Nawigacja okruszkowa
Stopa zwrotu
Nie znaleziono funduszy spełniających kryteria wyboru.
Diagram ALLIANZ Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 146,93 131,08 -10,79% +2,29% 7,54% +0,30 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 148,75 140,16 -5,77% +1,45% 1,57% +0,92 koszyk
Diagram ALLIANZ Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 60,18 55,10 -8,44% -6,11% 5,74% -1,06 koszyk
Diagram ALLIANZ Artificial Intelligence umbrella fundusz parasolowy ZGR 166,68 153,61 -7,84% +6,37% 8,08% +0,79 koszyk
Diagram ALLIANZ China A-Shares umbrella fundusz parasolowy ZGR 89,43 77,06 -13,83% -4,85% 0,62% -7,82 koszyk
Diagram ALLIANZ Europe Equity Growth Select umbrella fundusz parasolowy ZGR 140,49 117,90 -16,08% +3,94% 15,22% +0,26 koszyk
Diagram ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 87,13 76,89 -11,75% +0,90% 8,26% +0,11 koszyk
Diagram ALLIANZ Global Metals and Mining umbrella fundusz parasolowy ZGR 142,75 136,20 -4,59% +0,66% 2,63% +0,25 koszyk
Diagram ALLIANZ Globalnych Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy ZGR 129,09 117,41 -9,05% +2,12% 5,40% +0,39 koszyk
Diagram ALLIANZ India Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 130,21 127,17 -2,33% +4,97% 2,86% +1,74 koszyk
Diagram ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 167,51 151,45 -9,59% -0,37% 3,78% -0,10 koszyk
Diagram ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 166,62 155,48 -6,69% +0,21% 2,47% +0,09 koszyk
Diagram ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) umbrella fundusz parasolowy PL 471,02 394,87 -16,17% -2,93% 8,59% -0,34 koszyk
Diagram ALLIANZ Selektywny umbrella fundusz parasolowy PL 102,84 94,33 -8,27% +0,12% 2,59% +0,05 koszyk
Diagram BPS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 100,95 90,09 -10,76% -1,76% 5,90% -0,30 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich A umbrella fundusz parasolowy ZGR 223,50 200,56 -10,26% +1,68% 4,77% +0,35 koszyk
Diagram CASPAR Akcji Europejskich S umbrella fundusz parasolowy ZGR 156,23 140,24 -10,23% +1,70% 4,77% +0,36 koszyk
Diagram CASPAR Globalny S umbrella fundusz parasolowy ZGR 185,42 177,87 -4,07% +9,25% 5,88% +1,57 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 312,27 268,59 -13,99% -0,45% 5,60% -0,08 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 113,84 108,19 -4,96% +4,20% 8,65% +0,49 koszyk
Diagram ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 114,17 107,50 -5,84% +2,32% 1,99% +1,17 koszyk
Diagram ESALIENS Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 130,61 106,55 -18,42% +0,85% 9,16% +0,09 koszyk
Diagram ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy ZGR 213,82 196,71 -8,00% +3,08% 12,05% +0,26 koszyk
Diagram ESALIENS Spółek Innowacyjnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 117,40 108,15 -7,88% +5,43% 13,39% +0,41 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 111,74 102,05 -8,67% -1,45% 0,76% -1,91 koszyk
Diagram GENERALI Akcje Wzrostu umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,11 92,92 -14,05% -2,35% 6,32% -0,37 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,46 140,15 -10,99% +3,13% 9,76% +0,32 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Ekologicznych PL 94,40 83,79 -11,24% +3,17% 6,51% +0,49 koszyk
Diagram GENERALI Akcji Europejskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 143,39 124,61 -13,10% +1,05% 8,19% +0,13 koszyk
Diagram GENERALI Akcji: Megatrendy umbrella fundusz parasolowy ZGR 172,17 144,21 -16,24% +2,98% 10,95% +0,27 koszyk
