Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram AGIO Akcji PLUS umbrella fundusz parasolowy PL 122,20 123,35 +0,94% +0,17% 0,17% +1,00 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,13 127,32 +6,87% +3,00% 0,91% +3,30 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 113,29 119,52 +5,50% +1,02% 1,12% +0,91 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 89,65 92,19 +2,83% +1,28% 2,75% +0,47 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 111,30 120,72 +8,46% +6,03% 0,28% +21,54 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,70 121,05 +11,36% +4,08% 0,70% +5,83 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 102,91 109,11 +6,02% +1,16% 0,83% +1,40 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 101,22 102,73 +1,49% -0,77% 0,97% -0,79 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,62 130,43 +9,96% +3,55% 1,58% +2,25 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 86,91 88,11 +1,38% +0,65% 0,57% +1,14 koszyk
Diagram ALLIANZ Surowców i Energii umbrella fundusz parasolowy ZGR 91,38 90,92 -0,50% -0,68% 0,47% -1,45 koszyk
Diagram AVIVA Europejskich Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 73,42 77,86 +6,05% +2,02% 1,35% +1,50 koszyk
Diagram AVIVA Globalnych Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 115,81 120,93 +4,42% +1,64% 1,45% +1,13 koszyk
Diagram AVIVA Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 133,03 139,91 +5,17% +1,03% 0,79% +1,30 koszyk
Diagram AVIVA Nowoczesnych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 142,75 151,80 +6,34% +1,72% 1,75% +0,98 koszyk
Diagram AVIVA Polskich Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 438,52 447,39 +2,02% +0,42% 0,23% +1,83 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 86,99 86,42 -0,66% -0,44% 0,86% -0,51 koszyk
Diagram BPS Momentum Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 743,41 775,80 +4,36% +0,98% 0,70% +1,40 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 199,88 215,65 +7,89% +3,02% 3,12% +0,97 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich Kat. S umbrella fundusz parasolowy ZGR 154,49 165,25 +6,96% +2,53% 3,14% +0,81 koszyk
Diagram GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO umbrella fundusz parasolowy PL 80,43 84,53 +5,10% +1,03% 2,81% +0,37 koszyk
Diagram GAMMA Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 85,85 86,19 +0,40% +0,21% 0,09% +2,33 koszyk
Diagram Generali Akcje Biopharma umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,24 129,77 +9,75% +5,14% 3,13% +1,64 koszyk
Diagram Generali Akcje Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,41 131,26 +4,66% +1,33% 2,67% +0,50 koszyk
Diagram Generali Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 90,92 96,44 +6,07% +1,44% 2,38% +0,61 koszyk
Diagram Generali Akcje Selektywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 123,28 125,07 +1,45% +1,38% 1,92% +0,72 koszyk
Diagram Generali Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 100,45 101,89 +1,43% -0,05% 0,73% -0,07 koszyk
Diagram Generali Akcje: Daleki Wschód umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,14 115,67 +2,24% +1,73% 1,03% +1,68 koszyk
Diagram Generali Akcje: Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,37 125,55 +2,60% +0,37% 2,48% +0,15 koszyk
Diagram Generali Akcje: Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 46,12 47,84 +3,73% +0,74% 12,89% +0,06 koszyk
Diagram Generali Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 200,83 199,76 -0,53% -0,70% 0,13% -5,38 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 287,33 306,39 +6,63% +3,29% 0,04% +82,25 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,65 85,29 +3,19% +1,11% 0,37% +3,00 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy PL 458,10 477,93 +4,33% +2,46% 1,20% +2,05 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,07 137,03 +6,17% +3,65% 0,50% +7,30 koszyk
Diagram INVESTOR Ameryka Łacińska umbrella fundusz parasolowy ZGR 192,36 194,18 +0,95% -0,36% 0,86% -0,42 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 84,97 88,53 +4,19% +1,67% 0,16% +10,44 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 231,88 237,67 +2,50% +0,70% 2,91% +0,24 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 203,36 223,34 +9,82% +3,38% 0,39% +8,67 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 138,26 149,62 +8,22% +5,08% 1,14% +4,46 koszyk
Diagram INVESTOR Rosja umbrella fundusz parasolowy ZGR 160,30 165,30 +3,12% +1,08% 1,20% +0,90 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 91,64 90,88 -0,83% +0,40% 0,11% +3,64 koszyk
Diagram INVESTOR Top 25 Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 278,78 293,13 +5,15% +2,03% 1,82% +1,12 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 53,65 56,50 +5,31% +2,13% 1,20% +1,78 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,14 116,63 -0,44% -1,34% 15,25% -0,09 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 129,57 131,43 +1,44% +0,22% 0,02% +11,00 koszyk
Diagram IPOPEMA Akcji kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 113,78 115,36 +1,39% +0,19% 0,01% +19,00 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 132,96 142,38 +7,08% +4,07% 0,15% +27,13 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 130,87 140,06 +7,02% +4,05% 0,15% +27,00 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 142,71 150,87 +5,72% +0,93% 1,36% +0,68 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 131,37 138,76 +5,63% +0,89% 1,36% +0,65 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 148,90 149,84 +0,63% -0,34% 0,11% -3,09 koszyk
Diagram IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 145,25 146,17 +0,63% -0,35% 0,11% -3,18 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 82,29 83,56 +1,54% +0,44% 1,76% +0,25 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 76,09 77,18 +1,43% +0,39% 1,70% +0,23 koszyk
Diagram MetLife Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 14,59 14,63 +0,27% +0,04% 1,27% +0,03 koszyk
Diagram MetLife Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 13,27 13,70 +3,24% +1,45% 2,05% +0,71 koszyk
Diagram MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,46 11,92 +4,01% +1,78% 2,76% +0,64 koszyk
Diagram MetLife Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 7,45 7,80 +4,70% +2,12% 1,86% +1,14 koszyk
