Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 118,46 129,74 +9,52% +4,87% 18,36% +0,27 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 138,09 150,65 +9,10% +4,84% 8,26% +0,59 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 158,82 166,50 +4,84% +2,21% 10,78% +0,21 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 86,72 80,40 -7,29% -5,58% 5,08% -1,10 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 180,03 219,34 +21,84% +11,77% 10,54% +1,12 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 95,45 108,45 +13,62% +5,80% 1,15% +5,04 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,71 132,52 +2,17% +2,02% 10,48% +0,19 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 105,40 114,74 +8,86% +3,49% 8,97% +0,39 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 101,92 109,98 +7,91% +3,68% 2,81% +1,31 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,07 132,89 +7,98% +5,30% 13,44% +0,39 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 98,18 106,70 +8,68% +3,19% 13,27% +0,24 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 75,41 81,80 +8,47% +4,43% 12,68% +0,35 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,93 116,90 +7,32% +3,48% 9,80% +0,36 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 173,73 181,98 +4,75% +2,49% 14,89% +0,17 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 175,13 187,39 +7,00% +2,89% 12,38% +0,23 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 440,26 469,99 +6,75% +2,91% 14,52% +0,20 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 75,72 82,29 +8,68% +4,32% 17,64% +0,24 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 794,09 834,81 +5,13% +2,78% 11,72% +0,24 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 255,05 269,13 +5,52% +2,97% 8,76% +0,34 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 180,67 190,10 +5,22% +2,59% 8,33% +0,31 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 83,67 91,10 +8,88% +4,53% 18,06% +0,25 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 73,88 82,67 +11,90% +4,76% 21,82% +0,22 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 107,52 111,82 +4,00% +1,89% 13,36% +0,14 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 102,38 110,82 +8,24% +3,65% 11,60% +0,31 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,09 122,11 +12,97% +5,56% 10,64% +0,52 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 40,84 42,49 +4,04% +2,51% 14,11% +0,18 koszyk
Diagram Generali Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 150,09 159,23 +6,09% +3,02% 6,21% +0,49 koszyk
Diagram Generali Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 127,77 137,11 +7,31% +4,69% 14,96% +0,31 koszyk
Diagram Generali Globalnych Akcji Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 165,11 178,76 +8,27% +4,72% 6,41% +0,74 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 177,55 196,83 +10,86% +4,81% 17,05% +0,28 koszyk
Diagram Generali Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,11 133,84 -4,48% -3,45% 3,40% -1,01 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 366,56 395,41 +7,87% +2,72% 14,04% +0,19 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 79,40 86,45 +8,88% +4,12% 4,82% +0,85 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 561,63 606,84 +8,05% +3,47% 11,70% +0,30 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 165,81 178,40 +7,59% +3,01% 13,12% +0,23 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,18 184,56 +17,42% +7,94% 7,09% +1,12 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 84,23 92,03 +9,26% +4,36% 2,70% +1,61 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 256,45 270,35 +5,42% +3,04% 2,50% +1,22 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 214,49 224,89 +4,85% +3,50% 18,24% +0,19 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 202,47 219,83 +8,57% +3,67% 11,93% +0,31 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 152,65 162,72 +6,60% +2,02% 8,05% +0,25 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 72,71 75,89 +4,37% +2,78% 8,69% +0,32 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 306,10 319,91 +4,51% +0,89% 13,87% +0,06 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 62,68 65,38 +4,31% +1,07% 9,43% +0,11 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,56 90,41 +8,20% +4,39% 18,94% +0,23 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 121,21 135,56 +11,84% +5,08% 16,88% +0,30 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 106,20 118,49 +11,57% +4,94% 16,62% +0,30 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 167,85 177,41 +5,70% +2,87% 6,58% +0,44 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 164,76 173,97 +5,59% +2,81% 6,59% +0,43 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 139,32 144,69 +3,85% +2,98% 19,16% +0,16 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 127,61 132,43 +3,78% +2,94% 19,15% +0,15 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 143,93 145,42 +1,04% +0,50% 1,53% +0,33 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 140,42 141,88 +1,04% +0,50% 1,53% +0,33 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 91,19 79,08 -13,28% -3,17% 21,35% -0,15 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 84,21 73,00 -13,31% -3,19% 21,32% -0,15 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 13,73 15,13 +10,20% +4,06% 19,64% +0,21 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,20 14,42 +9,24% +3,97% 9,77% +0,41 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,12 14,47 +10,29% +5,13% 4,77% +1,08 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9,55 10,06 +5,34% +2,19% 15,55% +0,14 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 6,11 7,03 +15,06% +6,47% 16,99% +0,38 