Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 120,54 117,09 -2,86% +2,47% 2,06% +1,20 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,73 136,58 +3,68% +5,96% 1,24% +4,81 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 154,31 155,07 +0,49% +10,25% 8,95% +1,15 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 93,81 95,53 +1,83% +5,65% 5,23% +1,08 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 163,16 174,62 +7,02% +9,92% 3,59% +2,76 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,52 128,37 +2,27% +3,21% 0,33% +9,73 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 107,94 107,66 -0,26% +4,95% 4,18% +1,18 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,61 98,95 +4,59% +6,08% 5,12% +1,19 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,86 121,28 +1,18% +4,00% 1,94% +2,06 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 98,75 97,25 -1,52% +7,57% 6,75% +1,12 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 87,30 86,32 -1,12% +4,54% 1,85% +2,45 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 80,28 74,84 -6,78% +2,00% 0,59% +3,39 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 805,56 779,26 -3,26% +2,50% 0,81% +3,09 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 245,57 249,04 +1,41% +1,77% 2,28% +0,78 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 178,19 177,11 -0,61% +0,85% 2,29% +0,37 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 86,14 82,59 -4,12% +1,82% 2,18% +0,83 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 78,15 73,35 -6,14% +0,89% 1,15% +0,77 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 107,70 106,65 -0,97% +2,57% 0,85% +3,02 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 102,14 101,79 -0,34% +2,51% 1,80% +1,39 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,26 109,00 -4,60% -0,04% 0,01% -4,00 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 46,22 39,99 -13,48% -7,62% 0,16% -47,63 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 138,33 146,79 +6,12% +7,48% 2,07% +3,61 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,45 127,91 +1,15% +1,13% 2,17% +0,52 koszyk
Diagram Generali Globalnych Akcji Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 153,42 160,64 +4,71% +4,81% 1,39% +3,46 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 184,24 178,20 -3,28% +1,66% 1,85% +0,90 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 141,94 138,74 -2,25% +4,11% 7,17% +0,57 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 347,76 359,67 +3,42% +7,22% 1,51% +4,78 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 79,92 79,74 -0,23% +1,61% 1,55% +1,04 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 537,86 546,24 +1,56% +4,54% 1,53% +2,97 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 159,56 160,51 +0,60% +6,40% 1,11% +5,77 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 158,68 158,81 +0,08% +0,36% 5,78% +0,06 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,08 84,31 +1,48% +2,51% 1,51% +1,66 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 243,22 253,76 +4,33% +1,96% 1,14% +1,72 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 214,96 213,90 -0,49% +3,07% 1,84% +1,67 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 188,92 193,95 +2,66% +7,73% 0,31% +24,94 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 159,21 158,08 -0,71% +0,30% 2,53% +0,12 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 70,49 71,64 +1,63% +0,26% 1,97% +0,13 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 301,96 308,28 +2,09% +2,84% 4,06% +0,70 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 61,00 62,22 +2,00% +4,21% 2,20% +1,91 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 98,99 81,25 -17,92% -11,45% 3,29% -3,48 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 14,71 13,52 -8,09% +0,39% 0,54% +0,72 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,04 12,97 -0,54% +4,23% 0,27% +15,67 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,79 13,15 +2,81% +4,53% 1,97% +2,30 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9,86 9,55 -3,14% +3,21% 0,30% +10,70 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 6,69 6,05 -9,57% -2,96% 2,40% -1,23 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5,96 5,63 -5,54% +0,70% 0,74% +0,95 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,06 8,00 -0,74% +2,20% 1,68% +1,31 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,73 8,81 +0,92% +3,28% 2,86% +1,15 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 8,34 8,01 -3,96% +1,16% 1,47% +0,79 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 285,10 271,95 -4,61% +2,84% 0,81% +3,51 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 160,45 157,14 -2,06% +0,50% 3,40% +0,15 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 73,40 73,41 +0,01% +2,23% 3,10% +0,72 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 220,39 215,95 -2,01% +0,52% 3,59% +0,14 