Diagram MetLife Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,79 7,93 +1,80% +0,41% 3,57% +0,11 koszyk
Diagram MetLife Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 5,22 5,33 +2,11% +0,75% 0,26% +2,88 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,33 8,63 +3,60% +1,36% 1,92% +0,71 koszyk
Diagram MetLife Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 8,96 9,30 +3,79% +1,54% 1,57% +0,98 koszyk
Diagram MetLife Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 6,77 7,13 +5,32% +1,72% 1,00% +1,72 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 294,09 294,92 +0,28% -0,15% 0,43% -0,35 koszyk
Diagram NN Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 169,03 177,65 +5,10% +1,39% 0,60% +2,32 koszyk
Diagram NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 67,93 72,13 +6,18% +2,53% 2,96% +0,85 koszyk
Diagram NN Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 240,53 251,51 +4,56% +1,54% 2,16% +0,71 koszyk
Diagram NN Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 188,40 205,55 +9,10% +3,72% 2,44% +1,52 koszyk
Diagram NN Nowej Azji umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,83 129,44 +5,38% +2,08% 2,48% +0,84 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 137,92 141,08 +2,29% +0,60% 0,44% +1,36 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,81 116,78 +2,61% +0,95% 0,28% +3,39 koszyk
Diagram NN Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 214,43 221,37 +3,24% +1,18% 1,41% +0,84 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 179,01 187,19 +4,57% +1,00% 0,78% +1,28 koszyk
Diagram NOBLE FUND Africa and Frontier umbrella fundusz parasolowy ZGR 51,29 52,28 +1,93% +0,74% 0,16% +4,63 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 114,84 116,49 +1,44% +1,06% 0,34% +3,12 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 86,23 90,84 +5,35% +1,83% 1,25% +1,46 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 167,79 171,61 +2,28% +0,70% 1,52% +0,46 koszyk
Diagram NOVO Globalnego Dochodu umbrella fundusz parasolowy PL 69,00 63,53 -7,93% -3,71% 3,64% -1,02 koszyk
Diagram OPEN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 97,98 98,16 +0,18% +0,57% 0,86% +0,66 koszyk
Diagram OPEN Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 127,18 132,89 +4,49% +1,48% 1,02% +1,45 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 120,32 126,48 +5,12% +1,72% 0,83% +2,07 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 231,56 237,25 +2,46% +0,60% 0,85% +0,71 koszyk
Diagram PKO Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,54 111,17 +1,49% +0,17% 3,53% +0,05 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 84,74 85,07 +0,39% +0,22% 0,85% +0,26 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,78 128,59 +5,59% +2,72% 1,35% +2,01 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 109,54 111,17 +1,49% +0,17% 3,53% +0,05 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 89,97 97,86 +8,77% +3,25% 1,24% +2,62 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 92,88 93,12 +0,26% -0,07% 1,23% -0,06 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,17 93,64 +3,85% +1,75% 2,55% +0,69 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 185,12 200,04 +8,06% +2,93% 0,62% +4,73 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,65 98,80 +8,99% +3,08% 0,49% +6,29 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,05 124,64 +4,70% +2,10% 0,25% +8,40 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 128,77 136,41 +5,93% +2,97% 2,64% +1,13 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 271,84 284,69 +4,73% +2,58% 0,59% +4,37 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 76,67 76,95 +0,37% +0,10% 0,21% +0,48 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 35,88 37,25 +3,82% +0,72% 1,59% +0,45 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR 215,65 225,00 +4,34% +2,01% 2,23% +0,90 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR 118,93 121,94 +2,53% +0,91% 0,47% +1,94 koszyk
Diagram PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL 94,70 94,50 -0,21% -0,01% 0,20% -0,05 koszyk
Diagram PZU Aktywny Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 46,00 46,72 +1,57% +0,97% 0,40% +2,43 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 67,41 72,18 +7,08% +2,71% 0,82% +3,30 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 139,79 146,63 +4,89% +1,72% 4,32% +0,40 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 98,50 105,11 +6,71% +3,12% 0,57% +5,47 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 64,37 62,18 -3,40% -0,81% 5,11% -0,16 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 68,04 68,87 +1,22% +0,30% 2,16% +0,14 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 250,06 250,78 +0,29% +0,07% 1,03% +0,07 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 184,32 187,43 +1,69% +1,04% 2,11% +0,49 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 48,05 49,99 +4,04% +1,20% 2,86% +0,42 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 60,14 62,51 +3,94% +2,26% 2,91% +0,78 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Dywidendowy umbrella fundusz parasolowy ZGR 94,02 98,62 +4,89% +1,57% 3,90% +0,40 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 254,92 252,83 -0,82% -1,36% 3,66% -0,37 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,22 144,31 +2,92% +0,91% 3,16% +0,29 koszyk
Diagram SKARBIEC Global Select Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,12 129,71 +6,22% +2,75% 0,41% +6,71 koszyk
Diagram SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 192,86 197,37 +2,34% +4,58% 4,75% +0,96 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 92,08 100,56 +9,21% +2,44% 0,08% +30,50 koszyk
Diagram SKARBIEC Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,91 129,05 +5,86% +2,52% 1,30% +1,94 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 125,14 128,73 +2,87% +6,47% 7,76% +0,83 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 188,39 199,81 +6,06% +2,83% 1,74% +1,63 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR 153,27 156,34 +2,00% +0,51% 0,11% +4,64 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 638,37 619,72 -2,92% -1,22% 0,48% -2,54 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 79,71 80,68 +1,22% -0,17% 0,15% -1,13 koszyk
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.