Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 146,60 154,63 +5,48% -4,69% 1,14% -4,11 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 187,08 189,26 +1,17% -0,64% 1,38% -0,46 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 169,88 181,23 +6,68% -6,78% 2,10% -3,23 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 63,94 60,67 -5,11% -4,31% 1,30% -3,32 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 142,76 154,13 +7,96% -4,80% 0,94% -5,11 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,48 141,58 +6,87% -4,63% 0,11% -42,09 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 144,03 146,35 +1,61% -0,89% 2,17% -0,41 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 194,97 199,20 +2,17% -0,76% 2,40% -0,32 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 195,52 196,79 +0,65% -1,13% 1,78% -0,63 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 528,60 581,37 +9,98% +2,06% 6,55% +0,31 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 126,82 137,31 +8,27% +1,54% 5,32% +0,29 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 115,97 130,85 +12,83% +1,82% 7,97% +0,23 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 209,44 202,49 -3,32% -2,02% 6,98% -0,29 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 146,74 141,91 -3,29% -2,00% 6,98% -0,29 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 177,29 155,97 -12,03% -0,18% 10,03% -0,02 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 141,08 152,87 +8,36% +0,41% 3,61% +0,11 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 150,43 151,95 +1,01% -3,55% 0,76% -4,67 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 66,89 68,97 +3,11% -3,11% 0,91% -3,42 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 191,12 207,66 +8,65% -4,34% 0,66% -6,58 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 233,10 267,20 +14,63% +2,99% 9,32% +0,32 koszyk
Diagram GENERALI Surowców umbrella fundusz parasolowy ZGR 54,80 52,98 -3,32% -0,23% 0,11% -2,09 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 124,37 133,71 +7,51% +0,94% 7,94% +0,12 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 369,88 416,82 +12,69% +1,85% 7,67% +0,24 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 222,70 225,84 +1,41% -1,97% 1,32% -1,49 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,34 79,36 +2,61% -4,85% 0,87% -5,57 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 336,98 337,77 +0,23% -1,08% 1,16% -0,93 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 305,77 314,61 +2,89% -2,00% 1,05% -1,90 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 187,42 211,88 +13,05% +1,79% 7,62% +0,23 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,50 121,84 -0,54% -1,65% 2,86% -0,58 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 286,68 298,88 +4,26% -2,26% 1,08% -2,09 koszyk
Diagram GOLDMAN SACHS Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 298,48 320,40 +7,34% -0,55% 2,57% -0,21 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 307,86 322,93 +4,90% -5,73% 2,40% -2,39 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,05 127,45 +3,58% -7,62% 0,26% -29,31 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 715,70 798,31 +11,54% +1,31% 6,76% +0,19 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 273,65 251,99 -7,92% -1,24% 8,40% -0,15 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 233,75 242,64 +3,80% -4,15% 1,07% -3,88 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 158,13 165,39 +4,59% -6,58% 0,97% -6,78 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 217,62 230,72 +6,02% -3,06% 1,82% -1,68 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,79 82,84 +0,06% -3,73% 2,08% -1,79 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 64,90 66,82 +2,96% -3,69% 0,94% -3,93 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 366,00 392,49 +7,24% -0,65% 4,04% -0,16 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 174,59 154,03 -11,78% -3,73% 16,38% -0,23 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,18 97,80 +3,84% -8,73% 3,07% -2,84 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 93,27 96,86 +3,85% -8,72% 3,07% -2,84 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 183,26 205,20 +11,97% -1,15% 7,29% -0,16 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 166,83 186,81 +11,98% -1,15% 7,28% -0,16 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A umbrella fundusz parasolowy PL 177,29 195,72 +10,40% +0,01% 5,62% 0,00 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 140,27 145,03 +3,39% -0,15% 4,38% -0,03 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 143,76 148,64 +3,39% -0,15% 4,38% -0,03 koszyk