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5,68 6,06 +6,69% +2,87% 14,50% +0,20 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,05 8,67 +7,70% +3,46% 9,78% +0,35 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,83 9,80 +10,99% +4,42% 4,00% +1,11 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 8,10 8,28 +2,22% +1,28% 11,05% +0,12 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 278,26 310,28 +11,51% +4,77% 15,51% +0,31 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,44 167,59 +6,45% +3,72% 14,38% +0,26 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 76,79 79,73 +3,83% +2,51% 4,14% +0,61 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 219,50 239,46 +9,09% +4,47% 9,36% +0,48 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 173,12 192,89 +11,42% +4,34% 10,21% +0,43 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 136,63 150,44 +10,11% +4,03% 3,29% +1,22 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 145,86 158,07 +8,37% +4,00% 13,10% +0,31 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,21 128,14 +7,49% +3,56% 0,94% +3,79 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 201,99 223,10 +10,45% +4,89% 7,85% +0,62 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 208,75 217,59 +4,23% +2,51% 11,24% +0,22 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 42,54 48,53 +14,08% +6,06% 7,64% +0,79 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 87,91 97,93 +11,40% +7,07% 12,32% +0,57 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 111,86 121,18 +8,33% +3,07% 12,61% +0,24 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 102,76 112,64 +9,61% +5,41% 26,40% +0,20 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 44,24 40,88 -7,59% -3,88% 1,80% -2,16 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,38 139,18 +10,13% +6,55% 13,00% +0,50 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 112,39 125,41 +11,58% +5,68% 16,14% +0,35 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 228,33 239,68 +4,97% +2,92% 14,79% +0,20 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 86,71 100,63 +16,05% +6,00% 18,97% +0,32 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 72,06 78,63 +9,12% +3,87% 19,66% +0,20 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 131,28 143,32 +9,17% +3,70% 9,44% +0,39 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 86,71 100,63 +16,05% +6,00% 18,97% +0,32 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,91 103,96 +11,89% +4,91% 10,54% +0,47 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 77,73 85,71 +10,27% +4,33% 21,62% +0,20 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 210,36 199,75 -5,04% -5,10% 2,59% -1,97 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,09 103,93 +12,86% +5,77% 5,68% +1,02 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 209,49 243,43 +16,20% +8,12% 15,62% +0,52 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 94,65 101,95 +7,71% +4,56% 12,61% +0,36 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,61 97,22 +7,30% +4,22% 13,76% +0,31 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,55 131,21 +7,95% +3,14% 10,74% +0,29 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 148,86 165,20 +10,98% +3,09% 7,69% +0,40 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 316,72 345,11 +8,96% +3,50% 9,50% +0,37 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 66,46 70,35 +5,85% +2,19% 14,10% +0,16 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 38,63 40,53 +4,92% +2,55% 13,94% +0,18 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 53,38 57,58 +7,87% +3,64% 9,17% +0,40 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 52,39 58,49 +11,64% +4,82% 4,54% +1,06 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 49,08 53,01 +8,01% +3,45% 15,13% +0,23 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 49,08 48,80 -0,57% -0,52% 0,88% -0,59 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 71,14 72,59 +2,04% +0,05% 7,25% +0,01 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 159,34 180,38 +13,20% +6,84% 19,21% +0,36 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,14 129,13 +9,30% +4,19% 6,31% +0,66 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 35,03 42,75 +22,04% +10,59% 47,05% +0,23 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 76,42 66,51 -12,97% -3,15% 21,52% -0,15 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 221,53 248,58 +12,21% +5,36% 17,15% +0,31 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 205,10 213,64 +4,16% +1,81% 6,80% +0,27 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 54,87 55,02 +0,27% +1,05% 18,41% +0,06 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 59,40 66,03 +11,16% +4,84% 11,32% +0,43 koszyk
Diagram Rockbridge Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 169,44 165,54 -2,30% -0,64% 18,65% -0,03 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 261,20 282,54 +8,17% +3,55% 13,10% +0,27 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 148,33 163,16 +10,00% +4,36% 0,01% +436,00 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 147,06 153,63 +4,47% +2,07% 8,90% +0,23 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,83 136,75 +7,82% +3,61% 9,93% +0,36 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 235,00 257,66 +9,64% +7,62% 14,18% +0,54 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 250,69 272,11 +8,54% +5,77% 10,27% +0,56 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 168,55 174,78 +3,70% +2,14% 6,41% +0,33 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 114,56 121,94 +6,44% +6,56% 4,82% +1,36
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 83,96 88,04 +4,86% +3,94% 17,36% +0,23 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.