Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 155,64 171,52 +10,20% +5,64% 2,08% +2,71 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 158,05 167,50 +5,98% +2,52% 3,25% +0,78 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 186,00 196,52 +5,66% +4,18% 3,06% +1,37 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 70,90 77,12 +8,77% +3,35% 1,21% +2,77 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 231,86 236,11 +1,83% +0,80% 8,77% +0,09 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,20 116,04 +2,51% -0,25% 10,47% -0,02 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 139,22 155,09 +11,40% +4,57% 0,25% +18,28 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,69 143,89 +9,26% +2,92% 2,68% +1,09 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,91 122,02 +0,09% +1,29% 1,46% +0,88 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 142,91 152,36 +6,61% +3,15% 0,68% +4,63 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 116,03 123,81 +6,71% +3,40% 1,12% +3,04 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,03 90,40 +6,32% +3,23% 1,56% +2,07 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,09 127,50 +6,17% +2,71% 1,40% +1,94 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 199,57 200,72 +0,58% +1,06% 0,84% +1,26 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 200,64 203,26 +1,31% +2,03% 1,97% +1,03 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 498,74 532,70 +6,81% +3,30% 1,39% +2,37 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 93,78 103,44 +10,30% +5,32% 0,42% +12,67 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 913,41 958,09 +4,89% +2,40% 1,27% +1,89 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 278,41 298,51 +7,22% +2,78% 3,80% +0,73 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 193,99 208,08 +7,26% +2,80% 3,80% +0,74 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 123,65 132,39 +7,07% +3,80% 0,18% +21,11 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,80 123,96 +5,23% +2,97% 0,40% +7,43 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,55 135,45 +2,19% +1,27% 1,40% +0,91 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 51,50 45,57 -11,51% -3,98% 5,53% -0,72 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 165,43 170,82 +3,26% +2,18% 0,05% +43,60 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 141,97 152,26 +7,25% +2,76% 1,41% +1,96 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 188,61 197,25 +4,58% +1,35% 4,00% +0,34 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 207,29 218,77 +5,54% +3,04% 0,28% +10,86 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,52 128,07 +5,39% +1,31% 3,06% +0,43 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 398,32 394,58 -0,94% +1,42% 0,37% +3,84 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,17 93,05 -1,19% +0,04% 0,08% +0,50 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 621,91 645,96 +3,87% +1,03% 2,98% +0,35 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 171,24 163,53 -4,50% -1,29% 4,09% -0,32 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 100,92 99,17 -1,73% -0,22% 0,02% -11,00 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 309,19 300,05 -2,96% -0,06% 5,35% -0,01 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 240,92 254,87 +5,79% +3,83% 3,68% +1,04 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 213,52 207,44 -2,85% -0,77% 4,60% -0,17 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 187,51 204,36 +8,99% +3,60% 2,23% +1,61 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 183,26 189,17 +3,22% +2,55% 8,75% +0,29 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 79,01 84,39 +6,81% +3,26% 1,48% +2,20 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 353,85 367,92 +3,98% +4,80% 3,63% +1,32 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 67,42 68,70 +1,90% +2,60% 1,44% +1,81 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 106,44 89,26 -16,14% -6,52% 7,69% -0,85 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 143,22 151,26 +5,61% +3,27% 2,57% +1,27 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 125,24 132,28 +5,62% +3,27% 2,57% +1,27 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 173,43 174,93 +0,86% -0,54% 5,08% -0,11 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 169,96 171,42 +0,86% -0,55% 5,08% -0,11 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 166,77 172,53 +3,45% +1,85% 1,70% +1,09 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 152,44 157,58 +3,37% +1,81% 1,70% +1,06 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 145,05 145,39 +0,23% +0,27% 1,05% +0,26 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 141,53 141,86 +0,23% +0,27% 1,05% +0,26 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 76,14 71,63 -5,92% -3,23% 2,56% -1,26 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 70,27 66,10 -5,93% -3,24% 2,57% -1,26 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 16,78 18,40 +9,65% +5,26% 1,96% +2,68 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 14,93 16,18 +8,37% +4,34% 0,34% +12,76 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,37 7,74 +5,02% +2,75% 1,00% +2,75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16,08 15,70 -2,36% -0,42% 5,53% -0,08 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,16 11,93 +6,90% +3,52% 2,30% +1,53 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11,88 13,11 +10,35% +5,17% 1,56% +3,31 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,99 7,95 -0,50% +0,46% 0,46% +1,00 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6,70 7,33 +9,40% +5,39% 1,41% +3,82 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,08 