Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 154,20 166,97 +8,28% +4,80% 4,76% +1,01 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 141,84 144,43 +1,83% +0,10% 3,89% +0,03 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 154,94 166,82 +7,67% +3,33% 6,56% +0,51 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 64,34 75,61 +17,52% +8,87% 10,39% +0,85 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 146,50 147,52 +0,70% -5,11% 0,05% -102,20 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 72,18 83,42 +15,57% +6,09% 3,83% +1,59 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,22 144,51 +3,06% +3,08% 8,31% +0,37 koszyk
Diagram ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,25 93,22 +3,29% +2,62% 8,65% +0,30 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,73 174,47 +10,61% +6,63% 10,56% +0,63 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,94 129,58 +2,08% +0,87% 6,65% +0,13 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 135,77 133,08 -1,98% +0,01% 6,56% 0,00 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 164,58 175,43 +6,59% +3,56% 4,57% +0,78 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 167,60 178,97 +6,78% +3,90% 3,20% +1,22 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 460,15 481,24 +4,58% +5,54% 6,26% +0,88 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 108,72 115,58 +6,31% +4,11% 5,33% +0,77 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 101,69 108,78 +6,97% +4,33% 4,31% +1,00 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 216,21 210,69 -2,55% -1,68% 4,33% -0,39 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 151,23 147,42 -2,52% -1,66% 4,33% -0,38 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 184,28 170,78 -7,33% -7,91% 4,47% -1,77 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 112,04 119,71 +6,85% +3,59% 5,69% +0,63 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 151,48 154,07 +1,71% -0,58% 8,41% -0,07 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Ekologicznych PL 94,20 97,79 +3,81% +1,95% 2,42% +0,81 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 143,93 151,51 +5,27% +2,63% 7,33% +0,36 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 65,73 72,72 +10,63% +4,12% 8,22% +0,50 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 154,56 161,51 +4,50% -0,13% 8,55% -0,02 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 204,96 217,52 +6,13% +5,64% 6,18% +0,91 koszyk
Diagram GENERALI Surowców umbrella fundusz parasolowy ZGR 56,84 56,85 +0,02% +1,23% 3,35% +0,37 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,27 131,03 +11,73% +6,30% 3,24% +1,94 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 281,38 280,64 -0,26% -0,91% 10,35% -0,09 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,38 82,94 +7,19% +3,23% 7,09% +0,46 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,57 115,26 +1,49% -1,88% 8,57% -0,22 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 80,25 87,39 +8,90% +3,32% 5,91% +0,56 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 595,08 628,54 +5,62% +3,91% 6,36% +0,61 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 279,23 299,25 +7,17% +2,66% 7,41% +0,36 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 224,52 237,36 +5,72% +2,98% 8,57% +0,35 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 144,46 146,22 +1,22% -1,57% 9,66% -0,16 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 199,99 205,13 +2,57% +2,20% 9,20% +0,24 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 87,70 87,83 +0,15% -1,36% 3,04% -0,45 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 57,37 60,33 +5,16% +2,23% 4,04% +0,55 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 308,70 322,45 +4,45% +2,51% 4,84% +0,52 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 153,74 166,36 +8,21% +12,04% 6,17% +1,95 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 98,54 103,02 +4,55% +1,69% 5,71% +0,30 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 134,65 144,38 +7,23% +5,93% 4,51% +1,31 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 99,91 108,43 +8,53% +5,90% 7,83% +0,75 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,62 147,90 +5,18% +2,52% 5,89% +0,43 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 266,53 283,07 +6,21% +4,67% 6,55% +0,71 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 82,35 88,02 +6,89% +6,37% 6,41% +0,99 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 158,54 158,24 -0,19% -0,20% 6,19% -0,03 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,08 136,27 +5,57% +3,16% 9,47% +0,33 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,47 112,39 -1,82% -0,98% 6,26% -0,16 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 85,84 91,82 +6,97% +7,28% 6,62% +1,10 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 151,55 175,43 +15,76% +8,86% 9,87% +0,90 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 81,50 91,35 +12,09% +6,50% 10,51% +0,62 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 269,38 293,25 +8,86% +2,94% 12,05% +0,24 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 119,84 122,18 +1,95% +2,39% 4,31% +0,55 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 107,91 113,21 +4,91% +1,69% 4,91% +0,34 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 149,56 149,24 -0,21% +1,50% 4,48% +0,33 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 230,72 235,89 +2,24% +1,45% 5,83% +0,25 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 333,59 339,40 +1,74% +0,01% 8,82% 0,00 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 226,76 246,97 +8,91% +6,46% 4,82% +1,34 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,82 118,92 +2,68% -0,16% 8,02% -0,02 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 31,77 36,69 +15,49% +17,57% 14,58% +1,21 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 62,70 59,89 -4,48% -6,66% 6,41% -1,04 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 289,43 309,55 +6,95% +6,04% 8,51% +0,71 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 198,07 200,34 +1,15% +0,38% 4,38% +0,09 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 46,06 48,29 +4,84% +3,75% 4,45% +0,84 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 62,12 67,34 +8,40% +4,54% 8,63% +0,53 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,11 112,29 +3,87% -0,05% 4,16% -0,01 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16,97 18,20 +7,25% +6,46% 5,94% +1,09 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 15,39 15,49 +0,65% +2,17% 2,06% +1,05 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 6,71 7,13 +6,26% -0,42% 2,69% -0,16 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 10,73 11,94 +11,28% +8,07% 9,12% +0,88 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,21 12,50 +2,38% +1,73% 6,17% +0,28 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11,09 12,02 +8,39% +3,72% 4,00% +0,93 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,71 9,34 +7,23% +5,68% 7,38% +0,77 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 7,09 7,56 +6,63% +5,75% 6,52% +0,88 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,17 9,33 +1,74% +3,26% 3,54% +0,92 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,41 8,14 +9,85% +6,70% 8,92% +0,75 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9,81 10,31 +5,10% +4,44% 5,42% +0,82 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,77 13,09 +2,51% +1,13% 4,91% +0,23 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 272,28 294,41 +8,13% +6,18% 3,41% +1,81 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,85 148,66 +5,54% +2,17% 7,91% +0,27 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 146,53 156,62 +6,89% +4,67% 5,56% +0,84 koszyk
Diagram SKARBIEC Nowej Generacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 201,22 202,51 +0,64% -0,55% 4,94% -0,11 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,79 107,88 +1,98% -8,67% 3,30% -2,63 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 223,18 233,00 +4,40% +1,44% 6,90% +0,21 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 144,61 146,31 +1,18% +0,71% 6,02% +0,12 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 91,08 95,66 +5,03% +1,93% 8,52% +0,23 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 114,71 123,02 +7,24% +5,68% 5,29% +1,07 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 154,93 151,39 -2,28% -1,69% 3,28% -0,52 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 139,89 148,27 +5,99% +3,18% 3,31% +0,96 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,36 94,39 +10,58% +4,85% 9,40% +0,52 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,90 98,61 +0,73% +0,21% 0,88% +0,24 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,57 123,14 -0,35% -1,22% 4,23% -0,29 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 216,47 216,37 -0,05% -0,74% 1,42% -0,52 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 147,40 158,32 +7,41% +4,86% 4,13% +1,18 koszyk
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.