Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 187,53 198,93 +6,08% +1,31% 2,24% +0,58 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 172,43 177,49 +2,93% -1,12% 4,11% -0,27 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 215,18 218,15 +1,38% +0,51% 0,05% +10,20 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 68,18 72,11 +5,76% -7,89% 3,68% -2,14 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 237,55 258,06 +8,63% -1,62% 4,04% -0,40 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,35 116,00 +4,18% -0,91% 1,12% -0,81 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 173,71 170,48 -1,86% -1,37% 7,90% -0,17 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 130,59 141,03 +7,99% -5,48% 1,54% -3,56 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 137,48 145,28 +5,67% +3,64% 4,80% +0,76 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 136,12 141,05 +3,62% +0,93% 0,06% +15,50 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,55 91,70 -3,01% -0,45% 2,77% -0,16 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,77 132,93 +2,44% +0,10% 2,74% +0,04 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 214,86 231,62 +7,80% +1,58% 2,74% +0,58 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 214,43 212,99 -0,67% -0,26% 2,78% -0,09 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 584,24 635,57 +8,79% +1,82% 3,48% +0,52 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 110,61 116,29 +5,14% +0,92% 3,18% +0,29 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji (w likwidacji) umbrella fundusz parasolowy PL 1 028,63 1 032,81 +0,41% +0,64% 3,15% +0,20 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 333,93 331,73 -0,66% +0,70% 5,97% +0,12 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 232,94 231,49 -0,62% +0,73% 5,98% +0,12 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 145,52 150,25 +3,25% +0,67% 2,28% +0,29 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 135,12 140,54 +4,01% +0,61% 3,43% +0,18 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 145,17 155,42 +7,06% +2,35% 1,86% +1,26 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 47,30 44,07 -6,83% +0,51% 8,17% +0,06 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 183,52 184,97 +0,79% -1,81% 3,64% -0,50 koszyk
Diagram Generali Akcji Ekologicznych PL 102,77 101,83 -0,91% -0,77% 5,31% -0,15 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 162,99 163,85 +0,53% +0,36% 3,15% +0,11 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 216,33 224,80 +3,92% -0,95% 4,09% -0,23 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 243,64 264,18 +8,43% +1,56% 3,51% +0,44 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,05 123,16 +0,09% -3,13% 1,26% -2,48 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 417,39 442,86 +6,10% -0,58% 2,60% -0,22 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 91,26 95,39 +4,53% +0,33% 2,54% +0,13 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 707,95 750,96 +6,08% -0,04% 3,92% -0,01 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 179,07 187,25 +4,57% -1,11% 4,24% -0,26 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 93,97 98,35 +4,66% -0,16% 2,40% -0,07 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 296,79 320,69 +8,05% +3,18% 0,47% +6,77 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 266,78 264,43 -0,88% -0,56% 5,24% -0,11 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 229,22 239,60 +4,53% -1,38% 4,09% -0,34 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 225,25 227,30 +0,91% -1,51% 4,52% -0,33 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 208,48 237,72 +14,03% +4,39% 3,37% +1,30 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,49 93,24 +0,81% -0,83% 2,17% -0,38 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 392,18 408,76 +4,23% +0,85% 2,94% +0,29 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 72,57 75,00 +3,35% +0,21% 2,10% +0,10 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,74 86,53 -8,67% -0,13% 10,57% -0,01 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 169,84 181,30 +6,75% +1,50% 4,59% +0,33 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 148,55 158,59 +6,76% +1,51% 4,57% +0,33 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 193,31 203,78 +5,42% -0,84% 3,19% -0,26 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 189,48 199,74 +5,41% -0,83% 3,19% -0,26 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 194,87 218,99 +12,38% +3,00% 3,89% +0,77 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 177,72 199,53 +12,27% +2,96% 3,87% +0,76 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 147,48 150,34 +1,94% -0,64% 1,44% -0,44 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 143,90 146,69 +1,94% -0,63% 1,43% -0,44 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 63,50 56,81 -10,54% -2,02% 4,76% -0,42 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 58,59 52,42 -10,53% -2,02% 4,74% -0,43 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 20,41 22,38 +9,65% +1,97% 4,96% +0,40 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16,69 17,03 +2,04% -0,92% 4,29% -0,21 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,51 7,01 -6,66% -6,00% 4,98% -1,20 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 14,42 15,08 +4,58% -1,51% 3,65% -0,41 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,72 12,75 +0,24% -0,61% 3,67% -0,17 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 13,71 14,12 +2,99% +0,85% 2,32% +0,37 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,02 9,28 +2,88% +2,43% 4,65% +0,52 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 8,18 9,04 +10,51% +2,83% 4,00% +0,71 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,99 10,10 +1,10% -1,28% 3,34% -0,38 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,99 10,41 +4,20% -1,56% 3,97% -0,39 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11,18 12,35 +10,47% +2,62% 2,61% +1,00 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 15,33 15,47 +0,91% -1,28% 4,93% -0,26 koszyk