9,74 +7,27% +3,89% 1,59% +2,45 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 10,63 10,61 -0,19% +0,33% 0,59% +0,56 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9,39 10,04 +6,92% +3,88% 0,35% +11,09 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 14,01 14,61 +4,28% +1,42% 2,40% +0,59 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 329,35 347,26 +5,44% +2,86% 0,06% +47,67 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 176,72 188,60 +6,72% +3,74% 3,96% +0,94 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,46 85,83 +4,09% +2,48% 1,83% +1,36 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 256,51 269,61 +5,11% +3,62% 5,42% +0,67 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 216,19 220,26 +1,88% +2,85% 7,58% +0,38 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 164,49 171,01 +3,96% +2,48% 1,25% +1,98 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 141,22 139,75 -1,04% +1,15% 2,13% +0,54 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 232,61 251,16 +7,97% +4,58% 2,08% +2,20 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 245,45 262,55 +6,97% +3,43% 0,81% +4,23 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 113,37 117,63 +3,76% +2,11% 3,36% +0,63 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 126,60 137,39 +8,52% +4,27% 3,85% +1,11 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 124,52 133,50 +7,21% +4,62% 2,90% +1,59 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 36,34 32,37 -10,92% -5,27% 3,42% -1,54 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,03 138,48 +5,69% +2,93% 2,81% +1,04 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 273,46 288,23 +5,40% +2,71% 1,73% +1,57 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,81 113,75 -0,92% +0,16% 0,45% +0,36 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 82,98 88,20 +6,29% +3,43% 1,07% +3,21 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 147,77 161,77 +9,47% +4,49% 0,84% +5,35 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,81 113,75 -0,92% +0,16% 0,45% +0,36 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,81 111,34 +1,39% +0,54% 4,55% +0,12 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 90,31 94,92 +5,10% +2,96% 2,20% +1,35 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 175,00 186,36 +6,49% +2,45% 2,36% +1,04 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,01 113,28 +0,24% +0,03% 2,56% +0,01 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 260,97 282,10 +8,10% +4,33% 0,48% +9,02 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 105,72 114,53 +8,33% +3,47% 2,85% +1,22 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,71 114,45 +8,27% +3,94% 4,09% +0,96 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 137,33 145,23 +5,75% +3,03% 1,36% +2,23 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 192,17 203,50 +5,90% +1,71% 0,64% +2,67 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 364,68 382,01 +4,75% +2,85% 1,24% +2,30 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 73,27 77,43 +5,68% +3,28% 2,10% +1,56 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 45,79 48,58 +6,09% +3,64% 1,44% +2,53 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 59,37 63,09 +6,27% +3,62% 0,62% +5,84 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 62,24 62,01 -0,37% +0,58% 3,88% +0,15 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 57,20 60,30 +5,42% +3,64% 0,85% +4,28 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 49,07 49,85 +1,59% +1,00% 0,38% +2,63 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 73,91 78,24 +5,86% +2,56% 0,21% +12,19 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 222,87 252,27 +13,19% +6,98% 0,11% +63,45 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,93 142,98 +1,45% +1,74% 2,87% +0,61 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 43,69 48,46 +10,92% +5,93% 5,38% +1,10 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 64,51 60,76 -5,81% -3,17% 2,57% -1,23 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 272,69 290,52 +6,54% +3,45% 0,25% +13,80 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 207,93 218,15 +4,92% +0,55% 4,29% +0,13 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 60,74 59,60 -1,88% -0,27% 0,77% -0,35 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 71,91 74,82 +4,05% +2,05% 0,42% +4,88 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 178,32 174,80 -1,97% -0,15% 0,42% -0,36 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 292,03 316,35 +8,33% +4,05% 0,25% +16,20 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 182,55 180,28 -1,24% +0,95% 2,84% +0,33 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 164,85 178,42 +8,23% +4,27% 1,70% +2,51 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 251,37 235,74 -6,22% -5,22% 14,74% -0,35 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 273,29 282,33 +3,31% -0,17% 7,47% -0,02 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 184,47 190,88 +3,47% +2,64% 2,65% +1,00 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 129,59 139,64 +7,76% +3,73% 2,03% +1,84
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 99,92 107,31 +7,40% +3,71% 0,49% +7,57 koszyk
Widok zawartości stron

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Narzędzia udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl dedykowane są do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu i nie stanowią ogólnej porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego ani analizy inwestycyjnej, analizy finansowej oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie tytułów uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.