Diagram GENERALI Korona Akcje umbrella fundusz parasolowy PL 199,45 171,64 -13,94% -2,42% 7,35% -0,33 koszyk
Diagram GENERALI Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,38 107,76 -7,41% -3,13% 0,15% -20,87 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 307,08 261,68 -14,78% +1,90% 10,47% +0,18 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 79,51 74,68 -6,07% +1,98% 0,06% +33,00 koszyk
Diagram INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,81 107,00 -12,87% +2,28% 10,20% +0,22 koszyk
Diagram INVESTOR BRIC umbrella fundusz parasolowy ZGR 83,41 79,85 -4,27% +2,30% 1,20% +1,92 koszyk
Diagram INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu umbrella fundusz parasolowy PL 594,32 519,79 -12,54% -0,11% 7,52% -0,01 koszyk
Diagram INVESTOR Indie i Chiny umbrella fundusz parasolowy ZGR 303,50 297,02 -2,14% +2,24% 0,12% +18,67 koszyk
Diagram INVESTOR Niemcy umbrella fundusz parasolowy ZGR 210,71 185,94 -11,76% +1,12% 7,94% +0,14 koszyk
Diagram INVESTOR Nowych Technologii umbrella fundusz parasolowy PL 162,58 135,93 -16,39% +2,29% 12,17% +0,19 koszyk
Diagram INVESTOR Quality umbrella fundusz parasolowy ZGR 199,27 175,76 -11,80% +2,67% 9,77% +0,27 koszyk
Diagram INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa umbrella fundusz parasolowy ZGR 96,73 83,99 -13,17% +3,63% 9,10% +0,40 koszyk
Diagram INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy ZGR 56,09 50,53 -9,91% +0,88% 6,13% +0,14 koszyk
Diagram INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 300,24 273,30 -8,97% -0,87% 2,29% -0,38 koszyk
Diagram INVESTOR Turcja umbrella fundusz parasolowy ZGR 92,88 117,31 +26,30% +13,15% 15,99% +0,82 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. A umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,12 110,25 -9,72% +7,41% 9,84% +0,75 koszyk
Diagram IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B umbrella fundusz parasolowy ZGR 119,78 109,12 -8,90% +7,75% 9,35% +0,83 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. A PL 162,31 135,49 -16,52% -2,57% 7,87% -0,33 koszyk
Diagram IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL 147,77 123,35 -16,53% -2,57% 7,87% -0,33 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A umbrella fundusz parasolowy PL 137,54 123,00 -10,57% -0,95% 5,01% -0,19 koszyk
Diagram IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.B umbrella fundusz parasolowy PL 140,71 133,41 -5,19% -2,49% 2,60% -0,96 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. A umbrella fundusz parasolowy PL 75,43 91,80 +21,70% +5,03% 9,86% +0,51 koszyk
Diagram IPOPEMA Short Equity kat. B umbrella fundusz parasolowy PL 69,60 84,69 +21,68% +5,02% 9,84% +0,51 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 15,61 14,08 -9,80% +1,92% 6,25% +0,31 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Chińskich i Azjatyckich umbrella fundusz parasolowy ZGR 11,60 10,21 -11,98% -1,53% 0,71% -2,15 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 11,11 10,20 -8,19% -0,41% 0,70% -0,59 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Nowa Europa umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,08 6,98 -1,41% +2,27% 1,39% +1,63 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 6,88 5,88 -14,53% -1,91% 7,59% -0,25 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 9,17 8,12 -11,45% +1,10% 6,95% +0,16 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 7,77 6,85 -11,84% -0,84% 0,46% -1,83 koszyk
Diagram NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 9,48 8,57 -9,60% -0,56% 4,00% -0,14 koszyk