Diagram NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 196,99 199,20 +1,12% +0,16% 2,24% +0,07 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 98,29 98,24 -0,05% +0,64% 6,07% +0,11 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 282,49 288,42 +2,10% +0,71% 2,38% +0,30 koszyk
Diagram NN (L) Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 211,78 229,99 +8,60% +2,72% 1,74% +1,56 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 259,13 260,19 +0,41% -1,59% 4,33% -0,37 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 382,78 417,28 +9,01% +2,02% 3,73% +0,54 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 192,28 206,47 +7,38% +1,49% 2,96% +0,50 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 286,87 307,80 +7,30% +1,47% 2,50% +0,59 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 118,46 125,60 +6,03% +0,88% 2,26% +0,39 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 153,17 169,27 +10,51% +2,70% 3,01% +0,90 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 146,81 157,00 +6,94% +1,53% 4,74% +0,32 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) umbrella fundusz parasolowy PL 26,60 26,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 141,81 140,90 -0,64% -0,52% 2,31% -0,23 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 313,68 325,00 +3,61% +0,26% 2,05% +0,13 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,99 136,15 +8,93% +3,63% 1,70% +2,14 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 97,74 105,03 +7,46% +1,34% 3,77% +0,36 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 171,94 175,46 +2,05% -0,88% 5,30% -0,17 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,99 129,04 +3,24% +3,63% 1,70% +2,14 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,99 117,90 +8,18% +3,33% 1,70% +1,96 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 105,67 116,42 +10,17% +2,10% 4,43% +0,47 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 163,38 172,52 +5,59% -8,67% 5,04% -1,72 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,20 110,72 +5,25% -1,37% 3,21% -0,43 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 280,65 295,62 +5,33% -2,38% 1,11% -2,14 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 122,90 120,90 -1,63% -0,45% 5,12% -0,09 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,65 115,16 -2,94% -1,66% 5,06% -0,33 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 151,68 147,02 -3,07% -1,96% 4,29% -0,46 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 185,48 211,84 +14,21% -2,45% 0,28% -8,75 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 402,99 401,89 -0,27% -1,44% 5,74% -0,25 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 82,83 86,59 +4,54% -0,35% 3,64% -0,10 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 53,48 56,03 +4,77% -0,12% 2,06% -0,06 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 65,53 67,13 +2,44% -0,80% 3,19% -0,25 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 59,42 62,18 +4,64% +0,35% 2,72% +0,13 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 52,49 52,07 -0,80% -0,36% 1,70% -0,21 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,71 82,79 -3,41% -1,45% 4,19% -0,35 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 281,36 291,49 +3,60% +1,27% 3,58% +0,35 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,02 142,63 +1,86% -1,44% 4,05% -0,36 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 58,53 69,04 +17,96% +2,79% 9,17% +0,30 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 54,21 48,86 -9,87% -1,78% 4,68% -0,38 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 320,18 350,57 +9,49% +1,76% 4,49% +0,39 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 229,01 231,19 +0,95% -0,87% 4,72% -0,18 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 59,41 63,16 +6,31% +1,91% 3,91% +0,49 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 73,32 77,74 +6,03% +0,23% 3,92% +0,06 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,72 159,25 -1,53% -0,86% 0,87% -0,99 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 343,82 367,97 +7,02% +1,55% 2,93% +0,53 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 173,67 183,02 +5,38% +0,52% 2,50% +0,21 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 195,14 195,43 +0,15% +0,38% 2,04% +0,19 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 285,89 322,95 +12,96% +1,26% 6,40% +0,20 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 297,06 296,80 -0,09% -3,10% 4,58% -0,68 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 208,85 219,76 +5,22% +0,23% 3,78% +0,06 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 142,67 146,88 +2,95% -0,85% 4,14% -0,21
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 110,18 113,54 +3,05% -1,49% 4,29% -0,35 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 139,98 151,54 +8,26% +1,69% 3,80% +0,44 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 167,32 171,88 +2,73% -0,33% 4,60% -0,07 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Europejskich ESG umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,62 123,12 -1,99% -0,70% 7,25% -0,10 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 174,70 193,25 +10,62% +2,66% 3,31% +0,80 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,64 114,73 +5,61% -1,19% 3,20% -0,37 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,34 112,84 -2,17% -0,19% 0,57% -0,33 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 135,78 137,40 +1,19% -0,29% 3,63% -0,08 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 301,36 289,19 -4,04% -1,49% 6,12% -0,24 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 169,23 182,38 +7,77% +1,56% 3,23% +0,48 koszyk
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
                
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.