Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 108,46 117,86 +8,67% +6,37% 4,57% +1,39 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,90 126,40 +9,06% +6,10% 4,12% +1,48 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 115,89 136,34 +17,65% +12,10% 8,68% +1,39 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,39 88,09 +6,92% +5,48% 4,95% +1,11 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,72 152,86 +20,63% +11,50% 4,93% +2,33 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,42 122,57 +10,01% +5,71% 2,66% +2,15 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,59 101,91 +4,43% +9,17% 14,14% +0,65 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 84,73 87,52 +3,29% +5,29% 7,83% +0,68 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,90 117,77 +8,15% +6,75% 6,36% +1,06 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 78,59 89,33 +13,67% +9,27% 6,41% +1,45 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 80,20 82,91 +3,38% +4,78% 5,40% +0,89 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 69,42 76,38 +10,03% +6,24% 3,13% +1,99 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 713,63 778,26 +9,06% +7,48% 6,81% +1,10 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 220,41 238,77 +8,33% +4,82% 1,37% +3,52 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 168,37 174,05 +3,37% +3,27% 4,30% +0,76 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 78,66 85,16 +8,26% +6,83% 5,85% +1,17 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 72,14 76,85 +6,53% +4,83% 3,46% +1,40 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 93,57 104,34 +11,51% +9,25% 5,87% +1,58 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,95 99,39 +6,93% +6,72% 5,33% +1,26 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 107,14 112,01 +4,55% +5,36% 5,03% +1,07 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 42,30 45,69 +8,01% +5,08% 4,18% +1,22 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,18 134,23 +7,23% +5,20% 4,36% +1,19 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,16 124,84 +6,56% +4,80% 3,07% +1,56 koszyk
Diagram Generali Globalnych Akcji Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 135,53 151,92 +12,09% +6,64% 3,22% +2,06 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 173,16 180,51 +4,24% +5,24% 4,85% +1,08 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,25 135,64 +2,56% +3,42% 4,81% +0,71 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 288,31 345,72 +19,91% +10,38% 3,79% +2,74 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 74,28 77,92 +4,90% +4,39% 5,19% +0,85 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 479,05 535,99 +11,89% +7,96% 5,78% +1,38 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 133,75 156,40 +16,93% +9,23% 3,73% +2,47 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 144,78 156,45 +8,06% +4,32% 3,22% +1,34 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,47 80,70 +4,17% +4,02% 5,47% +0,73 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 236,38 239,00 +1,11% +4,06% 8,77% +0,46 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 189,00 203,78 +7,82% +7,04% 5,19% +1,36 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 159,31 186,41 +17,01% +9,41% 4,00% +2,35 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 152,13 156,24 +2,70% +5,55% 6,07% +0,91 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 73,15 73,30 +0,21% +1,87% 4,23% +0,44 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 265,46 309,62 +16,64% +7,59% 2,30% +3,30 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 54,07 61,13 +13,06% +7,81% 3,73% +2,09 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 95,21 101,41 +6,51% +4,70% 3,47% +1,35 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 115,84 125,01 +7,92% +5,86% 4,46% +1,31 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 101,69 109,53 +7,71% +5,79% 4,50% +1,29 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 142,28 159,51 +12,11% +7,42% 4,03% +1,84 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,01 156,72 +11,93% +7,32% 4,02% +1,82 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 127,52 138,24 +8,41% +6,90% 6,85% +1,01 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 117,05 126,79 +8,32% +6,85% 6,84% +1,00 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 140,49 143,61 +2,22% +1,87% 1,22% +1,53 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 137,04 140,12 +2,25% +1,88% 1,21% +1,55 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 96,54 88,15 -8,69% -5,40% 3,16% -1,71 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 89,17 81,41 -8,70% -5,41% 3,16% -1,71 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 12,97 14,44 +11,33% +7,88% 5,19% +1,52 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,98 12,68 +5,84% +4,57% 3,75% +1,22 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,02 12,35 +12,07% +7,13% 5,01% +1,42 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 8,51 9,44 +10,93% +9,04% 7,25% +1,25 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 6,16 6,65 +7,95% +5,48% 3,10% +1,77 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5,17 5,79 +11,99% +8,52% 5,33% +1,60 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,59 7,90 +4,08% +3,91% 3,63% +1,08 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,76 8,34 +7,47% +4,85% 3,80% +1,28 