Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 121,51 124,19 +2,21% -1,55% 5,08% -0,31 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,82 121,87 +0,87% -1,64% 2,84% -0,58 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 116,30 114,55 -1,50% -2,76% 2,58% -1,07 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 88,93 92,18 +3,65% -1,79% 5,11% -0,35 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,38 111,53 -4,17% -5,05% 1,07% -4,72 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,88 112,95 +3,74% +0,35% 2,15% +0,16 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 100,73 107,24 +6,46% -1,16% 7,75% -0,15 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,40 103,58 +6,34% +0,90% 4,75% +0,19 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,31 123,18 +4,12% +0,03% 2,71% +0,01 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 87,20 89,07 +2,14% -2,18% 3,68% -0,59 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 91,28 90,91 -0,41% -1,16% 0,21% -5,52 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 72,54 76,62 +5,62% +0,14% 4,48% +0,03 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,21 119,23 +3,49% +0,36% 2,79% +0,13 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 133,80 135,46 +1,24% -0,34% 1,15% -0,30 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 142,54 144,82 +1,60% +0,12% 1,80% +0,07 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 439,43 448,39 +2,04% -1,64% 3,90% -0,42 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 87,50 90,20 +3,09% -2,56% 5,64% -0,45 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 754,30 762,25 +1,05% -2,61% 3,05% -0,86 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 199,81 208,56 +4,38% -0,41% 3,25% -0,13 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 158,06 159,80 +1,10% -1,58% 1,53% -1,03 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 81,78 81,01 -0,94% -1,52% 2,21% -0,69 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 86,38 87,60 +1,41% -1,91% 3,87% -0,49 koszyk
Diagram Generali Akcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,29 119,30 +0,85% +0,08% 1,73% +0,05 koszyk
Diagram Generali Akcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 127,19 127,68 +0,39% -0,47% 2,60% -0,18 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 92,25 92,00 -0,27% -1,45% 2,30% -0,63 koszyk
Diagram Generali Akcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,97 123,11 +2,62% +0,57% 4,57% +0,12 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 102,10 101,33 -0,75% -1,07% 2,95% -0,36 koszyk
Diagram Generali Akcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,05 113,70 +3,32% -0,51% 6,33% -0,08 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,18 121,83 -0,29% +0,23% 3,01% +0,08 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 42,79 42,79 0,00% +1,39% 12,60% +0,11 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 204,39 204,02 -0,18% -1,28% 3,90% -0,33 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 287,29 290,38 +1,08% -1,43% 0,84% -1,70 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 81,42 83,37 +2,39% -0,92% 4,33% -0,21 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 459,13 459,72 +0,13% -0,92% 0,69% -1,33 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,22 130,13 +1,49% -1,61% 0,37% -4,35 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 204,43 189,76 -7,18% -3,58% 2,91% -1,23 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,50 85,93 +2,91% -0,64% 4,36% -0,15 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 227,84 232,79 +2,17% +0,78% 2,16% +0,36 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 203,09 215,03 +5,88% +0,09% 3,20% +0,03 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 140,72 138,62 -1,49% -2,37% 2,52% -0,94 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 159,00 159,94 +0,59% +0,18% 2,52% +0,07 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 88,44 91,71 +3,70% +3,23% 0,26% +12,42 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 282,00 278,00 -1,42% -0,89% 0,43% -2,07 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 54,27 53,84 -0,79% -1,12% 0,13% -8,62 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 107,47 104,63 -2,64% +2,47% 13,72% +0,18 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 14,53 15,00 +3,23% -1,36% 4,13% -0,33 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,31 13,46 +1,13% -1,39% 3,66% -0,38 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,33 11,76 +3,80% -1,17% 3,13% -0,37 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,76 7,60 -2,06% -3,23% 0,01% -323,00 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,66 7,74 +1,04% -0,28% 6,08% -0,05 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5,39 5,40 +0,19% -3,76% 3,23% -1,16 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,28 8,44 +1,93% -0,22% 2,85% -0,08 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,81 9,14 +3,75% -1,62% 4,83% -0,34 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,08 6,97 -1,55% -3,68% 1,05% -3,50 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 296,86 296,16 -0,24% -1,89% 2,92% -0,65 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 