Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 171,12 170,40 -0,42% +2,88% 0,25% +11,52 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 207,62 218,91 +5,44% +5,20% 1,43% +3,64 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 210,50 201,57 -4,24% +2,62% 0,71% +3,69 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 55,80 59,85 +7,26% +5,21% 6,22% +0,84 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 174,38 174,66 +0,16% +3,61% 1,92% +1,88 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,65 156,93 -0,46% +3,15% 0,49% +6,43 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 160,61 165,67 +3,15% +1,81% 0,69% +2,62 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 216,80 226,64 +4,54% +4,13% 0,59% +7,00 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 209,39 215,93 +3,12% +2,57% 1,03% +2,50 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 625,54 639,31 +2,20% +3,07% 3,49% +0,88 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 147,70 150,38 +1,81% +3,36% 3,83% +0,88 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 140,74 146,81 +4,31% +3,18% 2,26% +1,41 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 219,36 226,59 +3,30% +4,85% 0,12% +40,42 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 153,79 158,91 +3,33% +4,87% 0,12% +40,58 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 178,60 176,19 -1,35% +6,17% 4,43% +1,39 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 419,41 436,86 +4,16% +4,25% 5,20% +0,82 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,51 121,28 +0,64% +7,54% 5,08% +1,48 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,21 95,34 -0,90% -3,87% 10,48% -0,37 koszyk
Diagram ESALIENS Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 121,00 123,57 +2,12% +5,05% 5,07% +1,00 koszyk
Diagram ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy ZGR 193,69 195,17 +0,76% +0,03% 3,89% +0,01 koszyk
Diagram ESALIENS Spółek Innowacyjnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,83 126,15 -0,54% +12,47% 15,10% +0,83 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 170,00 177,07 +4,16% +4,95% 2,18% +2,27 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,38 165,54 +2,58% +3,40% 0,29% +11,72 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 71,61 70,92 -0,96% +2,73% 0,18% +15,17 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 235,90 228,15 -3,29% +2,28% 2,86% +0,80 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 288,97 295,72 +2,34% +3,31% 3,13% +1,06 koszyk
Diagram GENERALI Surowców umbrella fundusz parasolowy ZGR 51,19 55,05 +7,54% +0,75% 2,50% +0,30 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,85 156,43 +17,75% +3,92% 6,58% +0,60 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 449,51 461,56 +2,68% +3,01% 3,67% +0,82 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 231,68 237,99 +2,72% +1,79% 3,48% +0,51 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 87,59 86,11 -1,69% +3,25% 1,29% +2,52 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 363,32 369,42 +1,68% +3,12% 0,98% +3,18 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 352,40 359,89 +2,13% +5,82% 2,98% +1,95 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 229,66 235,91 +2,72% +3,34% 3,73% +0,90 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 136,80 140,88 +2,98% +3,50% 2,56% +1,37 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 322,85 327,36 +1,40% +3,75% 0,08% +46,88 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 350,16 360,91 +3,07% +3,89% 2,65% +1,47 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 367,54 369,77 +0,61% +5,60% 3,71% +1,51 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 146,02 140,13 -4,03% +3,64% 4,17% +0,87 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 863,15 889,55 +3,06% +3,45% 1,66% +2,08 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 261,30 263,52 +0,85% +2,34% 1,74% +1,34 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 256,37 260,22 +1,50% +3,38% 0,17% +19,88 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 184,90 179,39 -2,98% +2,80% 1,82% +1,54 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 257,49 257,10 -0,15% +3,60% 2,33% +1,55 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 88,32 85,57 -3,11% +1,23% 2,80% +0,44 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 75,92 79,00 +4,06% +7,33% 3,01% +2,44 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 436,68 463,12 +6,05% +6,33% 1,73% +3,66 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 165,10 168,62 +2,13% +0,95% 2,43% +0,39 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,75 103,97 -12,45% +1,93% 5,84% +0,33 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,59 102,96 -12,44% +1,94% 5,85% +0,33 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A umbrella fundusz parasolowy PL 212,43 219,57 +3,36% +3,74% 1,73% +2,16 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 140,10 165,62 +18,22% +3,82% 9,86% +0,39 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 143,58 169,73 +18,21% +3,82% 9,86% +0,39 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 140,10 165,62 +18,22% +3,82% 9,86% +0,39 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 126,60 122,54 -3,21% +1,79% 0,08% +22,38 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 191,58 196,86 +2,76% +3,19% 3,15% +1,01 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,94 171,57 +5,95% +3,50% 3,80% +0,92 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 360,96 370,27 +2,58% +3,26% 1,36% +2,40 koszyk