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,46 8,28 +10,99% +9,85% 8,90% +1,11 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 258,13 272,93 +5,73% +4,91% 4,57% +1,07 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 147,35 158,23 +7,38% +4,63% 1,66% +2,79 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 68,42 73,03 +6,74% +6,35% 5,78% +1,10 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 215,23 219,26 +1,87% +3,61% 4,37% +0,83 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 162,01 165,07 +1,89% +2,75% 3,68% +0,75 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,88 127,47 +7,23% +5,39% 5,06% +1,07 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 127,86 135,77 +6,19% +5,13% 4,73% +1,08 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 106,69 112,96 +5,88% +4,73% 3,84% +1,23 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 191,11 193,80 +1,41% +3,67% 5,02% +0,73 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 180,35 192,31 +6,63% +5,83% 6,04% +0,97 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 39,55 42,45 +7,33% +5,52% 3,23% +1,71 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 74,53 82,70 +10,96% +7,06% 4,47% +1,58 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 99,05 108,91 +9,95% +6,95% 4,96% +1,40 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 94,73 104,50 +10,31% +5,62% 4,11% +1,37 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 54,38 50,10 -7,87% -2,56% 2,13% -1,20 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,89 121,54 +9,60% +5,84% 4,12% +1,42 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,16 110,90 +7,50% +4,86% 2,09% +2,33 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 213,03 231,76 +8,79% +6,40% 4,66% +1,37 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 93,41 96,67 +3,49% +4,49% 4,94% +0,91 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 68,07 73,73 +8,31% +5,41% 2,92% +1,85 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,15 122,28 +6,19% +5,83% 5,40% +1,08 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 93,41 96,67 +3,49% +4,49% 4,94% +0,91 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,10 88,21 +7,44% +4,31% 3,02% +1,43 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 74,67 80,29 +7,53% +5,45% 4,21% +1,29 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 174,49 200,36 +14,83% +19,73% 21,89% +0,90 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,87 85,25 +9,48% +5,44% 3,06% +1,78 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 170,27 184,72 +8,49% +6,64% 4,62% +1,44 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 84,99 90,51 +6,49% +4,01% 1,74% +2,30 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,38 85,40 +10,36% +6,08% 2,26% +2,69 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,61 123,53 +5,93% +5,10% 4,72% +1,08 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 134,14 144,55 +7,76% +12,07% 14,49% +0,83 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 276,19 308,99 +11,88% +7,44% 3,67% +2,03 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 62,64 65,57 +4,68% +4,45% 4,45% +1,00 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 34,02 37,27 +9,55% +7,66% 7,04% +1,09 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 48,11 49,10 +2,06% +3,20% 4,15% +0,77 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 68,58 69,35 +1,12% +2,46% 4,51% +0,55 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 131,31 151,42 +15,31% +9,44% 4,14% +2,28 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,68 115,53 +6,30% +7,42% 8,17% +0,91 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 33,90 38,78 +14,40% +9,74% 7,60% +1,28 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 80,59 74,11 -8,04% -5,13% 3,03% -1,69 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 210,30 218,04 +3,68% +3,72% 4,23% +0,88 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 179,10 193,55 +8,07% +5,00% 2,27% +2,20 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 43,35 54,50 +25,72% +15,88% 7,72% +2,06 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 51,16 54,93 +7,37% +4,83% 2,91% +1,66 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,75 163,74 +41,46% +21,81% 6,81% +3,20 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 239,23 261,46 +9,29% +7,66% 7,43% +1,03 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 137,32 140,25 +2,13% +3,20% 6,49% +0,49 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,17 117,09 +4,39% +4,30% 3,75% +1,15 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 195,55 227,87 +16,53% +9,40% 3,99% +2,36 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 119,59 141,73 +18,51% +12,56% 9,35% +1,34 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych PL 116,24 121,59 +4,60% +3,82% 2,76% +1,38
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 144,32 202,13 +40,06% +16,18% 3,88% +4,17 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 178,18 215,96 +21,20% +9,78% 2,40% +4,08 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 153,63 164,34 +6,97% +6,76% 5,24% +1,29 koszyk
Diagram SKARBIEC Waga PL 269,94 287,03 +6,33% +5,26% 5,00% +1,05
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 538,04 599,33 +11,39% +7,96% 4,65% +1,71 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 69,27 83,98 +21,24% +11,44% 3,26% +3,51 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.