Diagram IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 140,27 145,03 +3,39% -0,15% 4,38% -0,03 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 111,81 116,47 +4,17% -3,76% 1,55% -2,43 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 155,23 177,64 +14,44% +2,06% 9,72% +0,21 koszyk
Diagram PZU Akcji Globalnych Trendów umbrella fundusz parasolowy ZGR 53,66 55,44 +3,32% -5,43% 0,14% -38,79 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 74,27 85,01 +14,46% +1,66% 8,12% +0,20 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 52,41 56,50 +7,80% -1,23% 3,72% -0,33 koszyk
Diagram PZU Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 66,21 74,06 +11,86% +1,18% 6,79% +0,17 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 86,81 87,57 +0,88% -2,91% 0,04% -72,75 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 280,87 310,08 +10,40% +1,28% 6,06% +0,21 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 136,81 147,83 +8,05% -2,52% 1,36% -1,85 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 34,84 46,56 +33,64% +5,96% 25,53% +0,23 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 62,69 54,46 -13,13% -1,86% 12,32% -0,15 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 334,06 377,19 +12,91% +0,35% 6,42% +0,05 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 205,41 216,40 +5,35% -3,66% 1,20% -3,05 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 55,87 63,18 +13,08% +0,13% 7,00% +0,02 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 65,60 67,91 +3,52% -2,36% 1,14% -2,07 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Growth Leaders umbrella fundusz parasolowy ZGR 77,63 81,80 +5,37% -4,80% 2,22% -2,16 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 19,12 21,45 +12,19% +0,19% 6,89% +0,03 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 16,26 17,08 +5,04% -2,83% 1,12% -2,53 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,24 7,64 +5,52% -3,18% 1,29% -2,47 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 10,56 10,71 +1,42% -2,57% 0,89% -2,89 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 12,82 13,09 +2,11% -2,47% 1,33% -1,86 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 13,45 13,86 +3,05% -0,81% 0,30% -2,70 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 10,03 10,88 +8,47% +0,95% 3,95% +0,24 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 8,24 9,23 +12,01% +2,61% 7,15% +0,37 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,33 9,68 +3,75% -3,24% 0,81% -4,00 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,42 7,61 +2,56% -3,36% 0,54% -6,22 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11,75 12,99 +10,55% +0,33% 3,83% +0,09 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,47 13,98 +3,79% -4,45% 0,78% -5,71 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Value Leaders umbrella fundusz parasolowy PL 202,03 204,54 +1,24% -3,15% 2,23% -1,41 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 323,27 356,94 +10,42% +0,74% 6,40% +0,12 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,07 125,48 -4,99% -2,79% 6,14% -0,45 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 175,78 194,82 +10,83% -0,53% 6,99% -0,08 koszyk
Diagram SKARBIEC Nowej Generacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 202,90 218,47 +7,67% -5,93% 0,11% -53,91 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,02 137,88 +9,41% -7,25% 1,44% -5,03 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 228,61 254,11 +11,15% -4,01% 0,88% -4,56 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 135,35 144,09 +6,46% -3,35% 2,72% -1,23 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 97,80 106,22 +8,61% -1,88% 6,66% -0,28 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 133,65 151,04 +13,01% +2,35% 8,27% +0,28 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 164,84 172,00 +4,34% -3,40% 0,29% -11,72 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 175,84 193,57 +10,08% -0,35% 5,57% -0,06 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 86,29 88,61 +2,69% -3,17% 0,95% -3,34 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,74 127,55 +1,44% -2,85% 1,59% -1,79 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 205,75 216,03 +5,00% -3,22% 1,20% -2,68 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 172,78 195,97 +13,42% +2,70% 8,37% +0,32 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 92,67 105,72 +14,08% +2,43% 8,63% +0,28 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT Global Growth Trends umbrella fundusz parasolowy ZGR 93,18 97,93 +5,10% -4,22% 1,53% -2,76 koszyk
Diagram VIG C-QUADRAT GreenStars umbrella fundusz parasolowy ZGR 99,72 104,19 +4,48% -2,31% 0,65% -3,55 koszyk
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.