Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 143,75 148,19 +3,09% +0,61% 1,87% +0,33 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 171,91 181,91 +5,82% +2,08% 1,25% +1,66 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 153,61 163,76 +6,61% -0,60% 4,89% -0,12 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 76,20 68,96 -9,50% -2,35% 2,16% -1,09 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 149,14 154,77 +3,77% +1,48% 2,89% +0,51 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,31 134,82 +4,26% +1,09% 2,64% +0,41 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,95 133,65 +6,96% +0,57% 1,87% +0,30 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 181,11 192,10 +6,07% +3,04% 1,81% +1,68 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 184,80 196,59 +6,38% +2,09% 2,28% +0,92 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 470,28 524,11 +11,45% +3,90% 4,26% +0,92 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 114,55 127,18 +11,03% +3,09% 4,72% +0,65 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 108,37 116,52 +7,52% +2,40% 3,54% +0,68 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 201,20 197,72 -1,73% -3,69% 0,30% -12,30 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,82 138,43 -1,70% -3,67% 0,30% -12,23 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,74 156,59 -0,73% -5,18% 3,05% -1,70 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 125,65 136,47 +8,61% +4,27% 0,98% +4,36 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 158,57 166,77 +5,17% +3,43% 3,09% +1,11 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Ekologicznych PL 94,24 93,52 -0,76% -2,86% 0,40% -7,15 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 148,59 154,76 +4,15% +1,07% 0,01% +107,00 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 67,94 67,37 -0,84% +0,73% 2,55% +0,29 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 169,12 186,75 +10,42% +1,38% 6,17% +0,22 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 203,03 230,04 +13,30% +2,74% 7,11% +0,39 koszyk
Diagram GENERALI Surowców umbrella fundusz parasolowy ZGR 52,76 51,47 -2,45% -0,57% 0,98% -0,58 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 133,33 130,98 -1,76% +4,88% 5,56% +0,88 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 326,24 364,51 +11,73% +2,48% 6,19% +0,40 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 214,78 225,28 +4,89% +1,33% 2,79% +0,48 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 81,84 82,81 +1,19% -0,51% 0,86% -0,59 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 316,01 328,62 +3,99% -0,04% 1,34% -0,03 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 253,02 282,16 +11,52% +2,25% 0,89% +2,53 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 164,91 185,36 +12,40% +2,85% 6,12% +0,47 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,34 119,40 +0,05% -0,83% 3,34% -0,25 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 263,71 272,57 +3,36% +1,46% 0,92% +1,59 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 273,10 285,96 +4,71% +1,70% 0,47% +3,62 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 290,83 319,07 +9,71% +2,47% 2,32% +1,06 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,98 78,91 +1,19% -0,42% 1,47% -0,29 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,94 130,82 +8,17% +1,99% 3,37% +0,59 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 80,71 81,86 +1,42% -0,70% 1,79% -0,39 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 629,10 701,41 +11,49% +3,64% 1,84% +1,98 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 273,51 257,41 -5,89% -2,53% 1,61% -1,57 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 233,15 242,69 +4,09% +0,55% 0,08% +6,88 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 153,37 166,64 +8,65% +1,54% 4,24% +0,36 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 204,74 213,93 +4,49% +2,84% 2,08% +1,37 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 80,73 82,21 +1,83% -2,41% 4,86% -0,50 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 60,07 62,66 +4,31% +1,44% 0,08% +18,00 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 330,44 353,72 +7,05% +3,28% 0,53% +6,19 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 159,24 131,50 -17,42% -8,60% 0,91% -9,45 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 98,43 99,92 +1,51% -3,07% 5,37% -0,57 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,45 98,93 +1,52% -3,06% 5,35% -0,57 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 165,69 176,31 +6,41% +1,56% 0,21% +7,43 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 150,85 160,51 +6,40% +1,57% 0,22% +7,14 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A umbrella fundusz parasolowy PL 161,97 173,96 +7,40% +3,12% 1,40% +2,23 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 156,32 151,10 -3,34% +4,60% 6,75% +0,68 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 74,96 64,82 -13,53% -1,98% 9,75% -0,20 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 69,13 59,78 -13,53% -1,98% 9,74% -0,20 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 160,20 154,85 -3,34% +4,60% 6,77% +0,68 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 156,32 151,10 -3,34% +4,60% 6,75% +0,68 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 101,55 106,51 +4,88% +0,44% 0,33% +1,33 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 133,03 151,40 +13,81% +2,28% 6,89% +0,33 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 142,15 149,88 +5,44% -0,20% 4,04% -0,05 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 281,85 298,77 +6,00% +2,11% 0,74% +2,85 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 82,20 92,29 +12,27% +2,17% 6,29% +0,34 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 