Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 156,59 163,38 +4,34% +2,49% 1,34% +1,86 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 174,86 188,10 +7,57% +3,47% 1,19% +2,92 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,98 68,84 -17,04% -2,96% 8,97% -0,33 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 228,98 249,08 +8,78% +3,79% 2,53% +1,50 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,99 119,01 +2,60% +3,63% 7,23% +0,50 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 139,54 143,43 +2,79% +2,18% 2,17% +1,00 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,34 131,43 +9,22% +5,71% 4,55% +1,25 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,01 120,52 +3,89% +3,31% 4,79% +0,69 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 139,67 144,98 +3,80% +2,45% 2,51% +0,98 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 110,26 118,04 +7,06% +3,57% 1,68% +2,13 koszyk
Widok zawartości stron

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.