Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 106,83 107,46 +0,59% +0,41% 0,06% +6,83 koszyk
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 132,88 129,05 -2,88% -1,99% 3,60% -0,55 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 127,20 124,37 -2,22% -1,68% 7,26% -0,23 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 125,61 121,83 -3,01% -3,00% 4,28% -0,70 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 96,79 95,55 -1,28% -2,73% 5,82% -0,47 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy PL 124,44 118,16 -5,05% -2,57% 11,25% -0,23 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy PL 113,64 111,17 -2,17% -0,70% 9,19% -0,08 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy PL 116,44 111,56 -4,19% -6,19% 7,18% -0,86 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy PL 110,27 108,65 -1,47% -0,29% 1,15% -0,25 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy PL 129,18 123,65 -4,28% -0,06% 10,02% -0,01 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 95,68 93,11 -2,69% -2,20% 5,42% -0,41 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy PL 94,78 93,09 -1,78% -2,78% 3,89% -0,71 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 79,49 76,50 -3,76% -1,29% 6,63% -0,19 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 118,90 117,18 -1,45% -1,21% 5,56% -0,22 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 137,83 135,30 -1,84% -1,28% 3,30% -0,39 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 142,95 141,47 -1,04% -0,75% 4,15% -0,18 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 468,86 461,81 -1,50% -1,21% 3,75% -0,32 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 99,47 96,86 -2,62% -2,50% 3,47% -0,72 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 827,68 805,52 -2,68% -3,04% 2,47% -1,23 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 209,04 197,16 -5,68% -0,31% 11,12% -0,03 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy PL 165,06 155,82 -5,60% -0,26% 11,12% -0,02 koszyk
Diagram CASPAR Stabilny Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 114,75 108,87 -5,12% -2,21% 5,15% -0,43 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 88,48 85,79 -3,04% -1,87% 2,91% -0,64 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 94,24 92,53 -1,81% -1,54% 3,17% -0,49 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 288,66 286,07 -0,90% -1,27% 5,08% -0,25 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 86,15 84,50 -1,92% -1,89% 4,02% -0,47 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 464,88 464,89 0,00% -0,36% 4,34% -0,08 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 127,97 126,62 -1,05% -0,82% 6,06% -0,14 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy PL 179,31 188,16 +4,94% +1,11% 1,06% +1,05 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy PL 86,99 85,72 -1,46% -1,82% 4,89% -0,37 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy PL 244,17 232,96 -4,59% -2,01% 3,51% -0,57 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy PL 218,01 212,02 -2,75% +0,74% 10,94% +0,07 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 135,55 134,82 -0,54% -0,33% 6,46% -0,05 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy PL 151,54 162,23 +7,05% +1,70% 0,26% +6,54 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy PL 84,40 85,15 +0,89% -0,53% 1,92% -0,28 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 280,62 282,50 +0,67% +0,70% 3,35% +0,21 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 54,02 54,21 +0,35% -0,86% 3,36% -0,26 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 102,44 103,80 +1,33% -2,54% 0,75% -3,39 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 15,77 15,44 -2,09% -1,96% 3,22% -0,61 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy PL 13,68 13,71 +0,22% -1,41% 6,01% -0,23 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy PL 12,19 11,91 -2,30% -2,78% 5,46% -0,51 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 8,12 7,89 -2,83% -0,73% 3,33% -0,22 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 7,78 7,86 +1,03% -0,39% 1,47% -0,27 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6,05 5,81 -3,97% -2,68% 3,08% -0,87 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 8,39 8,39 0,00% -1,04% 5,25% -0,20 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 9,26 9,27 +0,11% -1,49% 5,23% -0,28 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,71 7,39 -4,15% -2,87% 2,42% -1,19 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 312,54 313,22 +0,22% -1,13% 4,12% -0,27 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 172,75 169,98 -1,60% -0,55% 6,94% -0,08 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 67,23 67,82 +0,88% -0,15% 3,61% -0,04 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 239,63 234,38 -2,19% -1,11% 7,45% -0,15 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy PL 193,25 182,96 -5,32% -2,59% 7,67% -0,34 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy PL 133,08 126,85 -4,68% -3,69% 7,69% -0,48 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 147,55 146,50 -0,71% -0,78% 3,68% -0,21 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 121,11 116,76 -3,59% -2,33% 6,08% -0,38 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy PL 211,64 214,71 +1,45% -1,35% 5,08% -0,27 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 197,88 196,28 -0,81% -1,06% 3,03% -0,35 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy PL 51,59 52,02 +0,83% -1,55% 