Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Stopa zwrotu Stopa zwrotu

Nazwa funduszu Region Wartość jednostki 2017.06.22 Wartość jednostki 2017.08.21 Zmiana % Średnia miesięczna stopa zwrotu Zmienność Wskaźnik Sharpa Kup online
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 156,28 156,82 +0,35% +0,77% 0,69% +1,12 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 153,87 154,02 +0,10% +1,01% 0,60% +1,68 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,79 119,41 -1,14% +0,17% 1,81% +0,09 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 106,76 109,56 +2,62% +2,38% 1,60% +1,49 koszyk
Diagram ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,90 111,56 -2,91% -0,72% 1,61% -0,45 koszyk
Diagram ALLIANZ Dywidendowy Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,93 111,00 +0,06% -0,86% 2,03% -0,42 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,25 104,71 +8,79% +1,39% 7,39% +0,19 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,37 110,42 -0,85% +1,73% 1,77% +0,98 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,77 113,54 -1,93% -1,41% 3,61% -0,39 koszyk
Diagram ALLIANZ MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 150,94 145,45 -3,64% -0,64% 1,34% -0,48 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 101,93 102,06 +0,13% +0,98% 0,75% +1,31 koszyk
Diagram ALTUS Absolutnej St. Zwr. Rynku Pol. umbrella fundusz parasolowy PL 147,30 146,47 -0,56% -0,49% 0,07% -7,00 koszyk
Diagram ALTUS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 180,92 183,30 +1,32% +1,73% 1,65% +1,05 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,76 92,11 -0,70% +0,41% 0,52% +0,79 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,18 117,18 -1,68% +0,49% 0,37% +1,32 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 184,26 179,76 -2,44% -1,69% 1,33% -1,27 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 164,19 161,35 -1,73% -0,79% 1,82% -0,43 koszyk
Diagram AVIVA Nowych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 179,55 177,12 -1,35% -0,60% 1,09% -0,55 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 509,92 513,49 +0,70% +0,41% 0,27% +1,52 koszyk
Diagram BPH Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 316,43 323,46 +2,22% +1,00% 1,20% +0,83 koszyk
Diagram BPH Akcji Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 58,74 58,70 -0,07% +0,27% 0,88% +0,31 koszyk
Diagram BPH Akcji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 196,97 191,48 -2,79% +0,24% 0,74% +0,32 koszyk
Diagram BPH Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 58,84 59,99 +1,95% +1,76% 2,14% +0,82 koszyk
Diagram BPH Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,57 124,14 -1,14% -0,16% 0,40% -0,40 koszyk
Diagram BPS Akcji FIO umbrella fundusz parasolowy PL 110,86 111,13 +0,24% +0,91% 0,60% +1,52 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 174,06 171,33 -1,57% +0,45% 3,80% +0,12 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 138,48 137,28 -0,87% +0,78% 3,40% +0,23 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Polskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 139,66 139,78 +0,09% +0,54% 0,85% +0,64 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Tureckich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 106,40 103,34 -2,88% +1,62% 1,15% +1,41 koszyk
Diagram EQUES Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16,66 16,79 +0,78% +0,90% 0,59% +1,53 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 292,16 289,16 -1,03% +1,12% 0,73% +1,53 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,91 84,26 +0,42% +0,26% 3,10% +0,08 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 419,77 418,54 -0,29% +0,34% 1,29% +0,26 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,02 118,79 -0,19% +1,61% 2,13% +0,76 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 145,82 152,79 +4,78% +0,14% 5,78% +0,02 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 75,07 76,63 +2,08% +0,39% 4,69% +0,08 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 226,69 227,44 +0,33% +1,97% 3,98% +0,49 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 228,75 216,96 -5,15% -1,50% 0,68% -2,21 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 106,02 105,06 -0,91% +1,24% 1,99% +0,62 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,46 129,54 +2,44% -1,90% 1,39% -1,37 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nier. i Budown. umbrella fundusz parasolowy ZGR 79,05 74,77 -5,41% -1,32% 0,64% -2,06 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 295,79 289,85 -2,01% -0,88% 1,32% -0,67 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 54,67 53,30 -2,51% +0,62% 1,11% +0,56 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 177,05 184,02 +3,94% +3,87% 0,15% +25,80 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 147,45 147,71 +0,18% +1,06% 0,42% +2,52 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 130,89 131,00 +0,08% +1,01% 0,42% +2,40 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 133,26 132,38 -0,66% +1,63% 1,92% +0,85 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,67 131,68 -0,75% +1,60% 1,87% +0,86 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 193,16 194,36 +0,62% +1,55% 1,13% +1,37 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 179,88 180,86 +0,54% +1,51% 1,13% +1,34 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 164,98 161,13 -2,33% -0,83% 0,68% -1,22 koszyk
