Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 160,96 147,07 -8,63% -1,24% 8,53% -0,15 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 174,87 152,63 -12,72% -3,63% 11,09% -0,33 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,63 68,04 -17,66% +1,69% 11,54% +0,15 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 200,21 165,87 -17,15% -3,86% 18,93% -0,20 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,80 84,50 -12,71% -9,47% 0,04% -236,75 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 151,31 135,43 -10,50% -0,70% 5,93% -0,12 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 171,37 162,34 -5,27% +3,09% 8,51% +0,36 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 134,36 124,46 -7,37% -0,46% 1,64% -0,28 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 120,55 104,54 -13,28% -2,45% 14,50% -0,17 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 88,07 85,34 -3,10% -0,14% 2,53% -0,06 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,20 125,27 -4,52% -0,18% 2,02% -0,09 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 187,31 174,96 -6,59% -2,01% 7,91% -0,25 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 183,89 171,47 -6,75% -1,12% 9,05% -0,12 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 527,87 479,09 -9,24% -2,37% 12,42% -0,19 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 106,70 101,58 -4,80% +0,23% 6,07% +0,04 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 256,05 226,26 -11,63% -4,87% 3,30% -1,48 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 178,85 158,09 -11,61% -4,86% 3,29% -1,48 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 194,81 176,25 -9,53% -0,96% 5,40% -0,18 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 125,78 116,37 -7,48% -1,19% 9,51% -0,13 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,67 110,64 -9,07% -1,83% 11,29% -0,16 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 81,95 75,95 -7,32% -7,11% 1,91% -3,72 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 43,32 46,44 +7,20% +8,00% 2,62% +3,05 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 172,94 148,44 -14,17% -5,14% 8,98% -0,57 koszyk
Diagram Generali Akcji Ekologicznych PL 99,07 93,59 -5,53% +0,95% 5,14% +0,18 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 153,62 143,44 -6,63% -2,17% 0,41% -5,29 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 200,44 165,28 -17,54% -6,15% 9,22% -0,67 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 228,26 203,13 -11,01% -2,78% 10,30% -0,27 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,01 122,44 -7,25% +0,16% 4,42% +0,04 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 368,02 299,30 -18,67% -5,97% 10,61% -0,56 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,69 79,54 -3,81% -2,04% 0,28% -7,29 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 148,16 118,32 -20,14% -7,03% 9,09% -0,77 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,93 82,56 -3,92% -1,26% 1,19% -1,06 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 297,48 283,17 -4,81% -0,98% 3,10% -0,32 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 228,62 221,02 -3,32% -2,48% 1,48% -1,68 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 198,32 157,17 -20,75% -7,72% 9,74% -0,79 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 219,61 188,80 -14,03% -1,86% 7,54% -0,25 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,87 93,29 -4,68% +3,11% 3,61% +0,86 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 64,78 55,62 -14,14% -3,23% 7,51% -0,43 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 87,62 95,79 +9,32% +11,17% 3,61% +3,09 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 158,34 103,46 -34,66% -8,75% 15,03% -0,58 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 155,30 101,48 -34,66% -8,76% 15,03% -0,58 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 179,67 166,40 -7,39% -2,19% 8,90% -0,25 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 163,57 151,49 -7,39% -2,19% 8,90% -0,25 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 131,71 122,78 -6,78% -1,79% 7,79% -0,23 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 62,78 72,64 +15,71% +3,42% 15,58% +0,22 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 57,93 67,03 +15,71% +3,42% 15,58% +0,22 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 19,02 16,81 -11,62% -3,35% 10,20% -0,33 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16,80 15,25 -9,23% -1,77% 7,12% -0,25 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,34 6,95 -5,31% +1,08% 14,39% +0,08 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,94 11,50 -3,69% -5,03% 0,66% -7,62 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,11 11,76 -2,89% +0,21% 1,34% +0,16 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 12,15 11,24 -7,49% +1,17% 7,47% +0,16 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,60 7,37 -3,03% +0,93% 1,87% +0,50 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 7,78 7,01 -9,90% -2,38% 9,30% -0,26 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,87 9,08 -8,00% -1,93% 5,90% -0,33 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,68 7,92 -8,76% -4,84% 2,02% -2,40 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10,42 9,69 -7,01% -2,02% 7,09% -0,28 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 14,11 12,50 -11,41% -2,79% 7,77% -0,36 koszyk
