -5,09% 13,13% -0,39 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 14,61 11,23 -23,13% -7,46% 7,33% -1,02 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,97 10,82 -22,55% -4,91% 5,02% -0,98 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,15 10,11 -16,79% -3,21% 0,54% -5,94 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 8,59 7,11 -17,23% +0,87% 12,04% +0,07 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,13 5,56 -31,61% -7,00% 7,31% -0,96 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5,57 4,43 -20,47% -5,67% 9,31% -0,61 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,76 6,91 -21,12% -4,78% 4,51% -1,06 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,63 7,14 -25,86% -5,54% 2,26% -2,45 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,66 6,17 -19,45% -3,37% 10,52% -0,32 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 301,65 229,75 -23,84% -5,69% 6,29% -0,90 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 180,10 135,29 -24,88% -4,99% 4,84% -1,03 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 75,56 59,37 -21,43% -2,74% 5,39% -0,51 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 258,93 193,59 -25,23% -4,90% 4,90% -1,00 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 198,85 159,48 -19,80% -7,44% 4,53% -1,64 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,48 108,85 -15,28% -4,91% 4,07% -1,21 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 143,54 113,50 -20,93% -4,60% 5,45% -0,84 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,24 96,99 -19,34% -3,70% 0,45% -8,22 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 227,36 172,48 -24,14% -5,14% 5,28% -0,97 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 195,40 158,32 -18,98% -2,50% 6,84% -0,37 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 54,66 36,19 -33,79% -5,84% 5,66% -1,03 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 119,29 86,60 -27,40% -6,37% 8,24% -0,77 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 94,88 65,55 -30,91% -3,86% 6,67% -0,58 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 169,82 90,14 -46,92% -11,72% 9,94% -1,18 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 60,88 54,25 -10,89% -2,60% 0,92% -2,83 koszyk
Diagram OPEN Akcji - w likwidacji umbrella fundusz parasolowy PL 98,86 89,38 -9,59% -5,41% 5,42% -1,00 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 138,24 100,11 -27,58% -3,69% 7,01% -0,53 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,72 94,50 -27,15% -4,90% 4,73% -1,04 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 245,87 189,40 -22,97% -2,96% 5,86% -0,51 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,63 82,83 -28,37% -6,47% 8,23% -0,79 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 84,65 61,40 -27,47% -7,43% 6,14% -1,21 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 134,83 101,03 -25,07% -4,29% 5,95% -0,72 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,63 82,83 -28,37% -6,47% 8,23% -0,79 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,12 79,94 -16,83% -6,53% 5,23% -1,25 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 93,77 66,45 -29,14% -8,03% 7,96% -1,01 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 160,89 126,61 -21,31% -6,20% 8,17% -0,76 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,64 70,84 -26,70% -5,15% 0,21% -24,52 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 206,28 152,78 -25,94% -5,36% 3,66% -1,46 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 98,99 70,22 -29,06% -5,41% 4,02% -1,35 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 127,93 103,43 -19,15% -2,94% 3,44% -0,85 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 138,13 102,63 -25,70% -7,70% 3,43% -2,24 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 302,02 243,30 -19,44% -1,49% 4,82% -0,31 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 76,77 56,56 -26,33% -7,28% 7,21% -1,01 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 38,89 29,39 -24,43% -3,54% 8,99% -0,39 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 230,68 177,55 -23,03% -4,45% 6,38% -0,70 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 124,97 95,45 -23,62% -4,82% 0,38% -12,68 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 93,98 70,07 -25,44% -6,52% 5,93% -1,10 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 46,76 44,74 -4,32% -1,54% 1,63% -0,94 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 73,84 62,40 -15,49% -4,46% 5,30% -0,84 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 153,90 113,75 -26,09% -3,20% 7,96% -0,40 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,47 92,87 -16,69% -0,92% 6,12% -0,15 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 61,11 26,95 -55,90% -19,26% 15,44% -1,25 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 69,43 90,99 +31,05% +10,55% 8,28% +1,27 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 257,16 191,30 -25,61% -5,21% 5,84% -0,89 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 196,72 161,84 -17,73% -2,80% 4,33% -0,65 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 50,32 35,29 -29,87% -5,27% 12,67% -0,42 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 63,58 46,60 -26,71% -5,41% 6,84% -0,79 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,20 90,01 -17,57% -0,47% 13,08% -0,04 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 262,48 202,90 -22,70% -5,15% 7,57% -0,68 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 149,79 124,05 -17,18% -3,46% 0,76% -4,55 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 134,34 101,65 -24,33% -4,89% 7,21% -0,68 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 209,62 168,04 -19,84% -0,24% 4,56% -0,05 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 110,23 94,92 -13,89% +0,22% 9,45% +0,02 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,74 106,61 -19,69% -3,61% 4,83% -0,75 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 145,17 125,21 -13,75% +5,40% 6,77% +0,80 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 206,04 157,02 -23,79% -3,47% 3,05% -1,14 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 161,61 136,70 -15,41% -1,68% 4,24% -0,40 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 634,67 468,31 -26,21% -5,53% 7,53% -0,73 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 82,60 59,10 -28,45% -7,09% 8,52% -0,83 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.