Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 121,90 126,72 +3,95% +2,37% 2,47% +0,96 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 123,01 126,48 +2,82% +1,47% 0,02% +73,50 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 95,92 98,49 +2,68% +0,43% 0,42% +1,02 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy PL 117,17 122,93 +4,92% +3,66% 8,73% +0,42 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy PL 103,76 111,75 +7,70% +4,34% 0,28% +15,50 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy PL 114,87 119,78 +4,27% +2,94% 2,14% +1,37 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy PL 103,41 110,99 +7,33% +3,74% 6,20% +0,60 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy PL 116,58 128,43 +10,16% +3,40% 0,52% +6,54 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 93,82 96,24 +2,58% +0,11% 0,83% +0,13 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy PL 94,82 95,06 +0,25% +0,85% 0,52% +1,63 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.