156,88 164,54 +4,88% +2,53% 0,84% +3,01 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 136,65 144,57 +5,80% +2,05% 0,30% +6,83 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,03 123,96 +12,66% +2,18% 0,99% +2,20 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 83,82 95,45 +13,87% +2,16% 7,62% +0,28 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 168,91 164,43 -2,65% +9,76% 9,37% +1,04 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 84,82 84,34 -0,57% +1,02% 2,57% +0,40 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 295,39 300,02 +1,57% +1,66% 1,86% +0,89 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 119,43 124,69 +4,40% +1,44% 0,17% +8,47 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,41 118,79 +5,68% +1,01% 0,80% +1,26 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 144,00 147,54 +2,46% +2,67% 0,30% +8,90 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 212,59 212,03 -0,26% +0,52% 1,44% +0,36 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 352,96 372,94 +5,66% +2,89% 4,83% +0,60 koszyk
Diagram PZU Akcji Globalnych Trendów umbrella fundusz parasolowy ZGR 54,60 57,38 +5,09% +1,19% 4,24% +0,28 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 64,74 72,43 +11,88% +2,59% 4,12% +0,63 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 47,11 50,75 +7,73% +3,48% 0,84% +4,14 koszyk
Diagram PZU Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 56,79 64,26 +13,15% +2,76% 4,50% +0,61 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 64,59 66,51 +2,97% +1,68% 0,54% +3,11 koszyk
Diagram PZU Aktywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 52,90 54,60 +3,21% +2,10% 1,13% +1,86 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,50 86,23 +3,27% +3,25% 0,01% +325,00 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 240,51 270,70 +12,55% +3,27% 3,99% +0,82 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,04 131,63 +6,98% +3,34% 4,44% +0,75 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 27,85 37,27 +33,82% +4,95% 22,27% +0,22 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 68,95 60,00 -12,98% -1,48% 10,55% -0,14 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 289,32 327,31 +13,13% +2,24% 5,88% +0,38 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 195,58 202,95 +3,77% +1,80% 0,92% +1,96 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 48,91 52,54 +7,42% +2,20% 0,12% +18,33 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 62,72 64,90 +3,48% +0,15% 0,33% +0,45 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Growth Leaders umbrella fundusz parasolowy ZGR 72,33 76,84 +6,24% +3,61% 5,15% +0,70 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16,83 18,87 +12,12% +1,71% 5,78% +0,30 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 15,05 15,57 +3,46% +1,17% 0,11% +10,64 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 6,46 7,15 +10,68% +0,22% 0,31% +0,71 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,30 10,63 -5,93% -1,14% 3,00% -0,38 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,38 12,99 +4,93% +1,25% 1,21% +1,03 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 12,89 13,61 +5,59% +3,74% 0,44% +8,50 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,60 9,34 +8,60% +0,26% 6,41% +0,04 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 7,20 8,01 +11,25% +2,20% 5,32% +0,41 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,01 9,29 +3,11% +1,14% 0,53% +2,15 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,64 7,52 -1,57% +0,02% 2,75% +0,01 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10,59 11,29 +6,61% +2,54% 0,95% +2,67 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,07 13,61 +4,13% +0,99% 3,39% +0,29 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Value Leaders umbrella fundusz parasolowy PL 192,38 197,82 +2,83% -0,15% 1,31% -0,11 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 277,70 322,20 +16,02% +4,37% 5,97% +0,73 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 138,93 132,66 -4,51% -3,02% 2,69% -1,12 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 158,95 169,84 +6,85% +2,44% 0,72% +3,39 koszyk
Diagram SKARBIEC Nowej Generacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 196,72 205,08 +4,25% -1,17% 4,89% -0,24 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,13 124,99 +13,49% -2,64% 7,67% -0,34 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 228,85 230,17 +0,58% +2,25% 1,68% +1,34 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 132,21 134,23 +1,53% -1,78% 1,75% -1,02 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 98,81 106,62 +7,90% +4,92% 2,11% +2,33 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 117,27 130,86 +11,59% +2,59% 5,38% +0,48 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 152,34 158,56 +4,08% +1,28% 0,52% +2,46 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 152,69 162,71 +6,56% +2,45% 0,69% +3,55 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 87,97 87,44 -0,60% +0,58% 3,12% +0,19 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,86 123,29 +2,86% -0,38% 0,25% -1,52 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 210,43 205,40 -2,39% -0,86% 2,57% -0,33 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 153,98 169,65 +10,18% +2,66% 4,26% +0,62 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 83,13 93,26 +12,19% +3,25% 5,57% +0,58 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Global Growth Trends umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,09 89,44 +5,11% +1,93% 3,22% +0,60 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT GreenStars umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,20 97,38 +3,38% +1,20% 0,45% +2,67 koszyk
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.