Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 115,66 123,56 +6,83% +6,52% 3,39% +1,92 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 121,91 127,11 +4,27% +3,59% 2,98% +1,20 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 92,65 96,11 +3,73% +4,77% 5,71% +0,84 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy PL 107,04 119,97 +12,08% +12,18% 3,32% +3,67 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy PL 97,30 106,41 +9,36% +6,54% 2,84% +2,30 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy PL 105,56 112,52 +6,59% +7,16% 3,83% +1,87 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy PL 104,49 109,57 +4,86% -0,60% 0,08% -7,50 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy PL 110,01 121,21 +10,18% +8,37% 6,51% +1,29 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 94,27 95,53 +1,34% +2,39% 4,06% +0,59 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy PL 91,61 93,81 +2,40% +4,20% 4,22% +1,00 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 74,07 77,60 +4,77% +3,66% 1,85% +1,98 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 110,72 116,59 +5,30% +4,24% 1,01% +4,20 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 126,95 135,18 +6,48% +4,40% 2,65% +1,66 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 134,34 138,67 +3,22% +3,58% 3,80% +0,94 koszyk
Diagram AVIVA Nowych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 144,88 148,38 +2,42% +3,05% 3,90% +0,78 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 455,17 462,78 +1,67% +2,19% 3,27% +0,67 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 99,94 100,46 +0,52% +1,33% 3,20% +0,42 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji (d. BPS Akcji Polskich) umbrella fundusz parasolowy PL 832,75 853,78 +2,53% +2,09% 3,02% +0,69 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 179,69 198,25 +10,33% +8,99% 4,31% +2,09 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 141,68 156,44 +10,42% +9,03% 4,31% +2,10 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Polskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 112,91 115,02 +1,87% +2,92% 4,08% +0,72 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 86,33 89,19 +3,31% +2,41% 2,79% +0,86 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 93,65 93,98 +0,35% +1,33% 3,53% +0,38 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 265,66 280,71 +5,67% +4,21% 4,74% +0,89 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 82,42 85,09 +3,24% +3,79% 4,62% +0,82 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 437,95 450,96 +2,97% +3,44% 3,61% +0,95 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 115,91 123,28 +6,36% +5,61% 5,27% +1,06 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy PL 178,43 182,92 +2,52% +6,66% 10,63% +0,63 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy PL 81,45 85,10 +4,48% +4,91% 5,83% +0,84 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy PL 225,71 240,16 +6,40% +2,63% 0,52% +5,06 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy PL 193,76 205,60 +6,11% +5,21% 3,24% +1,61 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 120,57 129,98 +7,80% +7,67% 6,89% +1,11 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy PL 143,19 144,79 +1,12% +5,39% 10,52% +0,51 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy PL 78,70 83,33 +5,88% +4,47% 5,32% +0,84 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 258,82 274,23 +5,95% +3,12% 1,76% +1,77 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 51,49 53,59 +4,08% +3,67% 3,19% +1,15 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 114,67 115,94 +1,11% +6,61% 12,53% +0,53 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 15,54 15,83 +1,87% +2,84% 5,19% +0,55 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy PL 12,95 13,44 +3,78% +4,88% 3,54% +1,38 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy PL 11,29 11,98 +6,11% +3,74% 2,21% +1,69 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,40 7,98 +7,84% +6,75% 2,43% +2,78 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 7,71 7,78 +0,91% +3,95% 5,95% +0,66 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5,87 6,03 +2,73% +3,38% 4,53% +0,75 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 7,82 8,21 +4,99% +4,82% 2,52% +1,91 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 8,77 9,02 +2,85% +4,35% 5,52% +0,79 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,32 7,78 +6,28% +5,81% 3,48% +1,67 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 313,40 313,17 -0,07% +1,40% 3,22% +0,43 koszyk
Diagram NN Akcji Środkowoeuropejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 149,22 152,16 +1,97% +4,61% 5,47% +0,84 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 156,68 167,30 +6,78% +5,26% 0,71% +7,41 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy PL 60,63 65,61 +8,21% +5,83% 0,97% +6,01 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 219,76 231,01 +5,12% +5,06% 2,23% +2,27 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy PL 184,71 186,89 +1,18% +3,71% 4,02% +0,92 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,94 130,26 +4,26% +4,66% 4,38% +1,06 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 114,69 118,31 +3,16% +4,23% 5,15% +0,82 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy PL 198,16 208,54 +5,24% +5,47% 3,44% +1,59 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 190,23 200,07 +5,17% +3,28% 1,51% +2,17 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy PL 48,42 51,32 +5,99% +5,11% 2,23% +2,29 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 118,88 121,88 +2,52% +2,72% 3,07% +0,89 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 89,32 93,90 +5,13% +4,11% 2,90% +1,42 