Diagram NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 201,23 202,90 +0,83% +0,32% 0,00% 0,00 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 88,21 76,48 -13,30% -1,68% 6,08% -0,28 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 301,55 305,01 +1,15% +1,47% 0,75% +1,96 koszyk
Diagram NN (L) Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 228,19 230,25 +0,90% +1,64% 3,33% +0,49 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 268,62 256,45 -4,53% -0,22% 5,79% -0,04 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 355,13 321,25 -9,54% -2,30% 10,40% -0,22 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 172,59 156,12 -9,54% -2,99% 8,70% -0,34 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 268,58 255,07 -5,03% -0,07% 7,16% -0,01 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 108,87 98,41 -9,61% -2,74% 6,00% -0,46 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 145,03 132,28 -8,79% -0,64% 9,33% -0,07 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 134,36 116,32 -13,43% -0,86% 16,40% -0,05 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 134,55 134,28 -0,20% -1,20% 0,27% -4,44 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 280,78 265,36 -5,49% -1,07% 6,67% -0,16 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 78,11 73,93 -5,35% -1,43% 3,59% -0,40 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 91,03 81,86 -10,07% -2,40% 10,42% -0,23 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 172,90 153,12 -11,44% -2,05% 8,32% -0,25 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,64 116,49 -3,44% -1,24% 0,78% -1,59 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,86 106,06 -2,57% +0,41% 3,82% +0,11 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 98,93 86,33 -12,74% -2,91% 12,68% -0,23 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 198,52 161,05 -18,87% +0,81% 9,85% +0,08 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 95,82 86,84 -9,37% -4,96% 2,15% -2,31 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 276,55 248,82 -10,03% -3,02% 2,03% -1,49 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 118,65 112,99 -4,77% -0,02% 0,56% -0,04 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,35 101,02 -8,45% -1,34% 0,56% -2,39 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 150,11 140,31 -6,53% +0,09% 6,12% +0,01 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 230,06 219,56 -4,56% +0,14% 5,51% +0,03 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 376,23 327,56 -12,94% -3,99% 8,83% -0,45 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 73,69 65,19 -11,53% -2,34% 10,43% -0,22 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 46,41 42,50 -8,42% -2,02% 7,74% -0,26 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 65,90 62,50 -5,16% +1,15% 5,65% +0,20 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 56,41 54,52 -3,35% -0,79% 0,62% -1,27 koszyk
Diagram PZU Aktywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 48,87 47,52 -2,76% -0,67% 2,54% -0,26 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 84,12 79,66 -5,30% +0,53% 5,81% +0,09 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 247,51 224,57 -9,27% -1,43% 10,73% -0,13 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 137,47 119,04 -13,41% -4,08% 8,94% -0,46 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 46,82 34,01 -27,36% -5,72% 27,71% -0,21 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 54,87 63,75 +16,18% +3,36% 16,03% +0,21 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 331,75 289,83 -12,64% -2,65% 11,62% -0,23 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 217,10 198,79 -8,43% -1,19% 7,33% -0,16 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 50,29 47,37 -5,81% -2,87% 8,46% -0,34 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 69,85 64,30 -7,95% -0,62% 5,83% -0,11 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,14 114,55 -13,31% -5,37% 9,84% -0,55 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 300,10 259,92 -13,39% -2,92% 12,07% -0,24 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,73 149,98 -4,91% -1,81% 1,25% -1,45 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 154,66 137,91 -10,83% -2,79% 8,52% -0,33 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 199,45 119,31 -40,18% -11,81% 11,50% -1,03 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 243,35 211,88 -12,93% -1,53% 5,44% -0,28 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 147,61 137,66 -6,74% -1,29% 5,40% -0,24 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 107,08 93,93 -12,28% +0,88% 13,80% +0,06 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 127,07 114,59 -9,82% -1,99% 9,71% -0,20 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 164,71 150,92 -8,37% -0,93% 8,17% -0,11 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 155,90 147,12 -5,63% -1,33% 7,33% -0,18 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 100,81 91,40 -9,33% -3,68% 1,88% -1,96 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 102,11 99,57 -2,49% -1,05% 0,57% -1,84 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,47 127,28 -3,92% -0,13% 2,79% -0,05 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 234,40 226,63 -3,31% -0,81% 1,77% -0,46 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 156,27 144,58 -7,48% -0,44% 9,36% -0,05 koszyk
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
                
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.