3,43% -0,45 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 120,82 119,04 -1,47% -1,19% 3,37% -0,35 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 91,88 89,64 -2,44% -1,49% 3,66% -0,41 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 192,30 188,43 -2,01% -3,35% 4,59% -0,73 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 79,73 76,28 -4,33% -2,41% 1,29% -1,87 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 105,41 102,71 -2,56% -1,34% 3,22% -0,42 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 137,79 133,75 -2,93% -1,41% 3,71% -0,38 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 120,95 120,80 -0,12% -0,28% 6,02% -0,05 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 251,32 243,46 -3,13% -1,46% 5,71% -0,26 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 102,80 105,76 +2,88% -0,30% 1,00% -0,30 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 92,02 90,60 -1,54% -1,55% 5,24% -0,30 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy PL 120,27 121,00 +0,61% -1,05% 6,70% -0,16 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy PL 102,80 105,76 +2,88% -0,30% 1,00% -0,30 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy PL 92,05 87,83 -4,58% -2,22% 7,30% -0,30 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 101,65 100,44 -1,19% -1,62% 5,07% -0,32 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 205,42 194,30 -5,41% -3,26% 11,04% -0,30 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 93,96 92,67 -1,37% +0,15% 9,72% +0,02 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 119,39 118,98 -0,34% -1,54% 3,48% -0,44 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 123,93 128,73 +3,87% -3,41% 2,86% -1,19 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 284,03 272,61 -4,02% -1,82% 8,69% -0,21 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 83,50 81,68 -2,18% -1,87% 2,06% -0,91 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 39,61 38,68 -2,35% -2,21% 2,11% -1,05 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PL 212,56 210,50 -0,97% -0,56% 4,65% -0,12 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących PL 122,78 119,87 -2,37% -1,95% 4,48% -0,44 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 103,54 100,49 -2,95% -2,23% 2,02% -1,10 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 45,41 45,56 +0,33% -0,19% 0,11% -1,73 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy PL 65,11 67,20 +3,21% -2,83% 1,27% -2,23 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 145,86 144,33 -1,05% -1,71% 0,96% -1,78 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy PL 98,91 94,09 -4,87% -1,08% 8,38% -0,13 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 77,22 75,51 -2,21% -3,46% 6,58% -0,53 koszyk
Diagram QUERCUS Obligacji Skarbowych umbrella fundusz parasolowy PL 74,76 76,07 +1,75% +0,62% 0,83% +0,75 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 63,50 63,76 +0,41% +1,50% 3,26% +0,46 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 284,25 272,41 -4,17% -1,39% 3,93% -0,35 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 194,36 188,97 -2,77% -0,77% 5,78% -0,13 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 52,19 50,76 -2,74% -0,35% 4,67% -0,07 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 63,24 60,49 -4,35% -2,19% 6,01% -0,36 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 93,81 92,57 -1,32% -0,44% 1,93% -0,23 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 315,72 300,61 -4,79% -3,67% 4,86% -0,76 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy PL 145,17 138,86 -4,35% -2,27% 6,87% -0,33 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy PL 125,82 126,00 +0,14% -1,20% 6,02% -0,20 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 212,25 216,98 +2,23% -1,50% 6,19% -0,24 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 96,19 93,75 -2,54% -0,91% 2,22% -0,41 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 123,63 122,86 -0,62% -0,57% 5,80% -0,10 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 125,16 137,18 +9,60% +2,14% 3,71% +0,58 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy PL 193,47 201,54 +4,17% +0,72% 4,28% +0,17 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL 162,60 161,00 -0,98% -0,90% 3,10% -0,29 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 707,57 690,10 -2,47% -2,28% 2,87% -0,79 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 89,15 87,13 -2,27% -2,45% 3,59% -0,68 koszyk
Diagram UniAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy PL 112,50 118,57 +5,40% -0,89% 0,54% -1,65 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 133,39 130,34 -2,29% -0,80% 5,64% -0,14 koszyk
Diagram UniAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 97,37 93,86 -3,60% -1,95% 2,09% -0,93 koszyk
Diagram UniAkcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 120,05 120,13 +0,07% -0,10% 4,16% -0,02 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 42,68 42,38 -0,70% -3,09% 1,12% -2,76 koszyk
Diagram UniAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 106,99 105,29 -1,59% -1,13% 3,26% -0,35 koszyk
Diagram UniAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy PL 116,14 113,79 -2,02% -1,37% 4,94% -0,28 koszyk
Diagram UniAkcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 124,27 122,60 -1,34% -1,49% 1,47% -1,01 koszyk
Diagram UniKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 217,49 213,72 -1,73% -1,25% 3,61% -0,35 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.