164,21 176,10 +7,24% +1,45% 4,19% +0,35 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 67,40 68,00 +0,89% +0,07% 1,29% +0,05 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 231,70 243,95 +5,29% +1,41% 5,25% +0,27 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 174,47 194,52 +11,49% +1,48% 8,12% +0,18 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,66 127,00 +4,39% -0,97% 3,42% -0,28 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 139,89 139,91 +0,01% -1,81% 2,38% -0,76 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 110,85 115,99 +4,64% -0,91% 5,25% -0,17 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 209,77 216,14 +3,04% +0,39% 3,80% +0,10 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 187,51 181,31 -3,31% -3,28% 0,88% -3,73 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 50,12 51,62 +2,99% -0,57% 3,68% -0,15 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 112,56 117,45 +4,34% -0,91% 4,46% -0,20 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 86,33 88,32 +2,31% -1,02% 2,26% -0,45 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 168,51 174,26 +3,41% -2,24% 7,78% -0,29 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 72,65 66,59 -8,34% -2,95% 0,14% -21,07 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 96,51 99,88 +3,49% -1,40% 4,28% -0,33 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,00 129,90 +1,48% -1,42% 2,02% -0,70 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,49 124,30 +4,90% +1,25% 3,56% +0,35 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 233,59 232,91 -0,29% -1,49% 1,32% -1,13 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,70 107,31 +1,52% +0,62% 7,59% +0,08 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 84,23 86,93 +3,21% -1,64% 4,48% -0,37 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,74 123,93 +2,64% +0,04% 2,37% +0,02 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,70 107,31 +1,52% +0,62% 7,59% +0,08 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,37 93,50 +9,52% +1,29% 7,19% +0,18 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 93,30 95,21 +2,05% -2,09% 4,28% -0,49 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 184,19 189,81 +3,05% -1,58% 6,10% -0,26 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 88,94 94,94 +6,75% +0,58% 3,40% +0,17 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,53 120,25 +1,45% -0,22% 1,41% -0,16 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 127,70 130,08 +1,86% -0,86% 2,80% -0,31 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 268,62 276,85 +3,06% -0,84% 0,91% -0,92 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 76,28 78,40 +2,78% -1,56% 8,32% -0,19 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 36,78 36,16 -1,69% -2,19% 3,87% -0,57 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 211,06 218,62 +3,58% +0,70% 3,80% +0,18 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 114,56 120,88 +5,52% -0,04% 6,70% -0,01 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 94,47 96,79 +2,46% -1,62% 7,90% -0,21 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 45,34 46,34 +2,21% +0,37% 1,94% +0,19 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 67,56 68,40 +1,24% +1,90% 1,32% +1,44 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 142,83 140,61 -1,55% -1,65% 2,49% -0,66 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 100,40 100,81 +0,41% -0,15% 1,93% -0,08 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 63,76 68,08 +6,78% -4,20% 10,85% -0,39 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 68,77 66,29 -3,61% +1,76% 5,28% +0,33 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 254,92 256,73 +0,71% -2,73% 4,01% -0,68 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 188,45 188,84 +0,21% -1,90% 1,37% -1,39 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 51,89 48,34 -6,84% -2,97% 2,33% -1,27 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 60,57 61,37 +1,32% -0,85% 2,04% -0,42 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 97,06 94,61 -2,52% +0,10% 2,16% +0,05 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 271,29 261,32 -3,68% -5,84% 4,72% -1,24 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 137,72 141,32 +2,61% +0,41% 3,63% +0,11 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,18 125,93 +2,23% -1,02% 2,15% -0,47 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 222,22 184,84 -16,82% -8,48% 9,11% -0,93 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 92,41 95,25 +3,07% -0,82% 0,38% -2,16 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,16 125,25 +3,38% -0,34% 3,26% -0,10 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 146,78 117,80 -19,74% -7,98% 12,94% -0,62 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 201,78 191,73 -4,98% -2,46% 4,07% -0,60 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 159,05 154,92 -2,60% -2,09% 0,80% -2,61 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 654,39 632,95 -3,28% -3,07% 3,32% -0,92 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 81,48 80,84 -0,79% -2,31% 3,19% -0,72 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.