Diagram IPOPEMA MiŚ Spółek kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 161,72 157,79 -2,43% -0,88% 0,68% -1,29 koszyk
Diagram KBC Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 97,02 95,92 -1,13% +0,40% 1,28% +0,31 koszyk
Diagram KBC Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 98,47 98,78 +0,31% +1,38% 0,16% +8,63 koszyk
Diagram KBC Globalny Akcyjny umbrella fundusz parasolowy ZGR 138,87 135,81 -2,20% +0,34% 0,76% +0,45 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 17,41 17,67 +1,49% +1,96% 0,79% +2,48 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,77 12,53 -1,88% +0,79% 0,00% 0,00 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,36 12,74 +3,07% +2,98% 2,47% +1,21 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10,02 9,56 -4,59% -1,33% 2,72% -0,49 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,80 9,16 +4,09% +1,65% 2,17% +0,76 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6,77 6,86 +1,33% +2,00% 1,14% +1,75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,04 7,81 -2,86% -0,26% 0,18% -1,44 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,86 9,16 +3,39% +1,58% 2,56% +0,62 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11,06 10,82 -2,17% -0,53% 2,92% -0,18 koszyk
Diagram MILLENNIUM Absolute Return umbrella fundusz parasolowy PL 122,76 120,38 -1,94% -0,62% 1,03% -0,60 koszyk
Diagram MILLENNIUM Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 227,49 226,60 -0,39% +0,27% 0,38% +0,71 koszyk
Diagram MILLENNIUM Dynamicznych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 108,73 105,54 -2,93% -1,11% 1,75% -0,63 koszyk
Diagram MILLENNIUM Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 155,27 153,46 -1,17% +0,18% 1,27% +0,14 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 338,57 348,46 +2,92% +2,34% 1,32% +1,77 koszyk
Diagram NN Akcji Środkowoeuropejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 181,35 187,38 +3,33% +3,28% 0,72% +4,56 koszyk
Diagram NN Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 61,86 69,33 +12,08% +3,65% 4,06% +0,90 koszyk
Diagram NN Dynamiczny Globalnej Alokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,96 157,59 -2,70% -0,35% 0,34% -1,03 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 167,57 163,08 -2,68% -1,18% 1,65% -0,72 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 222,81 211,70 -4,99% -0,92% 0,06% -15,33 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 187,21 185,09 -1,13% +1,64% 1,46% +1,12 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,39 128,17 +2,22% +2,09% 0,54% +3,87 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,32 113,36 -0,84% -0,03% 1,59% -0,02 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 189,28 187,68 -0,85% +1,21% 0,64% +1,89 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 226,62 229,08 +1,09% +1,40% 0,65% +2,15 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 49,78 54,02 +8,52% +3,18% 5,62% +0,57 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 142,57 143,44 +0,61% +1,09% 1,46% +0,75 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 114,67 113,47 -1,05% +0,48% 0,69% +0,70 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 202,83 212,01 +4,53% +3,81% 1,61% +2,37 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 118,32 120,00 +1,42% +1,53% 0,30% +5,10 koszyk
Diagram OPEN MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 164,68 165,69 +0,61% +0,99% 1,43% +0,69 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,40 114,64 -3,18% -1,02% 0,94% -1,09 koszyk
