Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 182,39 186,47 +2,24% +1,05% 3,37% +0,31 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 91,22 93,77 +2,80% +1,16% 0,49% +2,37 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,29 129,75 +1,14% +0,70% 2,27% +0,31 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 209,81 217,23 +3,54% +1,20% 0,78% +1,54 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 211,73 217,38 +2,67% +0,88% 0,00% 0,00 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 575,07 588,63 +2,36% +1,08% 2,59% +0,42 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 110,52 109,74 -0,71% -0,03% 1,73% -0,02 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 1 014,93 1 025,94 +1,08% +0,65% 1,20% +0,54 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 299,74 327,15 +9,14% +4,07% 0,82% +4,96 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 208,98 228,18 +9,19% +4,09% 0,82% +4,99 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 140,31 146,54 +4,44% +2,04% 1,37% +1,49 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,64 135,01 +2,56% +1,42% 1,87% +0,76 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,87 143,94 +2,18% +1,32% 1,71% +0,77 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 43,22 45,57 +5,44% +2,16% 5,93% +0,36 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 172,97 183,45 +6,06% +3,26% 2,37% +1,38 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 156,40 161,17 +3,05% +1,54% 1,34% +1,15 koszyk
Diagram Generali Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 200,68 218,47 +8,86% +3,92% 4,73% +0,83 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 238,46 243,43 +2,08% +1,20% 1,73% +0,69 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 136,41 127,54 -6,50% -2,81% 7,64% -0,37 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 412,58 428,76 +3,92% +2,33% 2,88% +0,81 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 95,42 93,71 -1,79% -0,65% 4,47% -0,15 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 685,34 713,88 +4,16% +2,12% 0,21% +10,10 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 168,91 182,79 +8,22% +4,78% 6,30% +0,76 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 100,68 97,34 -3,32% -1,49% 5,75% -0,26 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 299,71 298,59 -0,37% -0,61% 5,36% -0,11 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 262,60 263,48 +0,34% +0,30% 0,11% +2,73 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 214,04 234,69 +9,65% +5,37% 6,37% +0,84 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 205,71 223,58 +8,69% +4,15% 0,82% +5,06 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 194,41 207,10 +6,53% +3,47% 3,21% +1,08 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 87,04 92,30 +6,04% +3,89% 0,09% +43,22 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 384,94 393,44 +2,21% +1,14% 0,39% +2,92 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 70,27 73,38 +4,43% +2,21% 1,12% +1,97 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,13 90,97 +6,86% +2,46% 5,69% +0,43 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 20,22 20,35 +0,64% +0,53% 1,95% +0,27 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16,40 16,59 +1,16% +0,77% 0,56% +1,38 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,30 8,03 -3,25% +0,40% 5,78% +0,07 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16,08 15,04 -6,47% -3,11% 5,27% -0,59 koszyk
Diagram METLIFE Akcji Europejskich (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,17 12,60 +3,53% +1,80% 0,79% +2,28 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 13,68 13,76 +0,58% +0,04% 0,99% +0,04 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,45 8,78 +3,91% +2,25% 0,98% +2,30 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 8,00 8,17 +2,13% +1,26% 0,70% +1,80 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,88 10,05 +1,72% +1,01% 1,00% +1,01 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 10,92 10,48 -4,03% -2,04% 4,71% -0,43 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 10,86 11,26 +3,68% +1,60% 0,21% +7,62 koszyk
Diagram METLIFE Globalnych Innowacji (KAT.A) umbrella fundusz parasolowy ZGR 14,72 15,45 +4,96% +2,10% 2,68% +0,78 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 373,79 380,77 +1,87% +1,05% 1,95% +0,54 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 185,06 191,66 +3,57% +1,84% 1,71% +1,08 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 280,68 287,03 +2,26% +0,87% 1,28% +0,68 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 120,10 120,80 +0,58% -0,01% 1,96% -0,01 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 147,30 152,27 +3,37% +1,80% 1,15% +1,57 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 144,28 145,15 +0,60% -0,20% 1,90% -0,11 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 