Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 107,29 107,93 +0,60% +0,29% 0,10% +2,90 koszyk
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 127,23 123,35 -3,05% +1,36% 2,30% +0,59 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 122,77 118,89 -3,16% +2,76% 2,06% +1,34 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 121,52 119,08 -2,01% +1,82% 3,46% +0,53 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 92,63 87,92 -5,08% +1,65% 5,54% +0,30 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy PL 116,10 114,32 -1,53% +5,22% 1,43% +3,65 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy PL 109,10 106,56 -2,33% +2,63% 4,27% +0,62 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy PL 108,11 101,66 -5,97% +4,31% 8,44% +0,51 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy PL 110,61 99,34 -10,19% -3,92% 4,57% -0,86 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy PL 122,93 116,39 -5,32% +0,83% 2,99% +0,28 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 92,12 89,00 -3,39% +1,34% 3,00% +0,45 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy PL 90,71 91,71 +1,10% +2,84% 2,73% +1,04 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 75,72 72,58 -4,15% +0,69% 3,27% +0,21 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 115,42 114,91 -0,44% +2,16% 2,42% +0,89 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 134,13 133,31 -0,61% +1,32% 2,12% +0,62 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 140,61 142,31 +1,21% +2,61% 2,14% +1,22 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 455,14 444,73 -2,29% +1,86% 2,02% +0,92 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 95,23 89,72 -5,79% +0,72% 4,60% +0,16 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 797,68 770,97 -3,35% +1,58% 3,88% +0,41 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 196,02 200,41 +2,24% +3,78% 0,47% +8,04 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy PL 154,90 158,51 +2,33% +3,83% 0,48% +7,98 koszyk
Diagram CASPAR Stabilny Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 108,48 110,78 +2,12% +1,17% 0,55% +2,13 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 85,81 83,30 -2,93% +0,39% 4,02% +0,10 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 91,58 87,53 -4,42% +0,78% 3,52% +0,22 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 283,51 284,54 +0,36% +4,29% 3,88% +1,11 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 82,65 80,91 -2,11% +1,99% 1,70% +1,17 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 461,23 457,00 -0,92% +2,36% 2,62% +0,90 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 125,52 127,44 +1,53% +4,28% 1,75% +2,45 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy PL 185,11 204,76 +10,62% +7,28% 7,38% +0,99 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy PL 83,63 82,59 -1,24% +2,85% 1,99% +1,43 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy PL 230,92 223,04 -3,41% +0,10% 0,35% +0,29 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy PL 209,10 199,08 -4,79% +1,59% 4,43% +0,36 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 134,22 139,02 +3,58% +4,79% 0,21% +22,81 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy PL 159,28 156,91 -1,49% +3,58% 2,86% +1,25 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy PL 85,85 85,96 +0,13% +1,32% 2,34% +0,56 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 282,40 278,46 -1,40% +1,85% 2,72% +0,68 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 54,02 53,71 -0,57% +2,72% 3,36% +0,81 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 98,72 114,07 +15,55% +8,56% 4,78% +1,79 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 134,99 132,12 -2,13% +1,72% 2,76% +0,62 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 118,65 116,09 -2,16% +1,70% 2,77% +0,61 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 133,32 134,44 +0,84% +3,21% 2,69% +1,19 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 131,48 132,43 +0,72% +3,14% 2,73% +1,15 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 159,16 152,77 -4,01% +0,38% 4,42% +0,09 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 146,73 140,72 -4,10% +0,34% 4,42% +0,08 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 149,13 149,13 0,00% +0,91% 0,62% +1,47 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 145,48 145,48 0,00% +0,91% 0,62% +1,47 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 79,25 82,51 +4,11% -1,73% 3,51% -0,49 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 73,32 76,30 +4,06% -1,76% 3,50% -0,50 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 15,25 14,75 -3,28% +1,56% 3,29% +0,47 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy PL 13,49 13,46 -0,22% +3,24% 2,71% +1,20 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy PL 11,49 11,10 -3,39% +1,98% 4,91% +0,40 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,86 7,83 -0,38% +0,95% 0,99% +0,96 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 7,69 7,81 +1,56% +3,11% 0,62% +5,02 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5,75 5,54 -3,65% +0,91% 3,44% +0,26 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 8,29 8,28 -0,12% +3,08% 1,99% +1,55 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 8,99 8,80 -2,11% +3,18% 4,04% +0,79 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,40 7,27 -1,76% +1,18% 2,98% +0,40 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 308,81 299,59 -2,99% +1,90% 2,41% +0,79 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 167,70 163,56 -2,47% +1,84% 3,07% +0,60 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 67,05 67,60 +0,82% +2,02% 0,83% +2,43 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 232,71 230,51 -0,95% +3,23% 1,65% +1,96 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy PL 182,73 173,94 -4,81% +1,88% 2,82% +0,67 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy PL 122,36 118,81 -2,90% +2,45% 4,17% +0,59 