Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 125,63 128,37 +2,18% +0,34% 0,07% +4,86 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,75 134,23 +5,90% +2,82% 1,17% +2,41 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 116,55 128,28 +10,06% +2,47% 0,93% +2,66 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,80 99,11 +6,80% +2,69% 4,74% +0,57 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,27 130,23 +7,39% +2,70% 4,43% +0,61 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,99 128,07 +7,63% +3,79% 1,10% +3,45 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,29 115,79 +5,95% +3,23% 2,11% +1,53 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 101,32 104,70 +3,34% -0,25% 1,70% -0,15 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,24 135,24 +5,46% +3,37% 1,83% +1,84 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 89,28 92,77 +3,91% +0,09% 0,23% +0,39 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 91,00 93,64 +2,90% +1,92% 4,14% +0,46 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 78,15 81,73 +4,58% +2,71% 0,37% +7,32 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,38 125,58 +3,46% +2,15% 0,73% +2,95 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 136,20 151,63 +11,33% +2,03% 0,62% +3,27 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 149,04 163,01 +9,37% +3,61% 0,93% +3,88 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 455,40 470,39 +3,29% +0,57% 0,45% +1,27 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 89,57 89,27 -0,33% -0,84% 0,28% -3,00 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 772,10 828,88 +7,35% +1,94% 0,66% +2,94 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 213,61 226,15 +5,87% +3,20% 2,86% +1,12 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 164,34 172,46 +4,94% +2,92% 2,59% +1,13 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 82,68 89,56 +8,32% +3,19% 0,23% +13,87 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 88,55 88,85 +0,34% +0,20% 0,08% +2,50 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 93,77 103,60 +10,48% +2,86% 0,37% +7,73 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,03 107,56 +4,40% +1,08% 0,86% +1,26 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,89 134,06 +6,49% +2,33% 0,29% +8,03 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 47,87 51,64 +7,88% +5,01% 6,84% +0,73 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,25 131,02 +3,78% +2,10% 0,90% +2,33 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,49 133,66 +4,02% +4,83% 3,56% +1,36 koszyk
Diagram Generali Globalnych Akcji Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,14 142,17 +8,41% +3,05% 0,24% +12,71 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 203,81 207,80 +1,96% -0,36% 0,62% -0,58 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,96 122,62 +4,84% +2,21% 0,36% +6,14 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 306,02 329,21 +7,58% +2,24% 1,45% +1,54 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,62 91,33 +6,67% +2,68% 2,60% +1,03 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 480,14 514,88 +7,24% +2,58% 1,04% +2,48 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 137,05 146,96 +7,23% +2,27% 1,44% +1,58 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 192,87 213,87 +10,89% +3,46% 4,53% +0,76 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 88,76 95,45 +7,54% +3,21% 2,35% +1,37 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 237,99 248,19 +4,29% +2,10% 0,93% +2,26 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 221,73 234,79 +5,89% +2,05% 2,26% +0,91 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 149,08 164,57 +10,39% +4,05% 2,59% +1,56 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 168,81 182,47 +8,09% +2,87% 1,33% +2,16 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,66 93,83 +3,50% -1,21% 2,16% -0,56 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 291,06 306,51 +5,31% +1,24% 2,93% +0,42 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 56,01 58,53 +4,50% +1,52% 2,07% +0,73 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,35 125,17 +6,66% +4,49% 7,02% +0,64 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 133,19 138,62 +4,08% +0,73% 0,75% +0,97 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 116,91 121,61 +4,02% +0,70% 0,74% +0,95 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 142,32 152,78 +7,35% +3,11% 1,51% +2,06 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,03 150,21 +7,27% +3,09% 1,51% +2,05 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 147,73 159,42 +7,91% +2,47% 0,82% +3,01 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 135,89 146,54 +7,84% +2,43% 0,81% +3,00 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 149,90 153,12 +2,15% +0,37% 0,89% +0,42 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 146,22 149,37 +2,15% +0,37% 0,90% +0,41 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 80,04 81,18 +1,42% +1,06% 0,88% +1,20 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 73,93 74,96 +1,39% +1,00% 0,83% +1,20 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 15,11 14,99 -0,79% -0,77% 0,13% -5,92 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,73 14,29 +4,08% +2,07% 1,18% +1,75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,92 12,71 +6,63% +2,30% 3,49% +0,66 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,71 8,70 +12,84% +2,10% 1,88% +1,12 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,08 8,31 +2,85% +2,21% 1,02% +2,17 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5,44 5,72 +5,15% +1,02% 0,12% +8,50 