29,58 26,60 -10,07% -5,59% 0,74% -7,55 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 143,16 141,33 -1,28% -0,04% 0,59% -0,07 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 307,09 316,80 +3,16% +1,18% 2,45% +0,48 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,03 123,41 +3,68% +2,24% 0,06% +37,33 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 96,18 97,89 +1,78% +1,08% 2,30% +0,47 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 163,18 169,97 +4,16% +2,15% 0,16% +13,44 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,03 123,41 +3,68% +2,24% 0,06% +37,33 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,88 111,69 -1,05% -0,63% 1,60% -0,39 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 104,34 105,57 +1,18% +0,78% 2,10% +0,37 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 210,84 184,77 -12,36% -5,30% 9,72% -0,55 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,09 110,62 -6,33% -2,44% 4,86% -0,50 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 295,59 298,55 +1,00% +0,54% 0,02% +27,00 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 114,75 119,24 +3,91% +1,71% 0,46% +3,72 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,93 117,87 +1,67% +1,25% 1,10% +1,14 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 146,85 149,92 +2,09% +0,72% 0,01% +72,00 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 215,85 202,43 -6,22% -2,02% 2,44% -0,83 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 390,39 402,35 +3,06% +1,45% 1,36% +1,07 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 83,24 83,71 +0,56% +0,67% 2,64% +0,25 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 52,53 54,24 +3,26% +1,82% 2,63% +0,69 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 63,58 65,31 +2,72% +1,63% 0,50% +3,26 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 64,92 61,55 -5,19% -2,66% 4,07% -0,65 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 51,43 52,34 +1,77% +1,21% 0,06% +20,17 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,98 84,13 +7,89% +3,12% 0,45% +6,93 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 271,14 278,93 +2,87% +1,60% 0,70% +2,29 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,92 144,83 +2,77% +0,81% 4,20% +0,19 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 57,54 58,61 +1,86% +1,42% 3,32% +0,43 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 54,85 54,20 -1,19% -0,85% 1,13% -0,75 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 315,15 319,24 +1,30% +0,94% 1,51% +0,62 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 220,93 228,59 +3,47% +1,88% 0,57% +3,30 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 62,81 58,43 -6,97% -4,14% 2,34% -1,77 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,91 75,48 -3,12% -1,44% 0,35% -4,11 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 173,25 162,55 -6,18% -3,63% 1,32% -2,75 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 342,00 343,69 +0,49% +0,45% 2,45% +0,18 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 182,24 175,70 -3,59% -1,81% 4,77% -0,38 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 189,98 194,60 +2,43% +1,29% 1,25% +1,03 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 246,62 287,44 +16,55% +7,72% 7,64% +1,01 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 283,41 305,25 +7,71% +3,83% 4,07% +0,94 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 203,91 209,39 +2,69% +1,43% 0,97% +1,47 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 140,97 140,99 +0,01% +0,42% 2,05% +0,20
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 113,62 114,32 +0,62% +0,06% 0,57% +0,11 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 136,65 139,89 +2,37% +1,22% 2,13% +0,57 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 156,11 166,80 +6,85% +3,43% 0,76% +4,51 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Europejskich ESG umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,65 124,46 +4,02% +1,27% 3,06% +0,42 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 168,02 174,55 +3,89% +1,51% 2,53% +0,60 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,82 114,50 -6,01% -2,70% 4,86% -0,56 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,00 116,14 +1,88% +0,43% 0,23% +1,87 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,23 134,58 +2,55% +1,48% 1,58% +0,94 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 291,73 305,09 +4,58% +1,45% 1,38% +1,05 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 165,55 169,12 +2,16% +1,04% 2,15% +0,48 koszyk
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy oraz narzędzia dedykowane do bieżącego wsparcia technicznego Klienta w wyszukiwaniu funduszu, udostępnione przez DM BOŚ S.A. na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.
                
Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.