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 144,91 140,84 -2,81% +1,34% 1,25% +1,07 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 114,62 109,80 -4,21% +1,64% 1,94% +0,85 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy PL 212,23 210,45 -0,84% +3,27% 3,83% +0,85 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 195,85 190,02 -2,98% +0,91% 2,62% +0,35 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy PL 51,29 50,81 -0,94% +3,04% 3,15% +0,97 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 118,02 114,44 -3,03% +1,38% 2,14% +0,64 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 89,58 87,34 -2,50% +0,79% 2,78% +0,28 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 186,13 170,13 -8,60% +1,21% 8,17% +0,15 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 76,45 72,86 -4,70% -1,61% 0,62% -2,60 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 102,26 98,19 -3,98% +0,75% 1,41% +0,53 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 133,73 129,61 -3,08% +0,47% 2,43% +0,19 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 119,02 117,73 -1,08% +2,21% 2,88% +0,77 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 243,14 236,68 -2,66% +0,67% 3,28% +0,20 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 101,97 108,18 +6,09% +5,08% 0,82% +6,20 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 89,42 85,73 -4,13% +1,25% 3,69% +0,34 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy PL 118,80 120,47 +1,41% +3,92% 2,76% +1,42 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy PL 101,97 108,18 +6,09% +5,08% 0,82% +6,20 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy PL 87,31 84,65 -3,05% +2,32% 1,75% +1,33 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 98,98 94,88 -4,14% +1,43% 3,65% +0,39 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 190,58 184,72 -3,07% +3,71% 4,47% +0,83 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 90,92 89,44 -1,63% +2,48% 4,47% +0,55 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 117,90 118,41 +0,43% +2,37% 1,51% +1,57 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 121,20 128,74 +6,22% +5,90% 6,70% +0,88 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 267,77 269,33 +0,58% +3,15% 1,27% +2,48 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 80,55 77,95 -3,23% +0,84% 2,45% +0,34 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 38,53 37,54 -2,57% +0,79% 3,72% +0,21 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PL 208,77 210,48 +0,82% +3,02% 0,02% +151,00 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących PL 116,91 114,45 -2,10% +1,88% 2,20% +0,85 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 98,95 96,38 -2,60% +1,02% 2,36% +0,43 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 45,31 45,78 +1,04% +0,52% 0,30% +1,73 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy PL 65,79 66,64 +1,29% +2,22% 4,92% +0,45 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 144,13 143,98 -0,10% +1,76% 1,29% +1,36 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy PL 92,00 100,37 +9,10% +4,10% 1,63% +2,52 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 73,11 66,00 -9,73% +3,17% 7,19% +0,44 koszyk
Diagram QUERCUS Obligacji Skarbowych umbrella fundusz parasolowy PL 75,84 77,74 +2,51% +1,08% 0,37% +2,92 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 64,82 67,79 +4,58% -1,57% 3,46% -0,45 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 271,67 260,19 -4,23% -0,05% 2,11% -0,02 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 188,25 188,39 +0,07% +2,58% 2,18% +1,18 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 51,00 52,43 +2,80% +2,06% 0,07% +29,43 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 60,29 60,58 +0,48% +2,71% 1,97% +1,38 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 92,85 97,08 +4,56% +1,66% 0,28% +5,93 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 295,68 280,36 -5,18% +1,78% 4,82% +0,37 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy PL 135,46 134,86 -0,44% +3,03% 1,34% +2,26 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy PL 122,86 122,88 +0,02% +3,00% 3,30% +0,91 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 216,43 224,83 +3,88% +4,81% 2,67% +1,80 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 92,96 92,20 -0,82% +1,05% 0,72% +1,46 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 121,25 121,51 +0,21% +2,92% 1,79% +1,63 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 138,19 146,82 +6,25% +5,65% 1,07% +5,28 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy PL 199,49 199,83 +0,17% +2,64% 3,18% +0,83 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL 160,56 157,83 -1,70% +1,48% 1,74% +0,85 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 685,60 657,88 -4,04% +1,07% 2,85% +0,38 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 86,40 82,45 -4,57% +1,10% 4,45% +0,25 koszyk
Diagram UniAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy PL 115,69 118,66 +2,57% +2,06% 1,32% +1,56 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 128,11 125,08 -2,37% +2,06% 3,68% +0,56 koszyk
Diagram UniAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 93,79 91,49 -2,45% +1,19% 1,67% +0,71 koszyk
Diagram UniAkcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 118,02 119,12 +0,93% +2,68% 1,51% +1,77 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 40,17 45,06 +12,17% +7,80% 4,53% +1,72 koszyk
Diagram UniAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 104,84 101,11 -3,56% +1,31% 2,55% +0,51 koszyk
Diagram UniAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy PL 112,31 108,67 -3,24% +2,24% 0,62% +3,61 koszyk
Diagram UniAkcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 121,91 121,23 -0,56% +2,13% 0,93% +2,29 koszyk
Diagram UniKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 211,79 201,80 -4,72% +1,08% 3,38% +0,32 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.