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 166,65 174,86 +4,93% +1,75% 11,85% +0,15 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 135,42 136,13 +0,52% +4,59% 6,26% +0,73 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 145,04 141,97 -2,12% +4,32% 2,55% +1,69 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,66 118,26 +1,37% +2,76% 1,59% +1,74 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 201,44 195,42 -2,99% +3,22% 0,81% +3,98 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 205,15 200,86 -2,09% +5,37% 2,90% +1,85 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 42,42 42,17 -0,59% +1,16% 2,96% +0,39 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 83,21 84,35 +1,37% +3,62% 2,23% +1,62 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 112,68 108,87 -3,38% +3,34% 2,49% +1,34 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 109,92 102,20 -7,02% +2,75% 0,33% +8,33 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 48,61 44,87 -7,69% -4,77% 1,01% -4,72 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,04 121,85 +0,67% +2,79% 1,88% +1,48 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,24 110,65 -3,14% +1,88% 2,07% +0,91 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 234,77 225,10 -4,12% +1,89% 1,48% +1,28 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,44 87,28 -9,50% -3,01% 1,55% -1,94 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 75,84 71,05 -6,32% +1,53% 0,31% +4,94 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,56 127,99 +1,13% +6,10% 1,15% +5,30 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,44 87,28 -9,50% -3,01% 1,55% -1,94 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 89,96 93,69 +4,15% +1,83% 6,92% +0,26 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 81,88 76,79 -6,22% +1,63% 1,14% +1,43 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 227,91 204,32 -10,35% +7,89% 13,46% +0,59 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,65 90,70 +0,06% +5,34% 3,66% +1,46 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 189,88 204,48 +7,69% +5,96% 7,99% +0,75 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 93,82 92,85 -1,03% +2,34% 1,47% +1,59 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 88,37 88,67 +0,34% +3,03% 4,65% +0,65 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,36 119,42 -3,97% +1,85% 0,67% +2,76 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 159,10 149,01 -6,34% +5,82% 3,56% +1,63 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 311,03 306,25 -1,54% +4,36% 1,45% +3,01 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 68,76 65,08 -5,35% +3,34% 2,19% +1,53 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 39,30 37,92 -3,51% +4,74% 1,27% +3,73 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 51,55 52,27 +1,40% +5,38% 0,35% +15,37 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 52,51 52,35 -0,30% +4,46% 4,61% +0,97 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 51,45 48,49 -5,75% +2,44% 1,48% +1,65 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 49,90 48,72 -2,36% +1,33% 1,82% +0,73 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 71,66 70,96 -0,98% +3,32% 2,91% +1,14 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 166,25 157,83 -5,06% +5,13% 3,23% +1,59 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,06 118,76 +2,33% +0,94% 1,36% +0,69 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 40,22 34,55 -14,10% +2,35% 2,20% +1,07 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 72,40 77,06 +6,44% -1,71% 1,02% -1,68 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 220,39 218,23 -0,98% +2,28% 2,44% +0,93 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 196,63 202,49 +2,98% +4,95% 2,32% +2,13 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 60,74 54,02 -11,06% +5,77% 3,73% +1,55 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 57,13 59,16 +3,55% +5,41% 0,74% +7,31 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 190,10 167,76 -11,75% +8,88% 9,93% +0,89 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 265,39 251,51 -5,23% +2,38% 0,86% +2,77 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,59 147,48 +4,90% +1,83% 0,25% +7,32 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 231,65 236,34 +2,02% +3,89% 2,06% +1,89 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 145,98 142,51 -2,38% +4,73% 2,41% +1,96 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,70 125,21 +0,41% +3,24% 1,80% +1,80 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 202,79 221,94 +9,44% +8,76% 3,17% +2,76 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 220,35 237,83 +7,93% +8,82% 2,09% +4,22 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 170,10 166,68 -2,01% +2,44% 2,67% +0,91 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 89,29 84,37 -5,51% +4,65% 2,31% +2,01 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.