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,65 8,95 +3,47% +1,87% 1,19% +1,57 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,37 10,11 +7,90% +3,38% 4,17% +0,81 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,05 7,84 +11,21% +2,68% 0,35% +7,66 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 300,49 309,38 +2,96% +0,51% 1,36% +0,38 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 178,19 183,32 +2,88% +1,53% 0,40% +3,83 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 70,80 76,96 +8,70% +3,57% 1,49% +2,40 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 252,82 262,56 +3,85% +2,44% 0,88% +2,77 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 202,21 208,60 +3,16% +1,92% 0,11% +17,45 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,50 137,86 +6,46% +3,59% 4,62% +0,78 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 142,70 146,47 +2,64% +0,63% 0,47% +1,34 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,11 126,69 +7,26% +2,84% 2,96% +0,96 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 220,66 229,30 +3,92% +2,14% 0,06% +35,67 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 185,40 196,33 +5,90% +2,04% 0,69% +2,96 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 52,53 56,02 +6,64% +2,79% 3,05% +0,91 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 118,96 121,37 +2,03% +0,52% 0,42% +1,24 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 89,88 96,31 +7,15% +2,72% 0,01% +272,00 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 176,60 177,27 +0,38% -0,19% 0,28% -0,68 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 64,71 60,84 -5,98% -2,76% 2,31% -1,19 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 100,60 101,06 +0,46% -0,31% 0,37% -0,84 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,72 139,34 +5,78% +2,03% 0,25% +8,12 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 127,38 131,49 +3,23% +1,96% 0,49% +4,00 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 236,25 249,63 +5,66% +1,79% 0,83% +2,16 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,51 118,23 +4,16% +2,25% 0,59% +3,81 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 87,56 86,57 -1,13% -0,35% 0,04% -8,75 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,27 136,65 +6,53% +3,00% 0,95% +3,16 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,51 118,23 +4,16% +2,25% 0,59% +3,81 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,74 100,20 +3,58% +1,91% 0,65% +2,94 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 95,91 96,37 +0,48% -0,26% 0,97% -0,27 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,04 101,78 +8,23% +3,56% 5,12% +0,70 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 199,63 213,95 +7,17% +3,42% 0,08% +42,75 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 98,68 101,10 +2,45% +2,30% 1,60% +1,44 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,09 130,50 +6,02% +1,61% 0,45% +3,58 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 133,54 143,48 +7,44% +3,87% 3,92% +0,99 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 284,08 303,09 +6,69% +1,76% 0,57% +3,09 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 78,67 78,31 -0,46% -0,28% 0,32% -0,88 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 36,70 39,28 +7,03% +1,93% 0,13% +14,85 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 225,64 234,39 +3,88% +2,04% 2,18% +0,94 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 123,47 131,19 +6,25% +3,25% 3,78% +0,86 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 96,92 96,07 -0,88% -0,53% 0,53% -1,00 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 46,74 47,19 +0,96% +0,60% 0,93% +0,65 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 71,90 75,53 +5,05% +2,60% 0,98% +2,65 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 145,62 155,67 +6,90% +3,51% 1,78% +1,97 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 104,32 112,29 +7,64% +2,14% 1,96% +1,09 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 68,49 65,74 -4,02% -3,11% 1,86% -1,67 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 65,92 66,93 +1,53% +1,01% 1,16% +0,87 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 256,39 263,56 +2,80% +0,71% 0,12% +5,92 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 189,88 199,95 +5,30% +2,31% 0,31% +7,45 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 49,78 51,11 +2,67% +0,22% 4,24% +0,05 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 63,16 65,78 +4,15% +2,09% 3,14% +0,67 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 98,20 109,50 +11,51% +3,43% 1,27% +2,70 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 257,86 266,78 +3,46% +1,04% 0,28% +3,71 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 145,64 155,75 +6,94% +3,87% 1,03% +3,76 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,80 137,42 +5,87% +2,53% 0,09% +28,11 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 198,90 211,11 +6,14% +2,79% 7,28% +0,38 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 98,31 111,35 +13,26% +3,82% 2,03% +1,88 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,03 135,00 +4,63% +2,55% 1,26% +2,02 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,18 142,63 +8,73% +3,68% 11,71% +0,31 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 197,37 210,10 +6,45% +2,79% 1,80% +1,55 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 156,39 162,47 +3,89% +0,84% 0,58% +1,45 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 632,19 654,79 +3,57% -0,12% 1,07% -0,11 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 81,84 84,97 +3,82% +0,97% 1,45% +0,67 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.