Diagram NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 201,33 184,18 -8,52% +1,97% 6,31% +0,31 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 89,92 78,77 -12,40% +5,86% 15,96% +0,37 koszyk
Diagram NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 312,44 292,77 -6,30% +2,44% 6,10% +0,40 koszyk
Diagram NN (L) Japonia umbrella fundusz parasolowy ZGR 234,71 231,07 -1,55% +2,23% 0,22% +10,14 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 121,24 114,21 -5,80% +2,33% 0,94% +2,48 koszyk
Diagram NN (L) Spółek Dywidendowych USA umbrella fundusz parasolowy ZGR 263,96 239,77 -9,16% +1,58% 6,36% +0,25 koszyk
Diagram NN Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 319,69 271,32 -15,13% -2,28% 7,89% -0,29 koszyk
Diagram NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania umbrella fundusz parasolowy ZGR 155,99 134,53 -13,76% -0,84% 7,80% -0,11 koszyk
Diagram NN Średnich i Małych Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 252,25 219,23 -13,09% -1,97% 5,44% -0,36 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 99,08 86,55 -12,65% +2,34% 6,19% +0,38 koszyk
Diagram NOBLE FUND Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 135,07 110,23 -18,39% -2,15% 10,01% -0,21 koszyk
Diagram NOVO Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 103,80 90,04 -13,26% -3,76% 2,32% -1,62 koszyk
Diagram PKO Akcji Dywidendowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 130,05 119,73 -7,94% +0,80% 4,45% +0,18 koszyk
Diagram PKO Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 260,00 234,08 -9,97% -1,20% 4,07% -0,29 koszyk
Diagram PKO Akcji Plus umbrella fundusz parasolowy PL 79,96 68,04 -14,91% -2,73% 6,68% -0,41 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Amerykańskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 161,30 142,75 -11,50% +2,75% 8,77% +0,31 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Europejskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 118,73 105,94 -10,77% +1,66% 8,77% +0,19 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Japońskiego umbrella fundusz parasolowy ZGR 108,59 104,19 -4,05% +2,25% 2,09% +1,08 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Polskiego umbrella fundusz parasolowy PL 84,01 68,89 -18,00% -3,56% 9,19% -0,39 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynku Złota umbrella fundusz parasolowy ZGR 141,64 129,79 -8,37% -6,00% 4,48% -1,34 koszyk
Diagram PKO Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 85,38 75,43 -11,65% -0,43% 0,33% -1,30 koszyk
Diagram PKO Dóbr Luksusowych Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 271,19 246,42 -9,13% +4,70% 11,41% +0,41 koszyk
Diagram PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny umbrella fundusz parasolowy PL 116,29 105,85 -8,98% +2,21% 7,04% +0,31 koszyk
Diagram PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 103,39 90,18 -12,78% +3,07% 11,44% +0,27 koszyk
Diagram PKO Medycyny i Demografii Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 146,23 135,34 -7,45% +0,05% 6,24% +0,01 koszyk
Diagram PKO Surowców Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 201,45 194,95 -3,23% +1,83% 0,16% +11,44 koszyk
Diagram PKO Technologii i Innowacji Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 348,76 304,50 -12,69% +3,83% 11,31% +0,34 koszyk
Diagram PZU Akcji Krakowiak umbrella fundusz parasolowy PL 63,94 53,97 -15,59% -3,01% 7,12% -0,42 koszyk
Diagram PZU Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 41,80 37,73 -9,74% -0,85% 3,20% -0,27 koszyk
Diagram PZU Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 53,71 46,01 -14,34% -2,33% 7,21% -0,32 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Rozwiniętych umbrella fundusz parasolowy ZGR 63,20 58,22 -7,88% +2,65% 5,02% +0,53 koszyk