Diagram PKO Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 267,84 266,08 -0,66% -0,09% 0,18% -0,50 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,51 117,36 +4,31% +1,90% 2,00% +0,95 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 94,21 95,73 +1,61% +1,15% 1,39% +0,83 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,98 103,18 -1,71% +0,40% 0,50% +0,80 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku umbrella fundusz parasolowy ZGR 99,99 102,87 +2,88% +2,08% 1,70% +1,22 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,51 117,36 +4,31% +1,90% 2,00% +0,95 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,63 88,18 -2,70% +0,48% 1,06% +0,45 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 95,23 98,74 +3,69% +2,07% 2,05% +1,01 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 186,12 186,23 +0,06% +1,12% 1,00% +1,12 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 101,13 97,76 -3,33% -1,11% 0,54% -2,06 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,86 110,20 -3,21% +0,67% 0,39% +1,72 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,21 118,77 +6,80% +2,28% 3,11% +0,73 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 232,83 229,68 -1,35% +0,26% 2,30% +0,11 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 108,37 110,76 +2,21% +2,21% 0,53% +4,17 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 58,32 56,47 -3,17% -0,87% 1,95% -0,45 koszyk
Diagram PZU Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 47,61 49,04 +3,00% +0,85% 1,02% +0,83 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 203,28 196,32 -3,42% -0,83% 0,38% -2,18 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,51 108,35 +4,68% +1,57% 3,10% +0,51 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 131,43 134,65 +2,45% +1,91% 0,08% +23,88 koszyk
Diagram PZU Energia Medycyna Ekologia umbrella fundusz parasolowy ZGR 87,58 84,32 -3,72% +3,04% 4,69% +0,65 koszyk
Diagram PZU Telekomunikacja Media Technologia umbrella fundusz parasolowy PL 43,49 43,65 +0,37% +0,09% 0,45% +0,20 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 197,63 197,28 -0,18% -0,05% 0,71% -0,07 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 101,38 101,87 +0,48% +1,51% 0,34% +4,44 koszyk
Diagram QUERCUS Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 76,43 78,62 +2,87% -1,39% 2,20% -0,63 koszyk
Diagram QUERCUS Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,08 114,28 +1,96% +3,57% 0,73% +4,89 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 331,09 335,15 +1,23% +1,39% 0,80% +1,74 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 175,73 178,20 +1,41% +0,93% 5,69% +0,16 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,02 131,57 +4,40% +3,50% 1,65% +2,12 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,02 116,34 -0,58% -0,39% 2,02% -0,19 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Healthcare Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,07 110,56 -3,92% +2,65% 2,06% +1,29 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Income Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,64 111,37 -0,24% +0,27% 0,70% +0,39 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Polska umbrella fundusz parasolowy ZGR 99,74 100,30 +0,56% +2,07% 1,12% +1,85 koszyk
Diagram SKARBIEC JPMorgan Highbridge US STEEP umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,35 116,71 -2,21% +1,82% 1,77% +1,03 koszyk
Diagram SKARBIEC Market Neutral umbrella fundusz parasolowy PL 131,13 127,56 -2,72% -1,10% 0,78% -1,41 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 95,26 95,49 +0,24% +0,73% 0,83% +0,88 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,52 109,16 -1,23% +0,74% 0,91% +0,81 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,18 8,18 0,00% +0,88% 0,88% +1,00 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,44 93,92 -0,55% +0,95% 4,24% +0,22 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,30 160,81 +2,23% +1,32% 5,17% +0,26 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 167,53 168,13 +0,36% +0,95% 0,29% +3,28 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 818,57 822,93 +0,53% +0,78% 1,55% +0,50 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 102,11 101,52 -0,58% +0,19% 1,53% +0,12 koszyk
Diagram UNIAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,41 107,39 -6,14% -0,97% 4,58% -0,21 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 134,55 133,10 -1,08% +0,09% 0,45% +0,20 koszyk
Diagram UNIAkcje Globalny Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,24 106,72 -2,31% -0,43% 0,21% -2,05 koszyk
Diagram UNIAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 113,32 110,51 -2,48% -0,21% 1,59% -0,13 koszyk
Diagram UNIAkcje Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 127,35 132,12 +3,75% +2,50% 1,37% +1,82 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 70,85 72,58 +2,44% +2,78% 1,63% +1,71 koszyk
Diagram UNIAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,33 114,68 -0,56% +0,65% 0,06% +10,83 koszyk
Diagram UNIAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,94 111,40 -3,92% -0,64% 1,20% -0,53 koszyk
Diagram UNIKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 230,33 233,72 +1,47% +1,57% 1,37% +1,15 koszyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.