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 196,39 195,97 -0,21% +1,85% 2,97% +0,62 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,55 81,23 -2,78% -0,92% 0,05% -18,40 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 104,64 106,33 +1,62% +2,01% 2,98% +0,67 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 134,13 140,92 +5,06% +3,41% 2,30% +1,48 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 109,99 117,57 +6,89% +5,41% 2,45% +2,21 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 240,49 249,34 +3,68% +3,94% 3,46% +1,14 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 102,55 104,33 +1,74% +4,87% 8,06% +0,60 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 91,72 91,93 +0,23% +2,22% 4,57% +0,49 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy PL 109,55 116,25 +6,12% +6,42% 4,22% +1,52 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy PL 102,55 104,33 +1,74% +4,87% 8,06% +0,60 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy PL 86,40 89,09 +3,11% +3,88% 1,41% +2,75 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 98,35 102,03 +3,74% +4,75% 6,97% +0,68 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 90,52 93,82 +3,65% +4,84% 8,06% +0,60 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 183,21 196,51 +7,26% +7,91% 4,72% +1,68 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 83,25 89,46 +7,46% +6,73% 2,91% +2,31 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 112,11 117,71 +5,00% +4,35% 3,22% +1,35 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 116,21 127,06 +9,34% +6,12% 5,98% +1,02 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 253,98 270,15 +6,37% +4,94% 3,46% +1,43 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 85,29 84,39 -1,06% +1,65% 4,85% +0,34 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 38,94 40,13 +3,06% +1,66% 2,09% +0,79 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 196,33 205,65 +4,75% +5,69% 3,60% +1,58 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,29 121,18 +3,32% +4,72% 7,02% +0,67 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 106,00 104,45 -1,46% +1,56% 4,96% +0,31 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 45,29 45,66 +0,82% +0,87% 1,78% +0,49 koszyk
Diagram PZU Innowacyjnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 35,30 35,22 -0,23% +0,63% 1,56% +0,40 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy PL 65,37 67,13 +2,69% +2,61% 1,92% +1,36 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 142,55 150,36 +5,48% +4,35% 2,16% +2,01 koszyk
Diagram QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (d. QUERCUS Europa) umbrella fundusz parasolowy PL 71,43 71,62 +0,27% +0,04% 0,09% +0,44 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy PL 91,34 95,54 +4,60% +6,33% 7,81% +0,81 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 79,46 77,39 -2,61% +2,55% 10,15% +0,25 koszyk
Diagram QUERCUS Obligacji Skarbowych (d. QUERCUS Rosja) umbrella fundusz parasolowy PL 74,07 74,27 +0,27% -0,04% 0,93% -0,04 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 63,13 63,62 +0,78% -1,49% 5,03% -0,30 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 273,00 280,56 +2,77% +2,39% 3,93% +0,61 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy PL 184,73 188,35 +1,96% +3,64% 2,33% +1,56 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 47,79 50,78 +6,26% +4,03% 0,99% +4,07 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy PL 57,70 60,65 +5,11% +3,46% 1,05% +3,30 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 89,42 92,83 +3,81% +0,46% 0,64% +0,72 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 311,23 319,68 +2,72% +3,37% 4,60% +0,73 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy PL 133,00 139,86 +5,16% +5,60% 3,77% +1,49 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy PL 117,10 122,23 +4,38% +4,83% 3,21% +1,50 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 190,05 209,03 +9,99% +8,94% 4,85% +1,84 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 89,36 94,75 +6,03% +4,39% 3,15% +1,39 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy PL 114,57 120,35 +5,04% +4,97% 3,02% +1,65 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy PL 106,92 121,01 +13,18% +11,01% 6,12% +1,80 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy PL 169,04 186,21 +10,16% +7,99% 2,48% +3,22 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL 157,94 160,93 +1,89% +2,63% 2,31% +1,14 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 712,64 710,52 -0,30% +1,08% 3,10% +0,35 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 89,93 89,79 -0,16% +1,35% 3,28% +0,41 koszyk
Diagram UniAkcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy PL 112,46 116,86 +3,91% +4,82% 1,17% +4,12 koszyk
Diagram UniAkcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy PL 121,12 128,79 +6,33% +3,88% 0,76% +5,11 koszyk
Diagram UniAkcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 90,86 96,36 +6,05% +4,30% 1,94% +2,22 koszyk
Diagram UniAkcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 109,00 116,28 +6,68% +5,36% 0,29% +18,48 koszyk
Diagram UniAkcje Turcja umbrella fundusz parasolowy PL 46,04 47,70 +3,61% +5,96% 10,32% +0,58 koszyk
Diagram UniAkcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 103,61 105,71 +2,03% +1,96% 1,51% +1,30 koszyk
Diagram UniAkcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy PL 108,13 112,35 +3,90% +4,14% 2,55% +1,62 koszyk
Diagram UniAkcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy PL 120,24 123,04 +2,33% +2,66% 4,43% +0,60 koszyk
Diagram UniKorona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 212,43 215,01 +1,21% +1,65% 2,21% +0,75 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.