Diagram PZU Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 53,26 47,75 -10,35% +0,83% 2,04% +0,41 koszyk
Diagram PZU Aktywny Globalny umbrella fundusz parasolowy ZGR 48,06 45,95 -4,39% +0,88% 2,98% +0,30 koszyk
Diagram PZU Medyczny umbrella fundusz parasolowy ZGR 82,53 76,49 -7,32% -0,66% 5,46% -0,12 koszyk
Diagram QUERCUS Agresywny umbrella fundusz parasolowy PL 214,62 191,27 -10,88% -1,13% 4,09% -0,28 koszyk
Diagram QUERCUS Global Growth umbrella fundusz parasolowy ZGR 122,80 107,50 -12,46% +2,30% 10,39% +0,22 koszyk
Diagram QUERCUS lev umbrella fundusz parasolowy PL 30,63 20,10 -34,38% -9,11% 17,27% -0,53 koszyk
Diagram QUERCUS short umbrella fundusz parasolowy PL 66,03 80,04 +21,22% +5,11% 9,89% +0,52 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 286,93 236,90 -17,44% -1,61% 8,74% -0,18 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Globalnych umbrella fundusz parasolowy ZGR 199,77 177,90 -10,95% +1,51% 6,42% +0,24 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 46,21 40,49 -12,38% -1,77% 5,49% -0,32 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 63,59 57,00 -10,36% +1,19% 2,72% +0,44 koszyk
Diagram ROCKBRIDGE Gier i Innowacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 116,46 101,25 -13,06% +1,50% 6,12% +0,25 koszyk
Diagram SKARBIEC Akcja umbrella fundusz parasolowy PL 255,96 224,81 -12,17% -1,87% 5,60% -0,33 koszyk
Diagram SKARBIEC Emerging Markets Opportunities umbrella fundusz parasolowy ZGR 149,98 142,78 -4,80% +1,76% 0,59% +2,98 koszyk
Diagram SKARBIEC Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 133,60 122,59 -8,24% -1,11% 2,25% -0,49 koszyk
Diagram SKARBIEC Spółek Wzrostowych umbrella fundusz parasolowy ZGR 136,30 123,43 -9,44% +6,93% 5,66% +1,22 koszyk
Diagram SKARBIEC Top Brands umbrella fundusz parasolowy ZGR 221,12 202,01 -8,64% +1,36% 7,35% +0,19 koszyk
Diagram SKARBIEC Value umbrella fundusz parasolowy PL 132,16 122,47 -7,33% +1,85% 4,18% +0,44 koszyk
Diagram SUPERFUND Akcyjny umbrella fundusz parasolowy PL 89,02 79,50 -10,69% -0,02% 6,41% 0,00 koszyk
Diagram UNIQA Akcji umbrella fundusz parasolowy PL 114,91 98,42 -14,35% -2,38% 8,49% -0,28 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Amerykańskich umbrella fundusz parasolowy ZGR 157,08 144,15 -8,23% +3,18% 7,25% +0,44 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek umbrella fundusz parasolowy PL 144,89 126,94 -12,39% -2,02% 5,54% -0,36 koszyk
Diagram UNIQA Akcji Rynków Wschodzących umbrella fundusz parasolowy ZGR 90,23 80,13 -11,19% -0,24% 0,04% -6,00 koszyk
Diagram UNIQA Globalnej Makroalokacji umbrella fundusz parasolowy ZGR 98,85 97,44 -1,43% +0,43% 1,20% +0,36 koszyk
Diagram UNIQA Globalny Akcji umbrella fundusz parasolowy ZGR 126,77 116,37 -8,20% +2,05% 6,14% +0,33 koszyk
Diagram UNIQA Selective Equity umbrella fundusz parasolowy ZGR 221,98 194,24 -12,50% +1,67% 5,74% +0,29 koszyk
Diagram UNIQA Selektywny Akcji Polskich umbrella fundusz parasolowy PL 146,43 131,69 -10,07% -1,01% 7,14% -0,14 koszyk
Widok zawartości stron

 

Informacja o ryzyku:


Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Szczegółowe informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwym prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  Historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ewentualnych opłat.

Użytkownik może korzystać z notowań prezentowanych w serwisie bossafund.pl wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w całości lub w części.