Diagram PKO Akcji Polskich Plus umbrella fundusz parasolowy PL 115,90 118,68 +2,40% +2,70% 3,37% +0,80 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 198,89 199,28 +0,20% +4,02% 1,36% +2,96 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 154,31 157,39 +2,00% +5,02% 0,86% +5,84 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 120,90 124,05 +2,61% +2,79% 4,84% +0,58 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 145,05 176,02 +21,35% +4,47% 15,03% +0,30 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,05 89,45 -0,67% +3,04% 1,13% +2,69 koszyk
Diagram PKO Akcji Strefy Euro umbrella fundusz parasolowy ZGR 163,81 169,54 +3,50% +4,78% 0,60% +7,97 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 310,29 299,93 -3,34% +3,89% 6,72% +0,58 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 135,37 136,24 +0,64% +3,20% 1,96% +1,63 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,36 136,26 +2,95% +4,35% 0,91% +4,78 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 163,10 157,82 -3,24% +2,03% 0,16% +12,69 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 223,07 242,98 +8,93% +3,41% 5,23% +0,65 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 450,46 445,73 -1,05% +3,06% 2,18% +1,40 koszyk
Diagram PZU Akcji Globalnych Trendów umbrella fundusz parasolowy ZGR 60,84 59,66 -1,94% +3,63% 1,45% +2,50 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 93,70 96,70 +3,20% +3,27% 3,73% +0,88 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 62,98 66,31 +5,29% +4,79% 3,80% +1,26 koszyk
Diagram PZU Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 81,83 84,94 +3,80% +3,43% 3,95% +0,87 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,55 93,63 -4,02% +1,74% 0,01% +174,00 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 340,71 352,83 +3,56% +3,94% 2,46% +1,60 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 170,12 171,33 +0,71% +5,26% 3,85% +1,37 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 52,24 52,78 +1,03% +5,09% 8,17% +0,62 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 52,08 51,58 -0,96% -2,39% 3,52% -0,68 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 399,95 403,32 +0,84% +1,30% 1,26% +1,03 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 234,64 233,58 -0,45% +3,13% 0,21% +14,90 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 68,99 71,27 +3,30% +4,03% 3,68% +1,10 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 70,76 68,56 -3,11% +1,13% 1,34% +0,84 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Growth Leaders umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,18 85,96 -4,68% +1,34% 1,21% +1,11 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 22,92 23,23 +1,35% +2,18% 1,19% +1,83 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 18,63 18,59 -0,21% +3,75% 0,88% +4,26 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,07 7,63 -5,45% +0,26% 1,95% +0,13 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 10,81 10,81 0,00% +2,50% 1,85% +1,35 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,89 14,01 +0,86% +2,12% 1,67% +1,27 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 15,18 15,88 +4,61% +3,71% 0,42% +8,83 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,75 11,91 +1,36% +1,52% 0,81% +1,88 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 9,95 10,24 +2,91% +3,52% 2,19% +1,61 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 10,42 10,35 -0,67% +2,89% 0,20% +14,45 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,91 7,87 -0,51% +2,85% 1,17% +2,44 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 14,36 14,93 +3,97% +4,54% 3,66% +1,24 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 15,64 15,19 -2,88% +2,36% 0,97% +2,43 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Value Leaders umbrella fundusz parasolowy PL 218,88 225,62 +3,08% +2,60% 1,84% +1,41 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 392,26 396,77 +1,15% +2,10% 3,75% +0,56 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,45 132,77 +0,24% +3,01% 1,97% +1,53 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 223,98 237,84 +6,19% +5,53% 5,18% +1,07 koszyk
Diagram SKARBIEC Nowej Generacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 262,15 249,66 -4,76% +5,05% 6,54% +0,77 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 177,38 162,95 -8,14% +5,47% 10,26% +0,53 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 269,84 264,66 -1,92% +4,61% 7,08% +0,65 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 157,57 161,50 +2,49% +5,14% 0,97% +5,30 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 114,60 116,63 +1,77% +3,04% 2,74% +1,11 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 164,39 171,98 +4,62% +4,16% 2,89% +1,44 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 191,16 191,54 +0,20% +4,08% 0,52% +7,85 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 212,37 220,53 +3,84% +4,29% 2,79% +1,54 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 91,80 90,73 -1,17% +2,97% 0,47% +6,32 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 139,22 138,52 -0,50% +3,29% 0,24% +13,71 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 247,10 262,06 +6,05% +6,20% 0,86% +7,21 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 213,06 224,78 +5,50% +4,59% 2,69% +1,71 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 113,94 117,88 +3,46% +3,52% 2,51% +1,40 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Global Growth Trends umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,47 110,69 -1,58% +3,66% 3,10% +1,18 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT GreenStars umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,90 114,66 -0,21% +1,87% 0,08% +23,38 koszyk
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.